background preloader

Llengua Catalana I-Exercicis

Llengua Catalana I-Exercicis
Related:  Aprendre català (exercicis autocorrectius)

índex dels exercicis tornar Aquí podràs practicar la llengua per dominar l'ortografia, la morfologia i la sintaxi. De mica en mica aniràs trobant exercicis que podràs resoldre en línia, exercicis de llengua catalana per tal de repassar els aspectes gramaticals. Aquí hi trobaràs la gramàtica de la llengua catalana, per si tens algun dubte: Marta Ibáñez La realització d'aquests materials ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 4699 de 17.8.2006). 1. Podràs treballar diferents aspectes d'ortografia mitjançant els exercicis que trobaràs en els enllaços següents: 1.- Dígrafs i diftongs 2. Per treballar la morfologia potser hauràs de repassar la gramàtica i sobretot tenir a mà un quadre de conjugació verbal. 1. 2. 3. 3. En aquest apartat podràs repassar les categories de les paraules, les funcions de l'oració, els pronoms, l'oració composta... 1.

Aventura't amb l'ortografia- Català - Educació primària_ edu365.cat 1. La B i la V 2. Escric majúscules 3. Separem síl·labes 4. 1. 1. Exercicis Exercicis L'aspa verda indica que hi ha penjades les solucions als exercicis corresponents dins de la pestanya "Solucions d'exercicis". Ortografia Quadern d'exercicis de llengua catalana 99 exercicis de llengua catalana Exercicis d'ortografia (I) Exercicis d'ortografia (II) Exercicis d'ortografia (III) Exercicis d'ortografia i de correcció de textos Exercicis de perquè, per què o per a què? Verbs Teoria dels verbs irregulars amb exercicis Teoria de tipologia de verbs amb exercicis Exercicis de verbs irregulars Exercicis de verbs: Les formes no personals Exercicis de verbs incoatius Exercicis de graella de verbs Exercicis de verbs: El futur compost, el futur hipotètic compost, el pretèrit perfet de subjuntiu i el pretèrit plusquamperfet de subjuntiu Pronoms febles Exercicis de pronoms febles (I) Exercicis de pronoms febles (II) (dificultat alta) Pronoms relatius Teoria dels pronoms relatius amb exercicis (I) Teoria dels pronoms relatius amb exercicis (II) Oracions compostes Tipologia textual Fonètica Llatinismes

Ortografia - Recursos Digitals per ensenyar, aprendre i treballar. Ús de les majúscules. El punt , la coma i el punt i coma. Els signes ? i ! El guionet, el guió i els dos punts. Les cometes "" i els punts suspensius ... L'apòstrof. Les vocals i consonants Paraules amb b i paraules amb v. Ús de la b davant la l i r Ús de la m davant la m, b, p La b i la p a final de paraula La r fluixa i la r forta Les síl·labes. La s sorda i sonora Paraules amb c, qu, ig Paraules amb ga, gue, gui, go, gu - güe, güi, qüe, qüi Paraules amb j, g, tg, tj Paraules amb h. Paraules amb c i ç Terminacions en -etud, -ietud, -bilitat, -tat, i -dat Paraules acabades en b/d/g i p/t/c. Paraules amb ll i amb i La x i els seus sons Paraules amb tx i ig Paraules amb l·l La diferència entre perquè, per què i per a què. Diferencia entre Potser i pot ser. Diferència entre sí i si, ha i a Diferència entre Compte, comte i conte. Paraules amb cc i paraules amb cs Els verbs acabats en –ure i en –uir. Els verbs seguits de pronoms febles. Accentuació. Juga amb els accents, Altres Repàs

activitats - Aventura't amb l'ortografia - Nivell 3 Aventura't amb l'ortografia és un material graduat per a tres nivells de dificultat, amb deu unitats per a cada nivell que es pot utilitzar en línia des de l'edu365.cat. Cada unitat didàctica s'inicia amb la lectura per escrit i amb suport àudio d'un conte, una narració, una instrucció, un poema... tot seguit presenta diverses tipologies d'exercicis que comprovem la comprensió oral i escrita del text escoltat i llegit, també hi trobem activitats per a l'ampliació del lèxic, deducció de normes ortogràfiques, exercitacions per fixar l'ortografia de paraules i sintaxi i finalitza amb activitats d'avaluació dels objectius de la unitat. Aventura't amb l'ortografia - Nivell 1 Aventura't amb l'ortografia - Nivell 2

El Refranyer nostre de cada dia.... VilaWeb Ontinyent “ Rodes per on rodes, a parar a Albaida…” Dit quan hi ha un avís urgent de l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida, que convoca reunió urgentíssima, però urgent urgent, per tal de canviar els seus estatuts abans que se’ls faça tard i tanquen la porta. Els canvis proposats per la Junta Directiva, si Vicent Terol els deixa proposar res, es fonamenten en la discussió sobre com vestir la nova escultura de Vicent Terol, que serà beneïda properament per Vicent Terol en un congrés comarcal sobre Vicent Terol. Que sant Emili Casanova ens pille combregats…! (dissabte 1 de maig). “Fer com fan, no és pecat” “ La coentor s’apega” “Ningú no és profeta en la seua terra” I mai millor dit: TV3 grava la banda ontinyentina “Tot per la Música”, (la més nova i àgil) interpretant l’Himne de Riego a la Plaça de Baix d’Ontinyent. “No hi ha mal que cents anys dure…” “Abans de poder ofendre, xafa’t la llengua” “Qui no suma, se n’ix” “Cria fama i gita’t a dormir “A l’olor del dot, acudeix el borinot” “Justa la fusta…”

GRAMÀTICA Comentaris: L'alfabet Retorn a l'Índex Correspondència entre grafia i so Vocals Consonants Retorn a l'Índex Els determinants L'article definit L'article indefinit L'article personal Els demostratius Els possessius Els quantitatius Els indefinits Els interrogatius Els numerals Els numerals ordinals Retorn a l'Índex Nombre i gènere dels substantius i dels adjectius Nombre dels substantius Fan el plural afegint al singular algun dels sufixos següents: Gènere dels substantius Nombre i gènere dels adjectius L'adjectiu es col·loca darrere del substantiu. Exemple: una casa blanca. L'adjectiu concorda en gènere i nombre amb el substantiu. Exemple: un amic italià / una amiga italianauns amics italians / unes amigues italianes. Els pronoms Els pronoms personals Els pronoms febles Els verbs Conjugacions Modes i temps simples *Formes de l'imperatiu Model de la primera conjugació Infinitiu Present Gerundi Participitrobar trobo trobant trobat trobes troba trobem trobeu troben Models de la segona conjugació Verbs irregulars

refranys Consells Sobre l'oratge Sobre els vents Sobre els mesos de l'any Sobre estacions de l'any Sobre els pobles Altres Els refranys formen part de la cultura popular, i en ells s'acumulen les experiències viscudes per un poble. Ací van uns quants CONSELLS:Anar al començament de la pàgina 1.- A vora riu no faces niu. 2.- No deixes sendes velles per novelles. 3.- El qui es burla el dimoni li furga. 4.- El qui no vulga pols que no vaja a l'era. 5.- Qui paga descansa i qui cobra s'alegra. 6.- Ves "espai", que tinc pressa. 7.- Festa de foc no la veges de prop. 8.- A la taula i al llit al primer crit. 9.- Val més ser gallina que gall. 10.- Debades cap frare pega cabotades. 11.- Fer com fan no és pecat. 12.- Faena feta no porta destorb. 13.- Qui guarda sempre té. 14.- Els diners i els collons són per les ocasions. 15.- Si vols criar-te bo i sa, la feina de hui guarda-la per demà. 16.- Menja bé i caga fort i no tingues por a la mort. 17.- Estalvia, mesquí, i no saps per a qui. 18.- La por salva la vida. 26.- Qui paga mana.

GRAMÀTICA Comentaris: L'alfabet Retorn a l'Índex Correspondència entre grafia i so Vocals Consonants Retorn a l'Índex Els determinants L'article definit L'article indefinit L'article personal Els demostratius Els possessius Els quantitatius Els indefinits Els interrogatius Els numerals Els numerals ordinals Retorn a l'Índex Nombre i gènere dels substantius i dels adjectius Nombre dels substantius Fan el plural afegint al singular algun dels sufixos següents: Gènere dels substantius Nombre i gènere dels adjectius L'adjectiu es col·loca darrere del substantiu. Exemple: una casa blanca. L'adjectiu concorda en gènere i nombre amb el substantiu. Exemple: un amic italià / una amiga italianauns amics italians / unes amigues italianes. Els pronoms Els pronoms personals Els pronoms febles Els verbs Conjugacions Modes i temps simples *Formes de l'imperatiu Model de la primera conjugació Infinitiu Present Gerundi Participitrobar trobo trobant trobat trobes troba trobem trobeu troben Models de la segona conjugació Verbs irregulars

Gramàtica catalana en línia Gramàtica de la llengua catalana: De la Secció Filològica de l'IEC. Destinada a esdevenir la gramàtica normativa i oficial del català, actualització de la setena, i darrera, edició de la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra, la de 1933. Són els textos més avançats d'una obra que també està in progress. Es presenta en format pdf. Gramàtica catalana de Pompeu Fabra: Facsímil de l'IEC (Barcelona, 2006 ) de la setena i darrera edició de la gramàtica fabriana, de 1933. Gramàtica normativa valenciana: o GNV. Resum de gramàtica bàsica: És un recurs d'autoaprenentatge del Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona. Gramàtica de l'ésadir: L'explicació sobre fonètica, ortografia, morfologia i sintaxi del portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Gramàtica del Servei Català de la Salut: Estructurada en 28 fitxes, que inclouen exercicis i claus dels exercicis. Gramàtica del català antic: O GCA. Més: Fonètica i fonologia: Facsímils: Ortografia:Un Mahonés [ps. J.

Fem senzill el sintagma preposicional (Sprep.). Adreçat a tot l'alumnat. Té com a nucli un nom que està introduït per una preposició, per tant, la preposició farà d’acompanyant d’aquest nom. Estructura: Preposició (Prep.) + nom (N) + complements del nom (CN) Ex: -Del vestit groc. (Prepos. + det + nom + adj) D’entre les preposicions que apareixen de manera més sovintejada en les oracions o textos, podem trobar: A, amb, de, en, per, per a, cap, cap a, contra, entre, fins, fins a, segons, des de... Ara et toca a tu, posar-te mans a l’obra! N.B. De + el = del A + el = al Per + el = pel I algunes més. (Material adaptat de: DIVERSOS, 2011, Llengua catalana i literatura. 1r ESO, Editorial Teide, Barcelona) (Imatge extreta de: ignaciogago.blogspot.com) 1. 2. 3. 4. -Viatja _____ Barcelona ben d’hora. -Treballem ______ guanyar-nos el pa. -De petit menjava pa ____ oli. -Camp _____ de futbol. -Sempre va ________ la Martina. -Sovint beu aigua _____ gas. -______ arribar a casa es posà a descansar. -De caragols, la gent de Lleida _____ menja almenys un cop al mes. 5.

Related: