background preloader

Hjärnan

Facebook Twitter

Mental träning i skolan motar psykisk ohälsa. Forskaren: ”Rensa skolan från hjärnmyter och banala experttips” Idéer om hjärnans funktioner och hur inlärning fungerar som visat sig felaktiga eller saknar vetenskaplig grund hänger envist kvar i skolans värld.

Forskaren: ”Rensa skolan från hjärnmyter och banala experttips”

Det visar Anita Norlunds forskning vid Högskolan i Borås. Doktor Mouna: Så kan man stimulera hjärnan att känna lycka. Optimism – skyddar mot stress och ger högre lön. Ta makten över din stress. Forskaren: ”Rensa skolan från hjärnmyter och banala experttips” Lärlabbet: Hjärnans kondition. Hjärnforskare varnar: Skolan digitaliseras i blindo.

Karolinska Institutet. Alla har en åsikt om hur man bäst lär sig.

Karolinska Institutet

Inte minst utbildningsminister Jan Björklund som vill ha mindre eget arbete och förespråkar mer traditionell katederundervisning. Men vad gillar våra hjärnor? Medicinsk Vetenskap har försökt hitta ett svar. – Jag heter Sandra, är fortfarande 17 år, sorgligt nog, och tycker samhälle är roligare än natur. Februari 2018 – Skola och Samhälle. Stefan Sellbjer: Kunskapskrav för superbarn?

februari 2018 – Skola och Samhälle

Måndag, februari 26, 2018. Hjärnan placerar matematiken i rummet. När vi läser matematiska tal så reagerar ett litet område i den del av hjärnan som kallas temporalloben, strax bakom vartdera örat.

Hjärnan placerar matematiken i rummet

Det reagerar inte på bokstäver eller andra krumelurer, utan endast siffror. Det verkar i sin tur skicka signaler upp till hjässloben, ett område som behandlar visuella intryck och rumsuppfattning. Hjärnan placerar matematiken i rummet. När vi läser matematiska tal så reagerar ett litet område i den del av hjärnan som kallas temporalloben, strax bakom vartdera örat.

Hjärnan placerar matematiken i rummet

Det reagerar inte på bokstäver eller andra krumelurer, utan endast siffror. Det verkar i sin tur skicka signaler upp till hjässloben, ett område som behandlar visuella intryck och rumsuppfattning. – Det stämmer med tidigare forskning som tyder på att det finns en naturlig koppling mellan siffror och spatial uppfattning. Hjärnan liksom tilldelar siffrorna en plats i rummet, från vänster till höger eller snett neråt, snett uppåt och så vidare, säger Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet (KI) till Skolvärlden. Hjärnans Dag 2018. Att leda genom hjärnsynk - Framfot. Arbetar din hjärna för din psykiska hälsa – trots interna stridigheter? Kan du lita på att din hjärna arbetar för ditt bästa?

Arbetar din hjärna för din psykiska hälsa – trots interna stridigheter?

Egentligen inte. Hjärnan är inte det samstämda maskineri som man skulle kunna önska. I din hjärna har du olika system som utvecklats under olika tider av evolutionen. Konsekvensen blir att du kämpar med interna och motstridiga ”viljor” i hjärnan. Vägen till välbefinnande går genom att få viljorna att samarbeta. Emotionella systemetDet äldre och emotionellt styrda systemet kommer att söka belöningar och prioritera det som ger njutning.

Risker med det emotionella systemetNär det emotionellt lustdrivna systemet får styra fritt kan det leda till långsiktigt negativa effekter. ”Ta bort mobilen från bordet!” Hjärnan « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd. Arbetar din hjärna för din psykiska hälsa – trots interna stridigheter? Listan: Fem insikter om hjärnan och träning. Tomas Deierborg är docent i neurovetenskap och forskar om inflammation i hjärnan och om hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan.

Listan: Fem insikter om hjärnan och träning

Här listar han varför träning är viktig för hjärnans funktioner. Tomas Deierborg listar fem insikter om hur hjärnan påverkas av träning. Foto: Kennet Ruona Träning hänger ihop med minnet. När vi tränar så bildas fler kopplingar i hjärnan och de förbindelser som redan finns mellan nervceller blir starkare. Ju mer och hårdare du tränar desto bättre för hjärnan. Hjärnans Dag 2018. Ipads och tv-tittande ger barn IQ-brist. Forskare delar med sig. Det började med ett hjärngym på skolan. – Det var vår rektor Frank Wedding som kom på idén att eleverna inte bara behövde träna kroppen utan också hjärnan, berättar förstelärare Sara Karlsson som undervisar i engelska och historia.

Forskare delar med sig

Grit är grejen – om du vill lyckas i skolan. Finns det bevis för att vältränade presterar bättre än otränade? Vad finns det för bevis för att vältränade ungdomar presterar bättre?

Finns det bevis för att vältränade presterar bättre än otränade?

När jag, 2014, frågade Dr Ratey så hänvisade han till den svenska mönstringstudien. Den är gjord på ett enormt stort materiel - 1,2 miljoner unga män. Anna Tebelius Bodin. Utmattningssyndrom är inte bara individens problem. Utmattningssyndrom är inte bara individens problem. Jag har i en tidigare artikel beskrivit hur människor drabbas av utmattningssyndrom i allt högre grad.

Utmattningssyndrom är inte bara individens problem

Men det är inte enbart ett individproblem. Ledarskapet och den psykosociala arbetsmiljön på våra arbetsplatser påverkar människors stressnivåer. Arbetslivet har förändrats dramatiskt på kort tid. Vi har fått slimmade och plattare organisationer, ibland med distansledarskap. Kraven på lönsamhet har ökat, och konkurrensen har vuxit med anledning av globaliseringen. Vi har svårt att stänga av arbetet eftersom vi alltid kan nås. Utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom. Det är ofta ambitiösa, duktiga, högt engagerade, lojala personer med hög arbetsförmåga, som drabbas av utmattningssyndrom. Det finns en gräns för alla! Om självkänslan inte är så hög så har man svårt att sätta gränser för sig själv och att säga nej. Dötiden är livsviktig. Antalet utmattningsrelaterade sjukskrivningar bara ökar, framför allt bland kvinnor. Artiklar som uppmanar och inspirerar till fysisk träning råder det heller ingen brist på. Men en falang som också växer sig starkare är den som förespråkar vila. Att ta ett break, återhämta sig, chilla lite. ”Själen älskar långsamhet.

Hjärnan, inlärning och motivation. Föreläsare: Anna Tebelius Bodin är en av skolsveriges mest anlitade föreläsare inom inlärning och pedagogik. Anna är pedagog, föreläsare, skribent och Harvard Graduate i inlärningspsykologi. Ny hjärnforskning hjälper lärare i undervisningen. Ny hjärnforskning hjälper lärare i undervisningen. Kognitiva funktioner « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd. Föreläsarbanken: Anna Tebelius Bodin. Anna Tebelius Bodin är pedagog, föreläsare, författare och utbildad i inlärningspsykologi vid Harvard University. Hennes föreläsningar är lika kända för sitt intresseväckande innehåll som för hennes pedagogiska sätt att beröra deltagarna. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Bli en mästare på bemötande med hjälp av hjärnforskning - Suntarbetsliv.

Bättre samarbete och minskad stress. Anna Tebelius Bodin. När viljestyrkan inte räcker mot hormonerna – Anna Tebelius Bodin. Skola har skapat regler för föräldrar. Prata positivt om skolan och ställ inte viktiga frågor om skolans verksamhet under hämtning eller lämning. E bok tank nytt. Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna. Lite flås varje dag gör dig smartare. Idrott varje dag – ett säkert elevlyft enligt ny forskning.

– Tidigare studier har visat på positiva effekter på barns skelett, muskler och skolprestationer. Elva tecken på att du har utmattningssyndrom. Pulsträning och inlärning: Träna för din hjärna. Utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom. Utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom. Hjärnan « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd.