background preloader

Kunskapsbanken - Unga Fakta

Kunskapsbanken - Unga Fakta
Related:  No åk F-6

Bedömning för lärande; gratis webkurs Teachers Homepage - National Geographic Education This website would like to remind you: Your browser (Firefox 17) is out of date. Update your browser for more security, comfort and the best experience on this site. Educators! Take our survey for a chance to win a $50 Amazon gift card. Xpeditions is now archived in National Geographic Education's new website—natgeoed.org If you liked Xpeditions, you'll love the new media-rich natgeoed.org. www.natgeoed.org Please note: to search for Xpeditions content, check the “include archive” filter. National Geographic Education Twitter Facebook Google+ Email Quiz Connection! Most Popular Latest Videos Giant Traveling Maps Get great resources for introducing geography and map-reading skills to students in Grades K-8.

En värld i förändring Skogsäventyret - Svenska Orienteringsförbundet Kunskap, äventyr och laganda Skogsäventyret är Svenska Orienteringsförbundet och Sveaskogs stora skolsatsning för elever i årskurs 4. Skogsäventyret är ett verktyg för lärare att enkelt och effektivt arbeta med skogs- och kartkunskap i skolan. Startar med brev från ugglan Skogsäventyret startar med ett brev från ugglan i skogen. Redo för Skogsäventyret Efter utbildningen är eleverna redo för själva Skogsäventyret där de arbetar i lag för att samla in bevis för att övertyga Olfar att skogen behövs.

Sverigeguiden Skolbanken NORDLAB.SE - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP, Göteborgs universitet NORDLAB-SE är en äldre rapportserie med material som fortfarande är användbart. Den behandlar, i form av ett antal 'workshops', några aspekter av naturvetenskap. Ett genomgående drag är att de tar upp forskningsresultat angående elevers vardagsföreställningar om naturvetenskapliga företeelser. Syftet är att presentera dessa resultat och stimulera till att vidareutveckla skolans naturvetenskapliga undervisning. Vissa av rapporterna i NORDLAB-SE ingår även i rapportserien Ämnesdidaktik i praktiken. Ladda ner rapporterna som pdf-filer Inom detta tema behandlas växelspelet mellan teori och observationer, liksom att välja lämpliga system och att genomföra kontrollerade experiment. Det är elevernas möjligheter att förstå skolkursernas naturvetenskapliga innehåll som står i fokus för detta tema. I detta tema ingår frågor om natur och moral och hur elever uppfattarvissa miljöproblem ur både natur- och samhällsperspektiv.

Giza 3D - Dassault Systèmes 3841 tombs and monuments listed. Thanks to 10 years of collected research, Dassault Systèmes was able to reconstruct the Giza Necropolis as accurately as possible. Main Index -- Exploring Nature Educational Resource -- A Natural Science Reso... indicates a section of the site that is available to subscribing members only. Not a member? Feel free to click on these links and view the samples we have made available. Then check out the low cost and great benefits to subscribers! Home | Citing this Reference | About Us | Frequently Asked Questions | Contact Us | Privacy ©2005-2015 Sheri Amsel. Website developed by Grayslake Webmasters

Nationella prov och bedömningsstöd för SO-ämnen Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer. Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla. Biologi: Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? Fysik: Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar i fysik som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Hitta regler Kemi: Matens kemi Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde kan organiseras. Matens kemi Teknik: Tekniska lösningar i vardagen Materialet består av uppdrag som utgångspunkt för elever och lärare att tillsammans utforska tekniska lösningar i vardagen. Tekniska lösningar i vardagen

Färdiga tidslinjer då.nuEn tidslinje på svenska (Wikipedia). Titta och läs tusentals fascinerande tidslinjer eller skapa egna. Storbritanniens historia World History Atlas & Timelines since 3000 BC En fantastisk tidslinje. Biology Archives - Science Sparks Playing Detective – add some science to role play This post is all about adding a bit of science sparkle to role play, the activities should hopefully add a simulating and educational twist to an already fun game. My little boy is usually a bit reluctant to play role play games, but generally if I add in a task or some props he is much more enthusiastic. Here are just a few of our favourite ideas. Make a disguise/camouflage Where are you playing? Read More Why do plants need water? A few days ago we noticed that one of our little pumpkin plants on the window sill had wilted. Challenge and Discover – Water Science This month, Inspiration Laboratories and I are challenging you to create a fun water experiment. Growing Microorganisms – Dirty Potatoes Welcome to more Spectacular Summer Science, today we’re growing microorganisms Following on from our hand washing exercise last week we tried another related activity. Heart Rate Investigation Germs and worms 50 Kitchen Science Experiments

Detektiven Idag har vi tränat på nya ord på ett nytt sätt. Vi satt i grupper och hjälptes åt med ett ord var. Vi skulle fylla i fyra rutor om ordet. Vi diskuterade fram en förklaring till ordet.Vi skrev en mening med ordet.Vi ritade en bild till ordet.Vi berättade i vilken miljö ordet används. Nu blev vi experter på ett ord. Vi pratade om lite andra ord också, och sen lekte vi en lek.

Related: