background preloader

Ortografia - Recursos Digitals per ensenyar, aprendre i treballar.

Ortografia - Recursos Digitals per ensenyar, aprendre i treballar.
Ús de les majúscules. El punt , la coma i el punt i coma. Els signes ? i ! El guionet, el guió i els dos punts. Les cometes "" i els punts suspensius ... L'apòstrof. Les vocals i consonants Paraules amb b i paraules amb v. Ús de la b davant la l i r Ús de la m davant la m, b, p La b i la p a final de paraula La r fluixa i la r forta Les síl·labes. La s sorda i sonora Paraules amb c, qu, ig Paraules amb ga, gue, gui, go, gu - güe, güi, qüe, qüi Paraules amb j, g, tg, tj Paraules amb h. Paraules amb c i ç Terminacions en -etud, -ietud, -bilitat, -tat, i -dat Paraules acabades en b/d/g i p/t/c. Paraules amb ll i amb i La x i els seus sons Paraules amb tx i ig Paraules amb l·l La diferència entre perquè, per què i per a què. Diferencia entre Potser i pot ser. Diferència entre sí i si, ha i a Diferència entre Compte, comte i conte. Paraules amb cc i paraules amb cs Els verbs acabats en –ure i en –uir. Els verbs seguits de pronoms febles. Accentuació. Juga amb els accents, Altres Repàs

índex dels exercicis tornar Aquí podràs practicar la llengua per dominar l'ortografia, la morfologia i la sintaxi. De mica en mica aniràs trobant exercicis que podràs resoldre en línia, exercicis de llengua catalana per tal de repassar els aspectes gramaticals. Aquí hi trobaràs la gramàtica de la llengua catalana, per si tens algun dubte: Marta Ibáñez La realització d'aquests materials ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 4699 de 17.8.2006). 1. Podràs treballar diferents aspectes d'ortografia mitjançant els exercicis que trobaràs en els enllaços següents: 1.- Dígrafs i diftongs 2. Per treballar la morfologia potser hauràs de repassar la gramàtica i sobretot tenir a mà un quadre de conjugació verbal. 1. 2. 3. 3. En aquest apartat podràs repassar les categories de les paraules, les funcions de l'oració, els pronoms, l'oració composta... 1.

English as a Second Language DVDs for Children DVDs for children learning English as a second language combine audio and visual elements to teach language concepts in a fun way. This is one way parents can help their ESL children learn and help teachers appeal to visual ESL learners. Features of Children's ESL DVDs There are many different DVDs designed to assist children in learning English. These can be valuable resources to aid in comprehension as well as understanding grammar and language rules. Features parents and educators may want to consider include: Sets and programs - DVDs that come in sets or progressive volumes to assist the child's transition as he moves from one level of learning to the next. Popular ESL DVDs for Children There are a variety of popular ESL DVDs for children, ranging from programs designed for the youngest learners to DVDs that explain more advanced concepts. ESL Tapes has three DVD ESL sets for children. Tips on Using Children's ESL DVDs A Final Note

Examen Superior juny 2011 de la JQCV En Examen Superior de juny 2011 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), pots realitzar l'examen Superior de juny del 2011 de la JQCV com si estigueres en la mateixa prova. Perquè no trobes diferències amb l'examen real, la nostra pàgina www.practicavalenciano.es, estructura l'examen de l'Superior de la JQCV de la mateixa manera que els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), és a dir, tres respostes a triar una com verdadera. A més a més, amb la novetat del nostre sistema d'autoavaluació, pel qual l'usuari de la nostra pàgina, estudiant dels exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià ( puga saber a l'instant la seua puntuació respecte al seu examen, en este cas, el nivell Superior de la JQCV.

English Language Course, Learn, Speak, Tapes, CD ROM, Instruction Talk Now! American English CD ROM Language Course. We recommend Talk Now! for any language beginner who wants an entertaining self-study course to learn basic phrases, colors, numbers, food, shopping, time, countries, etc. Talk Now! is designed for people who want to learn a language quickly. Català "El verb llegir, com el verb estimar no suporta l'imperatiu." Jorge Luís Borges "Jo sóc allò que he llegit i allò que estic disposat a llegir". Jaume Cabré Motivació. Registre lectura. Estratègies. Estratègies Montserrat Bertran.Bloc Paraules. Exemple Lectura i escola. Lectura i família. Piràmide lectura. Avaluació lectura. Recursos. Creator Processing ... Personal $ Svg $20 ✓ Up to $75 merchandises for personal use. Merchandise $ License to use artwork in merchandises (T-Shirt, Mug, poster, etc). Single Use $ License for single-purpose non-merchandising use. Unlimited $ Unlimited personal or commercial use. Custom $TBD Custom license, with terms subject to prior arrangement. Please contact licensing@tagxedo.com for more information By accepting this license, you agree to the Tagxedo's Terms of Service, and you agree that you have acquired the right to use the source image to create the Tagxedo artwork, and that you indemnify and hold harmless Tagxedo and its employees and officers from any harm are liability that may incur. Please contact licensing@tagxedo.com if you have any question.

Related: