background preloader

The Rhythm Trainer

The Rhythm Trainer

sonicFit - Rhythmic Ear Training Exercise This exercise plays two beats of rhythmic patterns presented melodically, that is, with pitch content to make it more memorable and resemble melodic fragments. The rhythmic patterns use quarter, eighth, and sixteenth division of the beat. The user writes their answers on a piece of paper, (which is easier than entering buttons!) For levels 1-3, the user should write "1 e & a 2 e & a 1" representing the sixteenth note division of each beat. While listening to the fragment, the user should put a slash through each division in which a new note begins. From these slashes, the user should determine how best to beam these beats. This exercise can be done long before learning about beaming. Levels 4-6 are in compound duple meter in which the user should write "1 e a 2 e a 1", representing the eight division on 68 time signature.

Guitarnotation | Musikipedia I klassisk musik noteres guitaren altid ved brug af nodenotation, eventuelt suppleret med en angivelse af fingersætning. Til nybegyndere og lettere øvede kan nodenotationen være suppleret med et tabulatur. I rytmisk musik spiller guitaristen sjældent efter deciderede guitarnoder men efter et leadsheet. I pædagogiske sammenhænge suppleres leadsheetet ofte af et rolleark. 1. En guitar er et knipset strengeinstrument, hvilket vil sige, at lyden dannes ved, at strengene knipses med fingrene eller med et plekter. De mest almindelige guitartyper er: Spansk guitar. Alle tre guitartyper har seks strenge stemt i tonerne e, a, d, g, h og e. Guitaren er et Transponerende instrumentMusikinstrument der klinger i en anden tonehøjde, end det noteres i. 2. Nodenotation benyttes i al klassisk musik. Guitaren noteres i et enkelt nodesystem med g-nøgleNotationstegn, normalt angivet ved nodesystemets begyndelse, som fastlægger, at tonen g (over midter-c) er placeret på anden linje i nodesystemet. 3. 4.

amazon Jakob Jensen: Analyse af klassisk musik Arbejdspapir til højniveau foråret 1999. Af Jakob Jensen. Kan downloades Her (i pdf-format). Indledning Her er nogle stikord og eksempler til analyse af klassisk musik. Genre og instrumenter Genre er værktype, det kan fx være opera, symfoni (længere værk i flere satser for stort orkester), kammermusik (mindre besætning, fx strygerkvaret, trio), lied (sange med akkompagnement af et instrument) eller solokoncert (værk for en eller flere solister og et orkester). Melodi, tema I de enkelte afsnit inden for en form vil der ofte være et eller flere temaer, som regel af melodisk art (i nyere musik arbejdes oftere med mere klanglige motiver). Fraser, motiver. Melodien er i |: aa :|: ba :|-form (hvor slutningen af hvert a-stykke er forskelligt). Temaer behøver ikke at være hele, afrundede melodier, det kan være et tema som der spindes videre på. Tit vil der være en eller anden linje eller retning i melodien, fx i følgende tema fra Händel, arien Ev'ry Valley fra Messias (1741): Karakter Satsopbygning

Rhythm Worksheets Eighth Notes 2-Handed 1 (Can be used as duet too!) Eighth Notes 2-Handed 2 (Can be used as duet too!) Eighth Notes 2-Handed 3 (Can be used as duet too!) Free Hemiola Rhythm Worksheets Hemiola 1 Hemiola 2 More hemiola rhythm worksheets are included in the Rhythm Cup Explorations 2 book! Music Progressions Rhythm Worksheets Level A Rhythms Level 1 Rhythms Level 2 Rhythms Level 3 Rhythms Level 4 Rhythms Level 5 Rhythms Level 6 Rhythms Level 7 Rhythms Level 8 Rhythms Level 9 Rhythms Level 10 Rhythms Compound Meter Rhythm Worksheets Six Eight Timing Level 1 Six Eight Timing Level 2 More compound meter rhythms that are a whole lot more fun can be found in Rhythm Cup Explorations 2! Miscellaneous Free Rhythm Worksheets Rhythm and Beat Duet Polyrhythm Exercise Sixteenth Notes Syncopation Free Triple Meter Rhythm Worksheets There triple meter rhythm worksheet are pretty random and remember that random rhythms are not very fun or motivating to practice! Triple Time 1 Triple Time 2 Triple Time 3 Triple Time 4 (Eighths) Triplets

Related: