background preloader

Los Läs- och skrivundervisning : Checklistor att hämta!

Los Läs- och skrivundervisning : Checklistor att hämta!
Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna jobbar individuellt eller gruppvis. När eleven sedan ska gå igenom sitt eget arbete är checklistan ett perfekt verktyg att använda sig av. Sedan är det kamratens tur och slutligen lärarens tur att tycka till. I tidigare inlägg kan ni läsa om hur vi arbetat med faktatexter om djur och även där använt oss av checklistor. I måndags startade vi upp berättelseskrivande utifrån ett uppslag i Diamantjaktens arbetsbok. Vi pratade om karaktärer, miljö, problem och lösning. Skrivschema är vi också bekanta med sedan länge och det blir så tydligt när man använder sig av det för att strukturera upp sin berättelse med början, mitten och slut. Mina två grupper i åk 2 fick först planera och skriva varsin gemensam berättelse med mig innan de fick arbeta på egen hand. Vinstlotten Det var en gång en pojke som hette Fred. Vännerna kom på en gång. av Sörgruppen Drakens nya vän Related:  skrivasvenskaundervisning

Att skriva faktatexter - Mia Kempe Läsåret börja lida mot sitt slut och mycket handlar nu om att avsluta terminen på ett bra sätt. Det ska bli skönt att vara ledig och få tid till att tänka på annat än skolarbete. Men visst kan det också kännas bra att ha lite tankar inför uppstarten i höst? Arbetets upplägg Arbetsområdet bygger framför på delar av det centrala innehållet i svenska och biologi för åk. 3. Konkretisering av mål för eleverna Allra först fick eleverna ta del av målen för arbetsområdet. Uppstart av arbetsområdet Arbetet startades med att utgå ifrån något eleverna redan var bekanta med, nämligen berättande texter. Gemensamt textskrivande Arbetet fortsatte genom att vi tillsammans läste två olika faktatexter om igelkotten. Utifrån tankekartan skrev vi sedan en gemensam faktatext på Ipad. I checklistan kollar en klasskamrat att alla ämnesspecifika begrepp finns med och ger också feedback genom att skriva två positiva saker med texten (stjärnorna) och en sak kompisen behöver träna vidare på (utropstecknet).

Språkstöttning med stödmallar Som lärare har vi ibland mer eller mindre nytta av att använda oss av olika stödmallar för att stötta kommunikationen och tänkandet i ett klassrum. Vi är många som framgångsrikt använder oss av det i klassrummet på ena sättet eller det andra. Jag tänkte helt kort bara visa på några stödmallar jag själv använt mig av och som jag rekommenderar lärare att använda i sina klassrum oavsett om de har språk; svenska, svenska som andra språk, engelska, moderna språk eller andra ämnen där de ska kommunicera för att visa om de förstått eller lära sig resonera kring ett innehåll för att utveckla flera olika tankekedjor. Skrivmallar För skrivandet kan det vara bra med skrivmallar. De kan se ut så här för svenska där uppgiften var ett sommarprat och så här för engelskan där eleverna skulle skriva en Flash Fiction. Några gånger har jag satt ihop dem i Canva men då mer för att visa på struktur än som stöd för innehåll. Textkopplingar Tala Tänka Strategier för ord Att förstå ord är inte helt lätt.

Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt Boktips: Barn- och ungdomslitteratur med tema teknik, programmering och sociala medier Photo by Gaelle Marcel on Unsplash Den reviderade läroplanen har öppnat upp för nya infallsvinklar på både ämnesinnehåll och val av texter/litteratur/film och därför har vi gjort en sammanställning av skönlitteratur och film på tema teknik, programmering och sociala medier lämpade för barn och ungdomar. Sammanställningen kan vara användbar när höstterminen börjar – eller kanske behöver du något att läsa i hammocken eller på stranden i sommarsolen. Urvalet här är högst selektivt och subjektivt och naturligtvis finns massor av litteratur och film kvar att upptäcka på temat. I slutet av inlägget finns kopplingar till läroplanen samt diskussionsfrågor. Barn- och ungdomsböcker om spel, programmering och datalogiskt tänkande Cline, Ernest, Ready Player One (eng, tonår) Spelet OASIS är en virtuell utopi och är viktigare än livet självt i en dyster framtid. Dahlin, Petrus, Dataspelet (lättläst, fr. 8 år) Frensborg, Maria, IRL – ilskan, rädslan, löftet (fr. 10 år) Johansson, KG, Nivå 13 (fr. 11 år)

En spännande berättelse – Sidekicks på rIKTigt Att skriva en spännande …… Denna planeringen har vi arbetet med i årskurs 5. Vid uppstarten av min planering fick jag delvis inspiration av Fredrik Sandströms skrivprojekt Ön Genom detta inlägget kommer du att får tillgång till vår planering, genomförande och även vår utvärdering. I elevernas lärande har vi använt oss av flera digitala verktyg. I arbete har vi därefter använt oss av padlet, answergarden, för att göra elevernas tankar kring texter och ord synligt för varandra. Syfte med arbetsområdet Eleven ska utveckla sin förmåga att: – formulera sig och kommunicera i tal och skrift, -urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och Centralt innehåll Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator. Undervisningens innehåll Inledning

Malin Carlsson i drömmarnas värld Malin Carlsson är lärare på Lindblomskolan i Hultsfreds kommun. Hon är också arbetslagsledare på skolan och förstelärare i kommunen. Här gästbloggar Malin om ett skriv- och matteprojekt kopplat till Livet i Bokstavslandet. Jag har på olika sätt jobbat med UR:s serie Livet i Bokstavlandet. I mitt klassrum värnar jag om att försöka hitta helheter kring olika arbeten, hitta samband mellan olika områden. Jag döpte mitt skrivprojekt till I drömmarnas värld. För att även fånga upp arbetet i matematiken och att jobba med problemlösning så har jag gjort uppgifter kopplat till skrivprojektet. Vi har kring berättelseskrivandet fokuserat på Livet i Bokstavslandet säsong 2 och säsong 3. Livet i Bokstavslandet är en fantastisk serie som går att jobba med på massor med olika sätt, det här var hur jag gjort. Malin Car

verktyg Förvandlad av Mårten Melin.pdf Innehåll Innan du börjar läsa boken ................................................................................................................................. 4 Sömngångare...................................................................................................................................................... 4 Förbannad .......................................................................................................................................................... 4 Skaka galler ........................................................................................................................................................ 4 Piss också ........................................................................................................................................................... 4 Det var en gång för länge sedan. ........................................................................................................................ 4 Var är kistan?

Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning | Pia Lerigons författarhemsida Har du hört talas om adjektivsjukan? Har du fått höra att du inte ska använda adjektiv? Det allmänna rådet idag är att man ska undvika adjektiv i skönlitterära texter. Adjektivsjukan betyder att någon gödslat med adjektiv. Kanske du tänker: Varför får man inte använda adjektiv? Saken är den att det är inget fel på adjektiv. Adjektivsjukan är ett symptom på att du missat gestaltningen. Knep 1 = Hittar du adjektiv eller adverb i din text? Ex berättande: "Jag vill att du förvinner härifrån", skrek hon argt. Argt = ett adverb Du har alltså berättat att hon är arg. Vad är då gestaltning? Ex 1 gestaltande: Hon vevade med näven. Detta är ett exempel på gestaltning genom hur karaktären agerar. Ex 2 gestaltande: Ansiktet var högrött och ögonbrynen var som två raka sträck. Detta är ett exempel på gestaltning genom karaktärens ansiktsuttryck. Ex 3 gestaltande: "Försvinn!" Detta är exempel på gestalning genom dialog. Du kan läsa mer om dialog i mitt blogginlägg Skriv dialog.

Related: