background preloader

Rättssäker bedömning och dokumentation

Rättssäker bedömning och dokumentation

http://www.youtube.com/watch?v=gVgJap_r810

Related:  BFL Bedömning för lärandeFormativ bedömningBFL och annat om lärande3

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Dags att avsluta temat Världsreligionerna På fredag ska vi avsluta temat världsreligionerna. Målet med temat världsreligionerna är att ni ska kunna: • Berätta om heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler• Använda kunskaperna och berätta om likheter och skillnader mellan världsreligionerna• Berätta om samband mellan några religiösa uttryck och centrala tankegångar i religionen. Men innan dess ska vi bygga en kunskapsbank tillsammans!

Samarbetsinlärning genom Fyrstegsraketen Det är först nu som vi börjar förstå betydelsen av Kooperativt Lärande, dvs att social interaktion och samarbete mellan elever har stor betydelse för elevers lärande. Det finns rikligt med litteratur om Cooperative Learning på engelska men endast en på svenska. Boken heter ”Samarbetsinlärning” och är från 1998. Trots att boken har några år på nacken är den på intet sätt ur tiden. Faktum är att det är först nu som Kooperativt Lärande börjar tillämpas i svenska klassrum och då genom att många av teknikerna/strukturerna bl.a. används inom genrepedagogiken och Bedömning för Lärande (BFL).

Religion i praktiken Hemma Se flippenSammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattningSkriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på) Begrepp från flippen: ortodoxliberalkonservativsynagogasabbatkosherRosh HashanaYom KippurChanukkamenoranPesach Skolan Instruktioner för inlärning, eller, otydlighet i ett pedagogiskt korvspad Föregående inlägg diskuterade förankring av syfte i min undervisningsdesign. Detta inlägg bygger vidare på de fyra hörnstenarna med frågan "Vad" som berör information om undervisningen. Jag tänker prata om otydlighet, undervisningens ändamål, grafiskt stöd, formalia, valfrihet och deadlines. Otydlighet Luddiga begrepp som "relativt varierat" (se till exempel kunskapskraven för Engelska) är förvirrande oavsett om man är lärare eller elev.

”Lärare misstolkar betygsskalan – mäter allt” Som lärarutbildare på Mälardalens högskola har Magdalena Rangne undervisat om betygsättning och bedömning. – Genom mina studenter får jag slumpvisa inblickar i hur betygsättningen fungerar – och inte fungerar - ute i verkligheten. Studenterna berättar om erfarenheter från sin verksamhetsförlaga utbildning och flera har själva arbetat som obehöriga lärare tidigare. Det jag hör gör mig lite bekymrad.

Mattesnille John Hattie är en av de mest ansedda skolforskarna och har gjort en stor metastudie där han förklarar vilka faktorer som påverkar undervisningen. En av slutsatserna som han drar i sin bok ”Visible Learning for Teachers” är: Know thy impact. Det innebär att du ska veta vilken inverkan din undervisning har på elevernas lärande. För att ta reda på det så måste läraren få kontinuerlig feedback på sin undervisning. En metod som har fått stor uppmärksamhet de senaste åren är ”exit tickets”. Checklistor för ökad måluppfyllelse, eller, en organisk väg mot utveckling I föregående två inlägg reflekterade jag om de första av mina fyra didaktiska hörnstenar. Detta inlägg kommer att prata om det tredje steget: "Hur". Jag kommer att går djupare in på hur man stödjer eleverna för att nå kunskapsmålen i tre underrubriker: 1) tolkandet av styrdokumenten, 2) utformande av checklistor och 3) checklistans innehåll i form av kunskapsmål och rammeningar. Tolkandet av styrdokumenten Måluppfyllelse innebär att eleverna visar på att de lärt sig de egenskaper som kursen ämnar att utveckla.

Ordlistor för grundskolan 35 000 lärare, eller 40 procent av hela grundskolans lärarkår i Sverige, har redan ett eget exemplar av "Ordlistan – ett grundpaket för lärarnas professionella språk", anpassad för Lgr 11. Fraserna i ordlistorna är formulerade så att de stöder ett formativt förhållningssätt och ökar likvärdigheten i de bedömningar som ges till elever och vårdnadshavare i samband med utvecklingssamtalen. Statistik har visat att lärare som använder Ordlistan frekvent ger bättre stöd till eleverna genom riktigt formativa omdömen. » Nu kan du också beställa en skollicens av Ordlistor som en digital pdf för endast 495 kr för samtliga lärare på en skola.Klicka här för att beställa Ordlistor som en digital pdf » an »

Kopieringsunderlag Hej. Jag postade ett inlägg i Facebook-gruppen The Big Five i början av veckan och berättade att jag tänkte dela med mig av mitt material här på bloggen. Intresset och hejaropen var helt överväldigande. Tack för det! En riktigt fin start på det nya läsåret. MEDVERKANDE – ELEVENS FÖRSTÅELSE Johan Alm Lärare sedan 25 år på olika typer av skolor och stadier. Har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och masteruppsats kring formativ bedömning. Kommer ut med ny bok ”Lärandematriser – att få eleven att förstå”. Exit ticket – ett enkelt sätt att arbeta formativt Ett konkret sätt att arbeta formativt är att arbeta med ”exit tickets”. En exit ticket är en lätt och smidig metod som bara tar några minuter att genomföra i slutet av en lektion för att se om jag har lyckats förmedla det som jag hade som syfte med lektionen. Det är ett av många små och enkla sätt att, under arbetets gång, utvärdera hur väl undervisningen fungerar och om jag kanske behöver repetera något eller kanske tänka om i ny riktning. Exit tickets hjälper mig att planera den fortsatta undervisningen helt enkelt. Eleverna får en liten lapp, det kan vara en liten post-it-lapp, där de i slutet av lektionen svarar på en eller ett par frågor som har med lektionens syfte att göra.

MEDVERKANDE – OLIKA BEDÖMNINGSUNDERLAG Patrik Hernwall Forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Min drivkraft i forskningen är att stötta barns egna röster, eller åtminstone att komma nära deras egna uttryck. Tematiskt är intresset riktat mot ytan mellan pedagogik och teknik, ett fält som saknar begrepp men inte relevans. Helena Kvarnsell Grundskolelärare i matte/NO/teknik på Björknässkolans högstadium i Nacka kommun. Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet Anja Thorsten, Linköpings universitet och Malin Tväråna, Stockholms universitet Om fokus läggs på att ta reda på hur eleven har förstått ämnesinnehållet i stället för om eleven har förstått är det lättare att ta reda på vad som behöver förändras i undervisningen. På så sätt skulle bedömningen bli ett mer konstruktivt redskap för att få alla elever att utvecklas och lära sig. De senaste åren har en samsyn kring att bedömning har stor betydelse för elevers lärande blivit vedertagen i svensk skola. I Vetenskapsrådets SKOLFORSK-rapport (2015) beskrivs dock att en förenklad och instrumentell syn på formativ bedömning har kommit att växa fram både i forskning och i skolpraktiken. Enligt rapporten är det vanligt att bedömningsmodeller snarare är inriktade mot att forma eleven, än mot en djupare analys av undervisningen.

Related: