background preloader

Hema04

Facebook Twitter

Henny

Tipsrunda.nu - Skapa tipspromenader snabbt och lätt. Massagesaga. Google Docs - create and edit documents online, for free. Språkutveckling med sekvensbilder! - Hülya Basaran. Varför sekvensbilder?

Språkutveckling med sekvensbilder! - Hülya Basaran

Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är att använda sig av sekvensbilder. Det är bilder eller foton som eleverna ska lägga i den ordning som de tycker att det blir en röd tråd i berättandet. Genom samtal och interaktion med lärare eller en kompis kan eleverna träna logiskt tänkande och lägga bilderna i kronologisk ordning. Genom bilderna som utgångspunkt har eleverna möjlighet att träna på att utrycka sitt berättande både muntligt och skriftligt. Med utmanande frågor till bilderna utökar de sitt ordförråd och tränar på grammatik i ett meningsfullt sammanhang.

Risk för F? Utred orsaken och lös problemet tillsammans! Höstterminen går mot sitt slut, ännu ett läsår svischar förbi och det är dags att sammanfatta elevers prestationer och väga ihop allt man vet om hur förtrogna de är med allt det som har tränats och testats under terminen.

Risk för F? Utred orsaken och lös problemet tillsammans!

Parlör för pedagogproffs – vilka ord ska man använda och vilka ska undvikas? Dags att ta nya tag och komma igång med undervisning, rutiner, kollegialt samarbete och lärande.

Parlör för pedagogproffs – vilka ord ska man använda och vilka ska undvikas?

Jag har satt ihop en lista med centrala ord och begrepp för att använda i kommunikation kring elevärenden eller granskning av undervisning. Syftet är att rensa i floran av olika uttryck som används och som inte alltid är kompatibla med det som vår skollag eller våra skolmyndigheter använder och därmed inte är forskningsförankrade. Om vi använder fel ord finns risken att vi landar i synsätt som inte är framåtsyftande. Att använda rätt ord däremot påverkar vår förmåga att utreda, samtala och undanröja hinder för lärande vilket i sin tur bidrar till kompetensutveckling hos alla som jobbar i skolan. Betyg, pysparagrafen, sammanvägningen av prestationer. Dags att sätta betyg och tänka igenom betygen för varje elev så att det blir rätt.

Betyg, pysparagrafen, sammanvägningen av prestationer.

Förhoppningsvis vet alla elever redan hur de ligger till och hur de bedöms så att betyget inte kommer som en överraskning. Här är min checklista för betygsättning så att jag vet att jag inte glömmer något: 1. Har alla elever fått möjlighet att visa kunskaper på olika sätt eller har jag missat någon? Om jag inser att en elev faktiskt inte har beretts tillfälle att visa kunskaper på fler än ett sätt behöver jag raskt ordna ett möte för att utvärdera elevens kunskaper på annat sätt. Elevhälsoarbete är allas ansvar. En bok som betyder mycket för mig är Petri Partanens “Att utveckla elevhälsa”.

Elevhälsoarbete är allas ansvar

Den ger mig stadga och en grund att stå på i mötet med alla som blir inblandade i elevärenden. För tyvärr är det oftast då min funktion efterfrågas: när det redan har gått snett. Hur får man elever att ta emot stöd? Det är vanligt att personal inom skolan frågar mig hur de ska göra för att få elever att ta emot det stöd som erbjuds.

Hur får man elever att ta emot stöd?

På gymnasienivå är det inte ovanligt att timmar utanför lektionstid inte framstår som lockande för elever. Man kanske jobbar eller så vill man inte gå i skolan mer än vad som verkligen är nödvändigt. Specialpedagogen en konservator eller generator? I min roll som specialpedagog får och har jag olika uppdrag.

Specialpedagogen en konservator eller generator?

Lite då och då efterfrågas jag i verksamheten, inte utifrån min specifika kompetens, utan för att jag är en extra person och för att den ordinarie undervisningen inte kan tillgodose elevens behov av stöd så som den är utformad eller för att läraren i stunden inte räcker till. Det kan i dessa fall handla om att ta hand om en elev som fått ett utbrott eller som inte kan sitta still eller att reda ut en konflikt mellan några elever. Men det kan också handla om att undervisa en elev som inte hänger med i den ordinarie undervisningen. I studien Samverkan – professionellas föreställningar på elevhälsoarenan av Ingrid Hylander finns beskrivningar som överensstämmer med mina erfarenheter: AnnaBe – Specialpedagogen spekulerar. Skolinspektionens senaste granskning av elevhälsans arbete visar att skolors förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete inte har kommit så långt som vore önskvärt.

AnnaBe – Specialpedagogen spekulerar

Skolornas förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete omfattas sällan av en strategi och ett systematiskt utvecklingsarbete som inbegriper uppföljning, analys, planering och genomförande. Oftast initieras och genomförs arbetet av lärare utan elevhälsans medverkan. Arbetet omfattar sällan psykologiska insatser och motsvarar därmed inte elevernas behov. Lektion se 8415 alfabetskort.

Att skriva sig till läsning. Mattelekar i förskolan. 2 Easter Paper Crafts. 1.

2 Easter Paper Crafts

Big paper eggs - easy to cut off and assemble, suitable for Easter decoration. We cut 4-5 green printer sheets into thin strips to make the grass on the photos. After that we crumpled it well and it turned into fresh spring grass. We used paper in different colors and it turned out well. You can also decorate the eggs with pencils or felt-tip pens before assembling them. Print out our paper egg template on colored A4 sheets. 2.

Color the legs, the beak and the comb after cutting out and folding the template. See more Easter ideas: Stödstrukturer med bildstöd – ett bra stöd med många olika syften. Jag fortsätter min inläggsserie om bildstöd inom skolan genom att skriva om ett av mina absoluta favoritämnen – stödstrukturer.

Stödstrukturer med bildstöd – ett bra stöd med många olika syften

(I slutet av det här inlägget kommer du att hitta länkar till tidigare inlägg.) I tidigare arbete, och privat, har jag träffat på många vuxna personer som upplever olika typer av svårigheter med studier och framförallt med att ta till sig och själva producera texter. Gemensamt för dessa är ofta att de saknar strategier och verktyg för att ta sig an en uppgift (t.ex. att läsa eller skriva en lite svårare text). De vet inte hur de ska lägga upp sitt arbete och vilka knep att ta till om de fastnar längs vägen.

 Datorn en genväg till skrivning och läsning  Att lära barn läsa och skriva ingår inte i den svenska förskoleklassens uppdrag, men det är likväl under året i förskoleklassen som många barn ”knäcker läskoden”. Att tala och lyssna följs av skriva och läsa. Upptäckten av bokstävernas magi och betydelse brukar ge upphov till långa räckor av bokstäver. ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande. Vi är just nu inne i ett skifte när det handlar om läs- och skrivinlärning i skolan. Om 10 år kommer det vara helt främmande för oss hur vi fram till nu har tänkt att det ska gå till.

Det tror Carola Rehn-Lindberg som träffade 60 pedagoger i Malmö som vill använda sig av skriv- och läsinlärningsstrategin ‘Att Skriva sig till Läsning’ på dator (ASL) när de tar emot nya barn inför höstterminen. De sista åren har ett stort antal pedagoger i Stockholm fått utbildning och handledning i ASL av Carola Rehn-Lindberg och hennes kollega på Medioteket i Stockholms stad. Den 26-27 februari hade Centrum för Pedagogisk Inspiration och FoU Malmö-Utbildning fått möjlighet att låna Rehn-Lindberg för att ge lärare i Malmö kom-igång-hjälp i ASL. ASL möter barnet där den är. Toppen med Topplistor. Nyss hemkommen från Mitt Lärande i Sundsvall, är jag full av inspiration. Jag vill börja programmera med eleverna, köra med QR koder och en massa annat spännande som görs i olika klassrum i Sverige och samtidigt vet jag att även andra blivit inspirerade av det vi gör, vårt arbete med ASL och vårt förhållningssätt till undervisningen i vårt klassrum här på Mårängskolan.

Ett mycket bra utbyte i skolvärlden. Helt enkelt toppen! Jag känner jag ligger efter lite i blogginlägg. %C3%A5rshjul tom. Att själv få komma på vad man inte kan! Idag provade vi att använda mini-post-it-lappar när vi läste om ”Nedbrytning” i vår NO-bok. Ett arbetssätt som beskrivs i boken ”Läsdidaktik” av Astrid Roe. Hon kallar den här strategin för ”kontrollera läsningen”. Detta arbetssätt stimulerar eleverna att ta kontroll över och övervaka sin egen läsförståelse. Jag började med att berätta att vi skulle utveckla vår metakognitiva förmåga under vår NO-lektion. Jag skrev metakognition på smartboarden och plockade fram symbolen för metakognitiv förmåga (vi använder dessa bilder: Thebig6). Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar.

%C3%A5rshjul tom. Grupp roller. PROBLEML%C3%96SNINGSHJULET sign. Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar. Presentationslekar. Är ni 52 stycken på ert kalas eller fest? Då är detta en bra lek (obs, passar även för färre) Att införskaffa: 1 Kortlek ev .13 pennor ev. 13 pappersbitar Gör så här: Blanda korten ordentligt. Sätt ev. en penna och pappersbit på vart 4:e kort. Dela ut korten till deltagarna när de anländer till festen, kalaset eller eventet. Pdf_skattvaktarna_4fnx5xptz1. Pausrörelsekort2.pdf. Kommun.falkenberg. Träna läsflyt i skolan.

Det viktigaste man kan göra för att eleverna skall uppnå en flytande läsning är att låta eleverna läsa mycket och helst med hjälp av vuxnas stöd och respons. Eleverna skall ha tillgång till olika slags texter med varierande svårighetsgrad. Metoder för att uppnå flytande läsning Var en god förebild. Berättelseschema Cowboyen. Läslogg s11 Stjärnläsaren fakta. Läslogg s9 Cowboyen. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s6 Reportern på djupet. Läslogg s4 Konstnären. Läslogg s1. Läslogg s3 Detektiven. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läsfixare-bokmärke. Lässtrategier framsida. Boksamtal- frågekort. Sök - SPSM Webbshop. Page. Page. Slöjdlänkar.

Fröken Slöjddidaktik. Täljd mekanik: Sluta larva dig! Enkel automata. Year 8 Wooden Mechanical Toys. Slöjdloggsfrågor ToM. Säkert beteende i slöjdsalen. Metallslöjd - luffarslöjd - Loffe trådtjackar en visp. Göra ett enkelt litet skåp. Bygg en enkel låda. Skåp:låda djur. Fil och rasp. Maskinkontursågen. 495721 1 original rev2. Ord och begrepp i alla ämnen – en länksamling. Checklista för språkutvecklande arbete. Checklista för språkutvecklande arbetsområde. Läsförståelsestickor. Coraline. Spökena. Högläsningstips 9-12 år. Högläsningstips 6-9 år.

Bokpratsspel ny version. Träna läsflyt i skolan.