background preloader

Rättssäker bedömning och dokumentation

Rättssäker bedömning och dokumentation

Tolkningen av resultaten är viktigare enligt John Hattie Hur man blir en framgångsrik lärare eller skolledare enligt Professor Hattie "Lärandet ska vara synligt för den som lär sig" och "goda resultat nås tillsammans". Tankarna kommer från John Hatties metastudie om vilka åtgärder som höjer elevers prestation i skolan. Synligt lärande, "Visible Learning" är när lärare ser lärande ur ett elevpersspektiv och eleven ser och uppfattar sitt eget lärande. John Hattie är professor i pedagogik vid universitetet I Auckland, Nya Zeeland och är sedan 2011 chef för Melbourne Education Research Institute på universitetet i Melbourne. Några av studiens resultat visar på en mycket liten effekt för faktorer som mindre grupper eller klasser och för hemuppgifter i vissa åldersgrupper. Mindre klasser gör liten skillnad Kan du se en attitydförändring kring dessa frågor, bland personer inom utbildningssektorn och angränsande grupper, eller finns det fortfarande många som hävdar att dessa faktorer har en stor betydelse för lärandet? Nya analyser med nya effekter

kursplaner för åk 7-9کورس پلان مضمون دری برای صنوف ۷تا۹ کورس پلان رسمی صنف های 7-9 خواندن و نوشتن استراتژی برای خواندن، درک ، تفسیر و برگردان متون ادبی. برای تشخیص پیام های متون، درهر دو شکل گفته شده وآنچه در بین خطوط آمده است. استراتیژی برای نوشتن انواع متون با تطبیق ساختار معمولی و ویژگی های زبانی آنها. مقایسه ی ساختار اساسی زبان مادری با زبان سویدنی. استفاده از واژهنامه ها و مواد کمکی دیگر برای املا و دردک واژه. صحبت کردن، گوش دادن و بحث ارائه شفاهی و داستان سرایی برای مخاطبین متفاوت. تلفظ، تکیه و زیر و بمی صدا در مقایسه با زبان سویدنی و و همچنان تغیرات متفاوت گفتاری زبان مادری. متون روایی و متون غیر داستانی متون ادبی برای جوانان و بزرگسالان، شعر، نمایشنامه، افسانه ها و اسطوره ها از دوره ها و مناطق مختلفی که در آن زبان مادری سخن گفته میشود. ویژگی های زبانی، واژگان و مفاهیم در متون ادبی برای نوجوانان و بزرگسالان. مطالب توصیفی، توضیحی، آموزشی و استدلالی، مانند مقالات روزنامه ها و کاری ( شرح شغل). استفاده از زبان ترجمه و مقایسه بین متون به زبان مادری و سویدنی. واژگان و مفاهیم برای بیان احساسات، دانش و نظرات. فرهنگ و جامعه

Framsida | Bedömning för lärande Formativ bedömning - Teknologisk Institut Hur fungerar formativ bedömning i praktiken? Vilka utmaningar och möjligheter möter du som lärare? Vilka åtgärder krävs för att få en samsyn och ökat fokus i arbetslaget? Kreativa workshops – Integrerad bedömning – Skapande feedback Konferensen är skräddarsydd för dig som vill utveckla ditt arbetssätt på ett konstruktivt vis.Lyssna till experter inom området under två fartfyllda och inspirerande dagar med flera kreativa workshops där du får möjlighet att arbeta med dina egna elevarbeten. Lyssna till Pär Wohlin som under en förmiddag ger dig verktyg för att minska din egen stress i bedömning och betygssättning samt Daniel Barker som berättar om hur undervisningen kan anpassas efter elevernas svar. Välkommen till två lärorika dagar som har ett konkret fokus för direkt implementation. Ur programmet Ladda ner programmet nedan där du får mer information om konferensens innehåll och hålltider Varmt välkommen! Lokal: Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Så fungerar Skolverkets bedömningsportal För att på ett mer samlat sätt kunna erbjuda bedömningsstöd utvecklar Skolverket en bedömningsportal. I Skolverkets bedömningsportal ska lärare kunna hitta bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter. Eftersom en del av bedömningsstöden är sekretesskyddade behöver säkerheten vara hög. Därför måste huvudmannen registrera rektorerna innan man kan komma igång. Bedömningsportalen är under uppbyggnad och kommer under våren 2014 successivt att fyllas med stöd för bedömning. Bedömningsportalen: Här kan du se i vilka ämnen och kurser det finns bedömningsstöd i Hur får du tillgång till bedömningsportalen? En del material är skyddat En del av bedömningsstödet i bedömningsportalen kommer att vara lösenordskyddat för att endast lärare ska kunna komma åt det. Vem är huvudmannen? Huvudmannen är skolans ägare. Hur går det till? Huvudmannen registrerar ett konto Rektorn eller provadministratören registrerar lärarna

”Lärare misstolkar betygsskalan – mäter allt” Som lärarutbildare på Mälardalens högskola har Magdalena Rangne undervisat om betygsättning och bedömning. – Genom mina studenter får jag slumpvisa inblickar i hur betygsättningen fungerar – och inte fungerar - ute i verkligheten. Studenterna berättar om erfarenheter från sin verksamhetsförlaga utbildning och flera har själva arbetat som obehöriga lärare tidigare. Det jag hör gör mig lite bekymrad. Den tidigare betygsmodellen var en kompensationsmodell, där svagare områden till viss del kunde kompenseras av starka. För att få A i betyg ska man, vid kursens slut, ha uppnått A i alla delar av kunskapskraven. – Men det jag möter är att lärare bedömer och bockar av, precis allt eleven gör. Magdalena Rangne gissar att det handlar om att man blandar ihop kunskapskrav och innehåll/moment. – Läraren behöver inte vara rättvis vad gäller kursinnehåll. En konsekvens blir att det inte ges möjlighet till övning eller experimenterande. Hur kommer det sig att det finns missförstånd om detta?

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. Malin Stöd för att utveckla undervisningen Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: - Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Elevaktiv helklassundervisning The Big Five

Related: