background preloader

Åk 1

Facebook Twitter

En liten avstickare till er som möter barn som ska lära sig läsa – Läslistor i 20 steg. ”Då läsningen börjar är det av största vikt att barnet får uppleva lyckan av att klara av sina uppgifter” (Att lära barn läsa, Bodil Jönsson) Det här materialet gjorde jag för några år sedan (med inspiration från montessoripedagogikens rosa listor och boken ”Att lära barn läsa”) och det bygger på att barnen lär sig läsa i väldigt små steg.

En liten avstickare till er som möter barn som ska lära sig läsa – Läslistor i 20 steg

I steg 1 behöver barnet bara kunna bokstavsljuden Aa, Oo, Ee, Åå, Ii, Ss, Ll, Mm, Nn, Rr, Ff och Vv vilket gör att de allra flesta elever upplever att de kan läsa redan från början. Åk 1. Läs- och skrivundervisning i åk 1. Detta läsår har jag en ny tjänst på en större skola vilket innebär att jag har specialläraransvar i åk 1 och åk 2.

Läs- och skrivundervisning i åk 1

Innan läsåret startade funderade vi mycket över hur vi skulle kunna möta eleverna i åk 1 som börjar skolan med så skilda förutsättningar och erfarenheter. Det finns elever som endast kan ett fåtal bokstäver och andra som läser kapitelböcker. Vi har runt 60 elever uppdelade på 3 klasser. ABCD. Veckans bokstav - Mia Kempe. Att undervisa den första läs- och skrivinlärningen är bland det roligaste, men också svåraste, man kan göra som lärare.

Veckans bokstav - Mia Kempe

I samma klass kan det finnas allt från barn som precis börjat känna igen symboler till barn som nästan läser flytande. Vilken utmaning för lärare att organisera en undervisning som passar alla! Frågan är om det någon gång skiljer så mycket i barnens individuella behov. I detta inlägg tänker jag berätta om min struktur gällande bokstavsarbetet i åk.1, hur jag brukar presentera bokstäverna och den arbetsgång jag brukar använda mig av. Jag börjar med att presentera de olika nivåerna (eller stegen) som finns i läs- och skrivutvecklingen med utgångspunkt från boken ”Grunderna inom läs- och skrivinlärning” av Inger Fridolfsson 1.Pseudoläsning (eller skenläsning) är det första steget. 2.Logografisk läsning. 3.Alfabetisk läsning är tredje steget i läsprocessen.

Puzzle groda Bokstaven G. Groda mall Bokstaven G. ABC. Tema Gosedjur åk 1. Under några veckor arbetar vi med temat gosedjur i åk 1.

Tema Gosedjur åk 1

Vi arbetar ämnesövergripande och du ska få arbeta med temat i både bild, engelska, idrott, matematik, musik och svenska. Temat är planerat utifrån elevernas förslag på innehåll i olika ämnen. Tema gosedjur Syfte: Vad ska jag som elev utveckla? I temat "Gosedjur" ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att: avbilda ditt gosedjur med olika tekniker, tex oljepastell och fotografering.lära dig nya ord på engelska och träna på att använda dessa i dialoger.delta i idrott med gosedjuren.göra matematiska undersökningar med ditt gosedjur.sjunga sånger om olika djur.skriva olika slags texter om ditt gosedjur, tex berättande text och faktatext.muntligt berättande om gosedjuret och lyssna när dina klasskamrater berättar om sitt gosedjur.

Kopplingar till läroplan Centralt innehåll: Vad ska vi arbeta med? Ljuva minnen av fantastiska lärtillfällen med bästa barnen...#blogg100 48/100. Satt en stund och gick igenom klassbloggen och hamnade på vårt härliga arbete med myror som vi startade i början av klass 1.

Ljuva minnen av fantastiska lärtillfällen med bästa barnen...#blogg100 48/100

Jag vill dela med mig av detta arbete för att visa vilken enorm kapacitet och kunskap små barn besitter när vi ger dem möjlighet. Njuter och läser vidare.... Idag startade vi vårt temaarbete om djur, livscykler och näringskedjor. Barnen tittade underligt på mig när jag berättade att de skulle rita en myra så noggrant som möjligt, med så många detaljer som möjligt och att de inte fick titta på någon bild, utan att de skulle hämta sin kunskap om hur myror ser ut, inifrån sitt minne. Tänk så många myror de har sett i sitt liv! Väluppfostrade som barnen är satte de igång…och det dröjde inte länge förrän följande frågor hördes runt om i klassrummet: ”Hur många ben har en myra nu igen?”

När vi ringde in mötte barnen en klart uppförstorade bild av en myra…..”Va! Här nedan ser ni 6 bilder. Att skriva sig till läsning. Att skriva sig till läsning med digitala verktyg Många skolor i Stockholm använder nu metoden som bygger på den norske forskaren Arne Tragetons forskningsresultat i förskoleklass och årskurs 1 – 3 för den första skriv- och läsinlärningen.

Att skriva sig till läsning

Genom Språk- och lässatsningen har Medioteket haft flera hundra lärare på föreläsningar i Att skriva sig till läsning. Föreläsningen ges två gånger/termin. Medioteket har också genomfört projekt på flera Stockholmsskolor och föreläst på konferenser om ASL. Kontakt på Medioteket Anna EngströmTelefon 08 508 32 708 anna.engstrom@​stockholm.se Carola Rehn-LindbergTelefon 08 508 33 258carola.rehn-lindberg@​stockholm.se. ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande. Publicerad av Charlotte Christoffersen.

ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande

Recension av Skriv och Läs - Att skriva sig till läsning. Användningsområden Skriv och Läs är en app som främst vänder sig till de elever som är i början av sin läs- och skrivutveckling.

Recension av Skriv och Läs - Att skriva sig till läsning

På appens hemsida går det att läsa att den är utvecklad av den danske lågstadieläraren Janus Madsen. Från appens förstasida kan användaren gå till sitt bibliotek, läsa om Skriv och Läs, få tips om hur appen kan användas, samt även se en kort instruktionsfilm. Det går även att skapa en ny bok. 179232 1 102763 Livet i bokstavslandet. Livet i Bokstavslandet: Alfabetet. E471016701.pdf. Karin's Video. Råby skola. Olika sorters läsning behöver representeras i undervisningen.

Råby skola

Egen läsning, läsning med textsamtal, läsning av skönlitteratur och läsning av faktatexter. Det är inte det ena eller andra utan att kunna skapa en balanserad läsundervisning som är utmaningen. Att dessutom möta varje elev på sin nivå i en klass med 27 elever från åk 1 till 3 är en ännu större utmaning. I detta blogginlägg skall jag försöka att berätta lite hur vi lägger upp vårt arbete inom svenskämnet.Vi har valt att hålla ihop klassen i långa arbetspass där vi utgår från målen i NO/SO och bakar in svenskan i form av lyssna, tala, läsa och skriva. Vårt första gemensamma arbetsområde har varit årstidsväxlingar och livscykler i naturen.

Det gemensamma textsamtaletVissa lektioner har vi valt att dela på klassen och i svenskämnet sker detta ett par gånger i veckan.