background preloader

Åk 1

Åk 1
Related:  åk 1Lärarbloggar

Läs- och skrivundervisning i åk 1 Detta läsår har jag en ny tjänst på en större skola vilket innebär att jag har specialläraransvar i åk 1 och åk 2. Innan läsåret startade funderade vi mycket över hur vi skulle kunna möta eleverna i åk 1 som börjar skolan med så skilda förutsättningar och erfarenheter. Det finns elever som endast kan ett fåtal bokstäver och andra som läser kapitelböcker. Vi har runt 60 elever uppdelade på 3 klasser. Klassrummen ligger på samma våningsplan och mitt rum ligger i mitten vilket är kanon när man vill finnas för många och vara en del av allt det som händer i undervisningen. För att möta våra "ettor" där de befinner sig har vi valt att lägga två pass i veckan med grupper av elever indelade efter hur långt de kommit i sin läs- och skrivinlärning. Alla 3 klasserna har Natur och Kulturs material "ABC-klubben" som läslära och arbetsbok. Övriga elever som har läsläxa i "Den magiska kulan" ges och följs upp på halvklasspassen som ligger mot idrotten.

stella savvidou | En lärare under ständig utveckling 50 olika sätt att redovisa en bok Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Kika in på några av länkarna nedanför: VÖL – mycket mer än en modell för att träna läsförståelse av faktatext Jag går just nu en kurs i RU, Reciprokal Undervisning i läsförståelsestrategier och har där kommit i kontakt med en forskare som heter Jim Cummins. Han presenterar det vi lärare har hört många gånger, nämligen att man som lärare måste utgå från det som eleven känner till och successivt öka svårighetsgraden för att inlärning och språkutveckling ska ske. Samma tanke förmedlar Pauline Gibbon som dessutom menar att vi måste undervisa hjärnan så som den vill ha det; att gissa och vara nyfiken driver hjärnan och underlättar inlärningen. VÖL är en konkret arbetsmodell som används för att träna läsförståelse av faktatext och baseras bl a på den forskning jag nämner ovan. Jag har under två veckor arbetat med modellen i några av mina klasser som jag undervisar i so och jag kan se flera fördelar med den. Däremot kan jag redan se flera andra fördelar: Lektionerna får en naturlig struktur. Modellen har visat sig väcka ett genuint intresse för det aktuella ämnet bland eleverna.

ABC-klubben Här kommer jag att dokumentera hur vi valt att arbeta med boken ”Den magiska kulan” ur serien ABC-klubben under vårterminen 2014. Vi kommer att använda oss av lässamtal och läsfixare för att ge barnen bra lässtrategier så att de lättare kan förstå vad de läser. Skrivuppgifter och bild kommer eleverna att kunna påverka så att de blir meningsfulla. Handledningen till ”Den magiska kulan” samt tillhörande böckerMarika Eks blogg Marie Trapps blogg Facebookgruppen ABC-klubben. Då kör vi… Magiska kulan – arbetsgång under våren 2014 Lässamtal i grupp tillsammans med spågumman Spågumman – vad tror ni boken/kapitlet handlar om? Inför varje lässamtal så berättar jag vad kapitlet heter och så får eleverna ta hjälp av spågumman för att gissa vad de tror att kapitlet skall handla om. Skrivuppgift + bild till kapitlet Därefter får barnen en skrivuppgift som handlar om något ur kapitlet. Läsa med en kompis och använda läsfixarna för att förstå texten.

Veckans bokstav - Mia Kempe Att undervisa den första läs- och skrivinlärningen är bland det roligaste, men också svåraste, man kan göra som lärare. I samma klass kan det finnas allt från barn som precis börjat känna igen symboler till barn som nästan läser flytande. Vilken utmaning för lärare att organisera en undervisning som passar alla! Frågan är om det någon gång skiljer så mycket i barnens individuella behov. I detta inlägg tänker jag berätta om min struktur gällande bokstavsarbetet i åk.1, hur jag brukar presentera bokstäverna och den arbetsgång jag brukar använda mig av. Jag börjar med att presentera de olika nivåerna (eller stegen) som finns i läs- och skrivutvecklingen med utgångspunkt från boken ”Grunderna inom läs- och skrivinlärning” av Inger Fridolfsson 1.Pseudoläsning (eller skenläsning) är det första steget. 2.Logografisk läsning. 3.Alfabetisk läsning är tredje steget i läsprocessen. Skrivutvecklingen följer samma utvecklingssteg som läsutvecklingen och de olika processerna stödjer varandra. Läskoden

Info om hur det fungerar | Skola 365 Viktig info för dig som vill vara med och skriva här på bloggenSuperkul att så många har anmält sig och vill skriva på bloggen under året (den 3/1 var det 377 st). För att göra klart din anmälan behöver du gå in via länken som du fått och skriva upp dig på ett datum. Vi kommer att hålla anmälan öppen (även om det är fler än 366) tills alla datum är bokade. Om du ej har länken, mejla oss på mailskola365(@)gmail.com eller kontakta oss via Facebook eller Twitter så skickar vi den till dig.Du som har anmält dig efter den 1/1 får inget mejl utan du får all info (inkl länk till datumformuläret) direkt som bekräftelsesvar när du skickar in din anmälan. Välkommen till initiativet 365, en blogg om skola i årets alla dagar under 2016. Vi vill börja med att förtydliga att vi vet att det är 366 dagar under 2016, men vi hoppas så klart att initiativet kommer att leva vidare i fler än ett år så vi valde det namn som mest återspeglar tanken om ett år. Frågor och svar Övrigt

Monstret -ett romanprojekt | Josef Sahlin Arbetet med ett romanprojekt som detta rör nästan allt som ryms i kursplanen för svenska, förutsatt att man jobbar utöver själva materialet. Diskussioner, bearbetning, jämförelser och analyser ska vara centrala moment utöver själva skrivandet. Här nedan har jag markerat (understruket) ord, fraser och begrepp som jag direkt kan härleda till arbetet. Syfte (Svenska Lgr11) Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språk­ bruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Related: