background preloader

The Rhythm Trainer

The Rhythm Trainer

Theta Music Trainer Reading Rhythms - Counting Music by Phil and David Tulga How to read music — How to read rhythms — How to count music Reading Rhythms - Counting Music- how music is measured and counted - Welcome to our page on Reading Rhythms and Counting Music. It includes our free Counting Music activity that shows you how to count rhythms, and connects your knowledge of fractions and length to musical notes. How to play Counting Music: Scroll down until to see the activity below. Counting Music (free version) Reading Rhythms - Counting Music Expanded"Reading Rhythms - Counting Music Expanded” is a bundled product that includes the Reading Rhythms PDF book, and the expanded version of our free Counting Music web application. The Reading Rhythms PDF book includes 119 sets of rhythms that are sequentially arranged to develop fluency with syncopated music. The expanded “Counting Music” web application includes and plays all of the 119 rhythm sets (preloaded). Home

Guitarnotation | Musikipedia I klassisk musik noteres guitaren altid ved brug af nodenotation, eventuelt suppleret med en angivelse af fingersætning. Til nybegyndere og lettere øvede kan nodenotationen være suppleret med et tabulatur. I rytmisk musik spiller guitaristen sjældent efter deciderede guitarnoder men efter et leadsheet. I pædagogiske sammenhænge suppleres leadsheetet ofte af et rolleark. 1. En guitar er et knipset strengeinstrument, hvilket vil sige, at lyden dannes ved, at strengene knipses med fingrene eller med et plekter. De mest almindelige guitartyper er: Spansk guitar. Alle tre guitartyper har seks strenge stemt i tonerne e, a, d, g, h og e. Guitaren er et Transponerende instrumentMusikinstrument der klinger i en anden tonehøjde, end det noteres i. 2. Nodenotation benyttes i al klassisk musik. Guitaren noteres i et enkelt nodesystem med g-nøgleNotationstegn, normalt angivet ved nodesystemets begyndelse, som fastlægger, at tonen g (over midter-c) er placeret på anden linje i nodesystemet. 3. 4.

Intonation and Tuning In music, intonation refers to pitch accuracy - that is, whether a tone is played 'in tune' or not. A note that is sung or played on an instrument may be sharp (higher frequency than the target tone) or flat (lower frequency than the target tone). With fretless string instruments such as the violin or cello, intonation depends on the degree of precision in finding the exact spot to press on the fingerboard of the instrument. Guitarists who bend strings must also have a good sense of intonation in order to keep their bends in tune. Tuning is the process of adjusting the pitch of a tone until it matches a reference tone, at which point the pitch is considered to be 'in tune'. Speed Pitch The first step to developing a good ear for music is to be able to 'match pitch.' Play Dango Brothers Musicians often need to distinguish between subtle differences in pitch, and should also notice when someone is playing or singing out of tune. Play

Jakob Jensen: Analyse af klassisk musik Arbejdspapir til højniveau foråret 1999. Af Jakob Jensen. Kan downloades Her (i pdf-format). Indledning Her er nogle stikord og eksempler til analyse af klassisk musik. Genre og instrumenter Genre er værktype, det kan fx være opera, symfoni (længere værk i flere satser for stort orkester), kammermusik (mindre besætning, fx strygerkvaret, trio), lied (sange med akkompagnement af et instrument) eller solokoncert (værk for en eller flere solister og et orkester). Melodi, tema I de enkelte afsnit inden for en form vil der ofte være et eller flere temaer, som regel af melodisk art (i nyere musik arbejdes oftere med mere klanglige motiver). Fraser, motiver. Melodien er i |: aa :|: ba :|-form (hvor slutningen af hvert a-stykke er forskelligt). Temaer behøver ikke at være hele, afrundede melodier, det kan være et tema som der spindes videre på. Tit vil der være en eller anden linje eller retning i melodien, fx i følgende tema fra Händel, arien Ev'ry Valley fra Messias (1741): Karakter Satsopbygning

Related: