background preloader

BFransson_handledning

BFransson_handledning
Related:  läsning

Högläsning med ökat elevansvar I boken ”Att undervisa i läsförståelse” av Barbro Westlund finns ett lektionsförslag som hon kallar ”Högläsning med ökat elevansvar”. Detta provade jag idag och här ska jag berätta om hur Barbro Westlund beskriver övningen i boken och hur jag genomförde den i klassrummet. Syftet är att högläsningen ska ge goda effekter på flyt i läsningen, som då i sin tur påverkar förståelsen. Två elever (som har svårigheter med läsning) bildar en läsgrupp (som du lärare har valt ut) sedan läser den ena texten högt tre gånger för den andra. Så här gjorde vi idag: Jag delade in mina 3:or i par, men eftersom de är ojämna till antalet fick en av dem läsa med mig. Innan de fick läsa för varandra, gjorde jag hela övningen med eleverna. Alla var positiva till denna övning och ingen knorrade över att texten var för svår eller för lätt.

Gästblogg: Boksamtalets lov « Bokhora Månadens gästbloggare heter Katarina Lycken Rüter. Hon är en himla massa saker, bland annat förstelärare i svenska med fokus på IT-utveckling på Östra Real. Hon bloggar massor, bland annat här. Men man kan också läsa om hennes arbete på Läsmuskler. Följ Katarina på Twitter här. Här är Katarinas första gästblogg: Nån har sagt att man inte på allvar har läst en bok förrän man har talat om den. I veckan som gick läste jag delar av Oidipus med 16åringar – vi satte karaktärerna vänligt och intresserat i intervjustolen och ställde de där frågorna som ingen i pjäsen någonsin ställer: tänkte du nånsin på din bortlämnade son, Iokaste? Boksamtal är det intressantaste, mest utvecklande, mest oförtsägbara och mest hoppingivande jag ägnar mig åt som lärare i svenska. 1 kommentar

Svenskanoveller Wiki Läslogg, loggbok, lärarjournal, kunskapsjournal, dialoglogg och demokratilogg För den som vill fördjupa sig mer i läsloggar så kan jag rekommendera Gunilla Molloys artikel som du hittar i Läslyftets Läs- och skrivportal. Artikeln heter Läsloggen – ett tankeredskap. Här får du en dos teori och en dos praktiska exempel. Artikeln redogör för tidigare forskning för att sätta in läsloggarna i teoretiskt sammanhang. Den gemensamma grunden är idén om att tanke- och språkutveckling är två ömsesidigt beroende parallella processer; något som härrör från Vygotskij. För att bättre förstå hur det kan komma sig att olika läsare av samma text kan tolka och förstå texten på olika sätt presenterar Molloy också receptionsteorin. Molloy lyfter bland annat Rosenblatts två läsarstrategier. Molloy understryker läsloggarnas betydelse som metodiska redskap. Molloy ger oss ett antal olika exempel på olika läsloggstyper. Här kommer några exempel från artikeln. Det finns ett antal ämnesspecifika begrepp i artikeln som jag som läsare har glädje av att borra djupare i. Referenser:

Gruppträning – boksamtal | Läsmuskler Att prata böcker tillsammans med kloka medmänniskor är fantastiskt roligt. Och man lär sig så mycket av varandra! De mest intressanta boksamtalen blir det ofta när man inte är riktigt överens eller när boken man läst är lite konstig och svår att förstå. I boken Böcker inom oss av Aiden Chambers finns förslag på hur man kan organisera ett boksamtal så att alla kommer till tals och får lära av varandra. Ha ett stort papper som ni kan anteckna på. I kolumnen Jag tycker om ska ni skriva något ni gillat med boken. När ni har gått igenom så alla i gruppen snabbt fått säga något som passar i alla kolumner så börjar det spännande samtalet. Sätt då igång att samtala om det! Hjälp varandra med möjliga förklaringar till frågor, argument om vad som ni gillar och inte gillar, försök förstå varför mönstren finns där och lyssna till varandras kopplingar! När ni samtalat klart så kommer ni allihop att ha lärt er en massa av varandra. Och… lite fika eller så gör förstås boksamtalet ännu trevligare!

Alternativ läslogg Läsloggar är ett utmärkt arbetsverktyg i läsundervisningen har varit min åsikt till jag läste en liten artikel med rubriken Rethinking Reading Logs. Artikelförfattaren Sarah Davis upptäckte en dag att – ja, visst läste hennes elever och skrev sina läsloggar – men det fanns ett MEN, upptäckte Sarah. Eleverna såg på läsningen som en uppgift och inte på något de gjorde för nöjes skull. Inte heller när de faktiskt uppskattade boken de läste. I stället började Sarah prova olika modeller. Vi vet från senare tids forskning att tyst läsning i sig inte utvecklar våra elevers läsförmåga. Prova lässtrategin vi gick igenom.Uppmärksamma hur huvudpersonen agerar och vad som gör att hen agerar just så.Föreställ dig miljön som författaren beskriver så att du i vårt boksurr kan beskriva den.Leta efter en bra början.Lägg märke till ett kapitels tema.Använd sådant du kan för att lista ut vad nya ord betyder. Textsamtalen kan ske i par, smågrupper eller helklass. Referenser:

Astrid, Pippi och hela världens lilla fästmö Astrid Lindgren 100 år Ur Kapten Stofil nr 27-28 Vad har Pippi Långstrump gemensamt med stumfilmsstjärnan Mary Pickford? Vi vet att film var en viktig inspirationskälla för Astrid Lindgren, och att hon som barn flitigt besökte Vimmerbys två biografer. ”I utkanten av den lilla, lilla staden låg en gammal förfallen trädgård. Så börjar den första boken om Pippi Långstrump, som utkom i november 1945. 1941 låg Astrid Lindgrens sjuåriga dotter Karin sjuk i lunginflammation. I motsats till vad många tror blev Pippi Långstrump en omedelbar succé, både hos kritiker och läsare. Pippis kritiker må ha olika utgångspunkter, men den moralistiska tonen förenar dem, liksom det faktum att de talar för döva öron. Astrid Lindgren var en omvittnat receptiv person, som kunde bevara repliker, människor och händelser i sitt minne, för att långt senare använda dem i sitt författarskap. Säkert finns det många fler exempel, som vi inte känner till. Samma år fick Wimmerby sin andra biograf. Suds (USA 1920).

Pippi är sakletare och råkar i slagsmål - Svenskanoveller Wiki - Wikia Av Astrid Lindgren Annika vaknade tidigt nästa morgon. Hon skuttade kvickt ur sängen och tassade bort till Tommy.

Related: