background preloader

Sv

Facebook Twitter

OmdetvarkrigiNorden. Världskoll. Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande. Struktur: Lyssna och skriv I skolan möter eleverna hela tiden texter att bearbeta och ta in.

Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande

Vi som lärare försöker ofta variera textbearbetningen för att hjälpa eleverna att ta in kunskaperna på bästa sätt. Med strukturen Lyssna och skriv får eleverna träna på att ta till sig innehållet i en text på ett djupare plan då de inte bara lyssnar på texten utan även processar den. Våga vara pluggis: Det där är ju ingen labbrapport! Olika slags texter skrivs på olika sätt.

Våga vara pluggis: Det där är ju ingen labbrapport!

Ett sms till kompisen ser långt ifrån likadant ut som det mitt-i-terminen-brev som rektor skriver till alla föräldrar exempelvis. I kursplanen i svenska pratar man om olika texttyper. Konsten att konstruera frågor – 2 – Kooperativt Lärande. I ett tidigare inlägg om frågor beskriver vi hur du med enkla knep kan konstruera spännande frågor som leder till diskussioner, undersökningar eller handlingar.

Konsten att konstruera frågor – 2 – Kooperativt Lärande

Här kommer vi diskutera hur du kan fortsätta efter du väckt nyfikenheten hos dina elever för att än mer utveckla elevernas förmåga att förstå andras perspektiv med användandet av strategier för metakognition och sokratiska samtal. Att ställa tankeväckande frågor som leder till nya kunskaper är ett av de verktyg som kan vara det absolut viktigaste en lärare har i sin verktygslåda. Sokrates använde sig effektivt av frågor om hur tankar uppstod och hur dessa relaterade till ens erfarenheter för att utveckla sina adepter. När en lärare som är skicklig på att utmana sina elever med nya och spännande frågor kan dessa visa vägen till helt nya kunskaper och förståelse. Vid användandet av sådana mer djupgående frågor är det viktigt att du som lärare inte låter påhopp eller trakasserier passera om dessa sker. Källkritik: Fejkade sidor - UR Skola. Kul utan censur. När Eva Fjellander skriver ”grammatik” på tavlan hörs besvikna stön från klass 7B på Åsenskolan i Anderstorp: Nej!

Kul utan censur

Fan! Inte sant! Eva Fjellander är inte ett dugg förvånad; det är precis så här det brukar börja. Hon vänder sig mot klassen. – Vad är egentligen grammatik? Grammatikbolaget: God, godare, godast jul! - UR Skola. "Mad libs" på svenska – ordklassberättelser. “Mad libs” är en populär språklek i USA, som går ut på att man skapar små berättelser genom att fylla i luckor i en text.

"Mad libs" på svenska – ordklassberättelser

Här har vi skapat några svenska versioner. Ladda ner, skriv ut och testa! Så här fungerar det: En person har pappret med berättelsen på.