background preloader

Hjärnan

Facebook Twitter

Bli en mästare på bemötande med hjälp av hjärnforskning - Suntarbetsliv. Bättre samarbete och minskad stress.

Bli en mästare på bemötande med hjälp av hjärnforskning - Suntarbetsliv

Det blir resultatet när chefer och medarbetare lär sig hur hjärnan fungerar och blir mer medvetna om vad de sänder ut och vad andra kan ta emot. På kontaktcenter i Stockholms stad fick alla medarbetare gå en kurs i Talkmap. Talkmap - en forskningsbaserad metod för bemötande Du kan läsa mer om Talkmap på den här webbplatsen. Talkmap presenteras också i boken Bemötandekoden. I en examensuppsats från Högskolan Väst intervjuar Anna Andersson sju chefer om hur de utvecklat sitt bemötande med hjälp av Talkmap. På Kontaktcenter i Stockholms stad, fick alla gå en utbildning i Talkmap, som handlar om bemötande och samtalsteknik. När människor ringde till kontaktcentret för att få hjälp brukade handläggarna svara att just den stadsdelen inte hade telefontid just då, vilket ofta väckte irritation hos den som ringde.

. – Istället för att tala om att stadsdelen inte hade telefontid, berättade vi vilka tider det gick att ringa. Bygger på forskning om bemötande. Anna Tebelius Bodin. När viljestyrkan inte räcker mot hormonerna – Anna Tebelius Bodin. Skola har skapat regler för föräldrar. Prata positivt om skolan och ställ inte viktiga frågor om skolans verksamhet under hämtning eller lämning.

Skola har skapat regler för föräldrar

Det är två av punkterna i förväntansdokumentet som Engelbrektsskolan på Östermalm i Stockholm har skapat för föräldrarna. Läs även: ”Rika föräldrar är en arbetsmiljöfara” – Det har hänt att föräldrar ställt lärare mot väggen och ställt krav på hur vi ska sköta våra jobb, vilket resulterat i att lärare brutit ihop. E bok tank nytt. Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna.

En efter en visar internationella undersökningar att svenska elever presterar avsevärt sämre i dag än under mitten av 1990-talet och tidigt 2000-tal.

Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna

Den negativa utvecklingen i skolan torde delvis kunna förklaras av att dagens undervisning inte är anpassad efter hur elever tillgodogör sig nya kunskaper. Modern hjärnforskning visar att nötning, flit och träning, är de studietekniker som får elever att tillägna sig bestående kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Sålunda skriver professorn vid Karolinska Institutet Martin Ingvar i boken Hjärnkoll på skolan, att ”repetition är den breda vägen till kunskaper”. Det finns inget annat sätt att lära sig och utvecklas inom ett ämne än ständig repetition och att målmedvetet bygga färdigheter som stödjer inlärning. Lite flås varje dag gör dig smartare. – Pulsträning är bra framför allt för de barn som inte rör sig speciellt mycket i vardagen normalt sätt, säger Peter Pagels, universitetsadjunkt i idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet. – I studier har man sett att det inte krävs speciellt lång tid.

Lite flås varje dag gör dig smartare

Mellan en kvart och upp till en halvtimmes pulshöjande aktivitet har mycket positiva effekter, säger Peter Pagels. Peter Pagels vid Linnéuniversitetet i Kalmar forskar inom området fysisk aktivitet och så här förklarar han hur ökad puls kan ge bättre resultat. Ökad blodgenomströmning – Pulsträningen höjer pulsen hos barnen och då ökar också aktiviteten i hjärtat. Idrott varje dag – ett säkert elevlyft enligt ny forskning. – Tidigare studier har visat på positiva effekter på barns skelett, muskler och skolprestationer.

Idrott varje dag – ett säkert elevlyft enligt ny forskning

Nu adderar vi med ytterligare resultat som visar att frakturrisken sjunker med tiden och dessutom belägger vi att betygen blir bättre för pojkarna, säger Jesper Fritz, forskare vid Lunds Universitet och läkare vid Skånes Universitetssjukhus. Avgångsbetygen jämfördes I studien ingick avgångsbetygen från årskurs nio från drygt 630 elever under en tioårsperiod 2003-2012.

Eleverna hade idrott varje dag från årskurs 1-9. Betygen har sedan jämförts med en kontrollgrupp från liknade skolor i Malmö och med skolor från hela landet, som inte hade det. – Andelen pojkar som uppnådde behörighet till gymnasiet ökade med 7 procentenheter. När det gäller flickorna gick det inte att se någon skillnad i betyg. – Det tror vi till största delen beror på att pojkarna har lite lägre betyg från början. Elva tecken på att du har utmattningssyndrom. Säg att du är ute och går i skogen och möter en lös, aggressiv hund.

Elva tecken på att du har utmattningssyndrom

I samma stund som du upplever hotet sätter en process i hjärnan i gång. Amygdalan – ett mandelformat område djupt inne i hjärnan som hanterar bland annat rädsla – reagerar. Hotet triggar i sin tur i gång kroppens centrala stressystem, den så kallade HPA-axeln. En process startar som i slutändan leder till att binjurarna släpper ut mer kortisol. Kortisol är ett hormon som är livsnödvändigt för kroppen. När du blir stressad över dagishämtningar, räntehöjningar eller allt du ska hinna med på jobbet sätter samma process i gång i hjärnan som när du möter den aggressiva hunden. – Det här systemet har slipats av evolutionen under många miljoner år för att vi ska kunna reagera på akuta faror. Pulsträning och inlärning: Träna för din hjärna.

Utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom. Utmattningssyndrom, del 1 av 2: ”Vi måste hjälpas åt att ta hand om våra hjärnor och skapa utrymme för återhämtning.”

Utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom

Idag är utmattningssyndrom och utmattningsdepression (psykisk ohälsa) den vanligaste diagnosen för sjukskrivning i Sverige. Dagligen träffar jag människor i mitt arbete som är utmattade, stressade, saknar energi och glädje, har svårt att sova. De är uppvarvade och har ångest, och många har ingen fritid på grund av arbete och hemarbete. Jag träffar tyvärr alltför många unga personer mellan 25-35 år, både män och kvinnor, som har drabbats av utmattningssyndrom.

Men även kvinnor och män i andra åldrar drabbas. Detta är en artikelserie i två delar. Det är ofta ambitiösa, duktiga, högt engagerade, lojala personer med hög arbetsförmåga, som drabbas av utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom. Hjärnan « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd.