background preloader

Planeringar

Facebook Twitter

Kalendrar

”Jag började gråta när jag fick beskedet” Pennsvärdet tilldelas varje år en lärare i ett socioekonomiskt utsatt område som ”bedriver språkutvecklande undervisning som främjar elevernas förmåga i kreativitet och kritiskt tänkande”.

”Jag började gråta när jag fick beskedet”

I år heter den läraren Pavlina Spanos. Lärarhjälpen. Blankettbanken. Oh, Snap !!! ⁉️❓⁉️□ Somebody asked me for this ... I so very much apologize ... I can’t remember who needed it .... eeesh □⁉️□… Strukturer. Ikon klar = Material läggs ut. Många av er har säkert redan börjat jobba denna eller veckan innan, själv sätter det igång på måndag, jag längtar som bara den!

Ikon klar = Material läggs ut

Det är alltid skönt med sommarlov, men denna gång har det känts väldigt långt. Troligen på grund av det dåliga vädret (i alla fall där jag befunnit mig mestadels). Planering för läsåret - Helena Kvarnsell. Hej och glad hösttermin!

planering för läsåret - Helena Kvarnsell

Nu om inte nyss är det dags att skapa förutsättningar för ett lugnt och bra läsår, arbetstidsmässigt. Så här gör jag: Jag skapar en tabell där alla dagar för läsåret finns med. I den skriver jag in skolgemensamma händelser som friluftsdagar, nationella prov, lovdagar, studiedagar, temadagar etc som kommer att påverka undervisningen på något sätt. 1000s FREE Primary Teaching Resources & Printables - EYFS, KS1 and KS2. Att skapa rutin som lärare inför första arbetsveckan. Tio tips för en inkluderande skolstart. Detta blogginlägg har jag skrivit förut och har nu reviderat det lite eftersom det uppskattats som påminnelse inför den viktiga skolstarten.

Tio tips för en inkluderande skolstart

Texten vänder sig till alla som möter elever och är tänkt som ett underlag för att samarbeta om en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar börjar kanske känna sig nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola. Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den första veckan. Tipsen nedan gäller från förskola till gymnasium. Ta inte för givet att äldre barn och ungdomar har lärt sig av sig själva hur de ska hantera oro, mycket information eller osäkerhet. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: Att filma i skolan och berätta om olika ställen (receptionen, skåphallen, matsalen, klassrummen osv) och sedan skicka filmen till elever är ett effektivt sätt att förbereda och dämpa oro.

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero. Såhär vill jag ha det i skolan samtal kring anpassningar med bildstöd 170510. Checklista blogg. Logo Design and Name Generator. Authentication. Classroom Screen – bidrar till tydlighet och struktur – Patricia Diaz.

Bra klassrumsaffischer! anchor charts

Post-it i sfi-undervisningen: analogt och digitalt - Ivana Eklund. I maj läste jag ett blogginlägg skrivet av so-läraren Åsa Colliander Celic med rubriken Skriv ut dina egna post it- och notislappar.

Post-it i sfi-undervisningen: analogt och digitalt - Ivana Eklund

Hon har i sin tur blivit inspirerad av ett amerikanskt blogginlägg publicerat i april i år (Print Custom Sticky Notes with Google Slides). Jag tyckte att det lät hur bra som helst och började testa och fixa och dona med att skapa några sfi-relaterade exempel. Varsågod, här är resultatet. 10 Surprising Ways to Use Instagram in the Classroom - WeAreTeachers. It’s not just the tweens and teens that are addicted to Instagram, it’s the teachers too!

10 Surprising Ways to Use Instagram in the Classroom - WeAreTeachers

So instead of scrolling through your celebrity crush’s feed, we’ve rounded up some legitimate, educational ways you can use Instagram in the classroom. Of course, it’s important to protect students’ privacy, especially when using a public channel like Instagram. If you’re interested in trying any of the ideas below, we recommend creating a classroom account that you set to “private” and carefully vetting any potential followers. You might also try adapting our suggestions to an educational social media platform such as Edmodo. Finally, be sure to check your school’s technology policies before you begin. Bygga strategier för lärande.

8 Strategies For Happier Classrooms. Reading Time: 3 minutes.

8 Strategies For Happier Classrooms

How can we make our classrooms happier? If you want to get under the bonnet of a happy classroom, then go to the country with more saunas than cars, the place where a Day for Failure is celebrated every October 13th and also plays host to the annual world championships in Air Guitar, Mobile Phone Throwing and Wife Carrying. En bra lektion – enligt eleverna. Mina åttor fick i uppgift att fundera på vad som kännetecknar en bra lektion.

En bra lektion – enligt eleverna

Hur ska en sådan vara? De fick tio minuter på sig att lista faktorer som spelar roll. En pedagogisk planering. Att presentera och kommunicera undervisning är en svår konst både digitalt och på tavlan i klassrummet: Att med ord och bild formulera sig så att eleven förstår uppgiften eller temat (VAD), i vilket syfte eleverna tränar på just detta (VARFÖR), samt hur arbetet ska genomföras (HUR).

En pedagogisk planering

Många huvudmän tvingar in lärare i administrativa plattformar med förutbestämda mallar som inte är ändamålsenliga för varken elever, lärare eller vårdnadshavare (skrivit om det tidigare: Lärplattformar – på gott och ont). Dessa planeringar är ofta fyllda med svårtillgänglig LGR11-text (copy-paste), visuellt en Berlinmur att forcera och på grund av fixeringen vid styrdokumenten riskerar de att lura bort både elev och lärare från undervisningens innehåll. Mina åttor ska göra egna reklamfilmer. Vi startar upp med att titta på reklamfilmer (länk här) och försöker gemensamt identifiera målgrupper, säljargument och med vilka känslor avsändaren försöker kränga på oss produkten. Planeringar.