background preloader

Educació i les TIC - Portal de serveis per a l'educació

Educació i les TIC - Portal de serveis per a l'educació

http://www.educacioilestic.com/home-2/

Related:  Enllaços en català/valenciàLes TIC amb cap

Didàctica de l'educació infantil La pro­gra­ma­ció de les uni­tats didàc­ti­ques o uni­tat de pro­gra­ma­ció d’aula és el nexe d’unió entre la pro­posta peda­gò­gica de cen­tre i la pràc­tica docent a l’aula. Té caràc­ter de pro­jecte, és a dir, s’anti­cipa a l’acti­vi­tat edu­ca­tiva. Ha de pre­ci­sar amb detall què, com i quan s’ha d’ense­nyar i ava­luar per ori­en­tar l’acti­vi­tat quo­ti­di­ana del per­so­nal edu­ca­dor. PLE l´Antic Egipte: Presentació Aquest bloc ha sigut creat com una activitat del mòdul didàctic dins del curs de Expert universitari en competència professional per l´ensenyament en llengües de la Universitat Miguel Hernàndez d´Elx. L´entorn personal d´aprenentatge (PLE) d´aquest bloc de Ciencies Socials, va dirigit a alumnes de 1r d´ESO. L´Atic Egipte és la unitad didáctica que hem triat.Per al desenvolupament de la Unitat didáctica, hem tigut en compte la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa i el Decret 87/2015, de 5 juny, del Consell, pel queal s´establix el currículum de l´Educación Secundària Obligatòria i del Baxillerat.Començarem estudiant el riu Nil i la seua importància, posteriorment, analitzarem el naixement de la civilització egípcia i les diferents etapes històriques per les que va travessar. Així mateix, veurem la seua organització política i social, les característiques de la seua economia i els aspectes de la vida quotidiana.

HISTORIATA Principals climes del món En aquesta pàgina està el temari i els recursos educatius de 3r d’ESO. Tema 1. El planeta Terra, la seua representació i les formes del relleu, enllaç planeta Terra – enllaç relleus emtic - 22 bancos de recursos educativos digitales que conviene tener a mano Todos sabemos de la dura tarea a la que diariamente se enfrentan los docentres a la hora de localizar aquellos recursos que mejor se adapten a su aula y a la diversidad de sus alumnos; por eso, para la entrada de hoy hemos confeccionado un recopilatorio de portales, espacios web y proyectos educativos en los que, además de materiales didácticos de aplicación para cada una de las áreas y niveles, podremos encontrar herramientas, buenas prácticas e ideas que contribuyan a enriquecer la labor docente. Muchos de ellos son contenidos en abierto o REA (Open Educational Resources), cuya principal característica es que son de acceso libre y por lo general bajo licencia abierta, susceptibles, por tanto, de ser modificados para adaptarlos a la realidad particular de cada aula. Esperamos que os resulten de utilidad. Portales educativos de distintas comunidades autónomas EducaMadrid: contenidos educativos organizados por niveles educativos. Otros espacios institucionales

C.SOCIALS a SECUNDÀRIA UNITAT 1 Orientació i representació de l’espai 1. Situació i orientació2. Els punts cardinals3. Les coordenades geogràfiques: paral·lels, meridians i hemisferis4. Pàgina Personal José Luis Fierro JOSÉ LUIS FIERRO Pàgina Personal Pàgina Personal de José Luis Fierro Monteagudo E-mail: jfierro@xtec.cat / fierro.joseluis@gmail.com JFierro-Web by José Luis Fierro is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España License. Sobre las licencias Nuestras licencias de derechos de autor incorporan un innovador y único diseño de tres capas. Cada licencia empieza como una herramienta legal tradicional, en el tipo de lenguaje y formato de texto que la mayoría de los abogados conoce y adora. Llamamos a esta capa el Código Legal de cada licencia.

TEMES D'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA Bibliografia bàsica Al nivell al que van adreçats aquests dossiers les millors fonts són els llibres de text de la matèria (Ciències Socials a l'ESO i Història del Món Contemporani -Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials- i Història -Matèria Comuna- al Batxillerat). En aquesta selecció bibliogràfica s'inclouen obres que, pel seu caràcter complementari, sintètic o de visió general, són especialment interessants. Manuals d'Història Contemporània Universal DD.AA. Un satèl·lit del bloc Ciències Socials, Geografia i Història del professor de l'Institut ÈGARA José Luis Lacueva Cuando acabó la Guerra Civil española, más de la mitad de los 28 estados europeos estaban dominados por dictaduras con poderes absolutos, que no dependían de mandatos constitucionales ni de elecciones democráticas. Excepto en el caso de la Unión Soviética de Stalin, todas esas dictaduras procedían del firmamento político de la ultraderecha y tenían como uno de sus principales objetivos la destrucción del comunismo. El general Francisco Franco y su dictadura no eran, por lo tanto, una excepción en aquella Europa de sistemas políticos autoritarios, totalitarios o fascistas. Pero al margen de las categorías que se utilicen para definirlos, la mayoría de esos despotismos modernos eran hijos de la Primera Guerra Mundial, la auténtica línea divisoria de la historia europea del siglo XX, la ruptura traumática con las políticas del orden autocrático imperial hasta entonces dominantes. ampliar foto El destino de todos esos regímenes quedó vinculado al de la Alemania nazi.

Un satèl·lit del bloc Ciències Socials, Geografia i Història del professor de l'Institut ÈGARA José Luis Lacueva “Será una batalla larga. En el Congreso y los tribunales. En la opinión pública. Definirá el ambiente en el que Estados Unidos elegirá al sucesor de Barack Obama en noviembre de 2016. Las medidas de Obama para regularizar a hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados —y la respuesta de la oposición republicana— amenazan con elevar la crispación que paraliza Washington desde hace media década. Un satèl·lit del bloc Ciències Socials, Geografia i Història del professor de l’Institut ÈGARA José Luis Lacueva Les causes de la guerra i l’aixecament militarEl desenvolupament de la guerra.La Guerra Civil a Catalunya.La fase final de la guerra. 1. La guerra civil que esclatà el 1936 va tenir unes causes profundes (les tensions del segle XIX) i unes causes immediates, les encarregades d’encendre la metxa,que cal situar-les durant l’últim període de la Segona República. El context internacional va influir en el desenvolupament de la guerra; a les portes de la Segona Guerra Mundial (la gran guerra genocida del segle XX), la Guerra Civil es converteix en una guerra internacional, el primer acte de la gran confrontació del segle XX entre els feixismes i la democràcia.

Educació i les TIC és un portal de serveis educatius, una “plataforma de coneixement, difusió i reconeixement de totes aquelles iniciatives que necessiten una petita empenta per continuar construint una manera diferent d’aprendre i de veure el món”. L’objectiu d’aquest projecte és proporcionar informació relacionada amb l’educació. Esdevé un espai que pretén despertar inquietuds, apropar interessos, fomentar l’aprenentatge i l’adquisició de coneixements i estendre la preocupació educativa. Per allò, aquest esdevé un espai des del qual promoure i difondre continguts i projectes educatius en xarxa. Educadores i educadores poden compartir opinions, recursos, materials, experiències i aplicacions TIC. Els continguts es classifiquen en diferents categories: matemàtiques, educació visual i plàstica, llengua i literatura, medi natural, musica i TIC. Podem trobar també diverses iniciatives educatives agrupades en diferents seccions com ara formació, material escolar, llibres, jocs, aplicacions (app’s) educatives, etc., i compta amb l’EsferaTIC, un espai que agrupa diferents webs dedicades a la millora de l’educació mitjançant l’ús de les noves tecnologies. by mcarrascosanc Apr 22

Related: