background preloader

E471016701.pdf

Related:  åk 1modersmål

Att skriva sig till läsning Att skriva sig till läsning med digitala verktyg Många skolor i Stockholm använder nu metoden som bygger på den norske forskaren Arne Tragetons forskningsresultat i förskoleklass och årskurs 1 – 3 för den första skriv- och läsinlärningen. Genom Språk- och lässatsningen har Medioteket haft flera hundra lärare på föreläsningar i Att skriva sig till läsning. Föreläsningen ges två gånger/termin. Medioteket har också genomfört projekt på flera Stockholmsskolor och föreläst på konferenser om ASL. Kontakt på Medioteket Anna EngströmTelefon 08 508 32 708 anna.engstrom@​stockholm.se Carola Rehn-LindbergTelefon 08 508 33 258carola.rehn-lindberg@​stockholm.se Filmer om ASL som du kan låna genom Medioteket Skolfront- Ut med blyertspennorna, in med datorer.

Strategier för lärande | Språkutveckling, lässtrategier och undervisning i svenska, retorik och psykologi på gymnasiet. Korta berättelser Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse i svenska. Vad eller vem? Istället för att i planeringsskedet fundera över VAD berättelsen ska handla om, som är det traditionella tillvägagångssättet och kanske det mest korrekta, fokuserar Makete-metoden istället på VEM berättelsen ska handla om. På detta sätt går det lätt att komma igång att berätta och skriva eftersom författaren känner till huvudkaraktärens längtan och mål redan från början. Att börja med att berätta muntligt - att dramatisera berättelsen - är ett bra sätt att få in berättarstrukturen i kroppen. Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Pennvässaren: sid 32 - Gör över gata: eleverna dramatiserar / övn 11 sid 33 - Gör över gata: eleverna skriver / övn 12 sid 36 - Spelplan 1 med bildkort / övn 13

Recension av Skriv och Läs - Att skriva sig till läsning Användningsområden Skriv och Läs är en app som främst vänder sig till de elever som är i början av sin läs- och skrivutveckling. På appens hemsida går det att läsa att den är utvecklad av den danske lågstadieläraren Janus Madsen. Från appens förstasida kan användaren gå till sitt bibliotek, läsa om Skriv och Läs, få tips om hur appen kan användas, samt även se en kort instruktionsfilm. När man är klar med titelsidan går det att skapa en ny sida i boken och nu inbjuds en vuxen att skriva under elevens text. Vid skrivning av text går det att välja på att få bokstaven ljudad, uttalad eller avstängd. I biblioteket går det att dela sin bok via Facebook och e-mail (som pdf), eller via skrivare. Jag skulle förklara appen för en kollega för ett tag sedan och det bästa jag kunde komma på att säga var ”Skriv och Läs är som Book Creator med bokstavsljud”. Skriv och Läs får en fyra i betyg. Instruktionsfilm från tillverkaren: Funktioner Tänk utanför appen Undervisningens syfte

Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp | Förstelärare i Svedala Semantik, fonologi, pragmatik, syntax, morfologi och språklig medvetenhet. Prosodisk talstörning, utvecklingsförsening av oralmotorik, generell språkförsening, ospecificerad störning av tal- och språkutveckling- ospecificerad. Listan kan göras lång!!!! Snurrar det hos dig lika mycket som hos mig när logopeden börjar förklara? Hur var det nu….? Under året har jag och mitt arbetslag, tillsammans med tal- och språk-pedagog samt speciallärare, fördjupat oss i olika språkliga svårigheter. När vi var klara med modulen gjorde vi besök på Söderkullaskolan i Malmö där de har klasser för barn med språkstörning. Vi har haft SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) på besök vid två tillfällen där vi fick samtala och ställa frågor utifrån det vi läst i häftet ”Arbeta med språkstörning i förskola och skola” . Vi fick även fråga, vända och vrida samt ventilera om dilemman som kommer upp när man arbetar med och ska bedöma elever med olika språkliga hinder. Över ytan: Under ytan:

Getting Off to the “Write” Start | chartchums In many writing classrooms the year starts off with children sharing personal memories and writing stories and teachers modeling how to find stories if stuck, how to tell a story sequentially, and how to elaborate a story using step by step actions and descriptive details. There are a few key charts you may want to consider making with your students to support this ambitious work – a writing process chart, a strategy chart, an exemplar chart, and a conventions chart. Helping children understand that writing is a process is important work, especially at the beginning of the year. Donald Murray, author of A Writer Teaches Writing (1968, 2004), first described this process as a way of breaking down writing into understandable steps, to show how writing is made so he could teach others. A possible writing process chart. Another chart you will definitely need is a strategy chart, or what we now refer to as a repertoire chart. Happy charting! Marjorie & Kristi Like this: Like Loading...

ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande Publicerad av Charlotte Christoffersen Vi är just nu inne i ett skifte när det handlar om läs- och skrivinlärning i skolan. De sista åren har ett stort antal pedagoger i Stockholm fått utbildning och handledning i ASL av Carola Rehn-Lindberg och hennes kollega på Medioteket i Stockholms stad. ASL möter barnet där den är Många barn lär sig att skriva och läsa oavsett metod och arbetssätt men Rehn-Lindberg tror att det framför allt är barn som i annat fall skulle ha det tufft med att lära sig skriva och läsa som är hjälpta av ASL – samtidigt som strategin även stimulerar de barn som redan är eller som är på god väg att bli läsare och skrivare. Varför är det bra att först lära sig skriva? Arne Trageton, som står bakom strategin ASL, har utgått från att det är lättare att lära sig skriva än att läsa. -Fast då tänkte man på pennan som skrivredskap. Avkodning och inkodning Att skriva sig till läsning bidrar till en snabbare textmedvetenhet. - Ett barn ägnar sig åt avkodning. Gå vidare med ASL! 1.

Språkutveckling och språkstörning | Logopeden i skolan Något förenklat går det att illustrera språkutvecklingen som en trappa. Det lilla barnet startar från de lägre stegen och går vidare uppåt. Varje trappsteg utgör en viktig del i barnets språkutveckling. Ju längre ner på trappan ett barn befinner sig, desto mer grundläggande språklig förmåga. Funktion (pragmatik): I trappans bas läggs grunden för språkutvecklingen. Att ha svårt med språkets funktion kan vara lite svårt att upptäcka hos ett barn eftersom det inte ”syns” utanpå. Det behöver dock inte vara i alla situationer som språket inte fungerar utan det kan vara i vissa speciella situationer och med vissa personer. Innehåll (ordförråd och språkförståelse):Ord är troligtvis den vanligaste termen för att beskriva vad ett språk består av. Ordförrådet och de regler som finns för hur ord kombineras kallas lexikon (språkets ordbok). Ett barn som har svårt med språkets innehåll har ofta svårt att förstå eller missförstår instruktioner. Källor:Bjar, L & Liberg C.

Related: