background preloader

A eller F – ett lotteri? - Sara Bruun

A eller F – ett lotteri? - Sara Bruun
Eleven kan inte förmå sig att göra tilldelade uppgifter lektionstid trots att hen verkar vilja. Hen sitter och ritar på i stort sett alla lektioner. Läraren försöker med allt – att utgå från elevens intresse, sitta bredvid eleven, ge tydliga instruktioner, ge en instruktion i taget, ge instruktionerna via flippfilmer, se till att digitala hjälpmedel finns, prata med föräldrarna, försöka motivera osv. Eleven har åtgärdsprogram, men vill inte ta emot hjälp. En diagnos finns och inom diagnosen ryms svårigheter att komma igång och att sedan slutföra påbörjat arbete. Under årskurs åtta gjorde eleven gamla nationella prov i engelska. Ovanstående är ett ihopplock av olika elevers svårigheter som jag mött i olika sammanhang under åren och som jag satt ihop till en fiktiv elev. Den intressanta diskussionen är vilket betyg den här eleven ska få i slutbetyg. Det är i dessa kunskapskrav som hen och jag som lärare stöter på patrull. Vad beror det på att synsättet är så olika?

http://skolvarlden.se/bloggar/sara-bruun/eller-f-ett-lotteri

Related:  BFL och lärande, andras saml o bloggarSkoldebattSara BruunBedömning

Lyft när Londons lärare tog makten - Sydsvenskan På morgonen står en lärare vid entrégrindarna till Lampton School och kollar att eleverna har passande kläder på sig. En pojke blir tillsagd att stoppa in skjortan i byxorna innan han får gå in på skolan. Bara de äldsta har lov att ha på sig annat än skoluniform, men då ska det vara prydliga kläder. Gympaskor eller shorts tillåts inte. – Då blir man hemskickad för att byta om, eller så får man en varning. Skolan har också uniform som man kan få låna, säger Sahar Mahmood, som går i tolfte och näst sista klassen.

Zaption.com Ett mycket bra verktyg för att skapa frågor till filmer är Zaption.com. Jag använder det till exempel för hörförståelse i både tyska och engelska. Börja med att skapa ett konto. Dags att undervisa begripligt Bild: Jens Magnusson.Uppdelningen i extra anpassningar och särskilt stöd är inte bara en fråga om nya formuleringar, anser Wern Palmius och Lennart Rådbrink, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. – Det här kan bli en stor förändring. Den pekar på lärarens skyldighet att undervisa så att eleverna förstår, säger Wern Palmius. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras varje vecka.

Sverige producerar välfärdsanalfabeter Detta är en onyanserad krönika om skolans, och därmed Sveriges, nedgång och snara fall. Det är dags att få panik. På senare år har det kommit otaliga larm från högskolelärare om okunniga studenter. Ibland blir man upprörd, ibland orkar man inte. Med Skype lyfter vi taket på klassrummet - Sara Bruun Skype in the classroom är en väldigt bra tjänst för att ta göra din undervisning global. Du behöver skapa ett vanligt Skypekonto på skype.com och ett konto på Skype for education. Ditt Skypekonto använder du för att logga in på Skype for education. Det jag och mina elever började med är Mystery Skype. Det är en modern variant av det gamla hederliga spelet "20 frågor".

Betygssystem som bäddar för misslyckanden Under den senaste mandatperioden har betygssystemet gjorts om: fler betygssteg har införts och försök (med betoning på försök) har gjorts att tydliggöra betygskriterierna. Ett viktigt syfte har varit att öka likvärdigheten i betygssättningen, men det är tveksamt om åtgärderna kommer att uppnå detta mål. Istället riskerar förändringarna att förstärka problemet med att betygssystemet gör det väldigt lätt att misslyckas. Snarare än att detaljreglera kunskapskriterier borde ett system som baseras på lärarnas professionalitet byggas. Att det är lätt att misslyckas beror främst på två aspekter. För det första är betygskriterierna utformade så att elevens svagaste prestation eller förmåga är tydligt vägledande för hela betyget.

Evidensbaserad undervisning Är det möjligt med evidensbaserad undervisning? Frågan blir relevant i ljuset av några forskares debattinlägg kring evidensbaserade politiska beslut. Det här med social ingenjörskonst framför politiska ideologier och samhällsbilder. Låt mig säga att evidens är viktigt om man ska försöka bevisa ett orsakssamband. Men att ge sig ut i tassemarkerna att försöka sig på att evidensbasera demokrati är en farlig väg. Den skapar bara sådant som vi för länge sedan borde veta när det hamnar i händerna på diktaturer eller sekter.

Dylan Wiliam Nu i svensk översättning – ”Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken” av Dylan Wiliam. Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. I kapitel 1 visar författaren varför skolprestationer är viktiga och varför bättre utbildning är angeläget.

Related: