background preloader

Teori

Facebook Twitter

Interview Book. Brak_wiggo_kilborn. Teorier blir praktik. I mitt klassrum ska det synas att kunskap är viktigt alla elever kan påverka sina liv om vi hjälps åt kommer vi längre För att komma till detta klassrumsklimat, nå högre måluppfyllelse och öka elevernas ansvar för sitt lärande är det självklart för mig att jag ska kunna anpassa undervisningen till elevernas olika kunskapsnivåer, utmana samtliga elever samt veta vilka undervisningsstrategier som ligger till grund för mina val av pedagogiska verktyg.

Teorier blir praktik

Grundtesen för mitt liv är att alla människor är olika men lika värda och att skolan är ett kraftfullt verktyg när det gäller att förändra människors liv. Ett vardagsexempel. (lyckades inte bädda in, tyvärr) Eleverna får vid flera tillfällen bygga med brickorna i par medan jag lyssnar och antecknar. Ett annat sätt jag använder för att möta eleverna på deras nivå är så kallade fyrfältare. Detta är ett arbetssätt som väl är anpassat för samtliga elever eftersom vi arbetar på 4 olika abstraktionsnivåer samtidigt. Lite av min vardag. /Susanne. Matematik + språk = sant. Math Common Core resources - Math Common Core resources By Kay Middleton In 2010, North Carolina adopted the Common Core State Standards for Mathematics (CCSSM).

Math Common Core resources -

These standards are being used for instruction and assessment in North Carolina’s public schools for the first time in the 2012-2013 academic year. This guide provides resources for teachers, administrators, and parents to help them understand the content and intent of the standards, their impact on teaching and learning, and how students will be assessed on these standards. Prinskorvar, häxor, chiffer och qr-koder…allt är matematik! Visst är det ljuvligt med inspiration!?

Prinskorvar, häxor, chiffer och qr-koder…allt är matematik!

Kors och tvärs får jag inspiration av härliga pedagoger på twitter, facebook etc…och det gör att jag orkar lite till…och ändå lite till…fast detta inlägg kommer inte bara vara en lovsång till det utvidgade kollegiet utan kanske inspiration till någon av er som läser detta inlägg. Under veckan som gått har min etta haft elevens val i ämnet matematik. Valen eleverna kunde välja mellan var: Utematte – Räkna med barr! Väg, mät och smaka på matematiken – bla bakning Klurigt och lurigt med matte (min grupp) Så här såg det ut idag: In rusar jag i klassrummet och barnen undrar vad som står på! På det första kuvertet stod det ”först” och på det andra kuvertet stod det ”sedan”…jag öppnade det första kuvertet. Den första qr-koden hette: Matteäventyret: Uppdraget….vi scannade och VIPS! När jag tittade ner igen i kuvertet låg det fyra bilder….på fyra prinsar: Prins Addition, Prins Subtraktion, Prins Multiplikation och Prins Division.

Hokus pokus Expecto Patronum. Free Math worksheets, Free phonics worksheets, Math Games and Online activities and Quizzes. Matris-udda-jämna-tal-bla-åk1.png 915 × 550 pixlar. Montessoriinspirerad matematik. Provfri matematik – bedömning i praktiken. Jag ska dela med mig av en metod som är bättre än läxa.

Provfri matematik – bedömning i praktiken

Det gäller en av de två vanligaste och mest accepterade läxorna: gångertabellträning (den andra är glosor i engelska). Jag ska förklara varför den läxan är dåligt investerad tid. Debatten är het om läxor, men få frågar varför vi ska ge dem överhuvudtaget. Jag tänker visa varför och hur de kan göras på lektionstid. Alla uppgifter som är viktiga i ett ämne borde ha en given plats på lektionen och utföras med samma förberedelser och planering som andra viktiga inslag i vår undervisning. Mattelärare ger ofta läxor i gångertabellträning. Så här går det till. Träningen sker några minuter i början av varje lektion. Hjälpmedel: en fusktabell i form av ett klassiskt koordinatsystem med 10×10 rutor med svaren i varje ruta. Eleven börjar varje lektion med ca 3 minuter träning i form av ca 20 uppgifter av typen 1 ∙ 4 = … 3 ∙ 3 = … 4 ∙ 4 = … osv.

Jag är emot rutavdrag för läxhjälp, eftersom jag är emot läxor. Hej då. Bedömning för lärande i matematik - ett bedömningsstöd i årskurs 1-9. Bedömning för lärande i matematik. Bedömningsstödet Bedömning för lärande i matematik utgår från kursplanen i matematik och relaterar till ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 i matematik.

Bedömning för lärande i matematik

Materialet ska stödja och strukturera lärarens kontinuerliga bedömning av elevens kunskapsutveckling och ger även underlag för att eleven ska kunna följa sitt eget lärande. I bedömningsstödet beskrivs vad bedömningen behöver fokusera vad gäller både förmågorna och det centrala innehållet. Du som lärare kan också följa progression i det centrala innehållet från årskurs 1 till och med årskurs 9. Materialet är inriktat mot kunskapskraven i matematik och då framför allt mot godtagbara kunskaper i årskurs 3 och betyget E i årskurs 6 och 9. Nämnaren på nätet. Natclarke. Lärarförbundet - Blogg - Ämnesråd Matematik. Kamratbedömning i matematik – en väg till ökad förståelse av kunskapskraven Skrivet av Anna Kindberg, 22 maj 2013, klockan 20:04 Kategori: Matematik, Undervisning Att jobba med kamratbedömning kan vara ett bra sätt att utveckla elever.

Lärarförbundet - Blogg - Ämnesråd Matematik

De får chansen att hjälpa varandra, men också att se andras lösningar och på så sätt få tips till det egna arbetet. De elever jag nu ska beskriva är vana vid kamratbedömning och trygga i gruppen. Eleverna fick i uppgift att tillsammans i grupp (ca 3-4 i varje) lösa en uppgift. Vi hade i förväg valt just denna uppgift för att det fanns flera sätt att redovisa sin lösning. 11 grupper arbetade med uppgiften. Vi samlade in alla lösningar och avidentifierade dem. Vi samlade in alla lapparna och räknade ihop poängen. Även vi lärare gjorde en lista över hur vi tänkte. Nästa lektion presenterade vi både elevernas och vår egen topplista. Sista uppgiften till eleverna handlade om att återigen lösa en uppgift i gruppen. /Anna K (0st. kommentarer) Dela på: 1. 2. /Håkan L.