background preloader

Svensklärarföreningen

Svensklärarföreningen
Related:  Sv SvA

Valborg | Lär Dig Svenska Valborg är en årlig högtid som firas i Estland, Finland, Lettland, Sverige, Tjeckien och Tyskland den 30 april eller 1 maj. Traditionen grundar sig på den Heliga Valborgs kult, mot häxor och ondaandar, som uppstod speciellt efter hennes död 779. På många platser i Finland och Sverige firas helgen genom att brännabål och på vissa platser med fyrverkerier och smällare. På hednisk tidfirade man i Norden en äldre högtid som var kopplad till de döda. Förr i världen räknade man att vintern slutade och våren började just på valborgsmässoafton. I universitetsstäderna Uppsala och Lund, firar man extra mycket, studenterna har sina vita mössor på sig. högtid -en: en fest då man firar något allvarligt och viktigt, t.ex. jul, påsk. Utdrag av denna artikeln.Bilder, 2010 ©erhan

Hej Sverige | Om att känna sig som hemma i ett nytt land Att skapa text där ord, bild och ljud samspelar - Gilla Lära Språk Moment A – individuell förberedelse, läs texten Vad innebär det när ord, bild och ljud samspelar? Hur kan du arbeta med det i undervisningen? I kursplanerna svenska, svenska som andraspråk och i modersmål finns det centrala innehållet “Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar”. Men hur kan multimodaliteten se ut i ett klassrum? Malin Carlsson lät sina elever skapa faktatexter om vikingatiden där ord, ljud och bild samspelade genom att de använde iMovie eller PowerPoint. Här finns ett elevexempel på faktatext skapad i Power Point (med Office Mix): Detta elevexempel är skapad i iMovie: Moment B – ta med en planering till träffen Under nästa träff ska vi diskutera hur vi arbetar med att skapa text där ord, ljud och bild samspelar. Namn på arbetsområdetSyfte och långsiktigt målCentralt innehållKonkreta målUndervisning och arbetsformerBedömning Moment C – diskussionsfrågor under träffen Hur har du jobbat med texter där ord, bild och ljud samspelar tidigare?

Öppna läromedel - Wikibooks En projektsida för öppna läromedel. Vad menas med det? Kolla på projektbeskrivningen. I innehållsförteckningen nedan finns listat både befintliga projekt (blå länkar) och projekt som ännu inte påbörjats (röda länkar). Än så länge håller vi på att skapa materialet. Varje strå till stacken påverkar. Har du åsikter om upplägget --- förslag, kritik, eller bara kommentarer --- så är det mycket uppskattat. Granska kritiskt, men låt inte kritiken stanna vid kaffebordet eller skrivlådan!

Shoaib Ramazani: Jo, vi kan visst klara den svenska skolan Nyanlände Shoaib: Ta inte bort chansen för oss – ställ höga krav i skolan Shoaib Ramazani: I dag går jag i en svensk klass och klarar alla ämnen. Jag vet att det är fler än jag som klarar det, så det är inte omöjligt. Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. DEBATT. I dag går jag i en svensk klass och klarar alla ämnen. Att läsa med elever födda i Sverige har gjort att jag lärt mig både språket och kulturen snabbare. Hur ska vi bli en del av Sverige och Sveriges kultur om vi inte behandlas som de andra? Alla nyanlända är inte lika, precis som de födda i Sverige inte är lika. Alla kanske inte kan klara skolan men alla har rätt att få försöka och att få lärare som tror att det kan gå. Det är lätt att ge upp men i stället kan vi nu, när många nya elever kommit till Sverige, ta chansen att hitta nya sätt att snabbt lära ut språket. När jag i början bara läste svenska längtade jag efter att få börja läsa fler ämnen.

Svenska spel Spel som lär dig läsa och skriva. Behärskar du bokstäverna och kan du ordningen mellan bokstäverna i alfabetet? Med dessa lekfulla spel övar du upp din kunskap i svenska språket. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Svenska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Hänga gubbe 0 av 40 nivåer klara • Stavning• Alfabetet• Bokstäver Lista ut den mening eller det ord som döljs genom att gissa bokstäver. Ordpussel 0 av 12 nivåer klara Dra med fingret eller musen över bokstäverna och bilda de ord som efterfrågas. Stava ord 0 av 21 nivåer klara • Stavning• Läsning Öva på att skriva genom att titta på bilden och sedan skriva det ord som bäst beskriver bilden. Ordjakt 0 av 10 nivåer klara Försök hitta vanliga svenska ord i detta ordspel. Hur stavar du Lär dig de vanligaste felstavningarna för svenska ord och befäst den korrekta stavningen. Dubbelteckning 1 0 av 3 nivåer klara • Dubbelteckning• Stava Träna om det ska vara en eller två konsonanter. Adjektiv åk 2-4 0 av 6 nivåer klara

Vi arbetar med bildsekvenser/bildserier | En lärares språkhus Vi har under en längre period arbetat med bildsekvenser. Arbetet började på en relativt enkel nivå och med tiden har arbetsmetoder, innehåll, krav och resultat förändrats och utvecklats. Hur vi väljer att arbeta beror på bilderna och vad vi arbetar med i övrigt, men ett par arbetsgångar har jag skrivit ner för att förtydliga för eleverna. Tanken är att vi ska arbeta länge med varje bildserie så att eleverna lär sig uppbyggnad och struktur, samtidigt som de utvecklar sitt ordförråd och språkets användning. Bildmaterialet vi utgår ifrån är ett bildsekvensmaterial från läromedelsförlaget Sica. Vi startar alltid med att titta på vad bilderna föreställer, i samband med det hittar vi också kronologin i bilerna. När texten är skriven är det dags att fota bilderna och det gör eleverna själva, de får även beskära bilderna så det blir som de vill ha det. Tyvärr får eleverna ännu inte ta med sig sin ipad hem så när de får i läxa att läsa berättelsen skriver jag ut den på papper.

Resource: Teaching Reading 3-5 Workshop Workshop 1. Creating Contexts for Learning This session examines how classroom organization, routines, and grouping practices can enhance literacy skills in the middle grades. Literacy expert Jeanne Paratore discusses teaching strategies that foster reading and writing skills. Classroom examples illustrate the research. Go to this unit. Workshop 2. Workshop 3. Workshop 4. Workshop 5. Workshop 6. Workshop 7. Workshop 8. Classroom Program 9. Classroom Program 10. Classroom Program 11. Classroom Program 12. Classroom Program 13. Classroom Program 14. Classroom Program 15. Classroom Program 16.

Lässtrategier – kreativdesignförlärande Det är värdefullt att bli en god läsare. För det första blir det roligare att läsa eftersom du får ut mer av det du läser. Nya världar öppnar sig… För det andra blir det lättare att samtala om det du har läst. Dina åsikter blir mer nyanserade och rika om du förstått texten på djupet. För det tredje får du dessutom bättre förutsättningar för att skriva egna texter. Repetera gärna genom att se filmklippet Strategier för läsning (UR skola). Före läsningen – att skapa sammanhang Ta reda på varför du ska läsa texten (syfte och mål) och fundera ut hur du kan ta dig an texten på ett bra sätt (strategier).Ta reda på vad det är för texttyp (genre) och hur man läser just den texten på ett effektivt sättAktivera tidigare kunskap om ämnet – Vilka kunskaper har du redan om det som texten tar upp? Under läsningen Fokusera, läs uppmärksamt och använd olika strategier när du inte förstår.Red ut oklarheter, nya ord och begrepp.Skapa inre bilder av det lästa. Efter läsningen

Related: