background preloader

Poesi och cirkelmodellen – en lysande kombination

Poesi och cirkelmodellen – en lysande kombination
Jag ser engagerade elever som sitter och småpratar vid borden Jag hör ett kreativt sorl i klassrummet och pennor som rispar mot papper Jag känner koncentrationen och arbetsron Det är så här det ska vara i en skola. Jag har alltid tyckt att det är lite klurigt att jobba med poesi med eleverna. När det kommer till skrivande av olika dikter brukar klassrumet vara fullt av suckar och pustar. Vånda över att man tror att det ska vara på ett visst sätt och det sättet kan man inte. Men de senaste åren har det blivit bättre och gått bättre. Den här gången kombinerade jag mina tidigare efrarenheter och cirkelmodellen. Hur har vi då jobbat? Fas 1- bygga upp kunskap Vi tittade tillsammans på en presentation som vår bibliotikare visade oss. Fas 2 – läsa och undersöka texter Nu var det dags att möta massor av olika dikter. Fas 3 – skriva gemensam text Vi skrev dikter tillsammans. Fotboll rund, hård Flyger sparkas skjuts Den studsar mot mål Fotboll Fas 4 – skriva på egen hand Vilken lektion!

Bildspråk - Presentation by Annika Sjödahl Att arbeta med poesi i svenska 1 Under några veckor har jag och mina elever arbetat med poesi. Det har varit ett superskoj arbetsområde. Vi är inte riktigt klara men vi har kommit en bra bit på väg. När jag planerade tog jag min utgångspunkt i ämnet svenska och kursplanen för svenska 1. Jag funderade över de olika förmågor som eleverna ska utveckla samt det centrala innehållet. Vad har vi då gjort? Eleverna har skrivit samplingsdikter utifrån 35 olika diktsamlingar som jag plockade upp på biblioteket. Eleverna har vidare försökt, utifrån dikters innehåll, språk och form, sätta in dem på en tidslinje. Vi har också läst dikter från olika epoker och länder och när jag kände att eleverna fått lagom med input blev det dags att skriva egna dikter. "Alla ska skriva fyra rader på ett papper. När sidan på pappret var fullt med rader var det dags för gruppen att läsa igenom sin dikt och sätta en rubrik. Efter denna övning var det enkelt att gå över till att skriva egna dikter.

Writing template – I am You should write a poem by describing yourself. Start your sentences by using I am. You could either use the template below or come up with your own ideas. Remember to use figures of speech if you would like to develope your poem. We will do this in class. Writing template – I Am I am sharp and focused (two special characteristics) I wonder what the camera really sees (something you are actually curious about) I hear the buzzing bee (an imaginary sound) I see flowers in early morning light (an imaginary sight) I want to stop time in a box (an actual desire) I am sharp and focused (the first line of the poem restated) I pretend to be a statue (something you pretend to do) I feel the shakes inside (a feeling about something imaginary) I touch the shutter button (an imaginary touch) I worry about the blurry result (something that really bothers you) I cry that the moment has forever passed (something that makes you very sad) I am sharp and focused (the first line of the poem repeated)

Dags för instruerande text Dags för oss i årskurs 4 att arbeta med instruerande text. Vi använder oss självklart av Cirkelmodellen och vi kommer arbeta med texttypen i svenska och NO under några veckor. Vi börjar med att samtala i grupp och helklass kring följande frågor: Vad är en instruktion?Varför skriver vi instruktioner?Till vem skriver vi instruktioner? Efter det tittar vi tillsammans på texttypens struktur – hur är en instruktion uppbyggd? Språkligt är det nu ett guldläge att gå igenom imperativ med eleverna. Vi kommer skriva gemensam text i klassen och sedan skriver eleverna en egen instruktion. Feedback och feedforward får eleverna denna gång genom respons, two stars and a wish, av de elever som testat att följa instruktionen. Vi täcker in bla följande centralt innehåll i svenska åk 4-6 med arbetet: *Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. En annan viktig aspekt är att det blir ett tydligt samband i skolarbetet.

Skolburken untitled The Starr Spangled Planner: Kaboom! Possibly The Best Center Game Ever! Do you use Kaboom! in your classroom? It has been my go-to center for the past few years, whether I'm teaching Firsties, or now third graders. If Kaboom! is new to you, or it is something you haven't yet tried in your classroom, here are some great reasons to give it a try:1. When I was first introduced to this game by a dear, sweet teacher friend, I didn't believe it! Well, I was happily proved wrong! When I say that I find a way to use Kaboom! Number Identification & CountingCoins/MoneyTimeOne More/One Less and Ten More/Ten LessAddition/Subtraction (fact fluency, missing addends, combinations to ten…etc.)Greater Than/Less Than (with whole numbers and fractions)Identifying Fractions (including unit fractions & mixed fractions)Multiplication factsArea/PerimeterPlace ValueJumps on the Hundred ChartEstimation (estimating the sum of two 3-digit numbers)RoundingTranslating standard form into expanded form Well... 1. 2. 3. When I taught Firsties, I loved using Kaboom! 1. 2. 3. 4. 5.

untitled Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Uttrycksformer för upptäckare - fördjupningÄmnesövergripandeSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssättUttrycksformer för upptäckare - inspirationUttrycksformer för upptäckare - fördjupningVad innebär en språkutvecklande undervisning? Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Syftet med det här materialet är att ge förslag på genrer som tar vara på elevernas lust att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap till andra. Att arbeta med fasta uttrycksformer och medier skapar ramar och trygghet för eleverna. I arbetet med att stödja elevernas lärande har du som lärare nytta av fördjupad kunskap om den specifika presentationsform som ni har valt att arbeta med. Materialet innehåller fördjupningar kring 14 olika presentationsformer, både muntliga och skriftliga. Beskrivning av presentationsformerna Fördjupningsmaterialet spänner över 4 muntliga presentationsformer och 10 skriftliga. Beskrivningen av varje typ av presentationsform följer nedanstående struktur: Rapporter Aktuellt

untitled

Related: