background preloader

Värdegrund

Facebook Twitter

Update your browser to use Google Drive - Google Drive Help. Varför flyr människor från Syrien? Loppa alla hjärtans. Hur jag ska tänka. PROBLEMLÖSNINGSHJULET-sign. Sommarlovs läxa. Diplom 2015:2016. Diplom. Hitta någon sompdf. TRIVSEL I KLASSRUMMET. Snällkalender 2016. Poängjakt-2. Sommarläxa. VERSER TILL DIPLOM. Lennart Bång - Stå upp för de Tysta.

Vi arbetar med känslor på, mellan och bortom raderna. Jullovet-1617. Vem-ar-du_Lararhandledning_2_utskrift. Lararpraktikan_Host. Enade för mänskliga rättigheter, Undervisningsmaterial Human Rights Svenska. Vad är en flykting? Fns_allmanna_forklaring_-_kortversion. Temaarbete: FN-dagen och barns rättigheter. Böcker Att arbeta med Barnkonventionen – helt enkelt av Sanna Mohr (2014) Tänk om av Inga-Lill Morell (1994) Lika som bär av Pernilla Stalfelt (2001) Alla vi barn i världen av Hans Peterson (1996) Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt (2010) Demokratihandboken av Sassa Buregren (2001) Rädda barnen av Gundel Wetter (2003) Från Alfons till Dostojevskij red av Dorothea Rosenblad (2015) Här hittar du tips på skönlitteratur som är kopplat till de olika artiklarna i Barnkonventionen.

Temaarbete: FN-dagen och barns rättigheter

Länkar Barnkonventionen på olika språk som nedladdningsbara affischer och foldrar 19 bilder på barn och deras sovrum, samt beskrivande text på engelska, världen runt. 20 bilder på barn och deras sovrum, världen runt. Bilder på barn från hela världen med sina mest prisade leksaker framför sig. Lektion från en läsande klass som behandlar barns rätt, med utdrag ur boken Sandvargen av Åsa Lind. Unicefs förklaring av barnkonventionen. Filmer Här hittar du en film om FN och barnkonventionen från AV Media. Barns-olika-livsvillkor_id2. Barns-olika-livsvillkor_id2. Barns-olika-livsvillkor_id2. FN-Dagen. Med all rätt: Ellen - UR Skola. Livets Lotteri - Rädda Barnen. Var skulle du hamna om du föddes på nytt och hur skulle ditt liv se ut?

Livets Lotteri - Rädda Barnen

Snurra på hjulet i Livets Lotteri så får du veta. Enligt statistiken har du bara 0,08 procents chans att födas i Sverige och du hamnar sannolikt i ett land med fler problem än där du vuxit upp. Livets Lotteri vill visa på hur olika situationen är för barn i världens alla länder. Likaså hur viktigt det är att tänka långsiktigt när man kämpar för att skapa bestående förbättringar för barn världen över. En insats idag skapar resultat imorgon, och det finns inga snabba genvägar. SVE_lararhandledning. Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande. Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar.

Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande

Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. En oerhört viktig uppgift vi som lärare har är således att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak. Många strukturer som är bra för kunskapsdelning och fördjupning av förståelse kan också vara fantastiskt bra att använda just för att jobba ihop en grupp och skapa detta klassrumsklimat vi eftersträvar – vare sig det är en nyskapad grupp eller en grupp som inte riktigt fått till det. Namnlekar Det finns mängder av olika sätt att lära varandras namn på. Om-någon-bråkar... Ansvar - Föräldramöte. Allt om mig. Allt om mig. Hur kan skolan arbeta förbyggande kring sexuellt ofredande? Snart kommer Sveriges skolelever tillbaka efter sommarlovet, ett lov där många nyheter handlat om sexuellt ofredande av flickor på festivaler och andra offentliga platser.

Hur kan skolan arbeta förbyggande kring sexuellt ofredande?

Polisen lanserade en kampanj sluta tafsa i syfte att arbeta förebyggande. Hur kan skolan arbeta förbyggande kring sexuellt ofredande och skapa ett klimat där respekt råder för det andra könets integritet och sexualitet? Den här bloggen delger några av mina erfarenheter, övningar och material som fungerat bra i mitt klassrum. Utgångspunkten är ofta att granska och kritisera normer.

Wiklund - Det är alltid svårt med aktiviteter... Tärning- om mig. Hitta-en-kompis-bingo1. Faktablad för skolor. Faktablad om energi och klimat > Att vara energismartVad innebär det egentligen att vara energismart?

Faktablad för skolor

Och vad är skillnaden mellan energieffektivisering, minskat energislöseri och energibesparing? > AvfallstrappanHär presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna utvinna energi och deponera. > EnergianvändningHur energi används i samhället och hemmen. Elias och de stora frågorna: Ensam - UR Skola. Trivselregler. Power of Positivity - Journal. Om könsstereotyper - vetenskapligt arbete. Utforska Sinnet - Informativ och underhållande blogg om ämnen som rör psykolo...

I stormens öga. Läraren har kommit på en fantastisk metod för att lära eleverna om mobbning. ... Att barn mobbas och mobbar är tyvärr ingen ovanlighet.

Läraren har kommit på en fantastisk metod för att lära eleverna om mobbning. ...

Ofta är de själva för små för att förstå varför det sker och vad det kan leda till. Den här läraren har kommit på en smart sätt att få sina elever att inse hur mycket skada mobbning gör. facebook/relax kids tamworth Här är hennes egna ord: ”Idag på en av mina lektioner hade jag med mig två äpplen. Jag började med att plocka upp äpplet jag tappat i golvet och började berätta för barnen hur illa jag tyckte om det, att jag tyckte att det var äckligt. Det hade en hemsk färg och den lilla kvisten var för kort. Vissa barn kollade på mig som att jag var galen men vi skickade runt äpplet i cirkeln samtidigt som vi sa elaka saker till det. ”Du luktar illa”, ”Du är säkert full av mask” och så vidare. Vi var verkligen inte snälla mot det stackars äpplet, jag började nästan tycka synd om det till slut.

Sedan höll jag upp båda äpplena och vi diskuterade deras likheter och olikheter. Sedan delade jag äpplena i två bitar. Aldrig Ge Upp - Never Give Up (Vänskapsgalan 2016) Att våga vara sig själv. Struktur: Berättaren – Kooperativt Lärande. Berättaren är en lättare version Hitta en kompis.

Struktur: Berättaren – Kooperativt Lärande

Den är en enkel struktur att använda för att dela med sig av kunskap och stärka relationerna i gruppen. Den kan användas med socialt innehåll enbart för att stärka gruppen och träna på att jobba tillsammans, för utvärderingar eller kopplat till ett kunskapsinnehåll där eleverna ska dela med sig av sina tankar och åsikter till varandra. Du bestämmer ett tematiskt innehåll att berätta om; ex.

Vad har du gjort i helgen? Tema vänskap (1) Runda bordet: Gruppstärkande – Kooperativt Lärande. När vi arbetar med kooperativt lärande (KL) är det viktigt att jobba med att stärka gruppen och ge stöd i hur man samarbetar med andra.

Runda bordet: Gruppstärkande – Kooperativt Lärande

Det är inte alltid självklart för våra elever att man talar lugnt till varandra och hjälper varandra i en grupp. Wendy Jolliffe skriver i sin bok Cooperative Learning in the Classroom (2007) att elever behöver stöd och träning i relationer och hjälp med att utveckla de förmågor som behövs för att arbeta i grupp. Efter en gruppövning häromdagen som i flera grupper ledde till att eleverna blev ledsna och inte lyssnade på varandra kände jag att vi behövde lägga lite extra tid på att träna just hur man samarbetar på ett givande sätt. Minnespa_se. Välj en scen som berör dig. Just nu bearbetar mina nior dilemman (tidigare inlägg Dilemman vidgar perspektiven).

Välj en scen som berör dig

Av en slump ramlade jag över den norska novellfilmen Min bror Mikael (16:31). En fantastiskt gripande historia om Joakim, som har Down syndrom, och hans storebror Mikael. Mikael brottas med många känslor, till exempel en gränslös broderskärlek, men känner samtidigt en enorm frustration över att behöva anpassa sig efter en bror som är lite annorlunda. Om du var jag - novellfilm : Elina - om rättvisa. Hårda ord: Olika - UR Skola. SE FILMEN: Mobbningsfilmen som gör succé på Youtube. NyheterPublicerad 21:30, 27 aug 2015 I våras skrev Vallentuna Nyheter om en filminspelning på Bällstabergsskolan.

SE FILMEN: Mobbningsfilmen som gör succé på Youtube

Nu har filmen släppts – och blivit en succé. – Det är häftigt att vibidragit till att det pratas så mycket mobbning. Det blev en massa media, jag satti TV4:s morgonsoffa, SVT:s morgonsoffa och det var både radio och tidningar som hörde av sig, säger filmmakaren Lennart Bång som själv mobbades som barn. Det osynliga barnet - Tove Jansson. World's Children's Prize - Hem. Undervisning om att (be)döma rättvist - Nicklas Mörk. I fredags deltog jag på en lektion där min kollega undervisade parallellklassen (åk 5).

Lektionens syfte var att belysa hur lätt det kan vara att snabbt döma någon när man bara lyssnar till sina aktuella känslor och hur svårt det i vissa situationer eller vid motgångar att ta ett steg tillbaka, göra en rationell medveten bedömning av situationen och ta ett bra eller rättvist beslut. Detta var något klassen behövde undervisning i vid tillfället då det hade skett flera incidenter där snabba beslut framkallat tårar hos både lärare och elever. Sökresultat. Lärlabbet är en serie för, om och med lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling. Serien startar upp med ett program om att se mobbing: Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt.

En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. Banderoll: Mobbning, offer och förövare. Lennart Bång - Stå upp för de Tysta. Njut av goda ord » Retorik i skolan. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen och par Material: Tidtagarur Arbetsmodell: Placera ut lika många stolar som elever i två rader mitt emot varandra. Se till att det finns ett tomutrymme mellan stolarna i varje rad (rad A och rad B). Stolarna mitt emot varandra ska stå på så bekvämt ”pratavstånd” att elev A och elev B nästan nuddar varandras knän. Om eleverna inte bildar jämna par, får läraren själv hoppa in och delta i övningen. A) Varje elev i rad A tar ögonkontakt med eleven mitt emot i rad B och säger tre bra, positiva saker om och till honom/henne.

Eleverna i rad A flyttar ett steg till vänster och den elev som sitter längst ut till vänster flyttar och sätter sig längst ut till höger. Krig gör att många barn måste fly. Alla Människor! Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Se filmen! Om filmen Den här filmen berättar kortfattat och övergripande om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Filmen kan visas som en uppstart inför arbete med mänskliga rättigheter och är en bra början om du vill arbeta med alla delarna i materialet Alla människor! Om du pratar om mänskliga rättigheter för första gången med din klass kan du börja med att fånga upp deras tankar och kunskaper om ämnet.

Att ta fram förhållningsregler för att lyckas med terminens lärande är min in... Första lektionen med eleverna och du vet inte vad du ska göra? Det kanske t o m är nya elever du möter som du inte har någon relation till. Själv möter jag i höst fyra nya nior och en av dem är jag mentor för. Jag tänkte börja skapa spelregler vid något av de första tillfällena vi har lektion. Vad har de för mål och vilka är deras förebilder? Det är en utmärkt ingång för att gemensamt sätta upp förhållningssätt så de inte blir på mina premisser och på köpet får eleverna metareflektera över sitt lärande. Jag har tidigare använt mig av dessa regler som jag tagit fram utifrån att ha påverkats av de fina regler som Malin Larsson delat. Nästa steg, som Nottingham nämner, är att resonera vidare på vilket sätt social samverkan kan skapas så vi visar varandra respekt och att alla kan lära av varandra.

De kommer antagligen likna de förra jag hade men det blir elevernas. Klassråd » Retorik i skolan. Jag <3 internet - Statens medieråd. Appar för social kompetens & värdegrund. Image10.jpg (JPEG Image, 1304 × 732 pixels) - Scaled (78%) Inte bara lärare… Kommer ni ihåg den där reklamen som gick på TV för några år sedan. Kvinnan med det perfekta leendet som på dubbad svenska förklarade att ”jag är inte bara tandläkare, jag är mamma också..” Så är det ju. I stort sett allt jag skriver här, skriver jag utifrån min roll som lärare, men jag är inte bara lärare, jag är mamma också. Vårt välkomstbrev till ettagluttarna. LIVSKUNSKAP/ EQ/ SET/ ART. Reading.

Engelska

Etik de 55 viktiga!