background preloader

Bokstavsarbete på iPad

Bokstavsarbete på iPad
Related:  Svenska - bokstäverAtt skriva sig till läsning

Förskoleburken: Rörliga alfabetet – mall! Christina efterlyste länkar till rörligt alfabet. Jag letade runt men insåg att enklast vore att göra ett eget! Sagt och gjort! Jag har gjort två olika mallar. I färg och svartvitt i två olika storlekar. Stort alfabet och mindre alfabet. Enjoy! Instruktion: Alfabetet klipps ut i flera exemplar och lamineras. Montessorimum bjuder på en enkel beskrivning av det rörliga alfabetet. Jag provar nu att dela filen med Dropbox, och hoppas att det ska funka smidigare. Länkar upp hos!

ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande Vi är just nu inne i ett skifte när det handlar om läs- och skrivinlärning i skolan. Om 10 år kommer det vara helt främmande för oss hur vi fram till nu har tänkt att det ska gå till. Det tror Carola Rehn-Lindberg som träffade 60 pedagoger i Malmö som vill använda sig av skriv- och läsinlärningsstrategin ‘Att Skriva sig till Läsning’ på dator (ASL) när de tar emot nya barn inför höstterminen. De sista åren har ett stort antal pedagoger i Stockholm fått utbildning och handledning i ASL av Carola Rehn-Lindberg och hennes kollega på Medioteket i Stockholms stad. ASL möter barnet där den är Många barn lär sig att skriva och läsa oavsett metod och arbetssätt men Rehn-Lindberg tror att det framför allt är barn som i annat fall skulle ha det tufft med att lära sig skriva och läsa som är hjälpta av ASL – samtidigt som strategin även stimulerar de barn som redan är eller som är på god väg att bli läsare och skrivare. Varför är det bra att först lära sig skriva? Avkodning och inkodning Stå upp skriva

MontessoriMom.com - The Moveable Alphabet Age 4 and onwards (some children will do this earlier) Use after children know most of the short letter sounds. Purpose: To prepare for spelling, writing and reading. Material: A large box with spaces for letters of the alphabet plus a few extra boxes for the vowel "y." The boxes contain several copies of the lower case letters. You can make them by cutting them out from stiff, thin, cardboard or plastic reinforced paper. Presentation: Floor activity- spread a large rug for the work area. Use any of these 3 lettered phonetic words. How to pronounce letters phonetically. Alphabet learning the Montessori way teaches the sounds of the alphabet first. Montessori English Word List for Moveable Alphabet, Reading And Writing Program More Exercises and Lessons

Ögonglitter och skollust – Att skriva sig till läsning För mig räckte det med att, vid ett enda tillfälle, se två sjuåriga barn samtala om texten de höll på att skriva tillsammans på en dator. Jag hade redan insett att arbetssättet Skriva sig till läsning kunde ge eleverna en helt annan start i sin läs- och skrivinlärning, men nu blev det så uppenbart. Det engagemang, den lust, den glädje och det driv de visade hade jag aldrig sett hos mina egna mellanstadieelever, i alla fall inte när de skrev berättelser. Men så hade mina alltid skrivit en och en, ibland först på papper innan de skrev rent. Jag lämnade mina sista elever år 2005. Sedan år 2005 arbetar många lärare i Ystad och runt om i Sverige inspirerade av Arne Trageton och hans arbetssätt Att skriva sig till läsning (ASL). Paddagogik! Skollagen säger att undervisningen ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Jag ser att ASL fungerar bra för de allra flesta barn. I många kommuner införs nu ASL, gärna i samband med satsningar på en dator per elev.

Alfabetskort Det finns många olika alfabetsmaterial på lektion.se, men här vill jag främst tipsa om ett. Alfabetskort är ett jättefint alfabet i a4-storlek med färgbilder till. Vill man ha dem i mindre storlek är det bara att välja att skriva ut fler ark per sida! Dessutom får man även a4 med alla bilderna i mini-variant! Jag gillar också att vokalerna är i en färg och konsonanterna i en annan. På min förra förskola skrev jag ut två ex av denna sida, klippte isär ena och sedan laminerades allt. Jag ser nu att i minivarianten finns bara en version av lilla a med, men i de stora korten finns båda varianterna med Dessa bilder är nog tänkta att användas som väggalfabet, men det går ju att låta barnen jobba med självständigt, att lägga ut i alfabetisk ordning, att hitta sin bokstav, att leta saker som börjar på den bokstaven osv.

Mysteriet kring ägget I måndags råkade vi ut för ett riktigt mysterium. När barnen strömmade in i klassrummet såg vi att någon stökat till där. Fönstret var öppet. Det låg ett ägg på golvet! Reaktionerna hos barnen skiftade, men alla var nyfikna. Barnen började spekulera över hur ägget kunnat hamna där: - Det kan vara en struts som inte kan ta hand om sitt ägg. - Det kan vara påskharen som varit här! Bredvid ägget låg ett papper som var ihoprullat. Meddelandet väckte en rad frågor:Vad innebär "ta hand om"? Vi har gjort i ordning en turlista så att alla barn ska få vända ägget. Kan vi öppna ägget? Frågorna är många... I samband med att vi arbetat med ägget och bokstaven Aa passade det bra att samtala om bilder till den välkända sagoklassikern Den fula ankungen. Några fina kloka citat från barnen: "Man blir ledsen om man blir retad eller skrattad åt." "Det spelar ingen roll vilken färg man har på fjädrarna. I bokstavsarbetet har vi gjort skriv- och ljudövningar kring bokstaven Aa och ordbilderna.

Bokstäver som vill bada fötterna och plocka äpplen | Emma Idag har jag kanske inte känt mig så inspirerande, eller inspirerad för den delen, men det gjorde jag igår. Igår gjorde jag två bilder som passar bra för barn som börjar skriva och upptäcka alfabetet. De här ska upp i mitt klassrum snart! Klicka på länken nedanför för att ladda hem dokumentet! bokstäver vill bada fötter och plocka äpplen ASL inspirationscafé i ett klassrum där tiden inte har stått stilla. Vi som har kommit till ett ASL-inspirationscafé på Bulltoftaskolan får ta del av skrivprocesser på datorn, genrepedagogik med cirkelmodellen som stöd, bloggen som pedagogiskt verktyg och massor av språkutvecklande arbete i allmänhet. Anne-Marie Johansson arbetar i en åk 1 på Bulltoftaskolan. I inledningen berättar hon att hon har arbetat på en samma skola i över 30 år. Hon ursäktar det med att hon inte har haft behov av att byta skola när det ändå händer så mycket runt omkring. När vi sedan får ta del av hur hon arbetar förstår vi att när det handlar om pedagogik har tiden inte stått stilla i hennes klassrum. Datorn bidrar till större fokus på skrivande och textberarbetning Anne-Marie med sekvenskort För Anne-Marie är detta läsår första gången som hon arbetar med datorn som skrivverktyg i barnens skriv- och läslärande. Anne-Marie tycker att den stora förändringen inte har varit att byta bokstavsarbetet till att skriva texter på dator. Organsiation av ASL-arbetet Skrivande med variation

Bokstavslandet på skolavslutningen Det börjar närma sig skolavslutning och för två veckor sedan började det komma in jättefina förfrågningar till vår kundtjänst. Här är en av dem, från Karin Nilsson, lärare på Kyrkhedens skola: Hej, vi skulle vilja sjunga Alfabetssången på examen och vill då kunna få ackorden eller noterna till pianot från er. Det bästa betyget till bästa Livet i Bokstavslandet. I år och fyrtio år framöver kan barnen sjunga Alfabetssången (eller Bokstavslandet som den egentligen heter) på skolavslutningar. Filma gärna när ni tränar på er sång.

Related: