background preloader

Argumenterande texter Rymden fortsätter

Argumenterande texter Rymden fortsätter
På dagens lektion kring rymden så har vi, istället för faktatexter som vi gjort tidigare, jobbat med argumenterande texter. I rymd-temat handlade det den här gången om ÅRSTIDER. Målen för dagen var: Men även då språkligt att eleverna: Vi läste, tittade på bilder och pratade om de olika årstiderna. Utifrån sina kunskaper kring årtiderna fick de sedan skriva på en lapp vilken årstid just jag tycker är den bästa. De fick hjälp av en mall eftersom de bara är andra gången som vi skriver den här texttypen: Målet är såklart att inte behöva använda mallen precis som det står i matrisen, se sista raden på bilden: Sedan fick de skriva sina texter på ett papper där de också skulle måla en bildtext till. Härliga texter blev resultatet!! Related:  pedagogisktÅrstider, natt, dag, månader och månen

Appar som hjälpmedel « autismnvskane Här följer ett urval av iOS-appar (iPad, iPhone, iPod) i några olika kategorier. Listan kommer att uppdateras då och då framöver. - Dexteria: Handmotorik - Teckna: TeckenHattens teckensamling med filmer. - TeckenLex: teckensamling med filmer. - Ritade tecken: SPMI:s tecken från Ebba Editor. Kommunicera med bildkartor: - Grace Picture exchange for non-verbal people: PECS-app utan talsyntes. - Pratkort: Svensk app med 500 bilder. - Tap Speak Choice: Svensk talsyntes och PCS-bilder medföljer(dock på eng). - GoTalk Now: Talapparaten nu som app. - Grid Player: Kommer i mars till App Store som iPad app och senare även för iPhone/iPod. Kommunicera med situationsbilder: - Scen Speak: Lägg till tal eller ljud till ”hotspots” i egna importerade bilder. - Scene & Heard: Lägg till nyckelord med bild och tal i anslutning till egna bilder. Övrigt - Pictogram: bildsamling med pictogram. - First Then - Visual Schedule Planner - Schedular: Videoscheman eller bildscheman. - Home Routine: Endast text. - Picture Planner

EARTH :: METEOROLOGY :: SEASONS OF THE YEAR image seasons of the year Periodic climate changes over the course of a year; they are a function of the Earth’s inclination toward the Sun and its rotation around it. Sun Source of the Earth’s heat. autumnal equinox At the equinoxes, day and night are of equal length; the autumnal (fall) equinox is on September 22 or 23 in the Northern Hemisphere. autumn Season between the autumnal equinox and the winter solstice. winter solstice Shortest day of the year; it falls on December 21 or 22 in the Northern Hemisphere. winter Season between the winter solstice and the vernal equinox. summer Season between the summer solstice and the autumnal equinox. summer solstice Longest day of the year; it falls on June 21 or 22 in the Northern Hemisphere. spring Season between the vernal equinox and the summer solstice. vernal equinox At the equinoxes, day and night are of equal length; the vernal (spring) equinox is on March 20 or 21 in the Northern Hemisphere.

Det bästa djuret – argumenterande genren | Fröken Karin Vi har under en tid arbetat med svenska skogsdjur i klassen och nu har eleverna fått skriva en argumenterande text om det bästa djuret. I onsdags delade jag in klassen i fyra grupper. Varje grupp fick tillsammans välja ett djur som de tycker om. Grupperna valde skogsharen, vargen, skogsmusen och huggormen. När grupperna valt djur så fick de tillsammans med mig titta på sitt djur på svenska-djur.se. I dag så visade jag en modelltext för eleverna på Smartboarden som var en argumentation om varför rådjuret är det bästa djuret. Det här var en väldigt styrd text jämfört med när vi skriver annars och de arbetade i grupper istället för i par.

Framsteg Denna första del i materialet tar fasta på elevernas förmåga att analysera ord i språkljud och omkoda dessa ljud till korresponderande bokstav. För att elevens produktion skall tolkas som korrekt förutsätts dessutom att de i orden inkluderade bokstäverna placeras i rätt ordning. I testet ingår enstaviga, tvåstaviga och tre/flerstaviga ord samt ord med en konsonantkombination i början. Med den växande ordlängden och konsonantförbindelsen blir orden stegvis svårare och provet kan på så sätt ge viktig information om det skede där eleven befinner sig i sin tidiga skrivutveckling. För att komma åt elevernas grundläggande förmåga att uppmärksamma och identifiera ljuden i ord och att koppla dem till tecken har enbart ljudenligt stavade ord tagits med i detta delprov. Speciellt med tanke på de tvåspråkiga eleverna anser vi det också vara viktigt att det i provet ingår högfrekventa ord som barnen i denna ålder sannolikt känner till och som de har kommit i kontakt med på svenska. Träningstips

Storstadsmamman Blog: Tillbaka till skolan del 1: Lär känna dina klasskamrater - tips! Nu sätter snart skolorna igång igen. En del får nya klasser och det första man gör som lärare är att få ihop klassen till en grupp. Detta tar ett tag in på terminen, men det är ett måste för att det senare ska bli arbetsro och eleverna ska infinna sig i ett lugn. Har man inte en grupp, då är det omöjligt att föra undervisning. Startsång är alltid trevlig att ha som man sjunger varje morgon. Startsång/slutsång Godmorgon Mel: Och nu så vill jag sjunga. Go'morron säger alla, gomorron säger jag.En ny dag har nu börjat och vi ska ha det bra! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.Spindelnätet: Varför? Vad behövs? Hur? Deltagarna ska antingen enskilt eller lagvis ta sig genom spindelnätet utan att nudda vid det. 2. Varför? Vad behövs? Hur? 3. Varför? Vad behövs? Hur? Klicka på bilderna för att komma till instruktioner/templates. Ta foto på alla eleverna med en av dessa fina tavlorna.

A Breathing Earth Here's a view looking at one year of seasonal transformations on Earth. Made possible by the tremendous folks of the NASA Visible Earth team, I downloaded the twelve cloud-free satellite imagery mosaics of Earth ("Blue Marble Next Generation") at each month of the year. I wrapped them into some fun projections then stitched them together into a couple animated gifs... Don't click this small version or this tiny version. Click here to see the irrationally large version (8.9 MB). Don't waste your time with this boring small version or this lame tiny version. I of course had some expectation of what I would see as a result of animating these frames. Why? Of course there are the global characteristics of climate and the nature of land to heat and cool more rapidly than water. But, overall, to me it looks like breathing.

Argumenterande texter | frokenlundgren Skriva insändare Idag har vi skrivit insändare! Det var finalen på ett arbete om argumenterande texter. kamratbedömning Vi är mitt uppe i arbetet med att lära oss om argumenterande texter. Argumenterande text Här har du möjlighet att titta lite närmare på den texttyp vi kommer att arbeta med de närmaste veckorna.

Vad är genrepedagogik? Genrepedagogik - en modell ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken. Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben: (Johansson & Sandell Ring, 2012, s 28) Den genrepedagogiska modellen har visat sig leda till att eleverna utvecklar sitt skolspråk i allt högre grad vilket leder till att eleverna lättare tillägnar sig kunskaper, med hjälp av språket, i skolans alla ämnen. Lär dig mer om genrepedagogik Man kan även titta på URs serie Språket bär kunskapen där man får följa hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt.

Första dagen med 7:orna – pedagogKrstd Äntligen uppstartsdagen redo och vi nya mentorer kom äntligen överens om att köra något övergripande som eleverna kan ha användning för i de flesta ämnen. (Exalterad) Med hänvisning till Carmen Winding, Kerstin Dahlin, Göran Svanelid och Lotta Karlsson blev upplägget såhär. The big five Begreppsförmåga – Ord och begrepp som vi arbetar medProcedurförmåga – Tillvägagångssätt ex. kunna söka och samla information man vill haAnalysförmåga – Vad, hur, när, vem, varför?Kommunikativ förmåga – Att samtala om något, ex. att uttrycka egna åsikter och motiveraMetakognitiv förmåga – Att tänka vidare kring det jag lärt mig. Ex. Begreppsförmåga – Gissa ordet/begreppet(här har vi klippt ut precis som Kerstin Dahlin visat exempel på). Ord/begrepp: Dessa nyckelord valde vi för att dessa är återkommande i förmågan att analysera, resonera osv. OM eleverna inte tillsammans lyckats ta reda på vad de olika begreppen står för så kommer de förklaras i uppgiften. Pelle köper en bil Analysförmågor Föreslå lösningar

Foliegubbar De här foliegubbarna var riktigt roliga att göra. Med relativt enkla medel kan man få till figurer som kan vara utgångspunkt till diskussioner i många olika riktningar. När man gör gubbarna är det lätt att tankarna går till Giacomettis verk. Hans verk kan vara en utgångspunkt för arbetet. Själva "skulpterandet" - att skapa och få fram olika uttryck kan vara ett annat. Gör man foliegubbar som en bilduppgift i en klass kan gubbarna var utgångspunkt för vidare diskussioner runt uttryck - Är gubben arg, eller har han just vunnit ett maratonlopp? Att studera skuggor kan vara ett mål i sig. Gubbarna gör man i helt vanlig aluminiumfolie. Armarna sätts fast genom att en remsa av folie surras ett varv runt kroppen: När man sedan har stommen är det bara att bygga på med folie och forma gubben på det sätt man vill. Sedan är det dags för skuggan. Ett annat alternativ (som jag gjort på gubben med blått papper) är att låta skuggan falla på ett svart papper.

Argumenterande tal: från start till mål Med mina ettor ville jag lägga grunderna för att argumentera. Jag valde att göra så här! (Allt som allt tog det ca. 8 st 80-minuterslektioner.) Inledning Syfte: skapa lust och intresse, samt att ha en gemensam referenspunkt kring vilken vi kunde diskutera tal och argumentation. Tillsammans tittade vi på ett program från Utbildningsradion. Eleverna tyckte programmet var engagerande och lärorikt och efteråt sammanfattade jag Barbros retoriska modell på vår klassblogg. Gruppövning - den retoriska modellen Syfte: att eleverna skulle få ta del av varandras tidigare kunskaper i ämnetatt de tillsammans skulle få lösa en uppgift som innebar att de måste omsätta teori (den retoriska modellen) i handling (ett tal), att de skulle träna på att använda talkortatt de skulle få modeller av ett tal som liknar det, de själv senare skulle hålla Uppgiften var att eleverna i grupp (sammansatta av mig) skulle förbereda ett tal utifrån en tes jag gett dem. Talen publicerades på klassbloggen. Genomförande

Intensiv lästräning ger flyt – Vad handlade den om? frågar Anita Kullring innan de börjar läsa. – Om Marko. Han ska ta simprov. Han trodde inte att han kunde simma, berättar Nilas och läser sedan boken från pärm till pärm. Anita Kullring stöttar läsningen genom att kommentera, hon säger ”brrr” när vattnet är kallt, lägger till ”stackars pojk” och skrattar när det händer roliga saker i texten. En våning upp sitter Åse Rubin med Siri Olsson som också går i tvåan. Siri sätter ihop orden i sin mening: ”Jag har träffat Erik Saade i lördags.” – Finns det några sammansatt ord i din mening? – Ja, snöboll till exempel, svarar Siri. Efter en halvtimme har hon läst både gårdagens bok och dagens bok. – Jag kan skriva och läsa mycket bättre nu, och läsa fler sidor. – Och du är bättre på att stanna när det är punkt, berömmer Åse Rubin. Siri ser stolt ut. Hennes skolkamrat Nilas en våning ned svarar nästan likadant: – Det är roligare att läsa när man kan. Anita Kullring och Åse Rubin bildar TIL-teamet. TIL drog igång hösten 2011.

arskursplaneringar_0

Related: