background preloader

Fantastiska sagor av Hans Christer Barregren

Fantastiska sagor av Hans Christer Barregren
Det var en gång en ung man som hette Raskolnikov. Han bodde i en stad som kung Peter den store hade byggt ute i ett träsk. Det var en mycket vacker stad med en bred gata som ledde fram till kungens palats. Alla som var rika och förnäma flyttade dit, ty de ville bo så nära kungen som möjligt. Sedan gick man på fester i färggranna kläder och ingen ville gå och lägga sig. Bredvid den breda gatan bodde de fattiga i mörka gränder. En av de fattiga var den unge Raskolnikov som bodde i ett trångt och smutsigt rum. Hans mor hade skickat pengar till honom, så han skulle gå i skola och bli en fin karl, men pengarna var slut och böckerna hade han sålt. Stackars Raskolnikov. En gång hade han haft pengar, inte mycket, men så han klarade sig. Därför höll han sig på de trånga och smutsiga gränderna där inga vagnar kunde köra. Raskolnikov gjorde ingenting. Raskolnikov blev stående en lång stund och bara tittade på dem. Men inget av det var hans. En gammal man gick förbi Raskolnikov och rakt ut i vägen.

Parläsning - en väg till både förbättrad avkodning och förståelse Olika sorters läsning behöver representeras i undervisningen. Egen läsning, parläsning, gruppläsning, läsning av skönlitteratur och läsning av faktatexter m m. Det är inte det ena eller andra utan att kunna skapa en balanserad läsundervisning som är utmaningen. För mig är det oerhört viktigt att alltid vara klar över vilket syfte vi har med läsningen och läsundervisningen och periodvis fokuserar vi på olika typer av läsning. När vi fokuserar på parläsning en period har vi 3-4 tillfällen i veckan på ca 30 min. När det gäller att sedan automatisera läsningen fyller vår läsläxa en viktig funktion. Vi skapar även tillfällen för eleverna att läsa i grupp och då är syftet verkligen att samtala om text. Utöver detta har vi 2 gånger i veckan IUP-pass där eleverna arbetar mot sina egna mål. Min filosofi liksom Ann-Marie Körlings är att det självständiga läsandet föds ur den gemensamma.

Ny i svenska skolan: Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete Jag och några av våra nyanlända elever i åk 1-3 har arbetat med en fabel som heter Lejonet och musen. Vi har först och främst arbetat muntligt med fabeln men sedan gått från det muntliga till det skriftliga via ett skriftlikt muntligt språk. Vi började med att jag berättade fabeln med hjälp av leksaksfigurer och sedan fick eleverna göra likadant för varandra. Alla ville prova och man märkte tydligt att eleverna hade betydligt lättare att prata och berätta och aktivt använda sitt svenska språk när de fick låtsas vara ett lejon eller en mus. Under vårt muntliga berättande samlade vi in "expertord", dvs ord, uttryck och kunskap man behöver för att bli expert på att berätta fabler men även för att berätta just Lejonet och musen. När vi lekt och återberättat fabeln många gånger fotade vi av leksaksfigurerna, målade några bakgrunder och lade in allt i appen Puppet pals. Eleverna fick även återberätta fabeln genom att de fick rita varsin "scen" och skriva något litet till.

Fantastiska sagor av Hans Christer Barregren | Godnattsagor. Folksagor. Svenska sagor. Saga för barn i alla åldrar. Braccas Octavius tittade ut över sina ägor. Det var ännu tidig morgon och svalt i luften, men slavarna var redan på ute fälten och arbetade. Hans fält sträckte sig nu ända bort till kullarna vid horisonten. Han hade blivit rik sedan kriget med punerna. Han klappade sig belåtet på magen. Han hade inte vunnit ära stor i kriget. Hm, svårt att tänka sig honom som krigare. När solen stod högt på himlen och sjunde timmen var inne hade Braccas Octavius inte glömt den gamle slaven och hans blick. Humf. Braccas Octavius släntrade ut i trädgården. Han gläntade på dörren till skjulet. På vilket sätt kan jag tjäna er, min herre? Braccas vände sig hastigt om. Braccas Octavius tittade ner på sin egen mjuka, vita kropp. Hurm, hurm! Braccas Octavius kände svetten rinna ner för ryggen. Han funderade på om slaven skulle anses farlig eller om han kunde roa sig lite på hans bekostnad. Jag ska be min hustru ordna korg med läckerheter åt dig, gamle vän! Ska han besöka sina förfäders grav? Vem är det där?

50 olika sätt att redovisa en bok Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok?

Sagoskrivande i förskoleklass | Fröken Karin Vi har gett oss in i den narrativa genren i min klass. Vi har läst en massa bra böcker och pratat om vad en narrativ text är. Förra veckan fick de skriva egna sagor i sina skrivpar. Jag hade gjort i ordning en fyrlingruta (se nedan) för att planera våra sagor med hjälp av dem. Jag hade även gjort i ordning en uppsättning figurer som de fick välja mellan för att ha som huvudkaraktärer i sina sagor och en uppsättning bilder med olika miljöbilder som de också fick välja mellan. Innan de fick planera och skriva sina egna sagor så gjorde vi en gemensam planering och skrev en gemensam saga så att de hade en tydlig modell för hur de skulle gå till väga själva. Till den individuella skrivningen hade jag lagt en förmiddag per halvklass så att de hade gott om tid till att skriva. Den här veckan har vi skapat böcker av deras sagor.

untitled Fem strategier för läsning av faktatexter Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)? Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. De fem strategierna visualiseras som pusselbitar som kan läggas på huvudet. Varje pusselbit är en tankeaktivetet som finns i vår hjärna. De fem strategierna är: Zooma inStälla frågor och göra inferenserAvgöra vad som är viktigtGöra kopplingarTransformera Varje strategi gås igenom i ett eget kapitel i boken tillsammans med konkreta lektionsförslag. Textstrukturerna finns inlagda i ett formulär med rubriker som t.ex.: Vad är det? FKTB är en uppgift som behövs. Känner du dig säker på skillnaden mellan en inferens och en förutsägelse? […] processen är liknande genom att man fyller i vad man ännu inte vet, men när man har läst färdigt besannas förutsägelsen eller också gör den inte det.

svenska Här kommer tips på böcker att läsa i juletid! Tipsen kommer från pedagoger i facebook-gruppen Att skriva sig till läsning. Några tips i slutet står jag själv för! En julsaga av Charles Dickens Jag, morfar och Nisse Nys av Ole Lund Kirkegaard Tomtemaskinen och Julgröten av Sven Nordqvist Tro på tomten av Lotta Olsson. Kajsa Kavat hjälper mormor av Astrid Lindgren Den första julen av Anders Johansson och Birgitta Johansson Djuren i stallet av Lars Collmar. 15 berättelser om djuren kring krubban som vävs samman. Tomten av Viktor Rydberg Den magiska julstjärnan av Kristina Reftel Marias lilla åsna och Åsnan och barnet av Gunhild Sehlin Jul i stora skogen av Ulf Stark Lilla E ger sig ut på resa (Charlotta Lannebo). Alla barnen firar julAlla barnen firar jul är väldigt rolig och fantastiska bilder också som man kan prata länge om! Tomten är vaken av Astrid Lindgren Pixieadventskalender med 24 pixieböcker Legenden om julrosorna av Selma Lagerlöf finns även i Julrosor – berättelser i advent.

Läsning spelar roll

Related: