background preloader

❤ En kärleksförklaring och en sommarläxa

❤ En kärleksförklaring och en sommarläxa
Javisst, jag saknar alla barn redan! ❤ Men sommaren går ju så fort. Vår första skoldag är fredag 23 augusti och tiderna som gäller är 8.10 - 12.10. ❤ Högläsning för ett barn kan ses som en kärleksförklaring. ❤ "Du jag gillar dig. Sommarläxan är att läsa en bok tillsammans med en förälder i sommar. Uppbyggliga läsläxartips: Läs ditt barns läxa högt för barnet.Visa intresse för innehållet i läxan.Lyft upp ord som du tycker är spännande och säg dem högt.Berätta om vad du lär dig av barnets läxa.Fråga om barnet tycker om innehållet.Berätta om hur du läser då du själv inte förstår.Läs läxan på flera olika sätt. Tipsen är tagna ur Anne-Marie Körlings bok Den meningsfulla högläsningen, som är skriven för både lärare och föräldrar. Fortsatt glad sommar önskar jag er!

http://bryngelstorpskolan2005.blogspot.com/2013/06/en-karleksforklaring-och-en-sommarlaxa.html

Related:  kernilOm läsningSvenska

50 olika sätt att redovisa en bok Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Kika in på några av länkarna nedanför:

Alternativ läslogg Läsloggar är ett utmärkt arbetsverktyg i läsundervisningen har varit min åsikt till jag läste en liten artikel med rubriken Rethinking Reading Logs. Artikelförfattaren Sarah Davis upptäckte en dag att – ja, visst läste hennes elever och skrev sina läsloggar – men det fanns ett MEN, upptäckte Sarah. Eleverna såg på läsningen som en uppgift och inte på något de gjorde för nöjes skull. Inte heller när de faktiskt uppskattade boken de läste. I stället började Sarah prova olika modeller.

Tidig läs- och skrivutveckling med Helsingborgsmodellen - Pedagog Skåne Nordväst Helsingborgsmodellen är en kompetenshöjande utbildning kring läs- och skrivutveckling. Undervisningsmodellen är baserad på erfarenheter ur den inledande undervisningen och det hela har resulterat i en pedagogisk handbok för tidig läs- och skrivutveckling. Undervisningsmodellen har växt fram och utvecklats utifrån egen erfarenhet och goda exempel i verksamheten och har stöd i aktuell läsforskning. God läsförmåga är beroende av god avkodning och läsflyt, såväl som tidig träning av läsförståelse genom språkutvecklande arbete, textsamtal och effektiva strategier för läsförståelse. Kännetecknande för Helsingborgsmodellen är:

Enkel språklektion med en stor dos kreativitet Du vet väl att du kan skriva ut det här inlägget. Hej, nu är det dags för en liten lektion igen. Mina lektioner handlar i första hand om att eleverna ska få erövra det muntliga utrymmet, att de ska få tänka och att de ska få uppleva språkets kreativitet. Ta en mening ur en bok. Vilken bok som helst. Bibliotekarier om klassiker - Förmiddag i P4 Kronoberg Klassiker. Vad tänker du när du hör ordet? Något tungt och tråkigt gammalt verk? Glöm det! Tillsammans med flera bibliotekarier i länet har Västergatan startat ett samarbete för att sprida klassikerns lov. Varje bibliotekarie har fått välja varsin klassiker som du absolut inte bör missa, så häng med!

Ny teknik för tidigare upptäckt av dyslexi testas i Järfällas skolor - Järfälla kommun Järfälla är bland de bästa kommunerna i Sverige när det gäller att upptäcka elever som har läs- och skrivsvårigheter. Nu tar de kommunala grundskolorna ett steg till och deltar under två år i ett forskningsprojekt med Karolinska Institutet. Den nya metoden, som forskare under två år testar i Järfällas skolor, mäter och analysera hur ögonen rör sig när eleven läser. Om metoden fungerar kommer man kunna upptäcka barn som har läs- och skrivsvårigheter tidigare än vad man kan idag. – Ju tidigare vi kan upptäcka de barn som har läs- och skrivsvårigheter, ju större chans har barnet att tidigt få extra hjälp och stöd och klara sin skolgång bättre, säger Karin Tosteberg som arbetar som läs- och skrivutvecklare på Järfälla Barn- och elevhälsa. Under februari – maj kommer Karolinska Institutet till Järfällas skolor och testar den nya metoden med elever i årskurs 1-3.

Att skriva ett bra svar. Jag har precis kört igenom en typ av lektionspass som jag verkligen gillar. Inte för att det är det mest lustfyllda vi gör kanske, utan för att jag alltid går från de lektionerna med känslan att eleverna verkligen har lärt sig något. Vilket ju alltid känns tillfredsställande. Petter krossar bokstävlarna Publicerad: 28 augusti, 2013 Länge trasslade de för honom, bokstäverna. Han blev inte vän med orden. I skolan kände han sig korkad. Nu vill han ge andra mod – och lust – att läsa. Bokhyllan står rakt fram i hans vardagsrum på Södermalm och som ett tak över Hemingway och Kafka, Lagerlöf och Graham Greene ligger en färgglad surfingbräda. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan. Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet.

Related: