background preloader

Testa din danska - dr.dk/Undervisning/Norden/se/Leg med sprog

Testa din danska - dr.dk/Undervisning/Norden/se/Leg med sprog
Related:  svenska åk 7-9Danska

Se Dronning Margrethes nytårstale | Nyheder Klokken 18.00 holder Dronning Margrethe sin 42. nytårstale. Se den direkte her. Følg med herover direkte fra klokken 17.05, når DR varmer op til at Dronning Margrethe holder sin nytårstale. Klokken 18.00 på årets sidste dag holder Dronning Margrethe sin nytårstale fra sit arbejdsværelse i Christian IX’s Palæ. Læs også Se dronningens mest mindeværdige taler Talen bliver traditionen tro vist direkte på TV. Skåltalte for fædrelandet den 1. januar Dengang blev den holdt af Frederik den 9., men den traditionsrige nytårstale strækker sig oprindeligt helt tilbage til Christian den 9.’s tid Kongen holdt sin første ”skåltale for fædrelandet”, som det tidligere blev kaldt, i 1880'erne, og dengang blev den holdt ved nytårstaflet den 1. januar, og ikke på årets sidste dag som vi kender det i dag.

Piet Hein - Gruk og digte Her er 15 udvalgte gruk og digte af Piet Hein. Gruk er sprogligt fænomen, som Piet Hein selv fandt på i 1930′erne. Gruk er en slags korte digte, der indeholder små sandheder, en vis genialitet eller tankevækkende finurligheder. Kan man lide Piet Heins gruk, anbefaler vi især hans bogserie “Gruk fra alle årene”, der består af 5 bind: Piet Hein skrev mellem 7000 og 9000 gruk og igennem tiden er mange af dem blevet oversat til mere end 20 sprog. Hvis du har et favorit-gruk af Piet Hein, som du synes mangler her på hjemmesiden, er du mere end velkommen til at tilføje det i kommentarfeltet nederst på denne side. Livet Husk at elske, mens du tør det. Husk at leve, mens du gør det. Lille kat Lille kat, Lille kat på vejen! Hvis er du? - jeg er sgu min egen. Flasken og masken Fra vi blev vænnet fra vores flaske, har vi beskyttet os bag en maske. Og for igen at ku kaste masken, så må vi slå os igen på flasken. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig - hvad gør du ? Troen og håbet Pessimisterne er dog

Danskt uttal - Danska för svenskar Gratis språkkurs i danska, enkel och lättbegriplig Det danska uttal är oftast svårare för en svensk att förstå än danska i skrift. Fakta om några uttalsregler: G, k och sk i början av ord uttalas med hårt g eller k, som i svenska "gata" eller "kort". Exempelvis i danska ord som give, kerne, skive (uttalas "sgive"). R är vanligen tungrots-r, liknande det skånska. Danska ord som exempelvis "mat" och "hat" (Sv matt, hatt) skrivs med enkel slutkonsonant. Ett stötljud, "stødet" eller "stødtonen", används i danskan för att skilja vissa ord som stavas likadant åt. Danska har många olika vokalljud, trettioen stycken.

UR:s arbetsmaterial I arbetsmaterialet har vi samlat övningar som hjälper dig att på ett enkelt och systematiskt sätt erövra talekonsten. I lärarhandledningen får du som pedagog en kort sammanfattning av retorikens historia och tips på hur du kan använda partesmodellen – en arbetsgång för talare – tillsammans med dina elever. Materialet passar lika bra för den nyfikna, pratglada 9-åringen som för den tonårstysta 14-åringen. Använd innehållet i alla ämnen och gör det lika naturligt för eleverna att tala om kemilabben som om sitt fritidsintresse. Lärarhandledning för pedagoger Om retorikens historia, partesmodellen och retorikämnets koppling till läroplanen. >> Ladda ner lärarhandledningen Övningar Åtta sidor fulla med roliga, spännande övningar för klassrummet. >> Ladda ner övningarna Kopieringsunderlag Bland annat ämnesförslag, debattämnen och tidningsnotiser – bara att använda direkt. >> Ladda ner kopieringsunderlaget Aktivitetskort Ordkort, replikkort och bilder som gör talövningarna lustfyllda. Lärarhandledning

DR Forsiden - TV, Radio, Nyheder og meget mere fra dr.dk 2. Modell för bokanalys 2009-12-15 13:36 Joakim Wendell Tillbaka till föregående avsnitt Här är en modell för hur man kan analysera böcker på B-kursen i svenska. Försök besvara följande frågor. Presentationen av din analys kan göras muntligt eller skriftligt. Om du skriver din bokanalys är det viktigt att du skriver texten så att den går att läsa utan att man behöver läsa frågorna i den här analysmodellen. a) Redogör kort för den konkreta handlingen i boken (den så kallade fabeln). b) Lyft fram de centrala problemen (konflikter/motsättningar) som tas upp i boken. c) Fundera över de viktigaste personerna. berättelsens gång, och varför förändras de? d) Vad anser du att berättelsens budskap är? a) Berättarperspektiv: Vem berättar? b) I vilken ordning berättas saker och ting? c) Hur är texten skriven? a) Samtiden: Innehåller boken några spår av den tid och det samhälle den tillkom i? c) Genretillhörighet och litterär epoktillhörighet: Utifrån vad du har hittat, diskutera vilken slags genre boken tillhör och varför.

Lärobjekt om Köpenhamn - Lärobjekt om Köpenhamn Dessa två webbläromedel lämpar sig för de övre klasserna i den grundläggande utbildningen och för gymnasiets kurs 2 (MO2: Språk, kultur och identitet Läromedlen lämpar sig säkerligen även för svenskundervisningen i finska skolor, i de gymnasiekurser där temat Norden ingår. Gåtur i København Lärobjektet tränar hörförståelsen i danska. Eleven står vid Rådhuspladsen och ska därifrån med hjälp av de instruktioner han eller hon hör via Strøget ta sig till Den lille havfrue. Eleven får information om Köpenhamns historia; om platser, byggnader och annat som eleven möter på vägen. Gåtur i København tar ca 25 minuter att komma igenom. Kartpromenad i Köpenhamn I lärobjektet tar sig eleven fram i centrum av Köpenhamn med hjälp av en ”talande karta”.

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna. Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet. Kanske det hjälper dig att hitta rätt app eller sida direkt utan att behöva testa först. Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt: Muntligt Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts. Skriftligt Lyssna Läsa Läsning kan du också arbeta med online. Grammatik och ord Övrigt

Gruppträning – boksamtal | Läsmuskler Att prata böcker tillsammans med kloka medmänniskor är fantastiskt roligt. Och man lär sig så mycket av varandra! De mest intressanta boksamtalen blir det ofta när man inte är riktigt överens eller när boken man läst är lite konstig och svår att förstå. I boken Böcker inom oss av Aiden Chambers finns förslag på hur man kan organisera ett boksamtal så att alla kommer till tals och får lära av varandra. Han föreslår att man gör ungefär så här: Ha ett stort papper som ni kan anteckna på. I kolumnen Jag tycker om ska ni skriva något ni gillat med boken. När ni har gått igenom så alla i gruppen snabbt fått säga något som passar i alla kolumner så börjar det spännande samtalet. Sätt då igång att samtala om det! Hjälp varandra med möjliga förklaringar till frågor, argument om vad som ni gillar och inte gillar, försök förstå varför mönstren finns där och lyssna till varandras kopplingar! När ni samtalat klart så kommer ni allihop att ha lärt er en massa av varandra.

Hygge: A heart-warming lesson from Denmark Image copyright Thinkstock A UK college has started teaching students the Danish concept of hygge - said to make homes nicer and people happier. But what exactly is it and is it exportable? Sitting by the fire on a cold night, wearing a woolly jumper, while drinking mulled wine and stroking a dog - probably surrounded by candles. That's definitely "hygge". Eating home-made cinnamon pastries. The Danish word, pronounced "hoo-ga", is usually translated into English as "cosiness". Morley College, in central London, is teaching students how to achieve hygge as part of its Danish language course. With up to 17 hours of darkness per day in the depths of winter, and average temperatures hovering around 0C, people spend more time indoors as a result, says Nilsson, meaning there's greater focus on home entertaining. "Hygge could be families and friends getting together for a meal, with the lighting dimmed, or it could be time spent on your own reading a good book," she says. Image copyright ALAMY

texttyper Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande. En sammanfattning av olika texttyper (pdf) Arbetsansökan , Artikel , Fabel (1) , Facklitteratur , Ledare , Manual , PM , Rapport , Recept , Referat , Reportage , Uppsats och Utredande text . . Blogg , Dramatik , Fabel (2) , Insändare , Krönika , Kåseri , Lyrik , Poesi , Dikt , Novell , Prosa , Roman och Sonett . . Debattinlägg , Debattartikel , Essä (essay) , Hypertext , Journalistisk text , Inlägg , Manifest/Programskrift , Recension och Reklamtext . Denna typ av text handlar om att framhäva sig själv som bäst lämpad för ett visst arbete. En nyhetsartikel följer ofta ett mönster med rubrik och ingress som har till uppgift att sammanfatta artikeln. Ordet blogg kommer från engelskans 'weblog' som betyder webbjournal eller personlig och öppen dagbok på webben. En text som drivs aven tes, ett ställningstagande. Mer info om: Text som påtalar och förmedlar känslor och väcker åtanke. Berättande text.

Att göra den enskilda läsningen gemensam De flesta svensklärare är nog medvetna om de problem som är förknippade med så kallad tyst läsning, eller enskild läsning: Det är svårt att skapa gemensamma diskussioner kring innehållet i det lästa, det är svårt att få eleverna att gå på djupet i sina reflektioner kring det lästa, det är inte alltid lätt att veta om eleverna över huvud taget läst eller om de bara bläddrat och tänkt på annat, och det är nästan omöjligt att göra bra, systematiska bedömningar eller följa elevernas läsutveckling på det här sättet. Bedömningsbiten kan vi lägga åt sidan ett tag, men övriga svårigheter har jag åtminstone delvis kommit runt tack vare en modell som jag provat mig fram till. Då och då hör och läser jag om lärare och debattörer som gillar att ställa högläsning och tyst läsning mot varandra. Argumenten för att ge eleverna lektionstid till att läsa tyst och enskilt är dock starka: Att bara säga till eleverna: ”Nu är det dags att läsa tyst. Det finns förstås sätt att efterbehandla läsningen.

Matador - Den rejsende Dansk drama fra 1978 - nu skarpere end nogensinde i nyt HD-format"Den rejsende - 1929"Mads Andersen-Skjern kommer til Korsbæk som handelsrejsende sammen med sønnen Daniel. Han besøger det snobbede Damernes Magasin og opdager, at der er gode muligheder for at åbne en konkurrerende forretning. Mads møder grisehandler Oluf Larsen, der giver ham husly for natten. Næste dag køber han ejendommen over for Damernes Magasin. Bankdirektør Hans Christian Varnæs holder et selskab til ære for sin bror Jørgen, der er blevet valgt som folketingskandidat for de konservative i Korsbæk.Mads Andersen-Skjern: Jørgen Buckhøj.Oluf Larsen: Buster Larsen.Katrine Larsen: Lily Broberg.Ingeborg: Ghita Nørby.Hans Chr. Varnæs: Holger Juul Hansen.Maude Varnæs: Malene Schwartz.Elisabeth Friis: Helle Virkner.Agnes: Kirsten Olesen.Laura: Elin Reimer.Lauritz Jensen "Røde": Kurt Ravn.Manuskript: Lise Nørgaard.Instruktion: Erik Balling. Varighed:45 minutter Genre:Drama Kan ses indtil: Program sendt:DR1,

Responsark krönika.doc

Related: