background preloader

Bildstöd med Emojis

Bildstöd med Emojis
Många elever har svårt att ta del av (alltför) omfattande skriftlig information. Därför att det viktigt att vi lärare tänker till när vi skriver instruktioner som eleverna ska läsa… de har ju inte bara mitt ämne, utan måste hålla sig uppdaterade i kanske 15 olika ämnen. Det ställer höga krav på eleverna och därför också på oss lärare för att göra det tydligt. Vi är några lärare som har bestämt att vi ska använda bildstöd för att underlätta för eleverna, både i planering och undervisning. Vi vill ha samma symboler analogt och digitalt. Eftersom vi använder Google blev det enklast att använda Emojis. Vill du använda ”våra” symboler finns de här: Bildstöd i undervisningen.

https://fredrikarboga.wordpress.com/2015/03/30/bildstod-med-emojis/

Related:  Läs- och skrivanpassningarIkt2BFL och lärande, andras saml o bloggar

Tips till skolbibliotek om talböcker Här är några länkar och praktiska tips till skolbibliotekarier som arbetar eller tänkt börja arbeta med talböcker och andra tillgängliga medier. Kom igång med talböcker och lättläst Här berättar Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) vad du, som ansvarar för utlån av tal- och punktskriftsböcker till personer med läsnedsättning, behöver kunna. Informationen vänder sig till alla typer av bibliotek. Kom igång med talböcker Använd Legimus.se

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Upload Skolverkets filmer Loading... Working... Virtuella utflykter Med stöd av läroplanen kan vi idag göra virtuella utflykter. Läroplanen förespråkar till och med att vi använder digital teknik för att förstå och göra oss förstådda och som hjälpmedel i lärandet. Källkritiken och att kunna googla är viktiga ingredienser samtidigt som vi ska jobba med kulturer och att jämföra upplevelser med egna landet med hur det är i andra länder. urn:nbn:se:umu:diva-96279 : Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3 : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 32014 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic) Abstract [sv] I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. Det finns ett behov av mer kunskap om vilka elever som riskerar att inte nå målen för att underlätta tidig identifiering. Läsförmåga och språkförståelse är några av de faktorer som i tidigare studier visat sig påverka utfallet i skolresultat.

En lektion med digitala verktyg En händelse och ett konstverk som naturligtvis kan ingå i ett större sammanhang. Inlägget är kortfattat för att visa hur strukturen och användandet av digitala verktyg kan se ut. En 3D-version av Guernica (1937) väcker många tankar och kan användas när eleverna läser om mellankrigstiden och andra världskriget, men den kan säkert ingå andra sammanhang också, till exempel för att koppla till aktuella händelser (situationen i världen och mänskliga rättigheter). En lektionsidé med digitala verktyg Titta på filmen.

Första dagen med 7:orna – pedagogKrstd Äntligen uppstartsdagen redo och vi nya mentorer kom äntligen överens om att köra något övergripande som eleverna kan ha användning för i de flesta ämnen. (Exalterad) Med hänvisning till Carmen Winding, Kerstin Dahlin, Göran Svanelid och Lotta Karlsson blev upplägget såhär. The big five Begreppsförmåga – Ord och begrepp som vi arbetar medProcedurförmåga – Tillvägagångssätt ex. kunna söka och samla information man vill haAnalysförmåga – Vad, hur, när, vem, varför?Kommunikativ förmåga – Att samtala om något, ex. att uttrycka egna åsikter och motiveraMetakognitiv förmåga – Att tänka vidare kring det jag lärt mig.

Appar som hjälpmedel Här följer ett urval av iOS-appar (iPad, iPhone, iPod) i några olika kategorier. Listan kommer att uppdateras då och då framöver. – Dexteria: Handmotorik – Teckna: TeckenHattens teckensamling med filmer. Läxor i örat när du vill Det som förut bara erbjöds elever med läs- och skrivproblem, är nu tillgängligt för alla. Ebba Malmquist går på Österängsgymnasiet i Kristianstad. Hon har en dyslexidiagnos och förstår ibland inte betydelsen av ord. Men sedan februari i fjol kan Ebba lyssna på skolböckerna via en app. – Nu kan jag göra läxor varsomhelst, på bussen, i skolan eller på biblioteket, berättar hon. Skannades förut Digital verktygslåda Del 7 Presentationsverktyg – NORDSTRÖM EDUCATION Prezi är ett presentationsprogram där du kan skapa snygga presentationer direkt i webbläsaren. Prezi är en webbaserad molntjänst med en gratis- och betalversion och en som kräver att man registrerar ett konto. Med Prezi kan både lärare och elever skapa snygga presentationer med snygg effekter.

Reviderad praxis för bedömning och dokumentation Inspirerad av diskussioner om formativ och summativ bedömning i Facebookgrupperna Bedömning i gymnasieskolan respektive Svensklärarna återvänder jag till en kär käpphäst tillika trevlig kombo: bedömning och dokumentation. I ett tidigare inlägg beskrev jag mina rutiner för dokumentation och information om bedömning. Precis som allt annat innehåll i arbetet i och kring undervisning utsätter jag detta område ständigt för kritisk revision och omarbetning.

Tips! Hur använda appar i skolan och hemma. Mobiltelefonen kan hjälpa till att organisera och underlätta vardagen: Förutom att ringa och skicka meddelanden kan telefonen också användas för: - Minnesstöd/Anteckningshjälp – med digital ljudinspelning för ljudanteckning, textanteckning eller genom fotografering av handskrivet material. - Alarm/tidur – för att vakna eller för att komma ihåg att göra saker. - Kalender – med påminnelsesignal. - Kalkylator – inbyggd miniräknare.

Formativ feedback – JL Skolutveckling Jag har skrivit om summativ och formativ feedback tidigare och att det inte är något motsatsförhållande mellan dessa (som en del hävdar (det ena anses ofta som fult och det andra anses ofta som fint)), utan att bägge ska användas i ett målstyrt system, men vid rätt tillfällen och på rätt sätt. Jag har också skrivit om att det finns många lärare som skriver långa formativa kommentarer, men som inte har lärt/tränat eleverna att ta emot och använda sig av formativa kommentarer och som därmed gör en massa arbete (med väldigt låg verkningsgrad) i princip i onödan och som får en arbetsbelastning som inte är rimlig eller hållbar. Idag såg jag en film som innehöll en bild som illustrerade precis det jag tänkt på på ett illustrativt sätt. Det är Martin Lackéus på Chalmers som gjort en film om formativ bedömning. Exempel för att totala antalet bedömningar för läraren ska bli 100 stycken: Jag skulle vilja lägga till att med 25 elever kan man göra 4 bedömningar per elev.

Related: