background preloader

❤ En kärleksförklaring och en sommarläxa

❤ En kärleksförklaring och en sommarläxa
Javisst, jag saknar alla barn redan! ❤ Men sommaren går ju så fort. Vår första skoldag är fredag 23 augusti och tiderna som gäller är 8.10 - 12.10. ❤ Högläsning för ett barn kan ses som en kärleksförklaring. "Du jag gillar dig. Sommarläxan är att läsa en bok tillsammans med en förälder i sommar. Uppbyggliga läsläxartips: Läs ditt barns läxa högt för barnet.Visa intresse för innehållet i läxan.Lyft upp ord som du tycker är spännande och säg dem högt.Berätta om vad du lär dig av barnets läxa.Fråga om barnet tycker om innehållet.Berätta om hur du läser då du själv inte förstår.Läs läxan på flera olika sätt. Tipsen är tagna ur Anne-Marie Körlings bok Den meningsfulla högläsningen, som är skriven för både lärare och föräldrar. Fortsatt glad sommar önskar jag er!

Ullis skolsida Att följa lärande! | Mattefröken Plötsligt kommer den bara den där idéen som verkar så perfekt. Om den sedan är så fantastisk återstår att se när vi testat den ordentligt. Då ska det analyseras och reflekteras över om den var bra. Vi har under en längre tid arbetat med: talbilder och talfamiljer för talen upp till 10,påvisat och tränat oss på strategier för addition och subtraktion upp till 20,dubbelt och hälftenudda och jämna tal Nu tänker jag att vi ska sätta ord på kunskaperna, vi ska prata ännu mer matte utifrån de kunskaper varje elev har. Lektion 1: Genomgång av vad vi arbetat med uppdatering av de olika moment vi tränat på. Jag sammanställer och sätter ihop grupper. Lektion 2: Eleverna ska få ta del av och diskutera tillsammans utifrån sina kunskapsnivåer de olika områdena. Här kommer jag att få möjlighet att sätta mig med de elever som behöver mer träning samtidigt som jag kan utmana de som redan har kommit en bra bit på sin kunskapsväg. Lektion 3: Gemensam reflektion och avslutning.

Lgr 11, The Big 5 och bedömning I onsdags hade jag förmånen att få hålla i en hel PO-dag med en del av kommunens lärarstudenter. Det jag berättade om var hur jag har jobbat med Lgr 11, The Big 5 och bedömning med mina elever i åk 1-3. Under förra läsåret hade jag förmånen att lyssna på Göran Svanelid som pratade om The Big Five här i Leksand. Jag gick då hem och funderade hur ska jag sätta igång ett jobb om TB5 med mina elever på lågstadiet. För att sätta mig in det ordentligt började jag gå igenom Lgr 11 för att se var jag kunde hitta just de förmågorna som finns med i TB5. Började då fundera hur jag skulle kunna synliggöra Lgr 11 ännu tydligare för mina elever och kom då fram till att jag skulle göra en kunskapsvägg med alla ämnen som eleverna hade i åk 1-3. För att lyfta förmågorna i The Big 5 så började vi med veckans förmåga. Klicka på bilden för att komma till min webbsida med presentationen. Vi vävde också in förmågorna i utvecklingsmålen i elevernas IUP i samband med deras utvecklingssamtal.

Rocks In My Dryer: Works For Me: Teaching a Child To Hold a Pencil I cannot take an ounce of credit for today's little tip--my son's preschool teacher taught it to me years ago. It's such a good one, I couldn't keep it to myself. You probably know how hard it can be to communicate to a child exactly how a pencil should sit properly in his or her little hands. My son's teacher told me to do it this way: 1. 2. 3. 4. Really! If you have a tip you'd like to share with Bloggityville, just leave your link below. Please, please, PRETTY PLEASE, link directly to your WFMW post and not to the front page of your blog. Oh, and while I have your attention, hopefully you're planning to play along in the Dog Days of Summer Bloggy Giveaway--you can see the details here. Powered by... Links closed for this week!

Related: