background preloader

‎www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.151396.1381830618!/menu/standard/file/skillnader_sv_sva_Lgr11.pdf

‎www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.151396.1381830618!/menu/standard/file/skillnader_sv_sva_Lgr11.pdf
Related:  micaelaa

Svensk grammatik och ordbildning, regler och övningar. Svenska för invandrare, svenska som andraspråk och främmande språk SFI - Svenska för invandrare - Wikiversity Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling. Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestam och Jonas Lindahl visar hur de använder verktygen på sina lektioner. Du är självklart välkommen att bidra med dina egna lektionsupplägg med digitala verktyg. Länka i så fall till dina videos eller blogginlägg under respektive digitalt verktyg. LyssnaLäsSkrivSamtalaTala

Förslag på appar läs-och skrivinlärning SVA | annakarinbengtsson Jag har länge arbetat digitalt på SFI. Och när iPads började komma började vi använda dem i undervisningen. Det fungerar mycket bra. Man kan börja med 5 iPads för att testa för att sedan köpa in fler om det finns möjlighet. Det finns en splitter för hörlurar som man kan sätta i iPaden så två elever kan använda samma iPad för att lyssna. Här kommer förslag på några appar. Alfavux 40 kronor Skolstil 30 kronor UTalk Svenska 109 kronor finns även gratis version som test Från en lektion där vi använde den appen. Stava fungerar bra och är omtyckt pris: 10 kronor Se bokstavsljuden gratis Du lägger själv in material. Lexin app. Lär dig läsa genom att skriva pris:köp i app Like this: Like Loading...

Ungas tankar om sin framtid Vilka tankar har unga personer om sin framtid? Det är en högst relevant fråga inför stundande val. Skolan ska genom undervisningen förbereda eleverna på att ta ansvar och vara delaktiga i samhällslivet. Läroplanen betonar även att elever har kunskaper om både rättigheter men även skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. Skolan ska vara en plats som är öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att tankar och reflektioner förs fram. Skapa egna frågor På min skola tänkte vi samarbeta kring valet i svenska och samhällskunskap där elevernas slutuppgift blir att skriva en resonerande text kring en frågeställning de själva väljer. Förstå hur resonemanget byggs upp När eleverna har lyft olika ämnen och tänkbara frågor behöver de få veta hur en resonerande text byggs upp. Söka och sovra Partiprogrammen utgör det stoff som eleverna behöver bygga sin text kring. Lärarledd undervisning Bedömning av slutuppgiften Materialet

Labbet hemsida Denna webbsida riktar sig till alla finlandssvenska lågstadier, som har fri tillgång till allt material på sidan. Finansieringen av dethär omfattande projektet möjliggörs av en donation av Evli Bank/ Thomas Thesleff. Labbets dramaturgiat är huvudansvarigt för projektet. Hör gärna av er och berätta om ni använder någon av pjäserna. Uppföranderätt De här pjäserna får uppföras gratis av grundskolor i Finland. KUNG MIDAS av Monica Vikström-Jokela, 18 roller eller flera. EROS OCH PSYKE av Marina Meinander 15 roller eller flera.Läs och skriv ut:Eros och Psyke Word.doc Författaren: Marina Meinander Kontaktuppgifter: marina(at)meinander.fi KUNG MIDAS av Monica Vikström-Jokela Kort om pjäsen: Kung Midas är inte världens klokaste kung. Våra lektörer skriver: ”Den lite naiviserande berättartekniken kännetecknas av en lekfull lätthet och helhetsintrycket blir både roligt och underhållande. STRIDSÄPPLET av Monica Vikström-Jokela Författaren: Monica Vikström-Jokela ( f. 1960) Se ovan. VEM ÄR SPARTACUS?

SFI Anna | Tillsammans lär vi oss svenska bäst! Kursplan - Svenska (Grundskolan) Kursplan - Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. Centralt innehåll I årskurs 1-3 I årskurs 1–3 Läsa och skriva Tala, lyssna och samtala Språkbruk I årskurs 4-6

Bindeord | Satsdelar.se Hur använder man dem? "Bindeord" är ord vi använder för att binda samman satser och satsdelar av samma slag i vår kommunikation. Dessa bindeord beskriver även förhållandet mellan satserna eller satsdelarna. De tillhör ingen satsdel. Exempel på bindeord är "och", "samt", "eller", "men", "utan", "för", "ty". Jag är trött, men vi skall ändå bada. Övningsuppgift Skriv ner vad ett bindeord är. Vilka ord kan vara bindeord? Man hämtar bindeord från ordklasserna konjunktioner och adverb. Vi använder bindeorden för att binda samman satser och satsdelar av samma sort och berätta något om förhållandet. Bindeorden ingår inte i huvudsatserna, de bara binder samman dem. Ett bindeord kan ibland inleda en mening och binda ihop satsen i den med en sats i en tidigare mening. Vi skall semestra i Medelhavet i sommar. Bindeord från ordklassen konjunktioner De kallas samordnande konjunktioner. och Nils och Per gick ut för att fiska. Skriv ner meningar och använd olika bindeord från ordklassen samordnande konjunktioner.

50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända Här kommer min lista över 50 appar för både yngre och äldre nyanlända barn och ungdomar. I listan finns både appar som är gratis och appar som kostar pengar. Eftersom priset varierar och appar ibland släpps gratis under begränsad tid har jag valt att inte skriva ut något pris. Apparna står inte i någon ordning utan bara lite huller om buller som de hamnat i mina mappar. Letar du bara efter appar som är gratis har jag valt ut och satt en stjärna på 5 favoriter som jag gillar extra mycket. Tyda– engelsk-svensk-engelsk ordbok med förklaringar UTalk svenska – lär svenska med bilder och frågor. Bitsboard*- i appen gå till katalog och sök på svenska för att hitta de flashcards som du kan använda. SVAAPP– första månaden gratis sedan 109kr för hela skolan oavsett antal elever. Läskod-Fokus på tidiga läs-och skrivinlärningen. Table Top– kommunikationsverktyg med översättning Alfavux-pedagogisk app för ordinlärning. Ord i fokus- det finns tre kategorier i appen att välja mellan. Ordspelet Babbel svenska

Här är några av årets ”råttan i pizzan” ”Råttan i pizzan” är en modern sägen som gett namn åt folklivsforskaren Bengt af Klintbergs bok från 1986. Den handlar om skrönor som, i god tro, sprids ryktesvägen. Får de tillräckligt mycket spridning kan de till slut bli till ”sanningar” som snappas upp av etablerade medier. Har du gått på några av dessa moderna myter? Astronauten som blev nio centimeter längre I februari twittrade astronauten Norishige Kanai att hans kroppslängd ökat med nio centimeter efter att han befunnit sig på en internationell rymdstation i en knapp månad. Flera olika medier, bland annat Dagens Nyheter, rapporterade om den uppseendeväckande växtspurten. Strax därpå upptäckte astronauten att längdökningen berodde på en felmätning, och att han bara växt två centimeter under tiden på rymdstationen. – Den här felmätningen verkar ha blivit en stor grej. Han är numera 182 centimeter lång. Skräckis på tunnelbanan Pernilla Wahlgren berättar en hårresande historia i sin podcast Wahlgren och Wistam. Hundars klimatpåverkan

150+ svenska språkappar - med svenskt tal Sammanställning över populära språkappar med svensk text och/eller tal – appar för att lära sig svenska. För barn, utlandssvenskar, nyanlända, invandrare, SVA/SFI. På denna sida hittar du tips på språkappar med svensk text och/eller tal. Vi har testat och recenserat dessa appar utifrån ett barnperspektiv men apparna kan givetvis även kan användas av vuxna. Tänkt målgrupp är barn, utlandssvenskar, nyanlända, SVA/SFI. Apparna är uppdelade på områden och sorterade så att de mest populära ligger först. Är du intresserad av andra språk än svenska har vi även en sammanställning över appar som utvecklar barns modersmål. Visa fler (10+) appar › Gratis iOS Permanent och tillfälligt gratis svenska språkappar. Bolibompa · 0 kr · TV-programmet i app med barnvänlig spelare och bokstavsträning Läs mer! Minilobes Ordkronan · 0 kr · Para ihop ord med rätt bild och samla kristaller Läs mer! Guldlock och de tre björnarna · 0 kr · Interaktiv bokapp på rim Läs mer! Minilobes Bildlådan Läs mer! Boli Kamera Läs mer! Rim

Vadan och Varthän När dog János Kovács? Av Lajos Zilahy Han gav sig inte tid att tvätta sig om händerna, fastän de var alldeles nedsmetade av fernissa, utan torkade endast av dem på den trasa, som hängde på en spik bredvid dörren. Ända sedan morgonen hade en egendomlig känsla kommit honom att skaka av frossa. Den natten - den 4 oktober 1874 - klockan en kvart över ett dog snickargesällen János Kovács i en ålder av trettiofem år. Två dagar senare begrovs han. Fem år senare dog den gamle snickaren, i vars verkstad han arbetat, och nio år senare vandrade den gamla gumman, som han bott hos, samma väg. När tjugoett år hade gått - den 6 mars 1895-, satt några droskkuskar på en liten krog i slutet av Kerepesivägen och drack vin vid ett bord, täckt av den sedvanliga rödrutiga duken. De pratade om sina minnen från militärtjänsten. - En gång må ni tro, befallde en korpral en av rekryterna att sticka huvudet i kakelugnen. Här brast han så ut i skratt, att han slog med handflatan i bordet. - Minns du det, Franci?

Utbildning och skola | Interbib Digitala spåret Digitala spåret hjälper dig att hitta webbsidor som kan vara bra för den som vill studera och träna svenska. Du kan hitta lexikon och nyhetssidor och t ex göra språköveningar på olika nivåer. Läs mer på digitalasparet.se Kodknäckarna "Hitta språket!" Kreativ pedagogik Sfi-länkar. Lexin Lexin på nätet har lexikon på femton språk som är speciellt anpassade för undervisningen i svenska som andra språk. Skollink Här finns många bra länkar till nätbaserade kurser i svenska som andra språk, lexikon och övningar. Studiehandledning - wiki Här hittar man länkar till lärresurser på olika språk. Utbildningsinfo Skolverket har information på 15 språk om gymnasieskolans nationella program, yrkesprogram och högskoleförberedande program. Skolverket Skolverket ger ut publikationer på flera olika språk om den svenska skolan. På Skolverkets webbplats finns också informationsfilmer som vänder sig direkt till nyanlända. Webbmatte Boken om Sverige Centrala Studiemedelsnämnden (CSN)

En bild och några ord Se det som en enkel, kreativ och språkutvecklande lektion mellan två längre projekt eller ett mer omfattande projekt där flera idéer nedan blir till delar av något större. Idén fick jag av Malin Larsson, men jag har ändrat på den lite. Eleverna går ut för att undersöka och beskriva verkligheten med bild och ord, med kopplingar till sig själv eller andra… målande språk, underfundigheter och ordvitsar tillåtna… läraren kan bestämma några motiv för att exemplifiera olika sätt att uttrycka sig, till exempel att beskriva ekan som ligger vid ån ur olika perspektiv: fiskaren – som längtar ut till sjönbåtfixaren – som med fackspråk beskriver renoveringsbehovenpoeten – som målar bilden av en tom och övergiven ekakommuntjänstemannen – som rapporterar om stadens övergivna fordon och båtar Eleverna får såklart välja egna motiv! Det går att skriva på olika sätt: Beskriva, tänka, känna: Vad ser du? Formen kan ju även vara helt fri (t ex en dikt eller mikronovell). Eleverna fotograferar hemstaden.

Related: