background preloader

Examples of Formative Assessment

Examples of Formative Assessment

http://wvde.state.wv.us/teach21/ExamplesofFormativeAssessment.html

Related:  Flipped 2Good sites 2

Engelska för dyslektiker - Språka loss engelska är numera ett kärnämne och det krävs godkänt betyg från grundskolan för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram. för vidare studier och arbete räcker det inte att man kan tala och förstå språket; man måste också kunna läsa och skriva på engelska. det blir allt vanligare att en stor del av kurslitteraturen vid universitet och högskolor är på engelska. behovet av hjälp för dessa grupper är stort. men hur skall en sådan hjälp se ut? vilka krav ska vi ställa på engelskundervisningen för elever, som har svårigheter redan på modersmålet svenska? nyckeln är att utgå från den kunskap som finns idag, om dyslektikers särskilda svårigheter att snabbt och säkert avkoda ord och att stava. till hjälp och inspiration behöver vi dessutom erfarenheter från dyslexiundervisning i engelskspråkiga länder. gör vi detta, finns gott hopp. engelskan behöver inte vara ett ”hopplöst språk” för dyslektiker. hur undervisar vi i engelska i den svenska skolan?

Related: