background preloader

Läsning

Facebook Twitter

Ett-stt-att-tala-om-bcker. Vad hittar vi bakom masken? 9789147117697 by Smakprov Media AB. Ida o Filip uppgift2. Texten fr tekniken. Ovning lasforstaelse cbt 152. Ett halvt ark papper - läsförståelse. Läs novellen “Ett halvt ark papper” och besvara frågorna under texten.

Ett halvt ark papper - läsförståelse

Novellen skrevs 1903 och språket är ålderdomligt, men du får försöka förstå texten ändå. Det är inte så svårt. Av August Strindberg. Träna läsflyt i skolan. Nedladdat. Min doktorsavhandling, Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande.

Nedladdat

Fördelar med att läsa böcker. Nu kommer Läsmysteriet - Pedagogsajten Familjen Helsingborg. Nu kommer Läsmysteriet!

Nu kommer Läsmysteriet - Pedagogsajten Familjen Helsingborg

Ännu en del av URs lässatsning! Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier. I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan synliggöra för eleverna vad som är läsförståelse.

Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier

Träna läsflyt i skolan. Läsnyckel till Shaun Tan. Locka fram läsaren med lust och lek - UR Skola Britta Stensson. Vägen till språket : LärandeLek. FULLTEXT01. Lundberg Läsutvecklingsschema. Reciprok undervisning. Lässtrategin ”att ställa frågor” – att förbereda ett litteratursamtal.

Reciprok undervisning

Från 4-rutan till 8-rutan. Nu jobbar vi vidare från 4-rutan till att utöka berättelseskrivandet så att sagorna blir mer beskrivande.

Från 4-rutan till 8-rutan

Då använder vi oss av 8-rutor istället. Vi introducerade 8-rutan genom att läsa bilderboken ”Över bäcken”. När vi läst boken fyllde vi tillsammans i en 8-ruta och funderade hur författaren kan ha funderat kring planeringen för sin bok. I boken finns ett tydligt mål, nämligen att de ska ta sig över bäcken. I 8-rutan blir det en tydlig del att huvudpersonen ska ha något slags mål, något som han eller hon vill eller drömmer om. Pappret i mitten har jag färgat med färgerna som eleverna känner igen från 4-rutan. Eleverna skriver sedan på det vita pappret. Min l%C3%A4sf%C3%B6rst%C3%A5else 1. Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och hinder.

This study focuses on teachers opportunities and obstacles to perform skillful reading and writing instruction.

Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och hinder

It s about the ability to accurately identify where students are in their reading and writing process and to help them develop good reading skills. It is also about the ability to recognize signs of difficulties that students may have in their written language development and to know what efforts are needed to help them advance their reading and writing skills. The research is based on teachers own statements and survey responses on the external conditions for teaching and on their approach, attitudes and knowledge in reading and writing.

Äntligen en app med läsförståelse som fungerar för både SVA, SFI, modermål, engelska och svenska! – IKTsidan. Utbudet av appar är enormt och det är lätt att gå vilse.

Äntligen en app med läsförståelse som fungerar för både SVA, SFI, modermål, engelska och svenska! – IKTsidan

Ofta upptäcker man att man spenderat flera timmar bara att sondera marknaden utan att egentligen ha hittat en app som har allt man vill ha. Jag tror jag hittat en app som täcker det jag sökt för bland annat våra nyanlända elever, SVAAPP. Appen är gratis att ladda ner från AppStore och Google Play och du kan som lärare skapa dig ett konto på deras hemsida för att administrera dina elever och dela ut lämpligt material som dyker upp i elevernas plattor eller telefoner. 302 Moved Temporarily. Modulen riktar sig till lärare, förskollärare och skolbibliotekarier som arbetar med elever i förskoleklass och i grundskolan, årskurs 1-9.

302 Moved Temporarily

Tanken är att lärare och skolbibliotekarier ska samarbeta i arbetet med modulen men det är också möjligt att genomföra modulen utan en skolbibliotekaries medverkan. Modulen behandlar läsintresse från ett flertal perspektiv och hur det kan stimuleras hos eleverna. I modulens delar finns texter och filmer som synliggör hur samverkan mellan skolans olika yrkeskategorier kan främja elevernas läsintresse och bidra till att utveckla en positiv läskultur på skolan. Ni kommer under arbetet med modulen att syna och arbeta med den egna skolans möjligheter att stimulera läsintresse: t.ex. genom att genomföra läsvaneundersökningar, inventera och utveckla läsmiljön, arbeta med att synliggöra läsande förebilder och på olika sätt fördjupa och vidga texter inom det ämne och sammanhang där ni befinner er. Lu1. 7%20Rules%20of%20Engagement What's%20Most%20Important%20to%20Know%20about%20Motivation%20to%20Read. Gruppträning – boksamtal. Att prata böcker tillsammans med kloka medmänniskor är fantastiskt roligt.

Gruppträning – boksamtal

Högläsning med ökat elevansvar. I boken ”Att undervisa i läsförståelse” av Barbro Westlund finns ett lektionsförslag som hon kallar ”Högläsning med ökat elevansvar”. Detta provade jag idag och här ska jag berätta om hur Barbro Westlund beskriver övningen i boken och hur jag genomförde den i klassrummet. Syftet är att högläsningen ska ge goda effekter på flyt i läsningen, som då i sin tur påverkar förståelsen. Två elever (som har svårigheter med läsning) bildar en läsgrupp (som du lärare har valt ut) sedan läser den ena texten högt tre gånger för den andra. Svenskanoveller Wiki. BFransson_handledning. Högläsning med ökat elevansvar. Lättlästa texter m bilder. Aidan Chambers boksamtal. Läsförståelsestickor. Berättelser och fakta. Astrid, Pippi och hela världens lilla fästmö. Astrid Lindgren 100 år Ur Kapten Stofil nr 27-28 Vad har Pippi Långstrump gemensamt med stumfilmsstjärnan Mary Pickford?

Vi vet att film var en viktig inspirationskälla för Astrid Lindgren, och att hon som barn flitigt besökte Vimmerbys två biografer. Där visades ofta filmer med Pickford – hon som i reklamen kallades ”hela världens lilla fästmö”. I två av Mary Pickfords filmer finns detaljer som kan ha givit Astrid Lindgren impulser till berättelserna om Pippi Långstrump. ”I utkanten av den lilla, lilla staden låg en gammal förfallen trädgård. Så börjar den första boken om Pippi Långstrump, som utkom i november 1945. 1941 låg Astrid Lindgrens sjuåriga dotter Karin sjuk i lunginflammation. I motsats till vad många tror blev Pippi Långstrump en omedelbar succé, både hos kritiker och läsare.

Pippi borjar skolan utskrift. Pippi är sakletare och råkar i slagsmål - Svenskanoveller Wiki - Wikia. Av Astrid Lindgren. Bokpratsspel ny version. Litteraturvetenskap light: Hur kan man jobba med Harry Potter som högläsningsbok i skolan? Visst är det något magiskt med Harry Potter? Det är inte för inte som miljoner barn har slukat böckerna. Den första delen, Harry Potter och De vises sten, tycker jag passar utmärkt som högläsningsbok till exempel på mellanstadiet. Nu i höst kommer det dessutom en ny, fin, helt illustrerad utgåva som jag är väldigt sugen på.

Men hur kan man jobba med Harry Potter som högläsningsbok i skolan? Frågan ställdes av en lärare i en grupp på Facebook, och jag plockade genast upp detta till ett eget blogginlägg. Harry Potter och De vises sten är nämligen inte bara spännande utan passar också utmärkt att dyka in i för att försöka förstå hur en berättelse är uppbyggd. Läsrelaterade aktiviteter för ökad språk- och kunskapsutveckling. Fem strategier för läsning av faktatexter. Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)? Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på.

Läsförståelse. Observationsschema 2012 Interaktiv MALL. Parläsning - en väg till både förbättrad avkodning och förståelse. Olika sorters läsning behöver representeras i undervisningen. Egen läsning, parläsning, gruppläsning, läsning av skönlitteratur och läsning av faktatexter m m. Läsfisken. Läsning spelar roll. Läsgrupper - stödstruktur för tidig läsinlärning. ABC-klubben åk 1. Träna läsflyt i skolan. Lärarguider. Här delar lärare med sig av lektionsupplägg och projekt, allt kopplat till styrdokument och bedömning: poesi, läskultursskapande aktiviteter, boktipsarkurs, drama, berättande, kreativt skrivande, göra ABC bok och betyg och bedömning av multimodala texter Poesilekar.

Läsfixarmatris.