background preloader

Start » LEKDATABASEN

Start » LEKDATABASEN
Related:  Lek

Lek utomhus 1999 - 2014 Din lekplats på nätet! - Adventskalenderlänkar 5 Math Games Every Classroom Needs to Play Guest post by Leigh Langton Hey guys! It's Leigh from The Applicious Teacher! I am super excited to be blogging at Corkboard Connections today. Do you play games in your classroom? As a third grade teacher, I know how limited our time can be, so I am here to share with you 5 math games you should take the time to play this year! This game can be played in a k-5 classroom. Here's how to play... The idea is simple, but can be modified for your students. Other Variations Students sit down on a certain multiples (like the multiples of 7) Students don't say the multiple. This paper and pencil game works well in second to fifth grade classrooms and can be played by teams of students (like boys against girls) or in pairs. To play, students take turns rolling the dice. I love how the kids start to form a strategy for what numbers they want to roll next. This game works best in longer stretches, so multiple rounds can be played. Seriously, hands down, my class' favorite game to play!

1999 - 2014 Din lekplats på nätet! - Land och rike Beskrivning En ganska stor cirkel ritas i sanden. Cirkeln delas in i lika många och stora tårtbitar som det finns deltagare i leken. Tårtbitarna blir deltagarnas länder. Den som ska inleda leken tar en lagom stor pinne i handen och ska kasta in den i någons rike. För nu ska den som blivit invaderad försöka träffa någon av löparna med pinnen. Den gamla gränsen suddas ut. Skulle man däremot missa när man kastar pinnen får istället den man siktade mot ta en del av ens rike med hjälp av pinnen.

Pedagogiskt ledarskap genom att säkerställa undervisningens kvalitet | Att leda lärande Ett av de mest spännande momenten i det pedagogiska ledarskapet är arbetet att tillsammans med lärare och elever säkerställa undervisningens kvalitet. En pedagogisk ledares arbete är enligt mig att leda lärares lärande. Lärarna i sin tur är också pedagogiska ledare och deras uppgift är att leda elevernas lärande mot den undervisningskvalité som styrdokumenten har fastställt. För att en organisation ska lyckas med detta tänker jag att det krävs att man har en samsyn i kollegiet kring vilken undervisningskvalité som ska råda utifrån gällande styrdokument. Det är svårt för en organisation att ta ett kollektivt ansvar för att säkerställa något man inte är överens om :). I mitt pedagogiska ledarskap strävar jag ständigt efter att efter att hitta en systematik och transparenta former för att styrdokumentens krav på undervisningskvalité ska nå eleven. Detta är väldigt svårt ibland!

40+ Resources for Dice and Everything Dice... Kul med Kahoot | Fredrik Sandström Tävlingar och quiz har alltid varit kul, men med hjälp av digitala verktyg blir det ännu roligare. Att göra en Kahoot är förhållandevis enkelt. Gå in och skapa ett konto på getkahoot.com och påta ihop ditt första quiz eller låna någon annans. För att spela Kahoot behövs en annan enhet (dator, surfplatta eller mobil). 1. Frågorna kommer att visa sig på enhet ett (i exemplet ovan en dator) och eleverna knappar in svaren på sin enhet. Så här såg det ut när Gäddgårdsskolan hade julavslutning. 200 elever spelade samma quiz samtidigt!

Related: