background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Planera din text. Grundhjulet mallar s275. Livsviktig poesi Lararhandledning. Miniskriva - Skriv om en text. Syfte Att upptäcka hur det går att förändra en text med ord och nyanser.

Miniskriva - Skriv om en text

Läraren reflekterar En enkel, rolig och kreativ skrivuppgift. Trolyrien. Vill du boka skrivworkshop på din skola?

Trolyrien

Kontakta Joseph här. Tre steg till författarskap: Läs många bra böcker.Skriv ofta.Be om feedback. Dikta om en plats - En miljödikt. Syfte Att uttrycka sig kort, kärnfullt och med känsla om en plats i diktens form!

Dikta om en plats - En miljödikt

Läraren reflekterar För en del elever är det svårt att skriva dikter, för andra är det hur lätt som helst. Det här är ett lektionsupplägg som brukar fungera bra tack vare den enkla och mycket tydliga strukturen i upplägget. Metod. SIU serieskapande. Handwriting Practice. Att skriva faktatexter. Faktatext – cirkelmodellen. Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver.

Faktatext – cirkelmodellen

De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Att skriva faktatext med sexfältare. Att skriva faktatexter. Free Lined Stationery. stationery paper stationery, free printable writing paper. 152 best stationery at stationerytree images on pinterest. printable journal page, flower lined stationery, 8 x 10 jpg. 311 best listen images on pinterest paper mill, free. Jenny på Wendes: Silent books i undervisningen.

Har du hört talas om "Silent Books"?

Jenny på Wendes: Silent books i undervisningen

Det är ett samlingsnamn för böcker som endast innehåller bilder, alltså bilderböcker utan någon text. Litterär gestaltning. Du ska nu få lära dig allt du behöver veta om litterär gestaltning! Gestaltning är det enskilt viktigaste medlet för att göra din berättelse levande. Vad är gestaltning? Gestalta betyder "att ge något en form och en mening genom att visa upp det". Pias skrivtips: Lyckas ännu mer med din gestaltning. Ska du lyckas med din gestaltning får du som författare inte kommentera eller förtydliga saker för läsarna.

Pias skrivtips: Lyckas ännu mer med din gestaltning

Du måste hålla dig utanför berättelsen, vara så osynlig du bara kan. Läs mer i blogginlägget Perspektiv och berättare. Håll tyst, helt enkelt. Det betyder att du inte kan gå in och lägga till saker i berättelsen som den som har perspektivet aldrig skulle registrera, säga eller göra. T.ex. kan du inte börja med en lång bakgrundsbeskrivning om personen det handlar om, för hur troligt är det på en skala att din karaktär skulle gå runt och tänka: Det hela började när jag var fem år gammal ...

Nej, sådär tänker inte folk om man inte planerar att skriva sin självbiografi. Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning. Har du hört talas om adjektivsjukan?

Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning

Har du fått höra att du inte ska använda adjektiv? Det allmänna rådet idag är att man ska undvika adjektiv i skönlitterära texter. Adjektivsjukan betyder att någon gödslat med adjektiv. Kanske du tänker: Argumenterande text (Svenska) - Studi.se. En spännande berättelse – Sidekicks på rIKTigt. Att skriva en spännande …… Denna planeringen har vi arbetet med i årskurs 5.

En spännande berättelse – Sidekicks på rIKTigt

Vid uppstarten av min planering fick jag delvis inspiration av Fredrik Sandströms skrivprojekt Ön Genom detta inlägget kommer du att får tillgång till vår planering, genomförande och även vår utvärdering. I elevernas lärande har vi använt oss av flera digitala verktyg. Att skriva faktatexter - Mia Kempe. Los Läs- och skrivundervisning : Checklistor att hämta!

Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons.

Los Läs- och skrivundervisning : Checklistor att hämta!

Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna jobbar individuellt eller gruppvis. När eleven sedan ska gå igenom sitt eget arbete är checklistan ett perfekt verktyg att använda sig av. Sedan är det kamratens tur och slutligen lärarens tur att tycka till. I tidigare inlägg kan ni läsa om hur vi arbetat med faktatexter om djur och även där använt oss av checklistor. I måndags startade vi upp berättelseskrivande utifrån ett uppslag i Diamantjaktens arbetsbok. Vi pratade om karaktärer, miljö, problem och lösning. E471199101. Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter.

I ämnet svenska och svenska som andra språk finns det ett kunskapskrav som innebär att eleven ska behärska att skriva gestaltande beskrivningar där handlingen i en text byggs ut med mognad från att enbart behandla handling till en mer komplex uppbyggnad.

Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter

Vad menas med att skriva gestaltningar och hur tränar vi eleverna i denna bedömningsaspekt? Räcker det med att ”slänga in ett par adjektiv” som jag hörde i ett sammanhang för att det ska räknas som gestaltning? Hur kan jag som lärare ta reda på vad jag ska lägga in i begreppet? Jag tänkte ge er lite svar på frågorna ovan men först visa på vad som står i läroplanstexten som också utgör ett stöd för vad vi måste konkretisera. Det är här vi hittar frågorna till vad undervisningen måste behandla. Mitt lärarliv: Enkel återkoppling på komplex uppgift. Eleverna i Svenska 2 skriver argumenterande texter om en litterär epok. Tidigare har de fått skrivuppgifter om olika epoker och skrivit ett övergripande prov, där de både har redogjort översiktligt för litterära epoker och även jämfört två epoker med varandra. För att de ytterligare ska få chansen att förstå litteraturhistorien, har de nu fått den något konstlade uppgiften att argumentera i både tal och skrift för en litterär epok.

Jag såg idén hos några kollegor redan förra året, och bestämde mig för att försöka själv i år. I bästa fall får de ju utveckla sina kunskaper inom argumentation, tal, skrift och litteraturhistoria. Ture Sventon – som en språkgodisaffär. Gäddgårdsskolan har under många år haft ett deckartema. Jag brukar introducera området med att visa klipp ur LasseMaja och Ture Sventon. LassaMaja känner eleverna så klart till, men vetskapen om ”Sveriges skickligaste detektiv” är liten. Det är helt enkelt för länge sedan adventskalendern gick på TV och böckerna har de aldrig hört talas om. Författarskolan. Writing Prompts, Story Starters and Photo Manipulation. Writing Prompts, Melted Snowman and Writing. Robinsonad alla. Språkutvecklande övning: Springdiktamen. Efter mitt förra blogginlägg blev jag påmind om springdiktamen som vi självklart gjorde nu i veckan och det är också en favoritövning hos mina elever oavsett ålder.

Övningen kan du göra i alla skolans ämnen. Texten de ska läsa varierar du i längd och svårighetsgrad beroende på ålder men det viktiga är att du börjar varje ny mening på en ny rad. Du kan antingen skriva med liten teckenstorlek och sätta upp texten i klassrummet eller med större tecken och då sätta upp den utanför klassrummet. Dela in klassen i grupper om ca 5-6 elever i varje. Berattelseansikte.pdf. Cirkelmodellen-beskrivande genren. Klara Svenskan. ÖN - ett skrivprojekt i fem kapitel.

Fast i hissen - en radioteater. 5406_Lhl, klara. Recensioner – ny genre. Eller ny och ny men ny som genre i form av genreplansch som stöttning. Målet är som vanligt att eleverna ska klara sig utan planscherna iaf tills de börjar fyran. Tills dess hoppas jag att jag har gett dem alla en bra grund att stå på inför mellanstadiets utmaningar. Skrivtips för barn och unga. 1. Lyssna på musik När man lyssnar på musik så sätts alla delar i hjärnan igång och fantasin får fart. Poesi och cirkelmodellen- detaljerna. Under ett par veckor jobbade vi med poesi i år 6. Jag skrev och berättade om vårt arbete i ett inlägg och fick frågan om detaljer i det vi hade gjort.