background preloader

Klassrumsorganisation

Facebook Twitter

Nissedörr i jul? 24 tips och förslag på roliga... 1 av 4: Nissedörr har blivit den nya adventskalendern i många hem.

Nissedörr i jul? 24 tips och förslag på roliga...

För ett par år sedan blev det så stort att flera butiker sålde slut på nissedörrar. Foto: Instagram: @nisseflyttarin 2 av 4: Nissedörrarna fungerar som en julkalender, där nissen kan ge små presenter, skriva brev eller göra bus. Printables.se. Tre korta tips när du startar med en ny klass · Maria Kempe. Detta läsår har verkligen börjat med en rivstart.

Tre korta tips när du startar med en ny klass · Maria Kempe

Jag har ställt i ordning ett nytt klassrum, planerat upp undervisning och tagit emot 24 glada förstaklassare som började skolan i måndags. Det har varit intensivt men också väldigt, väldigt roligt. Åk 1. Planering för läsåret och veckoupplägg med Livet i Bokstavslandet Livet i Bokstavslandets ord- och bildkort Tema Valet Läsläxa i läseboken Livet i Bokstavslandet Läsläxor och upplägg i åk 1 med Livet i Bokstavslandet.

åk 1

Grej of the day lista med presentationer. Att starta upp en etta. Det är lika härligt varje gång!

Att starta upp en etta

Att möta en ny klass, lära känna varandra, skapa en lärande miljö och gemenskap. Underlag till elevledda utvecklingssamtal. På vår drive hittar ni underlag till elevledda utvecklingssamtal för år 2 och 3.

Underlag till elevledda utvecklingssamtal

Det går så klart att använda dem till lärarledda samtal också Vi brukar låta våra elever arbeta med underlaget några lektioner, sen tittar vi igenom underlaget tillsammans och tittar på målen tillsammans. Vi brukar ta målen muntligt tillsammans med eleven och sen fylla i vår del före samtalet. Sen tränar eleverna i par på att presentera sitt samtal. Ledarskapsexperten: Undvik fallgroparna i klassrummet. Elever på semester utan lov riskerar böter. Tydlig lektionsstruktur för ett lugnare klassrum. En kort sammanställning av skolinspektionens rapport.

Tydlig lektionsstruktur för ett lugnare klassrum

Bilden kommer ifrån min föreläsning "Det förutsägbara klassrummet, en plats för studiero". Resultatet kanske inte är så förvånande. Ett tydligt ledarskap, både hos lärarna och rektorerna, som skapar tydliga ramar för eleverna är ju kända framgångsfaktorer när det gäller studiero. Särskilt begåvade elever. Vässa hembreven och förklara skolans innehåll. Jag har många synpunkter på skolans hembrev.

Vässa hembreven och förklara skolans innehåll

De behöver utvecklas och de behöver diskuteras på skolan. Vill vi ha de hembrev vi själva skickar? Är en fråga vi kan ställa oss. I Undervisningen mellan oss (2016) skriver jag om betydelsen av skolans hembrev: Hur BRAVOLesson fungerar - lektion och peer observation och mer ... PAX i skolan – För studiero och trygghet i klassrummet. Så skapade läraren studiero med flexibelt klassrum. 10 tips till dig som är ny som lärare - Karin Boberg. Ta rätt beslut i klassrummet. Så påverkas skolan av den fysiska lärmiljön.

Som lärare blir det många timmar varje dag i skolans lokaler.

Så påverkas skolan av den fysiska lärmiljön

Men trots all den tid som läggs i lektionssalarna varje dag är den fysiska lärmiljön i svensk skola ofta sparsamt utformad och sällan prioriterad. Det menar Malin Valsö, leg. psykolog som har en mångårig erfarenhet som skolpsykolog och inom habilitering och BUP. Att skapa ramar i åk 1. Att ta emot en ny etta är något alldeles speciellt.

Att skapa ramar i åk 1

Den som har provat vet precis vad jag talar om. After 100 Years of the Same Teaching Model It’s Time to Throw Out the Playbook – Education Rickshaw. In looking back at my parents’ education in the 1950s and 60s, and my own education in the 1990s and 2000s, I worry sometimes that despite the huge advances that we’ve seen in technology, not much has changed when it comes to how we view learning and how we design learning environments.

After 100 Years of the Same Teaching Model It’s Time to Throw Out the Playbook – Education Rickshaw

The transmission model of education is still the name of the game, although in some circles there are signs of its erosion. I would like to take you on a journey in this post, starting from the 1950s banking model (Freire, 1968) of instructional design, before comparing it to my own schooling experiences as a digital native at the turn of the century. Then, finally, I would like to share my vision for C21 learning, and propose some ways that we can move forward so that we are meeting the needs of today. 12 Ways to Upgrade Your Classroom Design. Ta rätt beslut i klassrummet. Sju tips på anpassningar för lärande. Genom att undanröja hinder och bedriva en undervisning som passar fler elevers lärande höjs hela klassens resultat.

Lärarna Sandra Aadalen och Emelie Sköld på ESS gymnasiet tipsar om sju anpassningar alla elever tjänar på. Koppla till elevernas livsvärld Genom att koppla undervisningen till vad eleverna vet sen tidigare, deras förväntningar och erfarenheter blir de engagerade och mer intresserade av att ta till sig ny information. Det handlar inte om att koppla till elevernas intressen och hobbies utan om vad som är allmänmänskligt och intressant för en tonåring. Steg att ta för att få en klass att fungera, alla artiklar A-L. Steg att ta för att få en klass att fungera, alla artiklar A-L IntroduktionGör problemet till ditt egetFokusera på det du skall göra! Behåll ditt lugn och din låga puls, och gör inget förhastat!

Låt en i taget tala och se till att alla andra, även du själv, är tyst då någon talar! Att skapa ett lugn - Karin bygger undervisning. Oavsett skola, oavsett rum, blir det ingen undervisning om det inte skapas ett lugn. En feedback som jag ofta får och har fått genom åren är att på dina lektioner finns ett lugn. Vad är nyckeln bakom lektionen som börjar och slutar helt enligt plan? Tydlig lektionsstruktur för ett lugnare klassrum. Tydlig struktur på lektionerna är en framgångsfaktor för studiero. I detta inlägg kan du ta del av ett förslag på en lektionsstruktur och även ladda ned bildstöd som kan användas till. För två år sedan kom Skolinspektionen ut med rapporten ”Skolans arbete för att säkerställa studiero”. Flamskyddsbehandlade, M1-certifierade mörkläggande gardin Flamskyddsbehandlade mörkläggningsgardin Ljusgrön Moondream. Skapa stödmallar för studiero.

Under mina är som ämnesspanare har jag skrivit många blogginlägg. Jag har skrivit inlägg med rena lektionstips, men också om andra utmaningar som kan finnas i ett klassrum. Det jag har märkt är att det finns ett stort intresse för råd och idéer kring hur jag som lärare kan skapa förutsättningar för arbetsro i klassrummet. Några av mina mest lästa inlägg handlar om just det. 12 Ways to Upgrade Your Classroom Design. 6 tips för att träna metakognition i klassrummet. Ta rätt beslut i klassrummet. Studiero – ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Arbetet med att skapa studiero är ett tillgänglighetsarbete. Studiero har vi när det fysiska, sociala och pedagogiska miljön möjliggör lärande oavsett förutsättningar och behov.

Steg att ta för att få en klass att fungera, alla artiklar A-L. Att skapa ett lugn - Karin bygger undervisning.

Rörelse

Energizing Brain Breaks. Bra sidor för material. Kamratrespons i åk 1. Kooperativt Lärande innebär att eleverna arbetar tillsammans och lär av varandra. De behöver därför få verktyg och tillfällen att träna på hur de kan stötta varandra i lärandet. Ett sätt att göra detta är genom att ge respons utifrån 3F – feedback, feedup och feedforward. 7 tips för ett positivt elevbemötande. När eleverna behöver hjälp... Mina elever är nybörjare i skolan. Printable Kids' Coloring Labels. Dagordningsbilder.

Basgrupper i åk 1: Samarbetsfärdigheter – Kooperativt Lärande. Sant eller falskt: Gruppstärkande – Kooperativt Lärande. Elevhälsan - PAX i skolan. Första veckan i åk 1: Samarbetsfärdigheter – Kooperativt Lärande. Efter inlägget om hur vi arbetade kring positivt bemötande av andras idéer fick jag förfrågan om hur vi arbetat med andra samarbetsfärdigheter under veckan. Ärtpåsar skapar studiero! Att studiero är viktigt för inlärning och måluppfyllelse vet vi. Skapa lugn efter rasten - Mia Kempe. Elever som har varit på rast kan vara lite stimmiga och ha problem med att ställa om till det lugn som krävs för att kunna koncentrera sig på lektionerna. Tyst i klassen - Mia Kempe.