background preloader

Sweden Academy

Sweden Academy

https://www.swedenacademy.com/courses/chapters/435

Related:  pedagogikKemiNO

bloggar.ur Hur ska pedagoger hantera konflikter och hetsiga diskussioner om känsliga ämnen? Lärarna Martin Löfgren och Per Ahlkvist har valt att flyttat klassdiskussioner om värdegrundsfrågorna till ett online-forum. På forumet finns olika policys, alla elever får ha en fri åsikt men måste kunna belägga sina påståenden med fakta. Martin och Per menar att forumet är ett sätt att långsiktigt och kontinuerlig arbeta med värdegrundsfrågor. Medverkar gör lärarna Terese Cannehag Berglund och Ola Lindgren samt Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket. Samtal även med Jannike Grut, konstnärlig ledare på Moderna teatern.

Kemikalendern Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer. Samtliga knyter an till LGR 11. Filmerna är cirka 5 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. I kemikalendern ingår även ett undervisningsmaterial med fakta och laborationsinstruktioner per tema. På den här sidan hittar du alla filmer och skolinstruktioner, månad för månad. Undervisningsmaterialet är utformat med utgångspunkt för lärare och deras elever på mellanstadiet och uppåt. Skrivande i naturvetenskapliga ämnen och teknik Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande texttyper som kan fungera som inspiration. I det här materialet kan du hitta exempel och instruktioner kring några av dessa textyper. Dessutom hittar du förslag på hur du kan organisera skrivarbetet för eleverna. Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi och teknik beskriver materialet en rad naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan använda i undervisningen. Digitala presentationer

Klassråd » Retorik i skolan Uppmärksamma eleverna på, att vid ett klassråd tränar man på att framföra sin åsikt och argumentera för den. Det gäller att kunna argumentera för att finna gehör och få sin vilja igenom och att också få andra att respektera ens åsikter. Man röstar och följer de demokratiska spelreglerna precis som de fria männen gjorde under antiken när retoriken växte fram. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Arbetsmodell: För att göra den här argumentationsövningen utgår man från ett påstående, till exempel Pizza till skollunch varje dag, som läraren skriver på tavlan.

Examensmålen i fokus och gymnasiearbetet som kvitto Det finns många vinster med att lärare går ihop och arbetar ämnesövergripande i sina klasser. Bland annat kan lärarna tillsammans ge eleverna rika möjligheter att se helheter och utveckla de förmågor som anges i examensmålen. På så sätt blir de väl förberedda inför gymnasiearbetet i trean. Som lärare i naturvetenskapliga ämnen eller teknik kan du få stort utbyte av att gå ihop med kollegor som undervisar dina elever i andra ämnen. Tillsammans kan ni analysera examensmål och ämnesplaner för att identifiera gemensamma arbetsområden.

”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: En klassuppsättning A4-ark Arbetsmodell: Alla elever får var sitt A4-ark. Indikatorers omslagspunkter och framställning av lösningar - Nedan visas indikatorers omslagspunkter samt tips på framställning av diverse lösningar. Framställning av indikatorlösningar (i alfabetisk ordning) Alizaringul (9) Ta 0.01 g alizarin gult GG (3-karboxy-4-hydroxy-3´-nitroazobensen) och lös i 100 ml dest. vatten. Bromkresolgrönt (3) Ta 0.02 g av natriumsaltet (3´,3´´,5´,5´´-tetrabromo-m-kresolsulfonftalein) och lös i 100 ml vatten.

Tips för en inkluderande skolstart. Till lärare och föräldrar till elever med Asperger, andra NPF diagnoser eller släng av. Kanske bara lite pirrig.. Nu börjar det det dra ihop sig, man kan föreställa sig slutet på lovet. Nu är det några veckor kvar till skolstart och upprop. Datumet närmar sig. Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan Man kan likna detta experiment med en dykarklocka. Förr använde man stora dykarklockor av metall när man skulle hämta saker från havsbotten. Men man kan inte sänka ner en dykarklocka alltför djupt.

Studiematerial - Västarvet Studiematerial Studiematerial Här hittar ni arbetsmaterial för både elever och lärare. Kunskapsmatrisen Under sommaren har vi på Kunskapsmatrisen arbetat intensivt med att förbättra verktyget. Det handlar både om nya uppgifter och ny funktionalitet - och om stöd för att använda Kunskapsmatrisen i arbetet med förkunskapsdiagnos och repetition. Använd Kunskapsmatrisen i arbetet med förkunskapsdiagnos Vi rekommenderar starkt att börja använda Kunskapsmatrisen med dina elever direkt från dag ett. Verktyget skapades just för att identifiera och hantera skillnader i förkunskaper.

Kemi - Undervisa nyanlända Kemiundervisningen på Veingeskolan Vi jobbar olika med olika klasser och olika år, så det här är ett ungefärligt upplägg OBS - Under konstruktion! År 7 NTA.WebApplication - Ämnens egenskaper Kemi Syfte Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, genomföra systematiska undersökningar i kemi, och använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. Centralt innehåll Årskurs 7–9

FAT-diagnoserna ett verktyg för analys och bedömning. I Ängelholms kommun använder vi oss av diagnoserna ur Förstå och använda tal – en handbok som NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) gav ut 2010 efter ett samarbete med Alistair McIntosh, Professor på universitetet i Tasmanien och deras norska motsvarighet NSMO (Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplaeringen). FAT-diagnoserna finns för F-klass till åk 9 och har inriktning mot förståelse och användning av tal. Det finns en lärarhandledning kopplad till diagnosernas uppgifter där man som lärare kan få stöd för hur man kan arbeta vidare för att stärka kunskaperna hos eleverna.

Related: