background preloader

Läsning

Facebook Twitter

Fördelar med att läsa böcker. Nu kommer Läsmysteriet - Pedagogsajten Familjen Helsingborg. Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier. I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan synliggöra för eleverna vad som är läsförståelse.

Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier

Jag tänkte i detta inlägg utveckla det med att visa hur jag gör för att utveckla elevernas läsförmåga. Träna läsflyt i skolan. Läsnyckel till Shaun Tan. Locka fram läsaren med lust och lek - UR Skola Britta Stensson. Vägen till språket : LärandeLek. FULLTEXT01. Lundberg Läsutvecklingsschema. Reciprok undervisning. Från 4-rutan till 8-rutan. Nu jobbar vi vidare från 4-rutan till att utöka berättelseskrivandet så att sagorna blir mer beskrivande.

Från 4-rutan till 8-rutan

Då använder vi oss av 8-rutor istället. Vi introducerade 8-rutan genom att läsa bilderboken ”Över bäcken”. När vi läst boken fyllde vi tillsammans i en 8-ruta och funderade hur författaren kan ha funderat kring planeringen för sin bok. I boken finns ett tydligt mål, nämligen att de ska ta sig över bäcken. I 8-rutan blir det en tydlig del att huvudpersonen ska ha något slags mål, något som han eller hon vill eller drömmer om. Min l%C3%A4sf%C3%B6rst%C3%A5else 1. Träna läsflyt. Det finns ingen enskild metod som visat sig vara den effektivaste för att träna läsflytet.

Träna läsflyt

Det som ändå är avgörande är mängden läsning, ju mer vi läser desto duktigare blir vi. Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och hinder. This study focuses on teachers opportunities and obstacles to perform skillful reading and writing instruction.

Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och hinder

It s about the ability to accurately identify where students are in their reading and writing process and to help them develop good reading skills. It is also about the ability to recognize signs of difficulties that students may have in their written language development and to know what efforts are needed to help them advance their reading and writing skills. The research is based on teachers own statements and survey responses on the external conditions for teaching and on their approach, attitudes and knowledge in reading and writing. Äntligen en app med läsförståelse som fungerar för både SVA, SFI, modermål, engelska och svenska! – IKTsidan. Utbudet av appar är enormt och det är lätt att gå vilse.

Äntligen en app med läsförståelse som fungerar för både SVA, SFI, modermål, engelska och svenska! – IKTsidan

Ofta upptäcker man att man spenderat flera timmar bara att sondera marknaden utan att egentligen ha hittat en app som har allt man vill ha. Jag tror jag hittat en app som täcker det jag sökt för bland annat våra nyanlända elever, SVAAPP. Appen är gratis att ladda ner från AppStore och Google Play och du kan som lärare skapa dig ett konto på deras hemsida för att administrera dina elever och dela ut lämpligt material som dyker upp i elevernas plattor eller telefoner. Appen innehåller korta berättelser, videoklipp och ordövningar men elever och lärare har också möjlighet att göra eget material och dela fritt. 302 Moved Temporarily. Modulen riktar sig till lärare, förskollärare och skolbibliotekarier som arbetar med elever i förskoleklass och i grundskolan, årskurs 1-9.

302 Moved Temporarily

Tanken är att lärare och skolbibliotekarier ska samarbeta i arbetet med modulen men det är också möjligt att genomföra modulen utan en skolbibliotekaries medverkan. Modulen behandlar läsintresse från ett flertal perspektiv och hur det kan stimuleras hos eleverna. Lu1. 7%20Rules%20of%20Engagement What's%20Most%20Important%20to%20Know%20about%20Motivation%20to%20Read. Gruppträning – boksamtal. Att prata böcker tillsammans med kloka medmänniskor är fantastiskt roligt.

Gruppträning – boksamtal

Högläsning med ökat elevansvar. I boken ”Att undervisa i läsförståelse” av Barbro Westlund finns ett lektionsförslag som hon kallar ”Högläsning med ökat elevansvar”.

Högläsning med ökat elevansvar

Detta provade jag idag och här ska jag berätta om hur Barbro Westlund beskriver övningen i boken och hur jag genomförde den i klassrummet. Syftet är att högläsningen ska ge goda effekter på flyt i läsningen, som då i sin tur påverkar förståelsen. Två elever (som har svårigheter med läsning) bildar en läsgrupp (som du lärare har valt ut) sedan läser den ena texten högt tre gånger för den andra. Den som läst gör sedan en självvärdering i ett enkelt läsprotokoll. Svenskanoveller Wiki. BFransson_handledning. Högläsning med ökat elevansvar. Lättlästa texter m bilder. Aidan Chambers boksamtal. Läsförståelsestickor. Berättelser och fakta. Astrid, Pippi och hela världens lilla fästmö. Astrid Lindgren 100 år Ur Kapten Stofil nr 27-28 Vad har Pippi Långstrump gemensamt med stumfilmsstjärnan Mary Pickford?

Astrid, Pippi och hela världens lilla fästmö

Vi vet att film var en viktig inspirationskälla för Astrid Lindgren, och att hon som barn flitigt besökte Vimmerbys två biografer. Pippi borjar skolan utskrift. Pippi är sakletare och råkar i slagsmål - Svenskanoveller Wiki - Wikia. Av Astrid Lindgren Annika vaknade tidigt nästa morgon.

Pippi är sakletare och råkar i slagsmål - Svenskanoveller Wiki - Wikia

Hon skuttade kvickt ur sängen och tassade bort till Tommy. Bokpratsspel ny version. Litteraturvetenskap light: Hur kan man jobba med Harry Potter som högläsningsbok i skolan? Visst är det något magiskt med Harry Potter? Det är inte för inte som miljoner barn har slukat böckerna. Den första delen, Harry Potter och De vises sten, tycker jag passar utmärkt som högläsningsbok till exempel på mellanstadiet. Nu i höst kommer det dessutom en ny, fin, helt illustrerad utgåva som jag är väldigt sugen på. Läsrelaterade aktiviteter för ökad språk- och kunskapsutveckling. Fem strategier för läsning av faktatexter. Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)? Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter.

Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. Läsförståelse. Fick en fråga om en av genreplanscherna så jag fotade alla så att de går att läsa lite tydligare. Tanken är att det ska vara som stöd för eleverna beroende på vilken text vi jobbar med i klassrummet vid olika tillfällen eftersom vi hela tiden återkommer till de olika textsorterna.

Lite skrynkliga eftersom de är väl använda… En del av genrepedagogiken och ett arbetssätt som många jobbar med via Cirkelmodellen i fas två då man jobbar med modelltexter. Ett arbetssätt för alla elever! Hemsida. Observationsschema 2012 Interaktiv MALL. Parläsning - en väg till både förbättrad avkodning och förståelse. Olika sorters läsning behöver representeras i undervisningen. Egen läsning, parläsning, gruppläsning, läsning av skönlitteratur och läsning av faktatexter m m. Läsfisken. Läsning spelar roll. Läsgrupper - stödstruktur för tidig läsinlärning. ABC-klubben åk 1.

Träna läsflyt i skolan. Lärarguider. Här delar lärare med sig av lektionsupplägg och projekt, allt kopplat till styrdokument och bedömning: poesi, läskultursskapande aktiviteter, boktipsarkurs, drama, berättande, kreativt skrivande, göra ABC bok och betyg och bedömning av multimodala texter. Läsfixarmatris.