background preloader

Aprendre català (exercicis autocorrectius)

Facebook Twitter

Curso: Actividades Interactivas. Activitats - Aventura't amb l'ortografia - Nivell 3. Aventura't amb l'ortografia és un material graduat per a tres nivells de dificultat, amb deu unitats per a cada nivell que es pot utilitzar en línia des de l'edu365.cat.

activitats - Aventura't amb l'ortografia - Nivell 3

Cada unitat didàctica s'inicia amb la lectura per escrit i amb suport àudio d'un conte, una narració, una instrucció, un poema... tot seguit presenta diverses tipologies d'exercicis que comprovem la comprensió oral i escrita del text escoltat i llegit, també hi trobem activitats per a l'ampliació del lèxic, deducció de normes ortogràfiques, exercitacions per fixar l'ortografia de paraules i sintaxi i finalitza amb activitats d'avaluació dels objectius de la unitat. Aventura't amb l'ortografia - Nivell 1 Aventura't amb l'ortografia - Nivell 2. GALÍ - Pas 1. Ortografia - Recursos Digitals per ensenyar, aprendre i treballar. Índex dels exercicis. Tornar Aquí podràs practicar la llengua per dominar l'ortografia, la morfologia i la sintaxi.

índex dels exercicis

De mica en mica aniràs trobant exercicis que podràs resoldre en línia, exercicis de llengua catalana per tal de repassar els aspectes gramaticals. Llengua Catalana I-Exercicis. Programa d'ensenyament de la llengua catalana. SALC - Servei d'Autoformació en Llengua Catalana.