background preloader

Colbie Caillat - Try

Colbie Caillat - Try

http://www.youtube.com/watch?v=GXoZLPSw8U8

Related:  working with lyricsIDH1Norms & ValuesFreak - Gender - Body IdealWatching

”Håll bögavstånd!” – om hbtq och idrott – Jag har hållit på med vattensport och det var helt underbart, något som jag ständigt längtar tillbaka till. Men jag kände mig elak som ’tvingade’ de andra killarna att behöva simma runt halvnakna med en bög. Det kändes inte rättvist. De sa aldrig något illa om det, men det pratades heller aldrig om det och det gjorde mig stressad att inte veta vad de tyckte. Träna lässtrategier med kortfilmer på engelska Jag städade bland filmerna hemma och hittade en DVD med kortfilmer. Jag läste på baksidan och tänkte att dessa måste ju vara bra att använda som utgångspunkt för att träna lässtrategier. Filmerna är korta nog att hålla intresset uppe och det ges många ledtrådar att tolka budskap och göra kopplingar till sig själv, andra filmer eller böcker och världen. Jag visar här hur jag gick vidare i min tanke och fick ett uppslag att undervisa utifrån. Jag satte mig på Pinterest och såg att jag inte var den enda läraren som sett möjligheten. jag började skapa ett dokument med länkar på filmer, frågor för diskussion samt tänkbara skrivuppgift. Av en slump hamnade jag på en lärarblogg skapad av Jamie Speed och jag har varit in på den i andra sammanhang då den innehåller en hel del bra material.

Ta ut väderstrecken för orientering – lite annorlunda sätt Att bedriva orientering är ett kunskapskrav inom Lgr11. På gymnasiet finns det inget orienteringskrav på samma sätt, det går att tolka in det som en del av kursen, men vet att en del har inte vanlig orientering medens det finns väldigt många som gör det. Så jag har tänkt lite i sommar, varför inte börja med att lära sig ta ut väderstrecken och ta sig från exempel punkt A – B eller bara lära sig att det finns fler sätt än ett vanligt kompass att ta ut väderstrecken. De bilder och instruktioner som kommer nedan är tagen från militärens överlevnadshandbok anno 1988.

Utbildningsradions tv-serie för idrottslärare under produktion! Utbildningsradions tv-serie för idrottslärare under produktion! ”Idrottslärarens drömmar och dilemman” är sex inspirerande och lustfyllda halvtimmesprogram som ger inblick i idrott- och hälsasämnets innehåll och komplexitet. Vi får träffa idrottslärare och forskare som ger oss kunskap om hur man kan motivera sina elever och få alla att känna engagemang. I programmen berättar lärare om hur de använder sig av bland annat uttryckande dans, yoga och äventyrspedagogik. Bedömningstöd Lgr11 – Friluftsliv Kunskapsområdet Friluftsliv och utevistelse handlar om naturen och utemiljön som en plats för fysisk aktivitet, vila och rekreation. Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. En viktig utgångspunkt är att bedömningen i detta kunskapsområde förutsätter undervisning och lärandesituationer utomhus. ”Utemiljöer” kan vara skolgården, skolans närområde med parker, torg samt idrotts- och andra aktivitetsanläggningar, men också skogsdungar, bergknallar, ängar, sjöar och andra naturmiljöer. Utemiljön är olika för olika skolor beroende på var dessa är belägna; i staden eller på landet, i snörika eller snöfattiga områden, vid kusten eller i inlandet. Alla dessa olika förutsättningar påverkar inriktning på och val av aktiviteter, men de behöver inte begränsa omfattningen av undervisningen utomhus.

Bedömningstöd Rörelse – Lgr11 I väldigt många år så har man sagt att läraryrket är det mest ensammaste yrket någon kan ha. Men det är något som delvis stämmer, men många av de nya utbildade och även de som arbetat länge vill förnya sig och ta till sig forksningsrönen som kommer i tonvis till våra bokhandlare (boklådor). Jag försöker att hinna med att läsa så mycket som möjligt med flera barn, husbyggandet och jobbet som kräver sin panna. Lägger upp lite saker titt som tätt för att ni skall kunna ta, om ni vill ha. Ta till godo! Studier om betygssättning i idrott och hälsa Många frågor som rör betygssättning är angelägna och av stort intresse; dels kan de handla om elevers rättssäkerhet och deras rättigheter att bli likvärdigt bedömda oavsett vilka de är (med avseende på kön, social bakgrund, etnicitet, etc), vilken skola de går i och vilken lärare de har, dels kan frågorna handla om betygssättningens pedagogiska konsekvenser.

Friluftslivets ekonomi – GY11! Promotion och prevention med friluftsliv som grund! Förebyggande hälsovård både fysisk och psykisk. Det är viktigt att förstå den potential som ligger i att förebygga ohälsa samt främja hälsa, såväl ur ett individperspektiv som i ett samhällsperspektiv. Vi måste skifta vårt tankesätt från behandling till förebyggande insatser. Samhällets förmåga att ta hand om alla som blir sjuka på grund av sin livsstil blir allt mer otillräcklig. Hälso- och sjukvården bör se friluftsliv/naturupplevelser som ett komplement till läkemedel och i samarbete med samhället i övrigt medverka i att utveckla kostnadseffektiva insatser som påverkar grundläggande orsaker till sjukdom och ohälsa.

IOH1 Några tankar kring träningsschema Skapade denna lilla instruktion som ett extra komplement till eleverna då vi skapade egna planeringar vad gäller träning. Då jag märkte att många gjorde inte som min avsikt var. Delar med den här, kanske hittar ni ngt nyttigt att använda er av. Instruktion: När du skall skapa ett träningsprogram så behöver du tänka på några saker för att det skall gå vägen. Idrottens himmel och helvete: Toppa för att krossa För vem finns ungdomsidrotten? Och varför är det så viktigt att vinna? Vi följer det svenska innebandylandslagets förbundskapten Jan Erik-Vaara. Han är uttalat emot selektering och betonar att inkludering följt av specialisering är det som skapar framgång.

Videoföreläsningar - SPSM Den här filmen är ett stöd för lärare i idrott och hälsa att planera och genomföra undervisningen så att alla elever fullt ut kan delta och därmed ha möjlighet att nå kunskapskraven. Innehåll och omfattning I filmen berättar idrottslärare om sina utgångspunkter och förhållningssätt när de planerar och genomför en undervisning där alla elever kan vara delaktiga. I konkreta lektionsexempel visar lärarna hur en sådan undervisning kan se ut för elever i årskurs 7-9. Du får också möta en förvaltningschef och en rektor som visar hur de skapar förutsättningar för lärarna att planera och förbereda lektioner tillsammans med elever som behöver extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. En specialpedagog berättar om hur hon samarbetar med läraren redan i planeringen för att underlätta och främja delaktighet för alla men också för att förebygga svårigheter.

Obligatorisk (nåja) fortbildning för alla som tror sig veta allt om sambandet... På UR har det gått en serie som tydligare än tidigare försöker bena ut begreppen när det gäller fetma och de som tjänar pengar på fetman. Nedan bifogar jag en länk till det senaste avsnittet, om jakten på boten mot den epidemi av övervikt och fetma västvärlden har drabbats av. För er som har följt med i vetenskaplig forskning är det troligen ingen nyhet att det är mycket svårt att träna sig smal. Sanningen är ju att träning två-tre gånger i veckan inte gör dig smal, eftersom hjärnan kompenserar hög fysisk aktivitet med minst lika lång tid av inaktivitet. Svenska rådet för hjärt-lungräddning Hjärt-lungräddning finns i skolans kursplan för idrott och hälsa. HLR är en central del i detta, men utbildningen måste anpassas till elevernas mognad och utvecklingsnivå. I en lärarhandledning beskrivs innehållet i 10 steg.

Idrottslärarens drömmar och dilemman: Omöjligt uppdrag Vi träffar idrottsläraren Ragna Stridsberg, som undervisar nyanlända elever i idrott och hälsa. En del av eleverna har bott i Sverige i några år och andra har precis flyttat till Sverige. Hon berättar om utmaningen att anpassa lektionerna efter alla elevers individuella förutsättningar.

Related: