background preloader

Appar - med möjligheter

Appar - med möjligheter
Länk till Android-appar Talsyntes Text till tal Aktivera den på iPad inbyggda talsyntesen. ClaroSpeak 40 kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion. IntoWords 129 kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad. AppWriter 65 kr iPhone 279kr iPad, men skolor 35kr/elev i alla enheter. Skolstil 2 75 kr - ljudar, läser ord och meningar. Tal till Text och Översättning - uppkoppling nödvändig Aktivera tangentbords-diktering på iPad. Google Översätt gratis - skriv/ prata in och översättning blir uppläst. SayHi 50 kr - prata eller skriv och översättningen skrivs och läses upp. iTranslate Voice 75 kr - prata och översättningen skrivs och läses upp. NE-Språklexikon - gratis för den som har konto i NE. Uppläsning av PDF ClaroPDF 39 kr+20 kr/röst - läs i pdf (bra inställning "speak on tap"). AppWriter 65 kr iPhone 279 kr iPad med OCR, 30kr webbapp. Leka och skriva till läsning ASL skrivbok 75 kr - bokstavsljud, ord, mening, talsyntes, bild+text. PicCollage gratis - skapa bildcollage. Related:  Matte: Andra lärarresurser

Gratistips Barnbibblan.se är en webbplats skapad för barn. Här behöver man inte kunna läsa utan kan leka med ord och bokstäver, få boktips, lyssna på sagor, ramsor och sånger, upptäcka andra sätt att kommunicera – bliss, pictogram och handalfabetet. Lexin Språklexikon i många språk. Folkets lexikon är ett engelsk-svenskt lexikon som tillhör folket och utvidgas av oss alla tillsammans. Ger förslag vid felstavning. Bildtema Modersmål från Skolverket ger genom bild och ljud förklaring på ord inom 31 teman på 16 olika språk. Flerspråkighet i förskolan En sammanställning av resurser för lärare och föräldrar till flerspråkiga barn. NE.se - välj språk (sv,eng, ty, fr, sp), skriv in sökordet och få aktuella artiklar utifrån svårighetsgrad. Makete - skrivartips som visar att det finns ett system en struktur i skrivandet. Bab.la - en kostnadsfri onlineplattform med 40 lexikon för 28 språk. Google översätt - översättning mellan svenska och 70 andra språk. Worldst Rewo Glosor.eu - trä Ed GeoGe Malberts FindS Voca Scr

matematik - Uppslagsverk - NE.se matematiʹk (latin mathemaʹtica (ars), av likabetydande grekiska mathēmatikēʹ (teʹchnē), av maʹthēma ’kunskap’, ’läroämne’), en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling. Definitionen kan kommenteras på följande sätt. Matematiken är abstrakt: den har frigjort sig från det konkreta ursprunget hos problemen, vilket är en förutsättning för att den skall kunna vara generell, dvs. tillämpbar i en mångfald situationer, men också för att den logiska giltigheten hos resonemangen (67 av 477 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Christer O Kiselman Jan-Erik Roos Långt tillbaka var matematiken mest en hjälpvetenskap med föga utvecklad egen teori. Matematisk analys hade funnits hos grekerna i gömd form och den fick en naturlig (80 av 823 ord) Christer O Kiselman Jan-Erik Roos I Sverige var frihetstiden och gustavianska tiden guldåldrar för fysik, kemi och botanik, men ej så för matematik. (49 av 349 ord) Christer O Kiselman Jan-Erik Roos (72 av 512 ord) Jöran Friberg

Lära sig datorn - samtidigt som man lär sig annat - Mia Smith Idag är en viktig dag för mina 7or. Idag får de varsin dator, ett viktigt arbetsverktyg under högstadietiden. Men hur hjälper vi eleverna ta hand om sina nya datorer? Utgår vi från att de lärt sig tillräckligt om hur den bäst används redan under mellanstadietiden? Ger vi dem en ordentlig introduktion till hur den ska användas? Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Jag har hört om ytterst få goda exempel om hur eleverna får tydlig hjälp med hur de ska använda sin dator. Det som står i Lgr11 kapitel 1 och 2 ska genomsyra allt vi gör i skolan. När jag imorgon träffar mina 7or i tyska vill jag direkt visa dem att datorn är ett arbetsverktyg som vi tillsammans ska arbeta med. För att förtydliga har jag också gjort en egen exempeltext.

Prioriteringsregler - Lär dig räkneordning här Exempel i videon När man gör beräkningar är det viktigt att man gör dessa i rätt ordning. För att göra det används prioriteringsreglerna, också kallade reglerna för räkneordning. Fyra prioriteringsregler När du gör beräkningar så är det följande fyra regler som du behöver känna till och använda i rätt ordning: Innehåll i parenteserPotenser (Exponenter, d.v.s ”upphöjt till”)Multiplikation och DivisionAddition och Subtraktion Det kan vara bra att påpeka att den första prioriteringsregeln ”innehåll i parenteser” egentligen är samma sak som täljare och nämnare i bråktal, i de fall dessa innehåller flera beräkningar i sig själva. I algebraiska uttryck (när vi använder bokstäver istället för siffror) hjälper prioriteringsreglerna dig att förstå hur förenkling och utveckling av uttrycket görs. Exempel på användning av prioriteringsreglerna Här utförs multiplikationen före subtraktionen. Först beräknas bråktalets täljare, sedan utförs divisionen och multiplikationen, och slutligen subtraktionen.

Stärk din digitala kompetens! | Läs- och språksatsningen Börja blogga nu! Det är ett sätt. Finns det ett snabbspår! Ja, och det är Webbstjärnans bloggkurser. För dig som inte kan gå ifrån en eftermiddag och/eller helst lär dig på egen hand så finns det jättebra kurser på Webbstjärnans kurssida. Här finns det korta videos som visar alla handgrepp samt handledningar och stödmaterial som visar olika moment som att skriva inlägg, skapa nya kategorier osv. För dig som hellre går en kurs tillsammans med andra lärare så kan du anmäla dig till någon av de kurser som Webbstjärnan anordnar ute på olika skolor. Varför ska lärare börja blogg med sina klasser? I promemorian kan vi läsa de nya skrivningar för Centralt innehåll som gäller för ämnet svenska/svenska som andraspråk och de är: Den fjärde punkten att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg arbetar vi med i den studiedag som jag beskrev i ett tidigare inlägg från fredag 25e augusti. Referenser: Lgr 11 (reviderad 2016) Lgr 11 (reviderad 2017)

Matematikbiennalerna Så bygger vi in de digitala strukturerna - Mia Smith Jag har flera gånger tidigare skrivit om min frustration kring hur vi brister i att undervisa digitala färdigheter. Det kan handla om ämnesspecifika förmågar, vilket jag bland annat har diskuterat i inläggen Varför blir inte mitt ämne mer digitalt? och Digital scaffolding – det som glömdes bort, men det kan också handla om mer övergripande förmågor. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola […] kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (Lgr11 2.2) Det här är allas ansvar. Men är det så enkelt? I det här blogginlägget vill jag visa på några olika exempel på hur man kan bygga in dessa förmågor i olika arbetsuppgifter. Ordbehandling Att skriva på dator finns i målen redan för år 3 i svenskämnet. Dagens ordbehandlare har massor av funktioner som de flesta av oss knappt använder, och de skiljer sig åt. Presentationer Instruktionen blev i det här fallet ganska enkelt, men jag gav mer stöttning på plats.

Fristående kurser i matematik vid Göteborgs universitet | Chalmers HT = hela höstterminen, H1 = första delen av HT, H2 = andra delen av HTVT = hela vårterminen, V1 = första delen av VT, V2 = andra delen av VTS = sommarkurs, D = distanskurs(1) Kursen ges under läsår som startar med udda årtal, till exempel 15-16(2) Kursen ges under läsår som startar med jämnt årtal, till exempel 16-17 Kurser som inte kräver tidigare högskolestudier HT NBAM00 Naturvetenskapligt basår, matematik, 15 hp (Förutbildning, kräver Ma 3b/3c/C) HT MMG200 Matematik 1, 30 hp (kräver Ma 4/E) VT MVB100 Matematikens guide till Ganymedes, 7,5 hp (enbart grundläggande behörighet) V1 MMGK11 Naturvetarmatematik A1, 15 hp (kräver Ma 4/D) S MMG010 Introduktionskurs, 1,5 hp SD MMG020 Förberedande kurs i matematik (Sommarmatte), 7,5 hpS MMG100 Elementär talteori, 7,5 hp (udda år)S MMG110 Geometri, 7,5 hp (jämna år) Fortsättningskurser H1 MMG400 Linjär algebra II, 7,5 hpVT MMG300 Flervariabelanalys, 15 hp V1 MVG300 Programmering med Matlab, 7,5 hpV2 MMG410 Numerisk analys Fördjupningskurser

Digital scaffolding - det som glömdes bort - Mia Smith I en tid då språkutveckling är i fokus talas det mycket som scaffolding och stödstrukturer. Mina ämnesspanarkollegor har bloggat så mycket om detta ut olika vinklar att jag inte tänker göra ett försök att täcka in alla inlägg, så centralt är detta. Men det finns ett område där vi, i min mening, glömmer bort att stötta eleverna: informationssökning på internet. I Lgr11 fick informationssökning på internet plats i kursplanerna i språk. ”Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.” Hur ser det ut idag? Lär vi ut det här? Sök information om ett intressant ämne. eller Hitta följande fakta om ämnet. Sök information om det här ämnet, kopplat till kapitlets innehåll. eller Inga uppgifter alls. Ingen av dessa uppgiftstyper stöttar eleven i uppgiften, och läraren får stå för all stöttning. Hur ska man då göra för att stötta? Instruktionen Ett steg är att i instruktionen leda eleven rätt. Ställ in webbläsaren på rätt språk. Följdfrågor

Flippat lärande ger aktiva elever Enkelt uttryckt kan man säga att man genomför läxan innan lektionen istället för efter, och kommer förberedd till lektionen. Den tid som frigörs i klassrummet används till interaktiva övningar där läraren leder och stöttar eleverna när de aktivt arbetar med ämnesinnehållet. Tiden används för att säkerställa att alla elever utvecklat kunskap och förståelse och att de får möjlighet att diskutera med både lärare och klasskamrater. Bättre skolresultat Det flippade klassrummet är en av de mest dokumenterade modellerna för aktivt lärande. Många pedagoger arbetar idag enligt modellen med både förbättrade resultat och mer motiverade elever som följd. Det är inte enbart inom skolan och den högre utbildningen som det finns intresse för flippat lärande. Ny skrift Jan Hylén, som är analytiker, utredare och konsult åt myndigheter, kommuner, universitet, regeringar och internationella organisationer, har på uppdrag av SKL skrivit en rapport om flippat lärande. Webbinarier Webbinarier – teorier

Sannas IKT: IKT på Johannes skola chalmers: Matematik- och fysikprovet 2018 års prov ges lördagen den 5 maj 2018. OBS: Prov och facit för 2017 finns nu publicerade på sidan Tidigare prov >> För information om anmälan till kommande prov, gå till Anmälan och antagning >> Matematik- och fysikprovet är ett gemensamt antagningsprov till några utvalda utbildningar vid Chalmers och KTH, samt till två utbildningar vid Stockholms universitet (Obs: söker du till Stockholms universitet gör du endast matematikdelen). Det är ytterligare ett sätt, förutom gymnasiebetyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats på utbildningarna. Upp till 1/3 av platserna på programmen tillsätts utifrån resultat på provet. Vid Chalmers gäller provet för civilingenjörsprogrammen Elektroteknik, Teknisk fysik, Teknisk matematik, Kemiteknik med fysik samt för civilingenjör/arkitektprogrammet Arkitektur och teknik. Vid KTH gäller provet för civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik, Elektroteknik samt Farkostteknik. Nytt fr o m HT 2017! OBS! Genomförande och antagning

Related: