background preloader

Hema04

Facebook Twitter

Henny

Fotosyntes och cellandning (NO) Life cycle of a frog : Fun, educational video + app for toddlers and preschoolers. In the egg stage. Life Cycle of a Frog. Växternas livscykel - Fotosyntesen - Växternas nytta. Pollinering. Naturstigen. Montessori Exercises. Gratis material att ladda ner - My.Perfect.Baby.se. Här samlar vi gratis material för barn med funktionsnedsättningar inom områdena diagnos/syndrom/språkstörning.

Gratis material att ladda ner - My.Perfect.Baby.se

Teckenmaterial, böcker, tips,lek och rapporter, etc. Tipsa oss gärna om mer på kontakt@myperfectbaby.se Böcker i pdf fil Det blev ett barn I boken Det blev ett barn berättar nio familjer öppenhjärtigt om den första tiden som föräldrar till ett barn med Downs syndrom. Det blev ett barn ges ut som en del av det nu avslutade projektet ”Bemötande och omhändertagande – när något oväntat sker” och är skriven med föräldrar och andra anhöriga i åtanke men riktar sig också till vårdpersonal som i sitt yrke möter nyblivna familjer och som nu får en god möjlighet att fylla på förrådet av kunskap på området bemötande, omhändertagande och Downs syndrom. Det blev ett barn kan laddas ned som pdf-fil (10,5 MB)Det blev ett barn kan beställas i tryck via e-post till: info@svenskadownforeningen.se och kostar då 212 kr inkl moms + porto Folder Material för gratis nedladdning: (pdf-filer. Massagelekar. Fraction Circles Template – Printable Fraction Circles – 11 Worksheets.

Roliga_raknemalor,_parm_a,_sartryck_01.pdf. Roliga_raknemalor,_parm_0-20,_sartryck.pdf. Lyssna på svenska böcker _ Lär dig svenska / Saffransmysteriet. Småfilmer - När Åkes mamma glömde bort. Jamen Benny. Klaga lagom Alfons Åberg. Vera Går Vilse. Sagostunden - Stures nya jacka (1981) Lyssna på svenska böcker _ Lär dig svenska / Zombiespanarna. Lyssna på svenska böcker _ Lär dig svenska / Strump mannen och superhjältarna.

Lyssna på svenska böcker _ Lär dig svenska / Tågmysteriet. Differentierad undervisning istället för individanpassningar – några exempel för kollegiala reflektioner. Lek och lär dig alfabetet med vårt rörelse-ABC! Lär dig alfabetet ända in i ryggmärgen när du leker med vårt rörelse-ABC, som såklart är helt gratis att ladda ner. Klicka på var och en av bilderna för att komma till respektive sida med en nedladdningsbar bild. Skriv antingen ut alfabetet i A3- eller A4-storlek och häng upp det på väggen eller minska fomatet på utskriften, så att du får små, små kort som barnen kan dra och leka med.

Du får jättegärna ladda ner aktivitetsbladen för privat bruk och som till exempel gympa- eller skolmaterial. Continuing with login... Extra anpassningar. Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt. Massagesaga. Google Docs - create and edit documents online, for free. Språkutveckling med sekvensbilder! - Hülya Basaran.

Varför sekvensbilder?

Språkutveckling med sekvensbilder! - Hülya Basaran

Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är att använda sig av sekvensbilder. Det är bilder eller foton som eleverna ska lägga i den ordning som de tycker att det blir en röd tråd i berättandet. Genom samtal och interaktion med lärare eller en kompis kan eleverna träna logiskt tänkande och lägga bilderna i kronologisk ordning. Genom bilderna som utgångspunkt har eleverna möjlighet att träna på att utrycka sitt berättande både muntligt och skriftligt. Med utmanande frågor till bilderna utökar de sitt ordförråd och tränar på grammatik i ett meningsfullt sammanhang. Risk för F? Utred orsaken och lös problemet tillsammans! Höstterminen går mot sitt slut, ännu ett läsår svischar förbi och det är dags att sammanfatta elevers prestationer och väga ihop allt man vet om hur förtrogna de är med allt det som har tränats och testats under terminen.

Risk för F? Utred orsaken och lös problemet tillsammans!

Några elever får veta att de i princip är i hamn, några får veta att det saknas en del för att det ska kunna bli ett godkänt betyg, minst E, när det är dags att registrera betyget. En del elever har fått höra det förut och i värsta fall sitter de med flera gamla F och riskerar nu nya F. Parlör för pedagogproffs – vilka ord ska man använda och vilka ska undvikas? Betyg, pysparagrafen, sammanvägningen av prestationer. Dags att sätta betyg och tänka igenom betygen för varje elev så att det blir rätt.

Betyg, pysparagrafen, sammanvägningen av prestationer.

Förhoppningsvis vet alla elever redan hur de ligger till och hur de bedöms så att betyget inte kommer som en överraskning. Här är min checklista för betygsättning så att jag vet att jag inte glömmer något: 1. Har alla elever fått möjlighet att visa kunskaper på olika sätt eller har jag missat någon? Om jag inser att en elev faktiskt inte har beretts tillfälle att visa kunskaper på fler än ett sätt behöver jag raskt ordna ett möte för att utvärdera elevens kunskaper på annat sätt. 2. Elevhälsoarbete är allas ansvar. En bok som betyder mycket för mig är Petri Partanens “Att utveckla elevhälsa”.

Elevhälsoarbete är allas ansvar

Den ger mig stadga och en grund att stå på i mötet med alla som blir inblandade i elevärenden. För tyvärr är det oftast då min funktion efterfrågas: när det redan har gått snett. Hur får man elever att ta emot stöd? Det är vanligt att personal inom skolan frågar mig hur de ska göra för att få elever att ta emot det stöd som erbjuds.

Hur får man elever att ta emot stöd?

På gymnasienivå är det inte ovanligt att timmar utanför lektionstid inte framstår som lockande för elever. Man kanske jobbar eller så vill man inte gå i skolan mer än vad som verkligen är nödvändigt. Specialpedagogen en konservator eller generator? I min roll som specialpedagog får och har jag olika uppdrag.

Specialpedagogen en konservator eller generator?

Lite då och då efterfrågas jag i verksamheten, inte utifrån min specifika kompetens, utan för att jag är en extra person och för att den ordinarie undervisningen inte kan tillgodose elevens behov av stöd så som den är utformad eller för att läraren i stunden inte räcker till. Det kan i dessa fall handla om att ta hand om en elev som fått ett utbrott eller som inte kan sitta still eller att reda ut en konflikt mellan några elever.

Men det kan också handla om att undervisa en elev som inte hänger med i den ordinarie undervisningen. I studien Samverkan – professionellas föreställningar på elevhälsoarenan av Ingrid Hylander finns beskrivningar som överensstämmer med mina erfarenheter: I det här blogginlägget fortsätter jag resonemanget kring specialpedagogik som jag senast och nyligen skrev om här. Historiskt sett är specialpedagogiken en särskiljande pedagogik. AnnaBe – Specialpedagogen spekulerar. Skolinspektionens senaste granskning av elevhälsans arbete visar att skolors förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete inte har kommit så långt som vore önskvärt.

AnnaBe – Specialpedagogen spekulerar

Skolornas förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete omfattas sällan av en strategi och ett systematiskt utvecklingsarbete som inbegriper uppföljning, analys, planering och genomförande. Oftast initieras och genomförs arbetet av lärare utan elevhälsans medverkan. Arbetet omfattar sällan psykologiska insatser och motsvarar därmed inte elevernas behov. Citatet belyser hur samverkan mellan lärare och elevhälsa sker i alltför liten utsträckning, att hela elevhälsans kompetens inte tas tillvara eller ens finns tillgänglig och att elevhälsoarbetet inte systematiseras som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete i stort.

Lektion se 8415 alfabetskort. Att skriva sig till läsning. Mattelekar i förskolan. 2 Easter Paper Crafts. 1.

2 Easter Paper Crafts

Big paper eggs - easy to cut off and assemble, suitable for Easter decoration. Stödstrukturer med bildstöd – ett bra stöd med många olika syften.  Datorn en genväg till skrivning och läsning  Att lära barn läsa och skriva ingår inte i den svenska förskoleklassens uppdrag, men det är likväl under året i förskoleklassen som många barn ”knäcker läskoden”.

 Datorn en genväg till skrivning och läsning 

Att tala och lyssna följs av skriva och läsa. Upptäckten av bokstävernas magi och betydelse brukar ge upphov till långa räckor av bokstäver. ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande. Vi är just nu inne i ett skifte när det handlar om läs- och skrivinlärning i skolan. Om 10 år kommer det vara helt främmande för oss hur vi fram till nu har tänkt att det ska gå till.

Det tror Carola Rehn-Lindberg som träffade 60 pedagoger i Malmö som vill använda sig av skriv- och läsinlärningsstrategin ‘Att Skriva sig till Läsning’ på dator (ASL) när de tar emot nya barn inför höstterminen. De sista åren har ett stort antal pedagoger i Stockholm fått utbildning och handledning i ASL av Carola Rehn-Lindberg och hennes kollega på Medioteket i Stockholms stad.

Den 26-27 februari hade Centrum för Pedagogisk Inspiration och FoU Malmö-Utbildning fått möjlighet att låna Rehn-Lindberg för att ge lärare i Malmö kom-igång-hjälp i ASL. ASL möter barnet där den är. Toppen med Topplistor. %C3%A5rshjul tom. Att själv få komma på vad man inte kan! Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar. %C3%A5rshjul tom. Grupp roller. PROBLEML%C3%96SNINGSHJULET sign. Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar. Presentationslekar. Är ni 52 stycken på ert kalas eller fest? Då är detta en bra lek (obs, passar även för färre) Att införskaffa: 1 Kortlek ev .13 pennor ev. 13 pappersbitar Gör så här: Blanda korten ordentligt. Pdf_skattvaktarna_4fnx5xptz1. Pausrörelsekort2.pdf. Kommun.falkenberg. Träna läsflyt i skolan.

Berättelseschema Cowboyen. Läslogg s11 Stjärnläsaren fakta. Läslogg s9 Cowboyen. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s6 Reportern på djupet. Läslogg s4 Konstnären. Läslogg s1. Läslogg s3 Detektiven. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läsfixare-bokmärke. Lässtrategier framsida. Boksamtal- frågekort. Sök - SPSM Webbshop. Page. Page. Slöjdlänkar. Fröken Slöjddidaktik. Täljd mekanik: Sluta larva dig! Enkel automata. Year 8 Wooden Mechanical Toys. Slöjdloggsfrågor ToM. Säkert beteende i slöjdsalen. Metallslöjd - luffarslöjd - Loffe trådtjackar en visp. Göra ett enkelt litet skåp. Bygg en enkel låda. Skåp:låda djur. Fil och rasp. Maskinkontursågen. 495721 1 original rev2. Ord och begrepp i alla ämnen – en länksamling. Checklista för språkutvecklande arbete. Checklista för språkutvecklande arbetsområde. Läsförståelsestickor. Coraline. Spökena. Högläsningstips 9-12 år.

Högläsningstips 6-9 år. Bokpratsspel ny version. Träna läsflyt i skolan.