background preloader

Svenska

Facebook Twitter

LÄSNING - LÄSFIXARE. Spöket som försvann - Spänning. Pussel med helklass: Faktatexter – Kooperativt Lärande. Vi har i åk 1 börjat arbeta med faktatexter.

Pussel med helklass: Faktatexter – Kooperativt Lärande

Vi har diskuterat skillnaden på fakta och åsikt, kommit på faktameningar tillsammans, lyssnat på fakta (film och berättande) och skrivit enkla faktameningar. Den här veckan var planen att skriva en längre faktatext om räven med olika underrubriker. Hur gör man då detta med en åk 1 där de flesta precis lärt sig skriva? Skrivprocessen7. Skrivprocessen5. Skrivprocessen3. Skrivprocessen1. Skrivprocessen6. Skrivprocessen4. Skrivprocessen2. Dagens 5 Läs tyst. Dagens 5 ordarbete. Dagens 5 skrivning. Dagens 5 Lyssna till högläsn. Vems är nyckeln? Sommarlovsbingo sommaren 2016. Bilder att skriva till. Stavningsskyltar.

ASL

En suverän film om läsfixarna av Marie Trapp. Lektion-se_13550_Ljudbingo. Småsagor: Snäll, del 1. ABC-klubben åk 1. Bokstäver som vill bada fötterna och plocka äpplen. Idag har jag kanske inte känt mig så inspirerande, eller inspirerad för den delen, men det gjorde jag igår.

Bokstäver som vill bada fötterna och plocka äpplen

Igår gjorde jag två bilder som passar bra för barn som börjar skriva och upptäcka alfabetet. De här ska upp i mitt klassrum snart! Klicka på länken nedanför för att ladda hem dokumentet! Bokstäver vill bada fötter och plocka äpplen. Abc-bok. Lektion_se_25511_Repetitionshafte_bokstaver. Lektion_se_26342_Pjäs_Det mystiska huset. Läs- och skrivundervisning. Larhand.pdf. GrUS Paket, alla tre enheterna - Nypon Förlag. AOUÅ EIYÄÖ. Asken ur Majas Alfabetsånger. Läsning på djupet. SLS åk1-2 att läsa faktatexter. Frågor om läsningen och om strategierna, en slags textsamtal. Bildpromenaden sätter ord på allt och skapar fantasi. Dessa moment tar lång tid, eleverna måste få möjlighet att sätta ord på, tänka i enskildhet och i gemenskap, få uttrycka sig.

Bildpromenaden sätter ord på allt och skapar fantasi

Det är också absolut viktigt att eleverna får upprepa sig, om någon elev säger något som en annan elev också vill säga – är detta bara upprepning för läraren – inte för eleven. Varje elev har rätt att ta orden i sin mun. Jag har anslaget att eleverna gärna får ta varandras ord, låna och utveckla sina tankar genom det någon annan redan har sagt. Om det är svårt att tala är jag en modell som gärna låter eleverna ta mina ord. Hellre än att de sitter tysta. Denna bildpromenad i EN HUND har till syfte att åskådliggöra och medvetandegöra vem eller vilka som är avsändaren till text och illustration. Då man talar om författaren och illustratörens namn så talar man om avsändare. Detta inlägg är från min gamla blogg och skrevs 2008 Detta är ett uppslag i Läsdax 2. H U R T Ä N K E R R E D A K T Ö R E R N A K R I N G B I L D P R O M E N A D E NJag är en frågvis person.

Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan.

Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna

Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Gärna på en overhead (om vi har sådana) eller via smartboard. Börja med att modella: Jag ser … randiga byxor. Malin Carlsson i drömmarnas värld. Malin Carlsson är lärare på Lindblomskolan i Hultsfreds kommun.

Malin Carlsson i drömmarnas värld

Hon är också arbetslagsledare på skolan och förstelärare i kommunen. Här gästbloggar Malin om ett skriv- och matteprojekt kopplat till Livet i Bokstavslandet. Utva rdera din text. Språkmateriel rosa (fonetiskt) Läsa och Skriva. Om läsning, del 6: LUS (del 2) De flesta läsare på den här bloggen vet nog att jag är förtjust i Läsutvecklingsschemat.

Om läsning, del 6: LUS (del 2)

Anledningen är enkel. Mallar och instruktioner. Poesi och cirkelmodellen. Språkstöttning med stödmallar. Som lärare har vi ibland mer eller mindre nytta av att använda oss av olika stödmallar för att stötta kommunikationen och tänkandet i ett klassrum.

Språkstöttning med stödmallar

Vi är många som framgångsrikt använder oss av det i klassrummet på ena sättet eller det andra. Jag tänkte helt kort bara visa på några stödmallar jag själv använt mig av och som jag rekommenderar lärare att använda i sina klassrum oavsett om de har språk; svenska, svenska som andra språk, engelska, moderna språk eller andra ämnen där de ska kommunicera för att visa om de förstått eller lära sig resonera kring ett innehåll för att utveckla flera olika tankekedjor.

SVA

Läsa. Språkutveckling no. Språkutveckling so. Skolans texttyper. Checklistor att hämta! Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons.

Checklistor att hämta!

Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna jobbar individuellt eller gruppvis. När eleven sedan ska gå igenom sitt eget arbete är checklistan ett perfekt verktyg att använda sig av. Sedan är det kamratens tur och slutligen lärarens tur att tycka till. En texts olika delar att bygga ut en text. Frekvord alla. Läsförståelsestrategier i praktiken. Beskrivande text – individuellt skrivande. Vi har i några veckor fokuserat på texttypen beskrivande i åk 4. Vi har arbetat efter cirkelmodellens fyra faser och i veckan kom vi igång med insamlandet av fakta kring ett av Sveriges landskapsdjur. Eleverna fick själva välja vilket djur de vill skriva om.

Till vår hjälp av insamlandet av fakta använde vi oss av en sk. sexfältare med följande kategorier; klassifikation, föda, kännetecken, livscykel, förekomst och övrigt. Kommande bok om processinriktad skrivundervisning.

ELK

ABC. Skriva.