background preloader

Åk 1

Åk 1
Related:  åk 1Lärarbloggar

Läs- och skrivundervisning i åk 1 Detta läsår har jag en ny tjänst på en större skola vilket innebär att jag har specialläraransvar i åk 1 och åk 2. Innan läsåret startade funderade vi mycket över hur vi skulle kunna möta eleverna i åk 1 som börjar skolan med så skilda förutsättningar och erfarenheter. Det finns elever som endast kan ett fåtal bokstäver och andra som läser kapitelböcker. Vi har runt 60 elever uppdelade på 3 klasser. Klassrummen ligger på samma våningsplan och mitt rum ligger i mitten vilket är kanon när man vill finnas för många och vara en del av allt det som händer i undervisningen. För att möta våra "ettor" där de befinner sig har vi valt att lägga två pass i veckan med grupper av elever indelade efter hur långt de kommit i sin läs- och skrivinlärning. Alla 3 klasserna har Natur och Kulturs material "ABC-klubben" som läslära och arbetsbok. Övriga elever som har läsläxa i "Den magiska kulan" ges och följs upp på halvklasspassen som ligger mot idrotten.

Bokstavsarbete Arkiv: Inlägg som flyttats från min klassblogg skrivet 2012-09-12 Så gott som varje vecka jobbar vi med en ny bokstav. Nu ska ni få veta hur vi gör. Vi samlas på mattan och fröken tar fram några bildkort på djur. Vi letar efter bokstaven i väggalfabetet. Barnen får ge förslag på ord där de hör bokstaven. Fröken visar hur bokstaven skrivs i skrivhuset, som har tak, mellanvåning, golv och källare. Fröken tar fram många bilder och alla barn får varsin bild. Fröken visar en bild, till exempel på en myra. Vi får också lära oss en ny ordbild. När vi har haft vår samling med muntliga övningar på mattan är det dags att jobba. Vi sätter oss på våra platser och tränar ännu en gång på bokstavsformen med fingret. Bokstavsschemat får barnen jobba med i sin egen takt: 1. 2. 3. 4. När allt detta jobb lagts ner och barnen tränat på bokstavens ljud och form går vi över till Den magiska kulans arbetsbok.

stella savvidou | En lärare under ständig utveckling VÖL – mycket mer än en modell för att träna läsförståelse av faktatext Jag går just nu en kurs i RU, Reciprokal Undervisning i läsförståelsestrategier och har där kommit i kontakt med en forskare som heter Jim Cummins. Han presenterar det vi lärare har hört många gånger, nämligen att man som lärare måste utgå från det som eleven känner till och successivt öka svårighetsgraden för att inlärning och språkutveckling ska ske. Samma tanke förmedlar Pauline Gibbon som dessutom menar att vi måste undervisa hjärnan så som den vill ha det; att gissa och vara nyfiken driver hjärnan och underlättar inlärningen. VÖL är en konkret arbetsmodell som används för att träna läsförståelse av faktatext och baseras bl a på den forskning jag nämner ovan. Jag har under två veckor arbetat med modellen i några av mina klasser som jag undervisar i so och jag kan se flera fördelar med den. Däremot kan jag redan se flera andra fördelar: Lektionerna får en naturlig struktur. Modellen har visat sig väcka ett genuint intresse för det aktuella ämnet bland eleverna.

Math in Children's Literature Math in Children's Literature 205K+Save New Update! Dec. 28, 2016My goal is to gradually update this list with new links. You can see which sections have been updated by looking for New! New! Latest Update: March 8, 2014 I try to update the following list of Math Books for Kids on a regular basis. Why Do I Keep Up This List? Linking Children's Literature to Math A few important notes about this list: 1. 2. 3. Addition/Subtraction 12 Ways to Get 11, Eve Merriam *The 329th Friend , Marjorie Weinman Sharmat (lesson)The Action of Subtraction , Brian Cleary Centipede's 100 Shoes , Tony RossEach Orange Had 8 Slices , Paul Giganti (also multiplication)Elevator Magic , Stuart Murphy (subtracting) The Grapes of Math , Greg TangThe King's Commissioners , Aileen Friedman (addition, skip counting) Math Appeal , Greg Tang Math Fables , Greg TangMath For All Seasons , Greg TangMath-terpieces , Greg Tang Monster Math , Anne Miranda (counting)Monster Musical Chairs, Stuart Murphy My Little Sister Ate One Hare , Dr.

Veckans bokstav - Mia Kempe Att undervisa den första läs- och skrivinlärningen är bland det roligaste, men också svåraste, man kan göra som lärare. I samma klass kan det finnas allt från barn som precis börjat känna igen symboler till barn som nästan läser flytande. Vilken utmaning för lärare att organisera en undervisning som passar alla! Frågan är om det någon gång skiljer så mycket i barnens individuella behov. I detta inlägg tänker jag berätta om min struktur gällande bokstavsarbetet i åk.1, hur jag brukar presentera bokstäverna och den arbetsgång jag brukar använda mig av. Jag börjar med att presentera de olika nivåerna (eller stegen) som finns i läs- och skrivutvecklingen med utgångspunkt från boken ”Grunderna inom läs- och skrivinlärning” av Inger Fridolfsson 1.Pseudoläsning (eller skenläsning) är det första steget. 2.Logografisk läsning. 3.Alfabetisk läsning är tredje steget i läsprocessen. Skrivutvecklingen följer samma utvecklingssteg som läsutvecklingen och de olika processerna stödjer varandra. Läskoden

Bokstavsträning Upload Emily Hedström Loading... Working... ► Play all Bokstavsträning Emily Hedström26 videos3,354 viewsLast updated on Mar 3, 2016 Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists...

Info om hur det fungerar | Skola 365 Viktig info för dig som vill vara med och skriva här på bloggenSuperkul att så många har anmält sig och vill skriva på bloggen under året (den 3/1 var det 377 st). För att göra klart din anmälan behöver du gå in via länken som du fått och skriva upp dig på ett datum. Vi kommer att hålla anmälan öppen (även om det är fler än 366) tills alla datum är bokade. Om du ej har länken, mejla oss på mailskola365(@)gmail.com eller kontakta oss via Facebook eller Twitter så skickar vi den till dig.Du som har anmält dig efter den 1/1 får inget mejl utan du får all info (inkl länk till datumformuläret) direkt som bekräftelsesvar när du skickar in din anmälan. Välkommen till initiativet 365, en blogg om skola i årets alla dagar under 2016. Vi vill börja med att förtydliga att vi vet att det är 366 dagar under 2016, men vi hoppas så klart att initiativet kommer att leva vidare i fler än ett år så vi valde det namn som mest återspeglar tanken om ett år. Frågor och svar Övrigt

Related:  ABC-klubben