background preloader

Kunskapsbanken - Unga Fakta

Kunskapsbanken - Unga Fakta
Related:  No åk F-6Biologi

Bedömning för lärande; gratis webkurs Teachers Homepage - National Geographic Education This website would like to remind you: Your browser (Firefox 17) is out of date. Update your browser for more security, comfort and the best experience on this site. Educators! Take our survey for a chance to win a $50 Amazon gift card. Xpeditions is now archived in National Geographic Education's new website—natgeoed.org If you liked Xpeditions, you'll love the new media-rich natgeoed.org. www.natgeoed.org Please note: to search for Xpeditions content, check the “include archive” filter. National Geographic Education Twitter Facebook Google+ Email Quiz Connection! Most Popular Latest Videos Giant Traveling Maps Get great resources for introducing geography and map-reading skills to students in Grades K-8.

Skogsäventyret - Svenska Orienteringsförbundet Kunskap, äventyr och laganda Skogsäventyret är Svenska Orienteringsförbundet och Sveaskogs stora skolsatsning för elever i årskurs 4. Skogsäventyret är ett verktyg för lärare att enkelt och effektivt arbeta med skogs- och kartkunskap i skolan. Startar med brev från ugglan Skogsäventyret startar med ett brev från ugglan i skogen. Redo för Skogsäventyret Efter utbildningen är eleverna redo för själva Skogsäventyret där de arbetar i lag för att samla in bevis för att övertyga Olfar att skogen behövs. Gustav Vasa Befolkning Under Gustav Vasas regeringstid (1523-60) hade Sverige en befolkning på ca 800.000 invånare och i Finland bodde ungefär 200.000. Av befolkningen i Sverige bodde 5% i städerna och 4% sysslade med bergshantering i Bergslagen. Upproret mot danskarna Vid tiden för Stockholms blodbad befann sig den unge Gustav Vasa som gisslan i Köpenhamn, hans far och svåger blev två av offren. Krönikan Han begav sig till den avlägsna och självsvåldiga landsdelen Dalarna, där han blev vald till hövitsman. Senare tiders källkritiska historiker har sett Peder Svarts krönika som ett led i kungens propaganda, krönikören har varit ett lydigt verktyg i härskarens händer och skrivit sådant som befäste danskmotståndet och framställde kungen i positiv dager. Gustav Vasa lyckades med hjälp av dalkarlarna och andra grupper inta Stockholm och fördriva Kristian II. 6 juni 1523 valdes han av ständerna i Västerås till Sveriges kung. Reformationen Organisation Dackefejden Arvriket Bibeln Historieskrivare

Sverigeguiden Skolbanken NORDLAB.SE - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP, Göteborgs universitet NORDLAB-SE är en äldre rapportserie med material som fortfarande är användbart. Den behandlar, i form av ett antal 'workshops', några aspekter av naturvetenskap. Ett genomgående drag är att de tar upp forskningsresultat angående elevers vardagsföreställningar om naturvetenskapliga företeelser. Syftet är att presentera dessa resultat och stimulera till att vidareutveckla skolans naturvetenskapliga undervisning. Vissa av rapporterna i NORDLAB-SE ingår även i rapportserien Ämnesdidaktik i praktiken. Ladda ner rapporterna som pdf-filer Inom detta tema behandlas växelspelet mellan teori och observationer, liksom att välja lämpliga system och att genomföra kontrollerade experiment. Det är elevernas möjligheter att förstå skolkursernas naturvetenskapliga innehåll som står i fokus för detta tema. I detta tema ingår frågor om natur och moral och hur elever uppfattarvissa miljöproblem ur både natur- och samhällsperspektiv.

Main Index -- Exploring Nature Educational Resource -- A Natural Science Reso... indicates a section of the site that is available to subscribing members only. Not a member? Feel free to click on these links and view the samples we have made available. Then check out the low cost and great benefits to subscribers! Home | Citing this Reference | About Us | Frequently Asked Questions | Contact Us | Privacy ©2005-2015 Sheri Amsel. Website developed by Grayslake Webmasters Nationella prov och bedömningsstöd för SO-ämnen Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer. Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla. Biologi: Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? Fysik: Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar i fysik som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Hitta regler Kemi: Matens kemi Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde kan organiseras. Matens kemi Teknik: Tekniska lösningar i vardagen Materialet består av uppdrag som utgångspunkt för elever och lärare att tillsammans utforska tekniska lösningar i vardagen. Tekniska lösningar i vardagen

Biology Archives - Science Sparks Playing Detective – add some science to role play This post is all about adding a bit of science sparkle to role play, the activities should hopefully add a simulating and educational twist to an already fun game. My little boy is usually a bit reluctant to play role play games, but generally if I add in a task or some props he is much more enthusiastic. Here are just a few of our favourite ideas. Make a disguise/camouflage Where are you playing? Read More Why do plants need water? A few days ago we noticed that one of our little pumpkin plants on the window sill had wilted. Challenge and Discover – Water Science This month, Inspiration Laboratories and I are challenging you to create a fun water experiment. Growing Microorganisms – Dirty Potatoes Welcome to more Spectacular Summer Science, today we’re growing microorganisms Following on from our hand washing exercise last week we tried another related activity. Heart Rate Investigation Germs and worms 50 Kitchen Science Experiments

Detektiven Idag har vi tränat på nya ord på ett nytt sätt. Vi satt i grupper och hjälptes åt med ett ord var. Vi skulle fylla i fyra rutor om ordet. Vi diskuterade fram en förklaring till ordet.Vi skrev en mening med ordet.Vi ritade en bild till ordet.Vi berättade i vilken miljö ordet används. Nu blev vi experter på ett ord. Vi pratade om lite andra ord också, och sen lekte vi en lek.

Skoltips för lärare - naturkunskap Uppsatser, faktablad och lektionstips samlade av Na-lärare Erika R. Du hittar sidor om botanik, kroppen, djur, miljö och mycket mer på bloggen Skoltips för lärare. Materialet spänner över hela Na-ämnet. Du hittar allt från atomer, bakterier, cellen, insjöar till vinterekologi och Östersjön. Observera att materialet endast får användas i privat bruk, får alltså inte publiceras. Obs! På denna blogg kan allt material nedladdas kostnadsfritt. Beträffande skoluppsatser och faktafiler mottages gärna tips om eventuella texter eller bilder saknar adekvat källhänvisning eller har inhämtats på tveksamt sätt.

Experience Just How Big the Universe is, in One Mind-Blowing Interactive You need a more recent version of Adobe Flash Player. Recently, NASA scientists combined data from the Spitzer and Hubble Space Telescopes to discover the most distant galaxy known to date. The galaxy, named Abell2744 Y1, was formed around 13.2 billion years ago when the universe was extremely young. Image: Galaxy cluster Abell2744 obtained by the Hubble Space Telescope (Credit: NASA) But what does that really mean? Most of us have trouble visualizing the height of buildings, or the distance it takes to get home from work, let alone things on an intergalactic scale. Even cooler are the tidbits of information that are provided when you click on an object. 1. This is the smallest unit of scale in the universe. As you can see from the animation it takes a bit of zooming to reach this scale. 2. Fundamental particles such as quarks, neutrinos and the Higgs boson are theoretically point sized. 3. 4. Tres-4 is the second largest planet discovered so far. 5. 6. 7.

Related: