background preloader

3. Skriva

3. Skriva

popsicle bookmark with printable I made these popsicle bookmarks with my son's class at the end of the school year to encourage them to continue reading daily during the summer. Since I created the printable for the class, I thought I'd share it here with you, too. These were inspired by the adorable popsicle invitations I often see for summer parties. Start by printing out the bookmark pdf right here. Hit refresh if it doesn't load for you. Color the bookmarks before cutting out so you don't have to worry about staying in the lines. Cut out and glue a craft stick to the back. Happy summer reading! Boken på duken Den unga generationen läser allt mindre och allt sämre – vad ska vi göra åt det? Litteraturutredningen föreslår satsningen "Ett läslyft för Sverige" som kräver engagemang från hela samhället. Boken på duken är Filminstitutets strå till stacken i detta samhällsprojekt. Filmer, böcker, handledningar och kringmaterial I projektet Boken på duken har vi tagit fram åtta filmer och böcker som passar utmärkt att arbeta läsfrämjande med i skolan. Det är berättelser som vänder sig från lågstadiet upp till gymnasiet, som engagerar och som på olika sätt är intressanta filmatiseringar av boken. Till de åtta filmerna/böckerna har vi tagit fram helt nya filmhandledningar som fokuserar på just läs- och skrivfrämjande övningar. Delta i vår filmfestival! Varför inte göra en egen version av Barnen från Frostmofjället eller Matilda i klassen? Filmerna ska vara max fem minuter långa och utgå ifrån ett givet utdrag ur någon av böckerna som ingår i Boken på duken. Boken på duken under 2013 & 2014

The Perfect Gift: Yarn Ball Bookmark Created by Jane from See Jane Blog . Edited by Amy Christie. Has the weather turned cold where you live? In my neighborhood, temperatures have dropped and my instincts are to spend the day cozied up with a favorite book and favorite mug full of hot cocoa. It was actually my daughter’s clever idea to make yarn pom pom balls in the style of a bookmark. Supplies: -yarn -scissors That’s it! *Before you start, cut an 8-10 inch piece of yarn and a 15 inch piece of yarn and set it aside. To start, hold the end of the yarn in your hand, and begin wrapping the yarn around your fingers – snug but not too tight. Cut the yarn after 90 wraps, and carefully slide it off your fingers. To add the bookmark ‘tail’, use the 15-inch piece of yarn, tie it around the same string you used to tie the 90 loops together, as seen in the pictures above. At this point, your yarn pom pom ball should look like the picture above. Voila! - A gift for a teacher — just add a favorite book! P.S. — We love making gifts!

Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Deltagarna arbetar enskilt med olika uppgifter före eller mellan träffarna. Förslag på arbetsgång Film

untitled Printable Award Bookmarks for Primary KS1 & KS2 Editable ‘thank you’ bookmarks (Ref: SB1447) A set of editable templates (Microsoft Word) with 12 different colourful bookmark designs. Use these as rewards for good work/behaviour or at the end of the school year as a ‘thank you’ present for each pupil. Editable ‘thank you’ bookmarks 2 (Ref: SB1515) A second set of editable templates (Microsoft Word) with 10 different colourful bookmark designs. Aliens and monsters editable bookmarks (Ref: SB3755) A set of editable templates (Microsoft Word) with bookmark designs featuring aliens and monsters. Editable ‘welcome’ bookmarks (Ref: SB1455) A set of editable templates (Microsoft Word) with 12 different colourful bookmark designs. Editable ‘welcome’ bookmarks 2 (Ref: SB1516) A second set of editable templates (Microsoft Word) with 10 different colourful bookmark designs. Editable ‘goodbye’ bookmarks (Ref: SB1454) A set of editable templates (Microsoft Word) with 12 different colourful bookmark designs. Exclusive Toolbar Resource

louring Bookmarks for Kids Here's a way to make a bookmark special. Children can get the crayons out for our colouring bookmarks and then either enjoy using them themselves, or give them as a little gift which is sure to be appreciated by the lucky recipient! We have bookmarks to suit all sorts of themes, seasons and occasions. We've provided large quirky outline numbers for 2016 for the kids to colour in. Colour in these special Autumn bookmarks, four to a page. Fun brother bookmarks to print, cut out and colour. Here are four pretty Christmas bookmarks, one ready to go and three ready for adding some colours and decorations! These lovely colouring booklets really encourage the kids to get creative, and they will make a super present for a parent, grandparent or other relative, especially if the child writes a message o Give a daughter a bookmark! Here are some pretty bookmarks for Grandma! Give Grandpa a bookmark - he is sure to treasure it and make good use of it! Four bookmarks for Mom!

Pysseltajm - Gör egna bokmärken Som jag skrev i det här inlägget funderade jag på att göra en tutorial för att göra egna bokmärken, vilket vissa av er gärna ville se. Så.. här är den! För att göra bokmärken behöver du: Papper i fina färger (Alternativ vita som du sedan kan måla)LimSaxPennaLinjalEventuellt färgpennor Först ska vi göra en mall. Först mäter du upp en kvadrat som är 10 x 10 cm stor. Därefter märker du ut var hälften på varje sida är. Sedan drar du linjer där du gjort markeringarna så att fyra mindre kvadrater bildas. I två av de mindre kvadraterna drar du linjer på diagonalen, som bilden till vänster visar. Sen är det bara att klippa ut mallen. Nu ska mallen användas på ett färgat papper. Sen klipper du efter linjerna. Nu är det dags att vika bokmärken. Sen viker du den andra fliken också. Dags för lim! Sådär! Du kan dekorera ditt bokmärke precis som du vill! Sedan klippte jag ut dem och målade dit pupiller. Limma! Tadaa! Nu är det bara att hänga det över kanten på boksidor. Lycka till! Sofia

untitled

Related: