background preloader

Exempel på texter och provuppgifter - Uppsala universitet

Exempel på texter och provuppgifter - Uppsala universitet
På denna webbsida finns olika typer av uppgifter som kan förekomma i ett nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6. Andra uppgiftstyper kan förekomma, då alla typer av uppgifter inte representeras i varje prov. Exemplen är hämtade från provet som gavs läsåret 2011/2012 och omfattas inte längre av sekretess. Delprov A: tala Nedan presenteras exempel på momenten Redogörelse och Samtal som prövar den muntliga förmågan. I momentet Samtal utgörs underlaget till provet av ljudfiler med inlästa texter tillsammans med diskussionsfrågor. Delprov A: redogörelse – punkter att utgå ifrån Delprov A: samtal – ljudfilen Rött kort Delprov A: samtal – exempel på diskussionsfrågor till Rött kort Delprov B: läsa Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov B1 som prövar läsförståelse av skönlitterär text, och till delprov B2 som prövar läsförståelse av sakprosa. Delprov B1 – textunderlag Såld Delprov B1 – exempel på uppgifter till Såld Delprov B1 och B2 – Bedömningsunderlag Related:  NP SV

Blanketter för årskurs 6 - Uppsala universitet Här kan du ladda ner olika blanketter för nationella provet i svenska för årskurs 6. Blanketterna kan fyllas i digitalt. Obs! Det är viktigt att först spara dokumentet på din dator. Om du börjar skriva när dokumentet är öppnat via webbläsaren sparas inte anteckningarna. Spara ett exemplar för varje elev. Du kan också skriva ut dokumentet och fylla i för hand. (För att visa filerna krävs Acrobat Reader.

Bedöma muntlighet Här hittar du träningsmaterial för bedömning av muntlighet i årskurs 6. Materialet består av kommenterade elevredogörelser, elevsamtal och bedömningsmatriser för svenska och svenska som andraspråk. Den muntliga uppgiften i bedömarträningsmaterialet är hämtad från ämnesprovet 2012. Det muntliga delprovet prövar elevernas förmåga till redogörelse och kommunikation samt samtal och interaktion enligt kursplanen. Det finns fyra redogörelser och ett samtal att lyssna på. Två elever medverkar med både redogörelse och samtal och en helhetsbedömning kan alltså göras av dessa två elevers muntliga uppgift. Redogörelse Den muntliga uppgiftens första del, redogörelsen, ger eleverna en möjlighet att förbereda och tänka igenom det de vill säga. Samtal Den muntliga uppgiftens andra del, samtalet, bygger på en textuppläsning från CD (Rött kort av Bengt-Åke Cras), till vilken eleverna får diskussionsfrågor som underlag. Bedömning Ladda ner de inspelade samtalen, kommentarerna och bedömningsmatrisen

Josef Sahlin Bedömarträning i svenska och svenska som andraspråk Det här materialet vänder sig till dig som undervisar i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6. Materialet består av flera delar som på olika sätt hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens när det gäller elevers muntliga förmåga, läsförståelse och skrivförmåga. Elevuppgifterna liknar dem som ges i det nationella provet. Ett av huvudsyftena med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Träna på att bedöma elevers förmåga att läsa, tala och skriva I materialet kan du läsa elevtexter, lyssna på elevers muntliga redogörelser och samtal samt träna på att bedöma elevers förmåga att läsa, tala och skriva. Teori bakom elevers läs- och skrivutveckling Du kan även öka din teoretiska kunskap om elevers läs- och skrivutveckling genom att se en inspelad föreläsning av professor Caroline Liberg och läsa hennes text Elevers läs- och skrivutveckling – mellanåren. Om läs- och skrivutveckling i svenska och svenska som andraspråk

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg - Annika Sjödahl De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen. Det frågas en del i diverse Facebookgrupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål. Förra årets upplägg och årets revidering Förra läsåret hade jag också nior och jag har utgått från den strukturen jag gjorde då samt reviderat om det som behöver förtydligas för eleverna. Vi började förra året med att lyssna på konkreta upplägg på gamla samtal. eleverna behöver lära sig hur man vidgar ett resonemang och det kan vara bra att visa hur det görs genom filmen från Orka Plugga. Eleverna fick också öva på ett fingerat bedömningstillfälle med andra texter jag valt. I år kommer jag att sätta ihop ett material för dem så här: Först kollar vi på vad som bedöms och hur det ska gå till enligt gamla nationella prov och bedömningsmatrisen. Canvor: Annika Sjödahl // Annika

Laura Diehl Illustration ”Jag ville sticka ut, våga synas” Robin Järpemark älskar att få andra människor att känna sig vackra. – Det finns inget bättre än när kunden går härifrån med ett leende på läpparna. Det är det som motiverar mig, säger Robin, 22 år, frisör i Stockholm. Det är vad kunden själv känner som är viktigt, betonar Robin. – Ingen är vackrare än du. Robin älskar sitt jobb, och det syns. Som liten kille hemma i Säffle brukade Robin tillbringa eftermiddagarna i sin mammas frisersalong. – Jag satt och tittade på när hon jobbade, det såg så roligt ut. Det intresset bidrog nog till att Robin tidigt skaffade sig en egen, personlig stil, tror han. – Då syntes jag verkligen, svart runt ögonen och med långt svart hår. Ända från skolstarten hade Robin känt sig som om han inte riktigt passade in, säger han. – På något sätt ville jag nog också ge uttryck för känslan av utanförskap genom en egen stil. Robins tysta trots mot mobbarna blev inte uppskattat. – Jag kunde nästan aldrig gå till skolmatsalen och äta. – Det är svårt att säga.

Inspirationsplansch – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] För att riktigt tagga till inför ett skrivtema vi skulle ha, arbetade vi med en inspirationsplansch under några veckor. Ett bra arbetssätt som jag kommer att använda mig av igen! Eleverna skulle skriva spännande texter, och inför detta arbetsområde skulle de få förbereda sig genom att läsa böcker på samma tema. Eleverna tyckte det var roligt att arbeta kreativt och jag själv upptäckte att detta var ett bra arbetssätt för att få eleverna att läsa andra typer av böcker än de normalt läser och samtidigt behålla läslusten. Så här arbetade vi: Vi började med att gå till biblioteket för att få bra tips på spännande böcker. För att få lite driv i läsningen fick eleverna en enkel läslogg som såg ut så här. Utöver läsloggen skulle eleverna även göra en enklare textanalys under läsningen. Varje vecka på läxdagen arbetade eleverna i smågrupper och sammanställde sina bidrag på en gemensam inspirationsplansch. Och så här blev elevernas arbete under de fyra läsveckorna. Vecka 4 blev en specialare.

Texttyper Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong.

Related: