background preloader

Start

Start
Related:  Matte

Miniwhiteboards-vårt bästa köp! Under dagens matematiklektion i åk 4 slog det mig igen, våra miniwhiteboards är troligen det bästa vi någonsin köpt in. Billiga och så bra! Idag använde jag dem till att AKTIVERA ALLA ELEVER under en genomgång om vad räknesättet multiplikation innebär. Jag hade en serie bilder/uppgifter som jag visade på smartboarden och eleverna fick i uppdrag att till varje bild eller uppgift skriva den uträkning de skulle välja att göra för att lösa uppgiften. Medan eleverna tänker och skriver jag jag som lärare lätt SCANNA AV hur det går för alla elever och snabbt ge stöttning där det behövs. Till sist en till fördel med miniwhiteboards…MAN SLIPPER EN MASSA KLADDPAPPER!

Rydaholmsmetoden.se ModMath Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Deltagarna arbetar enskilt med olika uppgifter före eller mellan träffarna. Förslag på arbetsgång Text och publikationer Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen Få syn på språket Greppa språket Film

Kims matteprov - feedback på ett annorlunda sätt Ett matteprov ses ofta som ett traditionellt summativt sätt att bedöma elevernas kunskaper. Som lärare vill man gärna att det skulle ha en formativ sida, att eleverna skulle använda det rättade provet till att få feedback, lära sig av misstagen och ta med sig de nya insikterna till nästa moment. Tyvärr är inte så lätt att få med eleverna när det gäller den saken. Det blir mest fokus på svart eller vitt, rätt eller fel. För att komma till rätta med det fick mina elever i årskurs 9 rätta Kims prov. När jag hade rättat färdigt mina elevers senaste matteprov tog jag ett tomt prov och skrev Kimmy längst upp, namnet på en fiktiv elev. Den första reaktionen från eleverna kom genast när de klev in i klassrummet och fick syn på högen med uppkopierade prov: ”Vem är Kim?” Eleverna satte igång och efter ett tag började kommentarerna komma: ”Å nej, jag har kommit på ett fel jag gjorde på provet, jag har gjort samma fel som Kim” eller ”så här gjorde jag också och det stämmer”. Att diskutera

Barn | SPREADTHESIGN Teckenspråk hjälper barnen med bokstäverna Två grundskolor i Sverige har på försök under läsåret lärt sina elever det svenska teckenspråkets handalfabet till sina yngsta elever. Målet är och se om handalfabetet är till hjälp när eleverna ska lära sig läsa och skriva. Foto: Dennis Lennartsson Projektet som leds från Örebro universitet av Karin Allard i samarbete med Europeiskt Teckenspråkscenter av Thomas Lydell-Olsen. - ”Det är ett jättebra hjälpmedel som ger trygghet och stöd vid inlärningen. ”De grupper som jämförts med denna, som ingår i projektet, har haft ett lägre värde och det har tagit längre tid att uppnå samma resultat som denna grupp gjort. Thomas Lydell-Olsen fick idén till studien när han träffat en lärarkollega i Portugal som byt tjänst. ” Jag frågade Rosa-Maria hur det går på hennes dövskola i Porto. Var kan man lära sig handalfabetet idag? Perspektiv på läs- och skrivlärande – samspelet mellan grafiska representationer och handalfabetsbokstavering. www.jela-design.se

Matteappar för barn - en översikt Det här är en helt unik sammanställning över de populäraste matteapparna för barn. Filtrera resultatet för att hitta fler appar för en viss åldersgrupp eller plattform. Vi är föräldrar och pedagoger som testar och rekommenderar bra och roliga appar för barn. På denna sida hittar du våra bästa tips på matteappar, uppdelade på egenskapar och sorterade efter popularitet. Är du intresserad av en viss app kan du trycka på den för att ta del av vår recension. Visa fler (60+) appar › Addition Här hittar du appar som lär ut och/eller tränar räknesättet addition i olika svårighetsnivåer. 7+ år King of Math Junior · 30 kr · Omfattande matteutmaning Läs mer! Zcooly Affären Åk1 & Förskola · 22-30 kr · Hjälp till i affär och träna matematik Läs mer! Lek och lär med matte · 15-20 kr · Spela och träna på de fyra räknesätten Läs mer! 8+ år Tower Math · 7-10 kr · Befria siffrorna i Tower Defence-spel med matteträning Läs mer! Mystery Math Town · 30 kr · Ett lekfullt och klurigt mattespel i en spännande miljö Läs mer!

Dyslexic Advantage - To Understand, Build, and Use the Essential Strengths of the Dyslexic Mind Lila prickar och små mattegrupper Jag arbetar med en liten grupp i matematik. Det handlar om att reparera och att befästa. Sedan jag börjat arbeta med denna lilla grupp har jag insett att jag har ett kluvet förhållande till vad jag tycker om små grupper. Jag ställer mig mycket frågor när jag möter dessa elever. Vi har pratat om att “räkna med flyt”. Vi arbetar just nu med tvåfärgade prickar och laborerar för att kunna se dessa samband. 2+3 är lika synlig som 3+2, 5-2 och 5-3. Om vi vänder en träfärgad prick till. Hur många olika sätt finns det? Vi kan bygga ut till 15 prickar. Jag funderar mycket på vad det är som göra att vi skapar bilder för talen. Hur är det att sitta i ett klassrum och vara den som aldrig förstår? Anne-Marie Körlings ord: “Jag tänker på alla barn som sitter i skolan och som försöker förstå. När jag läste det tänkte jag, att så är det nog för många av eleverna i min lilla mattegrupp när de sitter i klassrummet.

Varför jag tycker att fokus på förmågor fungerar dåligt i matematikundervisning | Att bli lärare Läroplanerna från 2011 har stort fokus på förmågor: De används för att beskriva syften med ämnen, och de används (ibland på lite annat sätt) för att beskriva kunskapskraven olika betyg. Jag har flera gånger skrivit om problem som jag upplever med förmågor, framförallt när det handlar om bedömning och betygssättning. I det här inlägget tänker jag försöka göra en lite mer ordentlig genomgång om varför jag tycker att sättet som kunskapskraven är formulerade fungerar dåligt i matteämnet. Jag tänker inte sticka under stolen med att jag tycker att ämnesplanen för matematik på gymnasiet inte är tillräckligt genomarbetad, och att så som den är utformad idag leder den till extraarbete för lärare, osäker och olikvärdig bedömning, och – vilket kanske är viktigast – att elever riskerar att inte får de kunskaper i matematik som de behöver. Förmågor När Gy11 och Lgr11 infördes lades stort fokus på förmågor. Centralt innehåll Ett exempel på kursinnehåll Hur viktigt är andragradsekvationer?

12 Useful Math Hacks That They Didn't Teach You In School | Diply Life DIY NEXT PAGE 12 Useful Math Hacks That They Didn't Teach You In School by lolaglee from It was Just a Dream 2.4k Page 1 of 4 After finding these math hacks, I'm convinced that all those years of being forced to struggle through math class really was just a torture ploy created by evil math teachers everywhere. 1. As if it was this simple all along... via reddit/u/quaxon 2. Who knew? via imgur / MoonnMan 3. Finally! via WonderHowTo 4. Also a cool party trick. via 1000lifehacks Did you remember to share this with your friends? Share on Facebook Share on Twitter Trending on the Web Never miss a post! See More by lolaglee Nutshell: I like Chuck Leavell and soup. Incredible Time-lapse Video Of Australia's Largest Lego Christmas Tree Recommended Posts Troy's Tickets Contest Week 15! 10 Simple DIY Holiday Gift Bows And Wrapping Ideas From Everyday Materials 24 Inventions That Will Solve Life's Annoying Little Problems More Posts in Life 22 Weird Things Happening Only At Walmart Diply Join Diply Today

21 GIFs That Explain Mathematical Concepts “Let's face it; by and large math is not easy, but that's what makes it so rewarding when you conquer a problem, and reach new heights of understanding.” Danica McKellar As we usher in the start of a new school year, it’s time to hit the ground running in your classes! Math can be pretty tough, but since it is the language in which scientists interpret the Universe, there’s really no getting around learning it. Check out these gifs that will help you visualize some tricky aspects of math, so you can dominate your exams this year. Ellipse: Via: giphy Solving Pascal triangles: Via: Hersfold via Wikimedia Commons Use FOIL to easily multiply binomials: Via: mathcaptain Here’s how you solve logarithms: Via: imgur Use this trick so you don’t get mixed up when doing matrix transpositions: Via: Wikimedia Commons What the Pythagorean Theorem is really trying to show you: Via: giphy Exterior angles of polygons will ALWAYS add up to 360 degrees: Via: math.stackexchange Via: imgur Via: Wikimedia Commons Via: reddit

Numicon Träna mera Matematik Grundskola år F-3 Grundskola Liber NumiconmetodenNumicon är ett multisensoriskt undervisningsprogram med laborativt material. Numicon - matematik med alla sinnen har tagits fram efter ett koncept från Storbritannien tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det laborativa materialets funktion är att lyfta fram det matematiska tänkandet och ge stöd åt den språkliga förklaringen. Laborativt materialDet laborativa materialet består av 160 färgade talblock i plast, 160 färgade plastpluggar, 6 basplattor, snurror (istället för tärningar), tallinjer och "hemliga påsen", som är till för att känna på de det laborativa materialet. LärarpärmLärarpärmen består av fyra delar; en lärarhandledning, 30 aktivitetskort, utvärderingsverktyg och kopieringsunderlag. Aktiviteter - långsam och systematisk arbetsgångAktiviteterna, som finns på 30 illustrerade kort, hjälper eleverna att lära sig färger, former, mönster, antal, ordningstal, platsvärde, addition och subtraktion.

Mattelyftet sätter sina spår Mitt inne i ett lyft, lyft av matematikundervisningen. Vi har varit med mattelyftet i snart en termin nu och det börjar bli intressant att titta efter och se vad och om något har förändrats i den egna undervisningen. När terminen startade skrev jag bland annat så här om mina förväntningar; Äntligen är det dags för oss på vår skola att hoppa på mattelyftet. Inser att det jag önskade att få hjälp med är precis det som börjar hända. Två elever funderade över det här med att räkna ut 20% av 120. Istället för att jag lät en tänka klart så fick båda chansen. Vändningen kom när en av texterna i mattelyftet tog upp just sättet att ställa frågor. 3,25 +1,15= 4+0,3+0.01 = 4,310Stämmer detta? Den här uppgiften har vi jobbat med. Hur tror du att eleven har tänkt? Vilka bra diskussioner. Hur kunde det ta så lång tid att få det här knepet till att bli ett naturligt tänk? Bättre sent än aldrig – och det är jag glad för!

Related: