background preloader

Berömda sagor av Hans Christer Barregren

Berömda sagor av Hans Christer Barregren
Det var en gång en ung man som hette Raskolnikov. Han bodde i en stad som kung Peter den store hade byggt ute i ett träsk. Det var en mycket vacker stad med en bred gata som ledde fram till kungens palats. Sedan gick man på fester i färggranna kläder och ingen ville gå och lägga sig. Bredvid den breda gatan bodde de fattiga i mörka gränder. En av de fattiga var den unge Raskolnikov som bodde i ett trångt och smutsigt rum. Hans mor hade skickat pengar till honom, så han skulle gå i skola och bli en fin karl, men pengarna var slut och böckerna hade han sålt. Stackars Raskolnikov. En gång hade han haft pengar, inte mycket, men så han klarade sig. Därför höll han sig på de trånga och smutsiga gränderna där inga vagnar kunde köra. Raskolnikov gjorde ingenting. Raskolnikov blev stående en lång stund och bara tittade på dem. Men inget av det var hans. En stor vagn kom dundrade fram i full karriär, likt ett skepp på stormigt hav. En gammal man gick förbi Raskolnikov och rakt ut i vägen.

Ny i svenska skolan: Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete Jag och några av våra nyanlända elever i åk 1-3 har arbetat med en fabel som heter Lejonet och musen. Vi har först och främst arbetat muntligt med fabeln men sedan gått från det muntliga till det skriftliga via ett skriftlikt muntligt språk. Vi började med att jag berättade fabeln med hjälp av leksaksfigurer och sedan fick eleverna göra likadant för varandra. Under vårt muntliga berättande samlade vi in "expertord", dvs ord, uttryck och kunskap man behöver för att bli expert på att berätta fabler men även för att berätta just Lejonet och musen. När vi lekt och återberättat fabeln många gånger fotade vi av leksaksfigurerna, målade några bakgrunder och lade in allt i appen Puppet pals. Som stöttning under arbetet med återberättandet hade eleverna vår expertordbank där det fanns många intressanta och användbara ord, alltifrån "en mus - flera möss" till "lejonet röt" och "sensmoral". Eleverna fick även återberätta fabeln genom att de fick rita varsin "scen" och skriva något litet till.

Fantastiska sagor av Hans Christer Barregren | Godnattsagor. Folksagor. Svenska sagor. Saga för barn i alla åldrar. Braccas Octavius tittade ut över sina ägor. Det var ännu tidig morgon och svalt i luften, men slavarna var redan på ute fälten och arbetade. Hans fält sträckte sig nu ända bort till kullarna vid horisonten. Han hade blivit rik sedan kriget med punerna. Slavar fanns i överflöd. Han hade sparkat alla lata arbetare och köpt upp böndernas gårdar runt omkring. Han klappade sig belåtet på magen. Han hade inte vunnit ära stor i kriget. Hm, svårt att tänka sig honom som krigare. När solen stod högt på himlen och sjunde timmen var inne hade Braccas Octavius inte glömt den gamle slaven och hans blick. Humf. Braccas Octavius släntrade ut i trädgården. Han gläntade på dörren till skjulet. På vilket sätt kan jag tjäna er, min herre? Braccas vände sig hastigt om. Braccas Octavius tittade ner på sin egen mjuka, vita kropp. Hurm, hurm! Braccas Octavius kände svetten rinna ner för ryggen. Han funderade på om slaven skulle anses farlig eller om han kunde roa sig lite på hans bekostnad. Vem är det där?

Sagoskrivande i förskoleklass | Fröken Karin Vi har gett oss in i den narrativa genren i min klass. Vi har läst en massa bra böcker och pratat om vad en narrativ text är. Förra veckan fick de skriva egna sagor i sina skrivpar. Innan de fick planera och skriva sina egna sagor så gjorde vi en gemensam planering och skrev en gemensam saga så att de hade en tydlig modell för hur de skulle gå till väga själva. Till den individuella skrivningen hade jag lagt en förmiddag per halvklass så att de hade gott om tid till att skriva. Den här veckan har vi skapat böcker av deras sagor.

Related: