background preloader

Träna läsflyt i skolan

Träna läsflyt i skolan
Det viktigaste man kan göra för att eleverna skall uppnå en flytande läsning är att låta eleverna läsa mycket och helst med hjälp av vuxnas stöd och respons. Eleverna skall ha tillgång till olika slags texter med varierande svårighetsgrad. Metoder för att uppnå flytande läsning Var en god förebild För att barnet skall kunna veta vad målet med flytande läsning är, är det viktigt att den vuxna fungerar som förebild för hur flytande läsning låter. Högläsning är viktig i hemmet, i daghemmet och i skolan för att barnet skall få så många modeller av läsflyt som möjligt. Högläsning varje dag Barnets egna hörselintryck stöder synintrycken. Upprepad läsning Upprepad läsning av samma text har visat sig vara en bra strategi för att uppnå bättre flyt i läsningen. Minutläsning Barnet läser samma ställe i läseläxan varje vardag under en veckas tid. Bekanta sig med en ny text genom att läsa den högt för sig själv Parläsning Läskvart Körläsning Körläsning innebär att hela klassen läser samma text i kör. Drama

http://www.lukimat.fi/lasning/informationstjanst/undervisning-i-lasning/trana-lasflyt-i-skolan

Related:  svenskaläsninglästränahema04

Läs, återberätta, sammanfatta, förutse, läs… Ett evidensbaserat arbetssätt med läsning. PALS i praktiken. Vad gör man egentligen när man arbetar med PALS? De färdigheter som tränas är förväntat läsflyt och textförståelse med fokus på att kunna återberätta händelser ur texten i rätt ordning, förmågan att hitta grundtankarna i texten samt kunna göra förutsägelser. Ett halvt ark papper - läsförståelse Läs novellen “Ett halvt ark papper” och besvara frågorna under texten. Novellen skrevs 1903 och språket är ålderdomligt, men du får försöka förstå texten ändå. Det är inte så svårt. Av August Strindberg page En del elevers känsla för tid är inte lika välutvecklad som andra elevers. De kan ha svårare för vad innebörden av kvart, två minuter eller två veckor är och kan ha svårt att planera sin vardag trots att de kommit upp i åren. Deras oförmåga kan skapa irritation och det är inte ovanligt att andra kan tycka att de är oansvariga och själviska när de gång på gång kommer för sent, trots upprepade påpekanden. Att i detta läge hjälpa eleven med påminnelser eller strategier kan vara det som förändrar situationen. När de gemensamma ringklockorna försvunnit på skolorna har problemet med att komma in efter rasten ökat. Många lärare vittnar om att de har elever som regelmässigt kommer för sent och som t ex som har svårt att veta om det är möjligt att sätta igång ett jättekojbygge på 10-minutersrasten eller inte.

Fem undervisningar i läsförståelse Läsundervisning är inte en enda undervisning. Det är en alltid undervisning. Om eleverna ska förstå text, varhelst den finns, i boken eller i datorn, så måste man förstå, kunna läsa mellan raderna och analysera och grubbla på den. Man behöver tänka, sätta egna ord på det man läst, och man måste förstå. Om inte varje enskilt ord men hela sammanhanget.

Att kunna läsa är inte alltid att förstå texten - SPSM I sin avhandling från 2009 undersökte Jakob Åsberg Johnels hur elever med autismspektrumtillstånd eller adhd läser och förstår en text. Bland annat undersökte han vilka aspekter av läsningen som är särskilt svåra. Fastän eleverna knäckt läskoden som sådan, har de svårt att förstå sammanhanget i längre texter. Sedan flera år tillbaka forskar Jakob Åsberg Johnels i olika aspekter av språk-, skriv- och läsutveckling hos barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inriktningen i hans arbete gäller främst barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST), respektive adhd. Forskning, undervisning och praktisk tillämpning ingår i hans kombinerade tjänst som docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet och på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

För dyslektiker Ett sätt att defeniera läshastigheten är att mäta hur många ord från en text som hinner läsas under en minut. Genomsnittet i Sverige ligger runt 250 ord per minut. Vanligt tal ligger kring 100 ord per minut och det är också med den hastigheten som filmers textremsor visas upp. Presentationslekar Är ni 52 stycken på ert kalas eller fest? Då är detta en bra lek (obs, passar även för färre) Att införskaffa: 1 Kortlek ev .13 pennor ev. 13 pappersbitar ankikallman Om högläsning och självständig läsning. Våra guldstunder. Kraften när vi delar tankarna i högläsning och egen läsning är magisk! Ja, det är verkligen så, ingen överdrift alls. Jag ska berätta om hur vi har arbetat med högläsning och egen läsning. Två dagliga aktiviteter som fått allt större plats – i tid och i våra hjärtan.

Livet.se/ord - Sveriges största samling ordspråk och citat! Sveriges största samling ordspråk och citat på nätet! Livet.se är sidan för alla som älskar kloka ord, citat och underfundiga ordspråk. Hit är du inbjuden för att vältra dig i ordstäv, aforismer, talesätt och vettiga visdomsord! Vad hittar vi bakom masken? Vem skruvade av cykelventilen på Mimmis mammas cykel? Och vem har stulit fröken Annikas röda cykel? Ja, det är frågor som Mimmi, Fredde och Zacki ska ta reda på i boken Bakom masken som årskurs 4 på Kyrkskolan läser för att utveckla sina lässtrategier för en djupare läsförståelse. Utifrån kartläggning av våra nya elevers läsflyt och läsförståelse, i årskurs fyra, stod det klart för oss att eleverna behöver utveckla sitt läsflyt (avkodning) samt sin läsförståelse av skönlitterära texter och faktatexter av olika typer. Därmed behöver jag utveckla min undervisning av läsflyt samt läsförståelse.

Related:  LäsningSkolaLäsa