background preloader

Pluggkoden

Pluggkoden
Related:  SvenskaSkolutveckling

En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang Det vimlar av begrepp kring källkritiken…men hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b? Och vad ska jag som lärare bedöma? Och hur lär jag ut hur man söker och väljer ut när jag själv inte är så bra på att hitta upplägg. I detta inlägg hoppas jag ge dig verktygen för att kunna bedriva undervisningen och även fullfölja bedömningen. Genom en skrivmall/stödstruktur kan eleverna ta sig genom processen och i en matris vet du vad du ska bedöma som lärare. Ordmoln med källkritiska begrepp gjord i Tagxedo Vad utgör bedömningen? Många ämnen berörs av hur man kan kan undervisa kring begreppet källkritiskt resonemang. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. För många SO och NO-ämnen står det nästa likadant i kunskapskraven förutom att de inte ska bedöma struktur, citat och källhänvisning. Hur för man ett resonemang? Vad är mitt syfte?

Tvärgruppsredovisningar är grejen! Hej alla! I det här inlägget vill jag berätta om hur jag använder tvärgruppsredovisningar som lektionsupplägg när eleverna håller på att lära sig något nytt inom ett visst ämnesområde. Både jag och eleverna gillar detta sätt att arbeta mycket! Det är faktiskt en metod som jag har återkommit till under många år och hittills har jag använt upplägget i nästan alla mina kurser den här terminen, bland annat i Svenska 3. Tvärgruppsredovisningar är ju i sig är absolut inget nydanande men jag tycker att jag har kunnat förfina arbetet med hjälp av digitala verktyg och hittat lite olika sätt att variera detaljerna på. Jag introducerar arbetsområdet kort och berättar om upplägget, syftet och tidsramarna.Jag delar in eleverna slumpmässigt genom att ge varje elev en siffra och en bokstav enligt principen: Alla med siffran ”1” får samma arbetsområde, till exempel runsvenskan, och alla med siffran ”2” får samma område, till exempel fornsvenskan (och så vidare…) Bokstäverna kommer vi till först senare.

Konsten att ge strategier för att lyssna Det pratas mycket om att vi lärare måste bli bättre på att ge eleverna modeller/strategier för att förstå hur de ska göra för att nå ett mål. Vi har pratat mycket om läsandet och även skrivandet med olika stöd för det och jag har även skrivit en del om det på LR-bloggen. Om du vill läsa dem hittar du dem här i arkivet. Jag tänkte i detta inlägg skriva lite om hur jag ger stöd för lyssnandet i klassrummet. Att lyssna är den förmågan som eleverna kan uppleva som mest stressande att utsättas för då man ofta bara får höra en gång. Först och främst så måste vi ha i minnet att förmågan att lyssna bedöms av två aspekter. Receptiva strategier När eleverna ska tränas i den receptiva förmågan brukar jag utgå från olika hörförståelser som finns ligger digitalt. Ett exempel för att få strategier för att lyssna: Eleverna får gissa vad programmet kommer handla om innan lyssnandet. Interaktiva strategier Förekommer gruppdiskussioner kring det lästa/lyssnade? Bild gjord i Canva av Annika Sjödahl

Ny forskning visar: Att vara i skogen skyddar dig från allvarliga sjukdomar. | Newsner Visst är det skönt att ta en promenad i skogen? Men det är inte bara skönt, det är även hälsosamt att vara i skogen och det skyddar dig från allvarliga sjukdomar. Det visar ny forskning från USA. Enligt ny forskning från University of Illinois i USA, där man har sammanställt hundratals studier, mår du bra av att vara i skogen. När vi är i skogen får vi en känsla av lugn och trygghet, detta förbättrar i sin tur vårt immunförsvar. Publicerad av Newsner vetenskap, gilla gärna

ungsprakhistoria | Språkhistoria riktad mot ungdomar Att ge eleverna respons Tidigare skrev jag längre skriftliga omdömen efter avslutat arbete, men den responsen ägnar eleverna lite tid åt av flera skäl. Några av dessa är: Motivationen att bearbeta text efter avslutat arbete är väldigt låg. Uppgiften är ju klar! Därför försöker jag idag använda mig att riktade och koncentrerade uppgifter som svarar upp mot lektionens syfte. Flera gånger varje vecka (under mer intensiva skrivperioder) får eleverna respons på sitt skrivande. När eleverna ger varandra respons byter de helt sonika datorer med varandra och kommenterar direkt i texterna. Ibland använder vi färgkoder istället för att kommentera. Fördelarna med att införliva respons i undervisningen är att eleverna får en chans att bearbeta sin text och avgränsningen resulterar i att de faktiskt gör det.

Homebuilt pickups and trailer hitches: How underage teens skirt the law to drive in | Hemmings Daily Photos by the author. [Editor’s Note: Ronan Glon of Ran When Parked recently took a trip to the Swedish countryside, where he discovered a sneaky (and legal) way some teens there have figured out how to drive before the legal age.] Some of the most interesting cars that Sweden has to offer are hiding in small, rural towns, not in museums. That’s because 15-year-olds are allowed to drive virtually any type of car if it’s been converted into a two-seater pickup, and modified to top out at about 20 MPH. These home-made pickups are considered tractors by Swedish law, and they’ve been around for nearly a century. In the early days, real tractors were expensive and difficult to come by, so skilled DIYers began chopping up cars (often Ford Model As) to use them in the fields. The one-of-a-kind creations became known as EPA tractors. The popularity of EPA tractors diminished as real, purpose-built tractors became easier to find and much cheaper.

Prezi i undervisningen- mer än bara snygga presentationer – Fröken Jingfors Prezi används av många för att göra snygga presentationer. I detta inlägg kommer jag inte berätta om hur man skapar presentationer i Prezi, utan hur man kan använda Prezi som ett pedagogiskt verktyg som på olika sätt kan bidra till ökat lärandet. Med Prezi kan man bland annat: Flippa undervisningenLåta eleverna ta del av varandras arbete och uppgiftsbeskrivningen i en och samma presentation. Vara flera som har tillgång till samma presentation och man kan vara inne och arbeta i den samtidigt, perfekt för grupparbeten av olika slag. Du kan läsa mer om detta under respektive rubrik nedan. Vad är Prezi? Flippa undervisningen Första presentationen jag gjorde i Prezi använde jag för att flippa en genomgång om Ebola, bakterier och virus till min komvuxgrupp i naturkunskap. Fördelar jämfört med att använda skärminspelningsprogram när man flippar. Fördelarna med att dela en presentation såhär är många. Testa du också!

Att anpassa språket - vad innebär det? - Mia Smith En utveckling av engelskan på högstadiet är att man lägger alltmer fokus på anpassningen av språket. Vem talar vi med? Vem skriver vi texten för? Hur talar vi när vi talar med olika personer? I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. (Kunskapskrav för E i år 9 i engelska) När jag talar med eleverna om detta brukar jag ta upp extrema hälsningen. Ett annat sätt att påvisa stilen är att använda så kallade clines, gradvisa skalor. Det jag vill påvisa är vad eleverna redan kan. Ofta hamnar jag i slutändan av året i läget att några elever har lite mer att visa, lite mer att ge som de inte lyckats få fram under året. Det här upplägget brukar få eleverna att visa sina bästa sidor. Kanske är det här ett upplägg som fler lärare vill använda nu under sista veckorna på terminen?

Related: