background preloader

World War One Trench Warfare

World War One Trench Warfare
Related:  Historia

History Lessons The Reading Like a Historian curriculum engages students in historical inquiry. Each lesson revolves around a central historical question and features a set of primary documents designed for groups of students with a range of reading skills. This curriculum teaches students how to investigate historical questions by employing reading strategies such as sourcing, contextualizing, corroborating, and close reading. Instead of memorizing historical facts, students evaluate the trustworthiness of multiple perspectives on historical issues and learn to make historical claims backed by documentary evidence. To learn more about how to use Reading Like a Historian lessons, watch these videos about how teachers use these materials in their classrooms. Click here for a complete list of Reading Like a Historian lessons, and click here for a complete list of materials available in Spanish.

Russian Revolution — History.com Articles, Video, Pictures and Facts The February Revolution (known as such because of Russia’s use of the Julian calendar until February 1918) began on March 8, 1917 (or February 23 on the Julian calendar), when demonstrators clamoring for bread took to the streets in the Russian capital of Petrograd (now called St. Petersburg). Supported by huge crowds of striking industrial workers, the protesters clashed with police but refused to leave the streets. On March 11, the troops of the Petrograd army garrison were called out to quell the uprising. The imperial government was forced to resign, and the Duma formed a provisional government that peacefully vied with the Petrograd Soviet for control of the revolution.

2. Att vara en sådan som ingriper Det kan vara bekvämt och kännas riskfritt att vara kvar i åskådarrollen. Trots det har människor, oavsett konsekvenser, valt att lämna åskådarrollen för att ingripa och de har därmed påverkat historiens utveckling och individers liv. Den första övningen syftar till att ge eleverna möjlighet att reflektera kring varför en del människor väljer att ingripa. Den andra övningens syfte är att öka förståelsen hos eleverna för att en person som ingriper inte alltid behöver vara en hjälte i stora historiska sammanhang. Den tredje övningen handlar om Agerapriset, ett pris som tilldelas en person som vågar ingripa och agera för sina medmänniskor. Titta på vittnesmålen: I klippet ovan berättar Hania om hur hon lyckades fly ut ur gettot tack vare hennes mamma och hur hon klarar sig undan nazisterna tack vare en polsk kvinna.Hania föddes 1934, i en judisk familj i Osweiecim (senare Auschwitz) i Polen. Övning A Vad är det som gör vissa personer till sådana som ingriper för att hjälpa andra? Övning B

The Treaty of Versailles The Treaty of Versailles was the peace settlement signed after World War One had ended in 1918 and in the shadow of the Russian Revolution and other events in Russia. The treaty was signed at the vast Versailles Palace near Paris - hence its title - between Germany and the Allies. The three most important politicians there were David Lloyd George, Georges Clemenceau and Woodrow Wilson. The Versailles Palace was considered the most appropriate venue simply because of its size - many hundreds of people were involved in the process and the final signing ceremony in the Hall of Mirrors could accommodate hundreds of dignitaries. World War One had left Europe devastated. Britain : 750,000 soldiers killed; 1,500,000 woundedFrance : 1,400,000 soldiers killed; 2,500,000 woundedBelgium : 50,000 soldiers killedItaly : 600,000 soldiers killedRussia : 1,700,000 soldiers killedAmerica : 116,000 soldiers killed Those who had fought against the Allies suffered heavy casualties as well: Territorial 1.

1. Åskådarens betydelse I en situation där det finns förövare och offer så finns det många gånger även andra som tysta tittar på och inte ingriper, det vi kallar åskådare.Vad är det som gör att vi inte ingriper i en situation där en eller flera människor blir utsatta för något? Den första övningen går ut på att eleverna får reflektera över varför människor blir passiva åskådare i stället för att ingripa. Det finns givetvis många olika orsaker till detta och användbara begrepp i övningen kan vara risk, ansvar och handlingsutrymme. Den andra övningen ger utrymme för en estetisk och/eller litterär reflektion kring åskådarrollen i ett historiskt perspektiv. Syftet är att se likheter mellan situationer som ägt rum tidigare i historien och de som inträffar idag. Du hittar diskussions- och gestalningsövningar längre ned på sidan efter vittnesmålen. Titta på vittnesmålen: Övning A Att ingripa eller inte? Dela in eleverna i mindre grupper och be dem diskutera åskådarens roll i de olika vittnesmålen. Övning. Övning C

Här är bilderna som ändrade världen Amerikanska soldater reser flaggan i Iwo Jima, Japan 23 februari 1945. Foto: Joe Rosenthal/AP/TT En man faller från World Trade center i New York, 11 september 2001, Foto: Richard Drew/AP/TT Den sydvietnamesiske polischefen avrättar en Viet Cong-soldat i Saigon, 1968. Buddhistmunken Quang Duc bränner sig till döds i Saigon 1963, i protest mot den sydvietnamesiska regeringen. Skräckslagna och brända barn flyr sedan sydvietnamesiska styrkor av misstag napalm-bombat egna soldater och civila 1972. Löparna John Carlos och Tommie Smith gör black power-hälsning vid OS i Mexiko 1968. En grupp judar förs bort ur ghettot i Warszawa april 1943. Astronauten Edwin "Buzz" Aldrin på månen, juli 1969. Situation room i Vita huset. Den östtyske gränsvakten Conrad Schumann hoppar över den nästan färdigställda Berlinmuren 15 augusti 1961. En ensam man möter stridsvagnarna i Peking när militären slog ner demokratiprotesterna 1989. Lennart Nilssons banbrytande bilder på ett foster.

Reading Like A Historian The Reading Like a Historian curriculum engages students in historical inquiry. Each lesson revolves around a central historical question and features sets of primary documents designed for groups of students with diverse reading skills and abilities. This curriculum teaches students how to investigate historical questions by employing reading strategies such as sourcing, contextualizing, corroborating, and close reading. Instead of memorizing historical facts, students evaluate the trustworthiness of multiple perspectives on historical issues. How do I use these lessons in my classroom? The 73 lessons in the U.S. curriculum, initial 37 lessons of the world curriculum, and 5 lessons in the introduction to historical thinking unit can be taught in succession. 1) Establish relevant background knowledge and pose the central historical question. *Note: United Streaming requires a subscription to Discovery Education. 3) Whole-class discussion about a central historical question. Of course!

Night will fall När de allierade gick in i nazisternas koncentrationsläger var det de dödas och halvdödas rike som mötte dem. Och allt dokumenterades på film. Andra världskrigets koncentrationsläger befriades av de allierade 1945 och allt dokumenterades på film. Soldaterna hade aldrig kunnat förbereda sig på de fruktansvärda scener som mötte dem. Filmerna skulle bli avgörande i de internationella tribunaler som fällde många av de ansvariga nazisterna för krigsbrott. Filmmaterialet från brittiska, amerikanska och sovjetiska krigskameror skapar tillsammans med de starka ögonvittnesskildringarna från soldater och överlevande, en unik inblick i nazisternas värsta illdåd. Brittisk dokumentär från 2013 av André Singer. Bedömningsstöd i historia 1a1 och 1b Det här bedömningsstödet i historia 1a1 och 1b ger stöd för bedömning i relation till den del av kunskapskraven som rör arbetet med historiskt källmaterial. Den uppgift som ligger till grund för bedömningsstödet har en tydlig koppling till ämnets syfte, det centrala innehållet i de aktuella kurserna i ämnesplanen och kunskapskraven i dessa kurser. Uppgiften kan också användas som modell för liknande uppgifter, med annat källmaterial och andra historiska processer och sammanhang i fokus.

Slavery and the Making of America . For Teachers . Primary Sources WPA Slave Narratives documents/wpa.html In the 1930s, the Works Progress Administration sponsored a Federal Writers' Project dedicated to chronicling the experience of slavery as remembered by former slaves. Their stories were recorded and transcribed. Slave Memories A Flash Interactive with audio clips of first hand accounts recorded by the WPA. Books for St documents/kids.html A resource of books written about slavery for children and teens. Legal Rights and Government Transcribed interviews with audio clips of personal slave narratives relating to the theme of legal rights and government. Primary-source documents related to legal rights and government -- includes legal documents, court papers, pamplets and more. The Family Men, Women and Gender Living Conditions

Related: