background preloader

Reading

Facebook Twitter

Teach the stories - Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory. ReadTheory.

Holes

Myths and Legends - Myths and Legends from E2BN. Something to get your teeth into - Mia Smith. I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Something to get your teeth into - Mia Smith

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.Lgr11: Kursplan i engelska, syfte I engelskundervisningen utgår jag från engelskspråkiga länder när jag planerar undervisningen och mina 9or är just nu i USA på sin virtuella resa runt jorden.

Just amerikansk kultur är ju något våra ungdomar möter i väldigt hög grad utanför skolan, så det kan vara svårt att hitta bitar som är intressanta och nya för alla elever. Men det går! Redan 2008 hittade jag en blogg som inspirerade mig och gav mig många skratt. Jag har reviderat texterna ytterst lite, endast korrigerat stavfel. Blog: An American in Sweden – Part 1 Quizlet – Part 1 This is nyponsoppa, or rose hip soup. Läsning på djupet - läsning tillsammans - Mia Smith.

Många rapporter kommer om att elever går ut grundskolan utan att ha läst en hel bok.

Läsning på djupet - läsning tillsammans - Mia Smith

Jag har bestämt mig för att göra det jag kan för att motverka detta, så nu läser mina elever böcker i engelska. Mycket av detta har jag läslyftet att tacka, både gällande metoder och mod att våga. Just nu kör jag ett projekt där två klasser samarbetar. Eleverna har fått välja mellan två böcker och jag har skapat läsgrupper där eleverna från de två klasserna blandats.

Den ena boken är Holes av Louis Sachar, den andra är The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian av Sherman Alexie.

Book suggestions

Lesson plan: How to teach your students about fake news. Fake news is making news, and it’s a problem.

Lesson plan: How to teach your students about fake news

Not only did a BuzzFeed data analysis find that viral stories falsely claiming that the Pope endorsed Donald Trump and that Hillary Clinton sold weapons to terrorists receive more Facebook attention than the most popular news stories from established news outlets, but a false story about child trafficking in a Washington, D.C. pizza restaurant inspired a North Carolina man to drive 5 hours with a shotgun and other weapons to investigate. This lesson gives students media literacy skills they need to navigate the media, including how to spot fake news. Subjects Social studies, U.S. government, civics, journalism Estimated Time. Reading 7-9 ⋆ WebEnglish.se. Salem Witch Hunt.

Reading 7-9 ⋆ WebEnglish.se

Homebuilt pickups and trailer hitches: How underage teens skirt the law to drive in. Photos by the author.

Homebuilt pickups and trailer hitches: How underage teens skirt the law to drive in

[Editor’s Note: Ronan Glon of Ran When Parked recently took a trip to the Swedish countryside, where he discovered a sneaky (and legal) way some teens there have figured out how to drive before the legal age.] Some of the most interesting cars that Sweden has to offer are hiding in small, rural towns, not in museums. That’s because 15-year-olds are allowed to drive virtually any type of car if it’s been converted into a two-seater pickup, and modified to top out at about 20 MPH. These home-made pickups are considered tractors by Swedish law, and they’ve been around for nearly a century. In the early days, real tractors were expensive and difficult to come by, so skilled DIYers began chopping up cars (often Ford Model As) to use them in the fields.

Var hittade du det, då? - Mia Smith. Informationssökningen är en del som behöver integreras i undervisningen lika mycket som andra delar av kursplanens innehåll.

Var hittade du det, då? - Mia Smith

Jag har bloggat om detta i flera inlägg förut, om digital läsförståelse, ett integrerat realiaprojekt och om det övergripande ansvaret för den digitala undervisningen. Jag tar mig dock friheten att lyfta nya exempel, eftersom det här ett område jag ofta för höra att lärare känner sig osäkra kring. Informationssökning kan kopplas in i vilket arbetsområde som helst, och när man väl fått kläm på grunderna är det lätt att skapa nya övningar.

Som vanligt utgår jag från Skolverkets bedömningsstöd i digital läsförståelse, de följdfrågor som finns i de olika uppgifterna där tar jag med mig när jag skapar mina egna följdfrågor. The Critical Thinking Skills Cheatsheet [Infographic] Critical thinking skills truly matter in learning.

The Critical Thinking Skills Cheatsheet [Infographic]

Why? Because they are life skills we use every day of our lives. Läsreflektion genom att välja citat och delge tanke. Just nu är jag inne i en period då jag tänker mycket kring elevernas läsning och hur jag kan utveckla den.

Läsreflektion genom att välja citat och delge tanke

Jag har tidigare skrivit om detta bl a här utifrån bildtolkning men även här för att bena upp vilka frågor som är typiska för respektive läsprocess. I detta inlägg tänkte jag dela en idé jag fick och den är inte ny på något sätt men jag ville ge en ram för hur man skriver och vad som ingår i en Canva. Upplägget går ut på att synliggöra läsförståelsen i skrift för att se elevernas tankar och var de fastnade för i boken. Let's read together! - Billy Elliot - Mia Smith. Jag är ingen litteraturmänniska.

Let's read together! - Billy Elliot - Mia Smith

Jag vet inte hur många gånger jag sagt dessa ord. Under lärarutbildningen valde jag i största möjliga utsträckning de kurser som fokuserade på lingvistik, snarare än litteratur. Free Fiction & Nonfiction Literacy Resources, Curriculum, & Assessment Materials for Middle & High School English Language Arts. Classic Short Stories.

Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier. I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan synliggöra för eleverna vad som är läsförståelse.

Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier

Jag tänkte i detta inlägg utveckla det med att visa hur jag gör för att utveckla elevernas läsförmåga. Vi vet att förmågan att förstå en text grundar sig i antalet strategier man har med sig. Med strategierna menar man att eleven använder ett visst antal verktyg för att tolka och förstå en text. Några strategier är t ex att ha ett engagemang och vilja att läsa och tänka kring sin läsning. Till strategier räknas också att läsa mellan och bortom raderna (sk inferenser) men även att veta att du läser på olika sätt, sk strategisk läsning, som att man sökläser för att hitta detaljer, översiktsläser för att hitta en överblick och djupläser för att analysera och reflektera över det lästa.

För det första måste vi veta vilka läsförmågor som eleverna behöver kunna och vilka frågor man kan ställa för att synliggöra vad som är vad. Bedömning Aktiv läsförståelse undervisning. Reading Comprehension Worksheets. "Your reading comprehension materials are the best I've found on the web. They are so thorough and comprehensive! My students and I have learned a lot from them. Thanks so much! " -- Susan B., Carter, KY. 03/21/12 Like these materials? 1001 Inspirational Stories And Motivational Stories. English news and easy articles for students of English.

Online Reading Activities. Oxford Owl from Oxford University Press. Welcome to our free eBooks collection, developed for children aged 3 - 11 years old. Help your young child learn to read with The Oxford Reading Tree (featuring our much-loved Biff, Chip and Kipper characters), watch your child develop their love of reading with Project X, or simply browse our range of over 200 eBooks for inspiration. All our free eBooks are tablet-friendly. Short Stories at East of the Web.