background preloader

Grit är grejen – om du vill lyckas i skolan

Grit är grejen – om du vill lyckas i skolan

https://www.forskning.se/2017/11/09/grit-ar-grejen-om-du-vill-lyckas-i-skolan/

Related:  HjärnanForskningLärande, teori o prakrikpedagogikSvenska

Finns det bevis för att vältränade presterar bättre än otränade? Vad finns det för bevis för att vältränade ungdomar presterar bättre? När jag, 2014, frågade Dr Ratey så hänvisade han till den svenska mönstringstudien. Den är gjord på ett enormt stort materiel - 1,2 miljoner unga män. Forskning: Faktorerna som utmärker framgångsrika skolor Bra skolor kan se ut på många sätt. Men de har också nästan alltid några saker gemensamt. Maria Jarl är statsvetare vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet. Tillsammans med kollegorna Klas Andersson och Ulf Blossing har hon identifierat några gemensamma framgångsfaktorer inom skolan.

Därför är nyttofixeringen bildningsfientlig – Isobel Hadley-Kamptz om vikten av en gemensam kunskapsbas ”Från mörkret stiga vi mot ljuset, från intet allt vi vilja bli.” Jag har alltid älskat den där raden. Att ur ingenting vilja bli allt, att utan blygsel kräva rätten att finnas till. Ingen kamp har jag någonsin sett som mer rättfärdig. Och ingenstans finns den här kampen tydligare praktiskt formulerad än i den tidiga arbetarrörelsens bildningsiver. Alla arbetare skulle få tillgång till hela den värld som dittills varit dem förnekad, den självsäkra kunskap som dittills borgerskapet hägnat in.

Trädet Web - läsutveckling för alla åldrar. - dyslexi.eu Trädet Web är ett verktyg för läsutveckling. Det passar hela skolan men har också blivit en favorit inom SFI och SVA undervisningen. Trädet Web är en en molntjänst med samma inriktning som det tidigare Windowsprogrammet Trädet 3. P3 Serie: Fallet Alma Diaz - Lärarmaterialet - P3 Serie “Fallet Alma Diaz” bygger på en sann historia och är delvis inspelad i Luleåtrakten. Dramaserien tar upp ämnen som ungdomars ohälsa, vuxnas okunskap och hur sociala plattformar påverkar både ungdomars och vuxnas handlingar. Men framförallt visar ”Fallet Alma Diaz” hur handlingar som inte var menade som elaka, kan accelerera utom kontroll och få stora skrämmande följder som påverkar ett helt samhälle.

Forskare delar med sig Det började med ett hjärngym på skolan. – Det var vår rektor Frank Wedding som kom på idén att eleverna inte bara behövde träna kroppen utan också hjärnan, berättar förstelärare Sara Karlsson som undervisar i engelska och historia. Hjärngymmet var ett rum på skolan som innehöll spel och kluringar för att träna hjärnan. Här fanns också doftkemi, balansboll, pilatesboll, rockring och hopprep, samt litteratur om hjärnan och en del mätinstrument för att till exempel spela mind games och mäta fokus och avslappning. För att utforma gymmet utifrån vetenskapliga belägg skrev lärarna brev till forskare och bad om hjälp. De fick svar från en grupp hjärnforskare vid Neurokemilaboratoriet vid Göteborgs universitet.

Framgångsrika anpassningar i skolan för barn med ADHD, ADD, autism mm Jag är rädd att det många gånger är svårt att förstå exakt VAD vi menar när vi pratar om anpassning i skolan. Många verkar tro att undervisningen ska bedrivas på ett helt nytt sätt, att anpassning alltid kostar massor av pengar och att det innebär mer arbete. Jag hamnade i en debatt kring en vanlig missuppfattning häromdagen: Att skolan inte kan göra något ”om inte en massa annat anpassas i andra delar av barnets liv.” För det första är barnens liv ofta, ofta ultraanpassade utanför skolan.

Studie visar: Därför kritiserar lärarna karriärtjänster Det finns många åsikter om karriärlärarreformen och en vanlig synpunkt är att den splittrat lärarkåren. Denna bild bekräftas av en studie genomförd av Mikael R Karlsson och Peter Erlandson, doktorand respektive docent i pedagogiskt lärande vid Göteborgs universitet. Peter Erlandson och Mikael R Karlsson har under en längre tid, fem år, följt en och samma gymnasieskola där de gjort observationer, intervjuer och samlat in dokument. Lgr 11 skapar kunskapsluckor och misslyckanden Om debattören Andreas Carlsson Lärare i svenska årskurs 4–6 Internationella engelska skolan, Stockholm

En planering om sociala medier utifrån boken Fula tjejer Fula tjejer är en helt ny bok av Lisa Bjärbo, Sara Ohlsson och Johanna Lindbäck som handlar om Eleni, Tilde och Jasmin som går i årskurs 8. Bokens händelseförlopp kretsar kring sociala medier och hur det påverkar främst tjejer att ändra på sig själva. Jag tänker därför att boken kan vara bra att använda sig för reflekterande boksamtal i min åtta för att lyssna in vad unga tycker är viktigt att vi pratar om för att undvika att många unga människor mår dåligt. Utmattningssyndrom är inte bara individens problem Jag har i en tidigare artikel beskrivit hur människor drabbas av utmattningssyndrom i allt högre grad. Men det är inte enbart ett individproblem. Ledarskapet och den psykosociala arbetsmiljön på våra arbetsplatser påverkar människors stressnivåer. Arbetslivet har förändrats dramatiskt på kort tid.

Related: