background preloader

Modersmål åk 1-2

Facebook Twitter

Kom%20ih%C3%A5g%20n%C3%A4r%20du%20skriver%21. Sammansatta ord. Höger vänster läsförståelse. Bokstaven Y - MiniYatzy. Vi skriver bokstäver-färglagd. Jobba med ord. Jobba med ord tom.

Sagor

Tidsord till sagan. Textremsor med bild en ska bort. Träna bokstäver ljuda. lamineras (1) 179232 1 102763 Livet i bokstavslandet. Råby skola. Olika sorters läsning behöver representeras i undervisningen.

Råby skola

Egen läsning, läsning med textsamtal, läsning av skönlitteratur och läsning av faktatexter. Det är inte det ena eller andra utan att kunna skapa en balanserad läsundervisning som är utmaningen. Att dessutom möta varje elev på sin nivå i en klass med 27 elever från åk 1 till 3 är en ännu större utmaning. I detta blogginlägg skall jag försöka att berätta lite hur vi lägger upp vårt arbete inom svenskämnet.Vi har valt att hålla ihop klassen i långa arbetspass där vi utgår från målen i NO/SO och bakar in svenskan i form av lyssna, tala, läsa och skriva.

Vårt första gemensamma arbetsområde har varit årstidsväxlingar och livscykler i naturen. Det gemensamma textsamtaletVissa lektioner har vi valt att dela på klassen och i svenskämnet sker detta ett par gånger i veckan. Spågumman - att förutsäga vad en text kommer handla om följer med oss in i andra texter också. Tema Gosedjur åk 1. Under några veckor arbetar vi med temat gosedjur i åk 1.

Tema Gosedjur åk 1

Vi arbetar ämnesövergripande och du ska få arbeta med temat i både bild, engelska, idrott, matematik, musik och svenska. Temat är planerat utifrån elevernas förslag på innehåll i olika ämnen. Tema gosedjur Syfte: Vad ska jag som elev utveckla? I temat "Gosedjur" ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att: avbilda ditt gosedjur med olika tekniker, tex oljepastell och fotografering.lära dig nya ord på engelska och träna på att använda dessa i dialoger.delta i idrott med gosedjuren.göra matematiska undersökningar med ditt gosedjur.sjunga sånger om olika djur.skriva olika slags texter om ditt gosedjur, tex berättande text och faktatext.muntligt berättande om gosedjuret och lyssna när dina klasskamrater berättar om sitt gosedjur. Kopplingar till läroplan Centralt innehåll: Vad ska vi arbeta med? Under temat gosedjur kommer du att få: Bl 1-3 Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Bedömning.

Pedagogiska verktyg

Sannes montessorimateriel. Bildkort och övrigt material. Här har vi samlat bildkort och övrigt material som kan fungera som stöd för det språkstimulerande arbetet.

Bildkort och övrigt material

Bildkort med text och utan text Här finns bilder med och utan text som ni kan använda i olika lekar. Korten kan användas på många sätt, idéer hittar du bland annat i vår lekdatabas. Du kan till exempel skriva "bildkort" i fritextrutan och sen trycka på knappen Hämta. Start » LEKDATABASEN. Spel. Här har vi samlat språkstimulerande spel.

Spel

Du kan skriva ut materialet till spelen. Memoryspel Här finns ordkort till några varianter av memory. Memoryspel stimulerar minne och koncentration. Beroende på hurudant memory ni spelar kan dessutom t.ex. språklig medvetenhet, begrepp och benämning eller sortering stimuleras. Använd korten också till andra spel och lekar.

När du går in på vår lekdatabas och i fritextrutan skriver ordet bildkort eller bilder får du flera tips på lekar. Han-hon-lotto. Textkort. Här har vi samlat textkort som du kan använda när du jobbar med bland annat kortöglor, sammansatta ord, bildspråk och rim.

Textkort

Du kan skriva ut materialet. Kortöglor eller loop-kort Loop-korten består av två delar, en fråga och ett svar. Alla deltagare får ett kort var. Sammansatta_ord[1] Beskrivande rapport. I dag har vi arbetat med den beskrivande rapportens struktur inför att vi ska skriva en text om vargen tillsammans.

beskrivande rapport

Jag använde mig av en text om gråsälen som jag skrivit själv. Jag skrev den själv för att få en beskrivande rapport på lagom nivå för mina elever med en tydlig struktur. För er som läst mitt inlägg om sexfältaren så ser ni att de delar som beskrivs i texten om gråsälen stämmer överens med de fält som vi har i vår sexfältare.

Efter att vi läst igenom texten tillsammans och noggrant gått igenom innehållet i den fick klassen hem den som läsläxa. Detta för att de ska kunna texten och dess innehåll innan vi börjar dekonstruera den. Vi inledde lektionen med att läsa igenom texten tillsammans på smartboarden. Ni som läste mitt tidigare inlägg om sexfältaren vet att min klass ska skriva en gemensam text om vargen. Argumenterande genre. Svampavslut. Nu har vi för första gången jobbat med den argumenterande genren i vår klass.

Argumenterande genre. Svampavslut.

Vi gjorde det som ett avslut på temat om svamparna som vi nu har samlat mycket kunskap om. Vi tittade på en modelltext om rådjur som finns som exempel i boken Låt språket bära av Johansson & Sandell Ring. Vi pratade om vad argumenterande texter kan vara för något. Att man ska övertala någon om sin åsikt eller att någon ska göra något som man vill. Vi pratade om att rubriken gärna ska vara en fråga. Eleverna fick jobba två och två och hjälpas åt att skriva texten mha mallen här ovan. Tycker att det här blev en ok första gång med genren men jag fick hjälpa till en del med argument för svamparna. Fortsättning följer… Bokstavståget. Svenska. ABC pappe c. ABC papper a. ABC papper b. ABC papper d. ABC papper e. ABC papper s, o, m, i, r. ABCpapperLTV. ABCpapperyjgxzqw. ABCpapperfpuh.

Svenska. Alfabetsverser. MandalabokstC3A4ver.