background preloader

Bild åk 3

Facebook Twitter

Exhibition. Make the Mona Lisa smile Leonardo believed that emotions were processed in a part of the brain called sensus communis.

Exhibition

Find out how this affected Mona Lisa’s emotional side. Play > Leonardo believed that the soul was tucked away in the same part of the brain as the sensus communis (where sensory information was compared). It was here that fantasy, imagination and dull old intellectual reason fought it out for control of our emotions. In reality, we are not yet entirely certain which parts of the brain control our emotions.

The area of the brain directly behind the forehead and above the eyes (the prefrontal cortex) is where we grown-ups anticipate the consequences of our actions, and so it helps us to control our emotions. Perhaps the most interesting part of the emotional brain, and the bit that has made all of us turn our noses up in disgust at some time or other, is the insular cortex. < Back to list. Plastiquem: EL CRIT D'EDVARD MUNCH. El crit (1893) és l'obra més coneguda d'Edvard Munch i s'engloba dins de l'estil expressionista.

Plastiquem: EL CRIT D'EDVARD MUNCH

Observem el quadre En primer terme, un personatge obre la boca per fer un crit que es fon amb el de la natura. Quest Artists. Nick (kudos to this student for painting so beautifully, even with a broken arm!)

Quest Artists

Miles Cooper Jack Poor Fauvists- their movement only lasted for a few years, but last week, my students paid homage to Andre Derain with their own Pont de Charing Cross paintings. Students first analyzed Derain's paintings, such as how he used brushstrokes to add texture to the landscape and unrealistic colors for the road and trees. SLI.SE - DA VINCI - VÄRLDENS STÖRSTA KONSTNÄRER. Snick Snack om konst : Från grottmålningar till graffiti.

Famous Artist Crafts. Bildlärarbloggen. Vi har under två veckor pratat om grundfärgerna PRIMÄRA och SEKUNDÄRA.

Bildlärarbloggen

Det finns många bilduppgifter när det gäller att göra ett färghjul eller en färgcirkel men min ide är hämtad från pinterest.com Här kommer hur vi har arbetat. Mina elever har jobbat jättebra och tagit egna initiativ vilket gör det extra kul :) Färglära – Varma och kalla färger åk 4. Varma bilder. Planering för arbetet i åk 3.

Sitter här på lördagen och försöker hinna i fatt mej med skolarbetet.

Planering för arbetet i åk 3

Tänkte börja med att planera upp några veckor för åk 3 som är nya hos mej. På vår skola har alla elever i åk 1-3 PA (praktiskt arbete) som faller under samlad skoldag. Det innebär att de inte börjar men bildämnet förrän i åk 3 och att vi kan lägga ut lite mer timmar i åk 4-6. Åk 3 är indelade i två grupper och de kommer varannan vecka. På de sättet får jag möjlighet att ha dem i 80 min istället för 40 min. Första gången i estetsalen går vi igenom kursplanen. kursplan i bild 1-3 Jag tänkerstarta med sagobilder. Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, • skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, Centralt innehållI årskurs 1–3Bildframställning • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. • Teckning och måleri.

Hur börjar vi då? Toklan - en rolig bilduppgift. Www.liu.se/cetis/tekniktillsammans/arbetsomraden/documents/popup_high.pdf. Sesame Street: OK Go - Three Primary Colors. Jagvillritatillprismagalaxen1.pdf.