background preloader

Bildstöd med Emojis

Bildstöd med Emojis
Related:  Ikt2

6 Tips For Getting Started With Google Classroom - 6 Tips For Getting Started With Google Classroom by TeachThought Staff Google Classroom has become one of the most popular trends in edtech. This fit is something shakeuplearning.com recognized when they created this quick graphic, “6 Tips For Getting Started With Google Classroom.” We’ve built on their work by adding resources you can consider using in pursuit of each tip. 1. Consider: 50 Of The Best Google Chrome Extensions For Teachers 2. Consider: Maybe tie it to gamification–10 Specific Ideas To Gamify Your Classroom? 3. Consider: Okay, this one’s unrelated to to alphabetization because we’re not sure really what to add to that one, but it’s still Google-related: 30 Innovative Ways To Use Google In Your Classroom 4. Consider: Tagging Your Curriculum 5. Consider: A Tutorial For Google Drive 6. Consider: 52 Of The Best Apps For Learning 6 Tips For Getting Started With Google Classroom

Modell för ämnesövergripande planering I vårt arbetslag (åk 4) har vi under en tid diskuterat hur vi ska kunna planera och samköra vår undervisning på ett effektivt sätt. Vi har velat minska antalet pågående arbetsområden för eleverna och få ihop ämnesövergripande arbete för att skapa ett mer meningsfullt sammanhang för eleverna. Vi bestämde oss för att använda oss av cirkelmodellen (Pauline Gibbons) som bas för vår planering och ta hjälp av läsförståelsestrategierna som presenteras i En läsande klass i den första fasen som innebär att samla på sig kunskap inom området. Vi har också hämtat inspiration från Göran Svanelid som talar om stora frågor som hjälper oss att knyta ihop innehållet i undervisningen även om vi är olika lärare som undervisar i SO, NO och Sv samt att förtydliga för eleverna vad de är de ska lära sig. Planeringsarbetet är klart och i onsdags kickade vi igång vårt Tema Sverige. Än så länge kan vi konstatera att planeringsarbetet har underlättats av den tydliga struktur som cirkelmodellen ger.

Min undervisning | i svenska och engelska Fonologisk medvetenhet - vad, varför, när och hur? Detta gäller även barn med språkstörning, som kanske aldrig lyckas lära sig att rimma, men som mycket väl kan lära sig att dela upp ord i språkljud och knäcka den alfabetiska koden (det är inte alla elever med språkstörning som också får avkodningssvårigheter/dyslexi, men läsutvecklingen är ofta något långsammare än för barn utan språkliga svårigheter - läs här för mer om skillnaden mellan dyslexi och språkstörning). Att förbättra fonemisk medvetenhet - vad ska man tänka på? Mycket forskning visar att fonemisk medvetenhet kan förbättras med träning och att detta kan leda till förbättrad ordavkodningsförmåga och stavningsförmåga (se National Reading Panel, 2000; SBU, 2014). Schuele & Bodreau (2008) menar att evidensen de har gått igenom visar på följande punkter (för fördjupad information och referenser, se artikeln!). När och hur mycket? Vad och vilken ordning? Hur? I artikeln så finns många steg-för-steg praktiska exempel på principerna nedan! Logopedens roll Varför är detta intressant? SBU.

En lektion med digitala verktyg En händelse och ett konstverk som naturligtvis kan ingå i ett större sammanhang. Inlägget är kortfattat för att visa hur strukturen och användandet av digitala verktyg kan se ut. En 3D-version av Guernica (1937) väcker många tankar och kan användas när eleverna läser om mellankrigstiden och andra världskriget, men den kan säkert ingå andra sammanhang också, till exempel för att koppla till aktuella händelser (situationen i världen och mänskliga rättigheter). En lektionsidé med digitala verktyg Titta på filmen. De digitala verktygen används för att presentera, producera, publicera och interagera.

En pedagogisk planering Att presentera och kommunicera undervisning är en svår konst både digitalt och på tavlan i klassrummet: Att med ord och bild formulera sig så att eleven förstår uppgiften eller temat (VAD), i vilket syfte eleverna tränar på just detta (VARFÖR), samt hur arbetet ska genomföras (HUR). Många huvudmän tvingar in lärare i administrativa plattformar med förutbestämda mallar som inte är ändamålsenliga för varken elever, lärare eller vårdnadshavare (skrivit om det tidigare: Lärplattformar – på gott och ont). Dessa planeringar är ofta fyllda med svårtillgänglig LGR11-text (copy-paste), visuellt en Berlinmur att forcera och på grund av fixeringen vid styrdokumenten riskerar de att lura bort både elev och lärare från undervisningens innehåll. Mina åttor ska göra egna reklamfilmer. Så här har mina planeringar sett ut ett tag med undantag för de färgade cirklarna, men jag funderar nu på om dessa ändå kan fylla en funktion? Ibland är alldeles för mycket text.

Flying Ants | We travel around the world visiting English speaking countries Tydliga och konkreta lektionsmål | Förstelärare i Svedala I mitt förra inlägg En inkluderande lektion skrev jag om vilken struktur jag brukar ha på mina lektioner. Jag berättade då att de börjar med tydliga, konkreta mål på tavlan. Jag anser att det är viktigt för eleverna att varje lektion veta vad vi ska göra, vad vi ska kunna efter lektionen och hur man visar sitt nya kunnande. Det gör lektionen meningsfull och man får fler engagerade elever. Efter att ha läst om Dylan Williams nyckelstrategier, som han skapat som en modell för formativ bedömning och undervisning, fick jag bekräftelse på att det är så här jag vill arbeta. Jag provade några olika sätt men tyckte inte att det blev tillräckligt konkret för eleverna, det var inte helt lätt att bryta ner syfte, centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen så att eleverna förstod det. Efter att ha fått en idé av Sophie Stenfeldt på hennes facebooksida satte jag upp tre olika skyltar på whiteboarden. Idag arbetar vi med Så att vi kan Vi vet att vi kan om Att diskutera:

Digital verktygslåda Del 7 Presentationsverktyg – NORDSTRÖM EDUCATION Prezi är ett presentationsprogram där du kan skapa snygga presentationer direkt i webbläsaren. Prezi är en webbaserad molntjänst med en gratis- och betalversion och en som kräver att man registrerar ett konto. Med Prezi kan både lärare och elever skapa snygga presentationer med snygg effekter. PowerPoint är Microsofts presentationsprogram som ingår i Officepaketet. Office Mix gör vanliga PowerPoint presentationerna mer interaktiva. Apples motsvarighet till Power Point heter Keynote och är en app och har samma funktioner. Google har ett eget presentationsprogram. Slideshare är en internetbaserad tjänst som ger möjlighet att dela presentationer med eleverna. This entry was posted in Digitala verktyg, Helen Timperley, Läroplanen, Undervisning, Undervisningstekniker, Undervisningstips and tagged Digitala verktyg, Kollegialt lärande, Skolutveckling, Undervisning, Undervisningstekniker, Undervisningstips

Stöd för att utveckla undervisningen Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: - Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Välstrukturerade lektioner med tydlig inledning, undervisningdel och avslutning kan både bidra till trygghet, studiero och ett gott undervisningsklimat samtidigt som det möjliggör för dig som pedagog att vara flexibel och fokusera på innehåll och lärande. Sherp har framhållit att det inte finns någon självklar koppling mellan arbetssätt och en elevaktiv lärprocess. The Big Five 1.

Our journey | We inherited a lot of money and bought a boat and now we are using it to sail around the world. Join us on our trip! Språklekar, språkverktyg Vi har samlat språkstimulerande lekar i en databas dit du kan logga in! Lekarna riktar sig till barn från ett år och uppåt. Genom lek kan du stimulera barnets språkutveckling. Lekarna passar bra för dig som vill ha nya ideér på språkstimulerande lekar och aktiviteter, till exempel i skolan, på dagis, eftis eller hemma om du vill stöda ditt barns språkutveckling. Materialet i lekdatabasen baserar sig på material som tidigare skapats inom språkprojekt på Folkhälsan. Lekdatabasen Gå till lekdatabasen. Fler tips och lekar Språkstimulerande material som du kan ladda ner som pdf-filer: Länksamlingar Vi har delat upp länkarna i olika kategorier: Tipsa oss gärna Vi tar gärna emot fler förslag på lekar till vår databas!

Related: