background preloader

The Rhythm Trainer

The Rhythm Trainer

Guitarnotation | Musikipedia I klassisk musik noteres guitaren altid ved brug af nodenotation, eventuelt suppleret med en angivelse af fingersætning. Til nybegyndere og lettere øvede kan nodenotationen være suppleret med et tabulatur. I rytmisk musik spiller guitaristen sjældent efter deciderede guitarnoder men efter et leadsheet. I pædagogiske sammenhænge suppleres leadsheetet ofte af et rolleark. 1. En guitar er et knipset strengeinstrument, hvilket vil sige, at lyden dannes ved, at strengene knipses med fingrene eller med et plekter. De mest almindelige guitartyper er: Spansk guitar. Alle tre guitartyper har seks strenge stemt i tonerne e, a, d, g, h og e. Guitaren er et Transponerende instrumentMusikinstrument der klinger i en anden tonehøjde, end det noteres i. 2. Nodenotation benyttes i al klassisk musik. Guitaren noteres i et enkelt nodesystem med g-nøgleNotationstegn, normalt angivet ved nodesystemets begyndelse, som fastlægger, at tonen g (over midter-c) er placeret på anden linje i nodesystemet. 3. 4.

Jakob Jensen: Analyse af klassisk musik Arbejdspapir til højniveau foråret 1999. Af Jakob Jensen. Kan downloades Her (i pdf-format). Indledning Her er nogle stikord og eksempler til analyse af klassisk musik. Genre og instrumenter Genre er værktype, det kan fx være opera, symfoni (længere værk i flere satser for stort orkester), kammermusik (mindre besætning, fx strygerkvaret, trio), lied (sange med akkompagnement af et instrument) eller solokoncert (værk for en eller flere solister og et orkester). Melodi, tema I de enkelte afsnit inden for en form vil der ofte være et eller flere temaer, som regel af melodisk art (i nyere musik arbejdes oftere med mere klanglige motiver). Fraser, motiver. Melodien er i |: aa :|: ba :|-form (hvor slutningen af hvert a-stykke er forskelligt). Temaer behøver ikke at være hele, afrundede melodier, det kan være et tema som der spindes videre på. Tit vil der være en eller anden linje eller retning i melodien, fx i følgende tema fra Händel, arien Ev'ry Valley fra Messias (1741): Karakter Satsopbygning

Related: