background preloader

Snabbmeny

Snabbmeny

Landskapskarta Vanliga frgor Svenska dialekter | KPwebben Det finns massvis med olika sätt att prata på i Sverige. Vissa pratar med skorrande r, vissa byter ut ä mot e och vissa säger bara halva ordet. De svenska dialekterna delas in i fyra olika grupper: sydsvenska mål, götamål, sveamål och norrländska mål. Sydsvenska mål Sydsvenska mål pratas i Skåne, Småland, Blekinge och södra Halland. Götamål Du e la goo är ett känt Göteborgsuttryck. I andra götamåls-dialketer byts o ut till u. Sveamål Centrum för sveamålet är Uppland och därför kallas sveamål ibland för uppsvenska. Norrländska mål De norrlänska målen ligger ovanför mittersta Hälsingland. Dialekterna i norra Sverige är väldigt olika andra dialekter. Källa: Nationalencyklopedin.

Svenska dialekter Gult=sydsvenska mål, grönt=götamål, rosa=sveamål, blått=norrländska mål, rött=östsvenska mål, brunt=gotländska. Även om vi svenskar har ett och samma språk, finns det stora skillnader i hur vi talar och uttrycker oss. Ungdomar talar inte på samma sätt som vi äldre. Olika yrken har sina språk. Vissa grupper i samhället, t.ex. idrottsmän, har sina speciella språk. Människor med olika social bakgrund uttrycker sig också på olika sätt. Den mest påtagliga skillnaden inom svenska språket är dock de olika dialekterna. Man brukar dela in det svenska språket i sex stora dialektgrupper som alla har sina särdrag 1. 2. 3. 4. 5. 6. Det finns ett verkligt ambitiöst projekt på: Där kan du lyssna på hur både unga och gamla låter på olika platser i Sverige. Sydsvenska mål Några typiska drag för sydsvenska dialekter: Lyssna t.ex. på en äldre man från Bara i Skåne som talar om en hund: Exempel på skånska Götamålen Sveamålen

Lyssna på dialekter Under rubriken Lyssna på dialekter finns smakprov på några av våra dialektinspelningar från olika delar av Sverige. ”Vi har samlat alla våra inspelningar på dialekt som finns på webben och vi har även lagt till nya ljudfiler från Gotland”, berättar Lovisa Alvtörn, dialektpedagog vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Här finns inspelningar från alla Sveriges landskap. De flesta är gjorda under andra halvan av 1900-talet. ”Vissa ljudklipp är väldigt svåra för oss att förstå i dag, därför finns det översättningar så att man som lyssnare kan hänga med. Här hittar du Lyssna på dialekter

Related: