background preloader

Rättssäker bedömning och dokumentation

Rättssäker bedömning och dokumentation
Related:  BFL Bedömning för lärande

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Klicka här för att komma till sammanställningen i Pearltrees Skolverkets filmer Prov, bedömning och betygssättning Tidigare betygssättning - kom igång med betygssättningen Tidigare betygssättning - underlag för betygssättning Tidigare betygssättning - att sätta betyg! Sambedömning i skolan Gudrun Erickson -- 1. Gudrun Erickson -- 2. Gudrun Erickson -- 3. Gudrun Erickson -- 4. Gudrun Erickson -- 5. Att tänka på vid bedömning - en föreläsning med Gudrun Erickson Skolverket, Allmänna råden för planering och genomförande av undervisning Forskning för klassrummet Skolvärlden

edutopia I thought I could read my students' body language. I was wrong. As an experiment, I used Socrative when I taught binary numbers. What I learned forever changed my views on being a better teacher. Why Formative Assessment Makes Better Teachers Formative assessment is done as students are learning. Here's what happened in my classroom. "We've got this, it's easy," they said. I looked at the other students and asked, "Do you have this?" They nodded their heads furiously up and down in a "yes." My teacher instincts said that everyone knew it, but I decided to experiment. I was floored. I taught for another few minutes and gave them another problem. But the end result was not what you think. I am sold. Good teachers in every subject will adjust their teaching based upon what students know at each point. Formative Assessment Toolkit Learn the strengths and weaknesses of each tool. 1. Socrative can be used for quick quizzes and also on the fly, as I've already shared. 2. 3. 4. 5.

”Lärare misstolkar betygsskalan – mäter allt” Som lärarutbildare på Mälardalens högskola har Magdalena Rangne undervisat om betygsättning och bedömning. – Genom mina studenter får jag slumpvisa inblickar i hur betygsättningen fungerar – och inte fungerar - ute i verkligheten. Studenterna berättar om erfarenheter från sin verksamhetsförlaga utbildning och flera har själva arbetat som obehöriga lärare tidigare. Det jag hör gör mig lite bekymrad. Den tidigare betygsmodellen var en kompensationsmodell, där svagare områden till viss del kunde kompenseras av starka. För att få A i betyg ska man, vid kursens slut, ha uppnått A i alla delar av kunskapskraven. – Men det jag möter är att lärare bedömer och bockar av, precis allt eleven gör. Magdalena Rangne gissar att det handlar om att man blandar ihop kunskapskrav och innehåll/moment. – Läraren behöver inte vara rättvis vad gäller kursinnehåll. En konsekvens blir att det inte ges möjlighet till övning eller experimenterande. Hur kommer det sig att det finns missförstånd om detta?

Ordlistor för grundskolan 35 000 lärare, eller 40 procent av hela grundskolans lärarkår i Sverige, har redan ett eget exemplar av "Ordlistan – ett grundpaket för lärarnas professionella språk", anpassad för Lgr 11. Fraserna i ordlistorna är formulerade så att de stöder ett formativt förhållningssätt och ökar likvärdigheten i de bedömningar som ges till elever och vårdnadshavare i samband med utvecklingssamtalen. Statistik har visat att lärare som använder Ordlistan frekvent ger bättre stöd till eleverna genom riktigt formativa omdömen. » Nu kan du också beställa en skollicens av Ordlistor som en digital pdf för endast 495 kr för samtliga lärare på en skola.Klicka här för att beställa Ordlistor som en digital pdf » an » Ordlistan gör att fokus flyttas från att beskriva personliga egenskaper till att istället bedöma det som ska bedömas i varje ämne enligt lärarnas uppdrag. Skalfraser för att beskriva vad eleven kan, till exempel: ”Du har god....” Det finns också en bilaga till Ordlistan för grundskolan.

Two stars and a bloody wish! A heap of epithets is poor praise: the praise lies in the facts, and in the way of telling them.Jean de La Bruyère We are held hostage by our superstitious belief in the mystical power of marking to cure all educational ills. It won’t. A teacher inscribing marks in students’ exercise books is every bit as mundane as it sounds; in my 15 years in the classroom it rarely resulted in much. But that’s not really why we mark. Recently I’ve been working with a school to help them rethink their marking policy. Here’s an example from an obviously hard working and committed teacher: Take a look at the stars: “Excellent effort to copy descriptions” and “Correctly identified”. The Action, though, seems useful: “Why are these symbols important?” The same problems are in evidence with other marking policies which expect teachers to respond to students’ work with a set formula. Again, what went well is clear for all to see. Sadly, the point is that most marking is for the purpose of accountability.

Framsida | Bedömning för lärande Ny trend skapar rättvisare klassrum Läraren ställer en fråga till klassen, och sedan får någon av de ivriga eleverna som räcker upp handen svara. Eller kanske skriks svaret ut innan läraren gett ordet till någon? Det är en scen som de flesta känner igen från sin barndoms klassrum. Men kanske är det snart slut på handuppräckning i klassrummen - en ny trend där läraren istället slumpar fram vem som ska få svara håller på att bli riktigt stor ute på skolorna. På Ängsnässkolan i Huddinge utanför Stockholm används namnpinnarna flitigt. – Jag tycker att det är mest bra, för om man räcker upp handen är det inte lika många som får svara, nu kan det bli vem som helst, säger Elmer Book, elev i klass 5B. Större delaktighet Anledningen att namnpinnarna skapades är just att alla elever i klassen skulle bli mer delaktiga i lektionen, precis som Elmer konstaterar. – När man inte lyssnar på lektionen så kan man ändå få frågan, så nu lär man sig att man ska hänga med, säger Zeline Bengtsson, elev i klass 5B. Tid att upprätta strategier

Self-Assessment Inspires Learning Self-reflection is self-assessment, and one of the most significant learning tools we can model for our students. Ultimately, we want our children and adolescents to be the self-assessors of their work, dispositions, and goals. Research repeatedly reports that the difference between good teachers and superior teachers is that superior teachers self-reflect. The brain is wired for this strategy, and it has been a part of our evolution. When we teach to a child's or adolescent's brain, we empower that student with the "inner resources" that directly affect his or her ability to pay attention, engage, and create meaningful learning experiences. School culture is simply about relationships, and the brain is a relational organ designed to survive, think, and feel. Simply stated, when the brain feels any type of a threat (emotional, social, or cognitive stress) the thinking part shuts down. Self-Assessment Rubric for Social and Emotional Development (Click on image to enlarge). Big Goals

”Olämpligt att sätta flera betyg under termin eller kurs” Det finns några ytterst goda anvisningar i Betyg och betygssättning, Skolverkets allmänna råd med kommentarer från 2018, som rektorer och lärare hittills inte verkar ha snappat upp. En förklaring kan vara att man ännu inte nåtts av insikten att dessa råd i betydande utsträckning skulle kunna förbättra både arbetsmiljön för lärare och kunskaperna hos eleverna. 1) Använd aldrig betyg för enskilda uppgifter på prov, på det sammanlagda provresultatet eller på inlämningsuppgifter. Skolverket ger tydliga besked om att en sådan dokumentation inte är ”ändamålsenlig vid betygssättningen”. Anledningen är att ”betygsbeteckningarna i sig inte är tillräckliga som underlag för att allsidigt utvärdera elevernas kunskaper vid betygssättningen”. Dessutom är de alltför trubbiga som ”underlag för att förklara skälen till ett betyg”. 2) Flera betyg under terminens eller kursens gång bakbinder dessutom lärarens möjligheter att sätta det mest rättvisande slutbetyget på eleven.

Teaching & Assessing Soft Skills The career landscape is changing dramatically. The Bureau of Labor Statistics states that the average worker currently holds ten different jobs before the age of forty. This requires a high degree of flexibility and adaptability. Students who leave high school with strong soft skills will work more harmoniously with others and be more successful tackling unfamiliar tasks. This year I am focusing on both teaching and assessing these critical soft skills. Now my teacher team uses these rubrics to give each student feedback on where he/she is in relation to mastering these crucial skills. Below are a few of the rubrics I designed. If you have strategies or resources you use to support students in developing their soft skills, please post a comment and share them!

Consequences of school grading systems on adolescent health: evidence from a Swedish school reform: Journal of Education Policy: Vol 0, No 0 The Swedish school system and grading reform Sweden has undergone a transformation from a centralist and state-led education system to a dispersed and marketized system. Public and independently run schools are fully tax funded, but independent schools are mostly for-profit schools (Rönnberg, Lindgren, and Lundahl 2019 Rönnberg, L., J. Lindgren, and L. Lundahl. 2019. “Education Governance in Times of Marketization.” Motivated by declining Swedish results in international assessments, especially the OECD Programme for International Student Assessment (PISA) (cf. While accountability reforms in many education systems have focused on standardized high-stakes testing (Lingard, Martino, and Rezai-Rashti 2013 Lingard, B., W. The grading reform, implemented in 2012, had two consequences of relevance to this study. This performative pressure, which is built into the system as a whole, is experienced by all pupils who receive grades, including pupils in years 8 and 9. H1.

Related: