background preloader

Myths and Legends - Myths and Legends from E2BN

Myths and Legends - Myths and Legends from E2BN
Related:  Reading

Something to get your teeth into - Mia Smith I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.Lgr11: Kursplan i engelska, syfte I engelskundervisningen utgår jag från engelskspråkiga länder när jag planerar undervisningen och mina 9or är just nu i USA på sin virtuella resa runt jorden. Just amerikansk kultur är ju något våra ungdomar möter i väldigt hög grad utanför skolan, så det kan vara svårt att hitta bitar som är intressanta och nya för alla elever. Redan 2008 hittade jag en blogg som inspirerade mig och gav mig många skratt. Jag har reviderat texterna ytterst lite, endast korrigerat stavfel. Blog: An American in Sweden – Part 1 Quizlet – Part 1 Blog: An American in Sweden – Part 2 Quizlet – Part 2

Läsning på djupet - läsning tillsammans - Mia Smith Många rapporter kommer om att elever går ut grundskolan utan att ha läst en hel bok. Jag har bestämt mig för att göra det jag kan för att motverka detta, så nu läser mina elever böcker i engelska. Mycket av detta har jag läslyftet att tacka, både gällande metoder och mod att våga. Just nu kör jag ett projekt där två klasser samarbetar. Eleverna har fått välja mellan två böcker och jag har skapat läsgrupper där eleverna från de två klasserna blandats. Den ena boken är Holes av Louis Sachar, den andra är The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian av Sherman Alexie. För att få ihop samarbetet har jag byggt läsprocessen på digitalt samarbete. Steg 1 Val av bok, uppstart och ett första gruppsamtal. Steg 2 Eleverna fick sedan fortsätta läsa enskilt. Steg 3 Som avslutning samlas vi till ett ytterligare samtal. Steg 4 Gruppdiskussioner i all ära, jag vill att eleverna ska få en chans att visa sin personliga reflektion också.

Lesson plan: How to teach your students about fake news | Lesson Plan | PBS NewsHour Extra Fake news is making news, and it’s a problem. Not only did a BuzzFeed data analysis find that viral stories falsely claiming that the Pope endorsed Donald Trump and that Hillary Clinton sold weapons to terrorists receive more Facebook attention than the most popular news stories from established news outlets, but a false story about child trafficking in a Washington, D.C. pizza restaurant inspired a North Carolina man to drive 5 hours with a shotgun and other weapons to investigate. This lesson gives students media literacy skills they need to navigate the media, including how to spot fake news. Subjects Social studies, U.S. government, civics, journalism Estimated Time One 50-minute class Grade Level Introduction A recent study by Stanford University found an overwhelming majority of students were not able to tell the difference between so-called fake news and real news. Procedure Essential question What media literacy skills do students need to evaluate the reliability of a news source?

Reading 7-9 ⋆ WebEnglish.se Salem Witch Hunt WebEnglish.se has added a reading chapter, activities and a relevant YouTube series about the Salem Witch Hunts in 1692 in Intermediate 7-9. Scroll all the way down to Chapters. In "Teaching Matters" Spread Inspiration via WebEnglish.se WebEnglish.se has opened a new link category for intermediate (yr 7-9) students. Halloween 7-9 Warm up This Is Halloween Theme song from The Night Before Christmas It's The Great Pumpkin Charlie Brown (2:24) Intro to the well-known cartoon Halloween Song A StoryBots Halloween A song with a beat Vocabulary Halloween vocabulary. Var hittade du det, då? - Mia Smith Informationssökningen är en del som behöver integreras i undervisningen lika mycket som andra delar av kursplanens innehåll. Jag har bloggat om detta i flera inlägg förut, om digital läsförståelse, ett integrerat realiaprojekt och om det övergripande ansvaret för den digitala undervisningen. Jag tar mig dock friheten att lyfta nya exempel, eftersom det här ett område jag ofta för höra att lärare känner sig osäkra kring. Informationssökning kan kopplas in i vilket arbetsområde som helst, och när man väl fått kläm på grunderna är det lätt att skapa nya övningar. Som vanligt utgår jag från Skolverkets bedömningsstöd i digital läsförståelse, de följdfrågor som finns i de olika uppgifterna där tar jag med mig när jag skapar mina egna följdfrågor. Som alltid när eleverna introduceras för ett nytt område vill jag ge dem en genomgång. Hur får jag då grunden till min genomgång? När eleverna sedan övar på detta gör de det alltid i grupp, helt enkelt för att man lär sig bäst i samspelet med andra.

Läsreflektion genom att välja citat och delge tanke Just nu är jag inne i en period då jag tänker mycket kring elevernas läsning och hur jag kan utveckla den. Jag har tidigare skrivit om detta bl a här utifrån bildtolkning men även här för att bena upp vilka frågor som är typiska för respektive läsprocess. I detta inlägg tänkte jag dela en idé jag fick och den är inte ny på något sätt men jag ville ge en ram för hur man skriver och vad som ingår i en Canva. Upplägget går ut på att synliggöra läsförståelsen i skrift för att se elevernas tankar och var de fastnade för i boken. Stödfrågorna är följande: Detta citat fick mig att tänka…Jag valde detta för att…Det som har hänt är…De ledtrådar jag fått är… Eleverna fick dock uppmaningen att mer än gärna bredda sina tankar. Här finns en pdf för utskrift: Bokcitat med tolkning Jag och eleverna gillade upplägget mycket och jag kommer absolut att använda mig av det igen.

The Critical Thinking Skills Cheatsheet [Infographic] Critical thinking skills truly matter in learning. Why? Because they are life skills we use every day of our lives. Everything from our work to our recreational pursuits, and all that’s in between, employs these unique and valuable abilities. Consciously developing them takes thought-provoking discussion and equally thought-provoking questions to get it going. It’s a simple infographic offering questions that work to develop critical thinking on any given topic. How Does It Work? Critical thinking is thinking on purpose. The Critical Thinking Skills Cheatsheet includes categories for Who, What, Where, When, Why, and How. In these questions you’ll find great potential conversation starters and fillers. Critical Thinking Skills Cheatsheet for Printing You can grab an 11x17 PDF file of the Critical Thinking Skills Cheatsheet for quick and easy printing. We really hope you enjoy this cheatsheet.

Classic Short Stories Let's read together! - Billy Elliot - Mia Smith Jag är ingen litteraturmänniska. Jag vet inte hur många gånger jag sagt dessa ord. Under lärarutbildningen valde jag i största möjliga utsträckning de kurser som fokuserade på lingvistik, snarare än litteratur. Är det för att jag inte tycker om att läsa? Oh, nej, jag älskar böcker! Men jag tror att jag är rädd att inte komma in på djupet i texterna riktigt så mycket som jag skulle vilja. Inom ramen för läslyftet arbetar jag och mina kollegor just nu med modulen Samtal om text. En kollega upplyste mig om att vi hade en klassuppsättning av en enkel version av Billy Elliot. Boken är en så kallad easy reader på nivå 3. Läsning Eleverna fick, efter att jag läst på ordentligt inom ramen för Läslyftet, skriva läsloggar, där de svarar på frågorna enskilt. I koppling till detta har jag också visat korta snuttar ur filmen och från musikalen som är baserad på filmen. Skrivande Projektet är ännu inte avslutat. Muntlig presentation Så, kunde jag gjort annorlunda?

Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan synliggöra för eleverna vad som är läsförståelse. Jag tänkte i detta inlägg utveckla det med att visa hur jag gör för att utveckla elevernas läsförmåga. Vi vet att förmågan att förstå en text grundar sig i antalet strategier man har med sig. Med strategierna menar man att eleven använder ett visst antal verktyg för att tolka och förstå en text. Några strategier är t ex att ha ett engagemang och vilja att läsa och tänka kring sin läsning. Till strategier räknas också att läsa mellan och bortom raderna (sk inferenser) men även att veta att du läser på olika sätt, sk strategisk läsning, som att man sökläser för att hitta detaljer, översiktsläser för att hitta en överblick och djupläser för att analysera och reflektera över det lästa. För det första måste vi veta vilka läsförmågor som eleverna behöver kunna och vilka frågor man kan ställa för att synliggöra vad som är vad. Bedömning Aktiv läsförståelse undervisning Inferenser eller textkopplingar

Reading Comprehension Worksheets "Your reading comprehension materials are the best I've found on the web. They are so thorough and comprehensive! My students and I have learned a lot from them. Like these materials? On this page you will find our complete list of high quality reading comprehension worksheets created specially by our team for students in grade levels K-12. READTHEORYWorkbooks Visit our online store here! Our reading comprehension worksheets teach students to think critically, draw inferences, understand scope and global concepts, find or recall details, and infer the meaning of useful vocabulary words. © COPYRIGHT NOTICE: The below publications contain copyrighted work to be used by teachers in school or at home. Grade 1 - Find more here! Phew! You really really like reading comprehension. Critical Thinking Reading Comprehension Worksheets Short Story Reading Comprehension Worksheets © COPYRIGHT NOTICE: The below publications contain copyrighted work to be used by teachers in school or at home.

Homebuilt pickups and trailer hitches: How underage teens skirt the law to drive in | Hemmings Daily Photos by the author. [Editor’s Note: Ronan Glon of Ran When Parked recently took a trip to the Swedish countryside, where he discovered a sneaky (and legal) way some teens there have figured out how to drive before the legal age.] Some of the most interesting cars that Sweden has to offer are hiding in small, rural towns, not in museums. That’s because 15-year-olds are allowed to drive virtually any type of car if it’s been converted into a two-seater pickup, and modified to top out at about 20 MPH. These home-made pickups are considered tractors by Swedish law, and they’ve been around for nearly a century. In the early days, real tractors were expensive and difficult to come by, so skilled DIYers began chopping up cars (often Ford Model As) to use them in the fields. The one-of-a-kind creations became known as EPA tractors. The popularity of EPA tractors diminished as real, purpose-built tractors became easier to find and much cheaper.

Free eBook library | Oxford Owl from Oxford University Press Welcome to our free eBooks collection, developed for children aged 3 - 11 years old. Help your young child learn to read with The Oxford Reading Tree (featuring our much-loved Biff, Chip and Kipper characters), watch your child develop their love of reading with Project X, or simply browse our range of over 200 eBooks for inspiration. All our free eBooks are tablet-friendly. If you'd like to learn more about how to support your child's reading, visit our 'Oxford Reading Tree levels' and 'Phonics made easy' pages. Browse the library sign up log in More books to support learning at home Biff, Chip and Kipper Our Read with Biff, Chip and Kipper series features the much-loved characters who have been helping children learn to read for over 30 years. Songbirds Levelled Phonics books from the fabulous Julia Donaldson, author of The Gruffalo. Read, Write, Inc. A step-by-step phonics programme to support reading. Bond SATs Skills Picking a dictionary

Related: