background preloader

Myths and Legends - Myths and Legends from E2BN

Myths and Legends - Myths and Legends from E2BN
Related:  Reading

The Odyssey From hiding inside a wooden horse to blinding a Cyclops, Odysseus has really been through the ringer. In this Odyssey rap, we explore all the adventures he endured while trying to make it home to his wife and son. Will Penelope fall for one of her many suitors? Will Odysseus return home safely? How much does Poseidon really hate him? This video was produced through a partnership with READ Magazine. Intro This my Odyssey, they call me Odysseus, You want an epic? Yeah they got killed, I thought that was the end, It’s time to sail home, and kick it with my friends, And see my wife, yeah that would have been nice, But you can’t predict your fate like a roll of the dice, Next up? We moved on, a new island, quiet, Until we met a dude, a one-eyed giant, Oh man, I hope he didn’t need eye drops, This son of Poseidon was a Cyclops, He invited us into his cave, My whole crew, yeah we were feeling brave, Until he took a bite of one of my men, It looked painful, man I won’t even pretend.

Something to get your teeth into - Mia Smith I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.Lgr11: Kursplan i engelska, syfte I engelskundervisningen utgår jag från engelskspråkiga länder när jag planerar undervisningen och mina 9or är just nu i USA på sin virtuella resa runt jorden. Just amerikansk kultur är ju något våra ungdomar möter i väldigt hög grad utanför skolan, så det kan vara svårt att hitta bitar som är intressanta och nya för alla elever. Redan 2008 hittade jag en blogg som inspirerade mig och gav mig många skratt. Jag har reviderat texterna ytterst lite, endast korrigerat stavfel. Blog: An American in Sweden – Part 1 Quizlet – Part 1 Blog: An American in Sweden – Part 2 Quizlet – Part 2

MythologyTeacher.com Läsning på djupet - läsning tillsammans - Mia Smith Många rapporter kommer om att elever går ut grundskolan utan att ha läst en hel bok. Jag har bestämt mig för att göra det jag kan för att motverka detta, så nu läser mina elever böcker i engelska. Mycket av detta har jag läslyftet att tacka, både gällande metoder och mod att våga. Just nu kör jag ett projekt där två klasser samarbetar. Eleverna har fått välja mellan två böcker och jag har skapat läsgrupper där eleverna från de två klasserna blandats. Den ena boken är Holes av Louis Sachar, den andra är The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian av Sherman Alexie. För att få ihop samarbetet har jag byggt läsprocessen på digitalt samarbete. Steg 1 Val av bok, uppstart och ett första gruppsamtal. Steg 2 Eleverna fick sedan fortsätta läsa enskilt. Steg 3 Som avslutning samlas vi till ett ytterligare samtal. Steg 4 Gruppdiskussioner i all ära, jag vill att eleverna ska få en chans att visa sin personliga reflektion också.

Preparing for the Journey: An Introduction to the Hero Myth ReadWriteThink couldn't publish all of this great content without literacy experts to write and review for us. If you've got lessons plans, activities, or other ideas you'd like to contribute, we'd love to hear from you. More Find the latest in professional publications, learn new techniques and strategies, and find out how you can connect with other literacy professionals. More Teacher Resources by Grade Your students can save their work with Student Interactives. More Home › Classroom Resources › Lesson Plans Lesson Plan Overview Featured Resources From Theory to Practice Through class discussion and reading picture books, students explore the literary concept of a hero and the elements of a hero's journey. back to top The Hero's Journey: This interactive tool gives students the information they need to take a closer look at an epic hero or create a hero of their own. Further Reading Jago, Carol. 2000.

Lesson plan: How to teach your students about fake news | Lesson Plan | PBS NewsHour Extra Fake news is making news, and it’s a problem. Not only did a BuzzFeed data analysis find that viral stories falsely claiming that the Pope endorsed Donald Trump and that Hillary Clinton sold weapons to terrorists receive more Facebook attention than the most popular news stories from established news outlets, but a false story about child trafficking in a Washington, D.C. pizza restaurant inspired a North Carolina man to drive 5 hours with a shotgun and other weapons to investigate. This lesson gives students media literacy skills they need to navigate the media, including how to spot fake news. Subjects Social studies, U.S. government, civics, journalism Estimated Time One 50-minute class Grade Level Introduction A recent study by Stanford University found an overwhelming majority of students were not able to tell the difference between so-called fake news and real news. Procedure Essential question What media literacy skills do students need to evaluate the reliability of a news source?

Audience & Purpose: Evaluating Disney's Changes to the Hercules Myth ReadWriteThink couldn't publish all of this great content without literacy experts to write and review for us. If you've got lessons plans, activities, or other ideas you'd like to contribute, we'd love to hear from you. More Find the latest in professional publications, learn new techniques and strategies, and find out how you can connect with other literacy professionals. More Teacher Resources by Grade Your students can save their work with Student Interactives. More Home › Classroom Resources › Lesson Plans Lesson Plan Overview Featured Resources From Theory to Practice In this lesson students evaluate the changes Disney made to the myth of "Hercules." This lesson uses the Disney film Hercules as a model, but can be adapted for use with any film with a companion written mythical version. back to top Today’s students must become critical consumers of the media that surrounds them. Further Reading

Reading 7-9 ⋆ WebEnglish.se Salem Witch Hunt WebEnglish.se has added a reading chapter, activities and a relevant YouTube series about the Salem Witch Hunts in 1692 in Intermediate 7-9. Scroll all the way down to Chapters. In "Teaching Matters" Spread Inspiration via WebEnglish.se WebEnglish.se has opened a new link category for intermediate (yr 7-9) students. Halloween 7-9 Warm up This Is Halloween Theme song from The Night Before Christmas It's The Great Pumpkin Charlie Brown (2:24) Intro to the well-known cartoon Halloween Song A StoryBots Halloween A song with a beat Vocabulary Halloween vocabulary. It Came From Greek Mythology Activity 1. Rick Riordan Discusses Mythology As an introduction to this curriculum unit, and as a way of leveraging student interest in the Percy Jackson books and movie, have students download and listen to this podcast, or read the transcript, of an interview of Rick Riordan novelist by Sean Hemingway associate curator in the Department of Greek and Roman Antiquities at the Metropolitan Museum of Art. (Note this can be done as homework the night before class.) Here are some questions for students to answer. What is the appeal of mythology according to Riordan? Activity 2. Shortly before introducing Greek hero tales, give students a day or two to each identify a contemporary hero. Encourage students to share their stories of contemporary heroism. Share some Greek hero tales with the class; if practical, use your usual read-aloud time for this. Working as a class, compile a list of the characteristics Greeks admired in a hero. Activity 3. Echo Narcissus Phaethon Icarus Activity 4.

Var hittade du det, då? - Mia Smith Informationssökningen är en del som behöver integreras i undervisningen lika mycket som andra delar av kursplanens innehåll. Jag har bloggat om detta i flera inlägg förut, om digital läsförståelse, ett integrerat realiaprojekt och om det övergripande ansvaret för den digitala undervisningen. Jag tar mig dock friheten att lyfta nya exempel, eftersom det här ett område jag ofta för höra att lärare känner sig osäkra kring. Informationssökning kan kopplas in i vilket arbetsområde som helst, och när man väl fått kläm på grunderna är det lätt att skapa nya övningar. Som vanligt utgår jag från Skolverkets bedömningsstöd i digital läsförståelse, de följdfrågor som finns i de olika uppgifterna där tar jag med mig när jag skapar mina egna följdfrågor. Som alltid när eleverna introduceras för ett nytt område vill jag ge dem en genomgång. Hur får jag då grunden till min genomgång? När eleverna sedan övar på detta gör de det alltid i grupp, helt enkelt för att man lär sig bäst i samspelet med andra.

Online: Yellowstone: Teacher Resources: Native American Myths Background: Archeological evidence indicates that Native American tribes lived in the Yellowstone area almost 10,000 years ago; a major trail these tribes used for tracking bison goes right through the park. Some of the tribes that traveled or lived nearby include the Shoshone, Bannock, Blackfoot, Flathead, Nez Perce, Utes, Crows, Piegans, and Paiutes. Imagine what Native Americans must have thought when they first saw the park's geysers, mudpots, and hot springs! Objectives: Students will: read Native American myths summarize the myths in class discussions write their own myths National Standards: National Council of Teachers of English and the International Reading Association Students read a wide range of literature from many periods in many genres to build an understanding of the many dimensions Students read a wide range of print and nonprint texts to build an understanding of texts, of themselves, and of the cultures of the United States and the world. Assessment Suggestions: Books:

Läsreflektion genom att välja citat och delge tanke Just nu är jag inne i en period då jag tänker mycket kring elevernas läsning och hur jag kan utveckla den. Jag har tidigare skrivit om detta bl a här utifrån bildtolkning men även här för att bena upp vilka frågor som är typiska för respektive läsprocess. I detta inlägg tänkte jag dela en idé jag fick och den är inte ny på något sätt men jag ville ge en ram för hur man skriver och vad som ingår i en Canva. Upplägget går ut på att synliggöra läsförståelsen i skrift för att se elevernas tankar och var de fastnade för i boken. Stödfrågorna är följande: Detta citat fick mig att tänka…Jag valde detta för att…Det som har hänt är…De ledtrådar jag fått är… Eleverna fick dock uppmaningen att mer än gärna bredda sina tankar. Här finns en pdf för utskrift: Bokcitat med tolkning Jag och eleverna gillade upplägget mycket och jag kommer absolut att använda mig av det igen.

Native American Legends (Folklore, Myths, and Traditional Indian Stories) Indigenous languages Native American cultures What's new on our site today! This page is our collection of Native American folktales and traditional stories that can be read online. We have indexed these stories tribe by tribe to make them easier to locate; however, variants on the same native legend are often told by American Indians from different tribes, especially if those tribes are kinfolk or neighbors to each other. Sponsored Links Note that since many children use this site, we have tried to avoid linking to any Native American legends or stories which deal explicitly with sex or contain bad language, including slur words for Native Americans. Enjoy the stories! Native American Folklore by Tribe Native American Folklore Indexes Native American Mythological Characters Native American Creation Myths Native American Trickster Myths Native American Animal Mythology Native American Plant Mythology Mythological Native American Places Native American Monsters Native American Heroes Sponsored Links

Related: