background preloader

Svensklärarföreningen

Svensklärarföreningen
Related:  Sv SvA

Valborg | Lär Dig Svenska Valborg är en årlig högtid som firas i Estland, Finland, Lettland, Sverige, Tjeckien och Tyskland den 30 april eller 1 maj. Traditionen grundar sig på den Heliga Valborgs kult, mot häxor och ondaandar, som uppstod speciellt efter hennes död 779. På många platser i Finland och Sverige firas helgen genom att brännabål och på vissa platser med fyrverkerier och smällare. På hednisk tidfirade man i Norden en äldre högtid som var kopplad till de döda. Förr i världen räknade man att vintern slutade och våren började just på valborgsmässoafton. I universitetsstäderna Uppsala och Lund, firar man extra mycket, studenterna har sina vita mössor på sig. högtid -en: en fest då man firar något allvarligt och viktigt, t.ex. jul, påsk. Utdrag av denna artikeln.Bilder, 2010 ©erhan

Riks-LiSA | Riksförbundet Lärare i Svenska som Andraspråk Att skapa text där ord, bild och ljud samspelar - Gilla Lära Språk Moment A – individuell förberedelse, läs texten Vad innebär det när ord, bild och ljud samspelar? Hur kan du arbeta med det i undervisningen? I kursplanerna svenska, svenska som andraspråk och i modersmål finns det centrala innehållet “Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar”. Men hur kan multimodaliteten se ut i ett klassrum? Malin Carlsson lät sina elever skapa faktatexter om vikingatiden där ord, ljud och bild samspelade genom att de använde iMovie eller PowerPoint. Här finns ett elevexempel på faktatext skapad i Power Point (med Office Mix): Detta elevexempel är skapad i iMovie: Moment B – ta med en planering till träffen Under nästa träff ska vi diskutera hur vi arbetar med att skapa text där ord, ljud och bild samspelar. Namn på arbetsområdetSyfte och långsiktigt målCentralt innehållKonkreta målUndervisning och arbetsformerBedömning Moment C – diskussionsfrågor under träffen Hur har du jobbat med texter där ord, bild och ljud samspelar tidigare?

Språklärarnas riksförbund Shoaib Ramazani: Jo, vi kan visst klara den svenska skolan Nyanlände Shoaib: Ta inte bort chansen för oss – ställ höga krav i skolan Shoaib Ramazani: I dag går jag i en svensk klass och klarar alla ämnen. Jag vet att det är fler än jag som klarar det, så det är inte omöjligt. Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. DEBATT. I dag går jag i en svensk klass och klarar alla ämnen. Att läsa med elever födda i Sverige har gjort att jag lärt mig både språket och kulturen snabbare. Hur ska vi bli en del av Sverige och Sveriges kultur om vi inte behandlas som de andra? Alla nyanlända är inte lika, precis som de födda i Sverige inte är lika. Alla kanske inte kan klara skolan men alla har rätt att få försöka och att få lärare som tror att det kan gå. Det är lätt att ge upp men i stället kan vi nu, när många nya elever kommit till Sverige, ta chansen att hitta nya sätt att snabbt lära ut språket. När jag i början bara läste svenska längtade jag efter att få börja läsa fler ämnen.

Historielärarna 2014 Vi arbetar med bildsekvenser/bildserier | En lärares språkhus Vi har under en längre period arbetat med bildsekvenser. Arbetet började på en relativt enkel nivå och med tiden har arbetsmetoder, innehåll, krav och resultat förändrats och utvecklats. Hur vi väljer att arbeta beror på bilderna och vad vi arbetar med i övrigt, men ett par arbetsgångar har jag skrivit ner för att förtydliga för eleverna. Tanken är att vi ska arbeta länge med varje bildserie så att eleverna lär sig uppbyggnad och struktur, samtidigt som de utvecklar sitt ordförråd och språkets användning. Bildmaterialet vi utgår ifrån är ett bildsekvensmaterial från läromedelsförlaget Sica. Vi startar alltid med att titta på vad bilderna föreställer, i samband med det hittar vi också kronologin i bilerna. När texten är skriven är det dags att fota bilderna och det gör eleverna själva, de får även beskära bilderna så det blir som de vill ha det. Tyvärr får eleverna ännu inte ta med sig sin ipad hem så när de får i läxa att läsa berättelsen skriver jag ut den på papper.

FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap Resource: Teaching Reading 3-5 Workshop Workshop 1. Creating Contexts for Learning This session examines how classroom organization, routines, and grouping practices can enhance literacy skills in the middle grades. Literacy expert Jeanne Paratore discusses teaching strategies that foster reading and writing skills. Classroom examples illustrate the research. Go to this unit. Workshop 2. Workshop 3. Workshop 4. Workshop 5. Workshop 6. Workshop 7. Workshop 8. Classroom Program 9. Classroom Program 10. Classroom Program 11. Classroom Program 12. Classroom Program 13. Classroom Program 14. Classroom Program 15. Classroom Program 16.

Related: