background preloader

Att skriva en argumenterande text på engelska

Att skriva en argumenterande text på engelska
En argumenterande text går ut på att du ska övertyga dina läsare om att din åsikt är den rätta eller att du ska försöka få dina läsare att handla på ett visst sätt. Jag har valt att göra denna genomgång på svenska då flera av er uttryckt att ni (engelska år 8) tycker det blir alldeles för svårt annars. I förväg vill jag att ni har läst igenom detta inlägg och sett filmen. Lektionstid kommer vi arbeta med detta på engelska. Det finns en del som man måste tänka på för att texten ska bli bra: 1. 3. Exempel på fler bindeord hittar du här: Bindeord Du behöver också ha med ord som uttrycker dina egna och andras åsikter och känslor tex: I wish - jag önskar I feel - jag känner I dream of- jag drömmer om I hate - jag hatar I dislike - jag ogillar Exempel på fler ord som uttrycker åsikter och känslor hittar du här: Ord som uttrycker känslor och åsikter För er som lär er bättre genom att lyssna och titta kommer här en film om hur man skriver en argumenterande text: - Är rubriken intresseväckande? Related:  writingEngelska

Descriptive-essay-transitions-exercise The Weekend Market (descriptive essay transitions) This is a transitions and linking words exercise for a descriptive essay. Well placed transitions help make essays easier to read. and understand. Click on the link or the image below to download the PDF file. <span><a target="_self" href="/AcademicWritng.html">Essay writing home</a><br /><a target="_self" href="/transitionalconnectingandlinkingwords.html">Transitions home</a><br /><a target="_self" href="/Descriptive-essay-transitions-exercise.html">Descriptive transitions</a><br /><a target="_self" href="/Cause-efffect-essay-transitions-worksheet.html">Cause effect transitions</a><br /><a target="_self" href="/Comparison-contrast-sentence-writing-exercise.html">Comparison transitions</a><br /><a target="_self" href="/Narrative-essay-transitions.html">Narrative transitions</a></span>

Mount Perception: Klassen övar upp sin förståelse i engelska Vid ett flertal tillfällen har jag i Facebook-gruppen Engelska 6-9 läst om kolleger som genomfört "30-day-challenge", där elever i 30 dagar ska genomföra olika aktiviter på engelska. Idén är enligt uppgift (se kommentar nedan) ett resultat av kollegialt samarbete och ursprungsidén kommer troligtvis från Emmeli Johansson men har sedan strukturerats upp av Mia Smith som presenterar sin version på bloggen Mias klassrum och jag har använt mig av delar av hennes upplägg. Under hösten 2014 läste jag en kurs vid Umeå universitet som heter Datorspel och lärande. Genom att spelifiera undervisningen kan man väcka mer engagemang och lust i lärandet men i skolarbetet är det viktigt att ingen blir utslagen, alla måste känna att de bidrar till framgången. Tid till reflektion är ytterligare en betydelsefull aspekt om man ska använda sig av spel i lärandet. Själva berget tillverkade jag i Google Drive med Google Drawings.

Skrivuppgift Classroom cirkelmodellen.pdf U.S. Cities & States U.S. States, Cities, History, Maps Year by Year: 1900–2015 Enter a year: Special Features Today in History: Gone With the Wind Games & Quizzes Citizenship Quiz | State Nicknames Quiz | U.S. More United States Quizzes! The Call of the Wild Idag ska du lära dig hur du skriver en bokrecension. Din läxa till onsdag 12/3 är att ha sett filmen och lärt dig orden nedanför. Först vill jag att du tittar på den här filmen: Då ska vi se hur vi gör på engelska: Vi kommer att behöva en hel del nya ord för att klara detta:Book review- bokrecension The author of the book - bokens författare The book takes place in... - boken utspelar sig i The main-character is / the main- characters are.. - Huvudpersonen/Huvudpersonerna är The book is about.- boken handlar om .. The language of the book - bokens språk The difference between the book and the film is...- skillnaden mellan boken och filmen I prefer the film/the book because.. jag föredrar filmen/boken därför att... I think that/ in my opinion - jag tycker att If I could re-write the end of the book I would - Om jag kunde skriva om slutet på boken skulle jag... I like the book/film because. - Jag gillar boken eftersom.. I dislike the book/film because - Jag gillar inte boken eftersom... Sara

Common Writing Mistakes - English Writing - Learn English Free This article features "dictionary look up". Just double click on any word to get an instant definition (uses a pop-up). Common Writing Mistakes by Michael LaRocca Most books aren't rejected because the stories are "bad." I don't mean places where we, as authors, deliberately break the rules. I've been editing novels for over three years. Once you've found a publisher who publishes what you write, you want to present yourself in the best way possible. The publisher is investing a lot in every book it accepts. The first thing you need to do, and I hope you've already done it, is use the spelling and grammar checkers in your word processor. Here's a list of the mistakes I see most often. * Dialogue where everyone speaks in perfect English and never violates any of the bullet points below. * It's is a contraction for "it is" and its is possessive. * Who's is a contraction for "who is" and whose is possessive. * You're is a contraction for "you are" and your is possessive. * You wear clothes.

40 Maps That Will Help You Make Sense of the World If you’re a visual learner like myself, then you know maps, charts and infographics can really help bring data and information to life. Maps can make a point resonate with readers and this collection aims to do just that. Hopefully some of these maps will surprise you and you’ll learn something new. A few are important to know, some interpret and display data in a beautiful or creative way, and a few may even make you chuckle or shake your head. If you enjoy this collection of maps, the Sifter highly recommends the r/MapPorn sub reddit. 1. 2. 3. 4. Pangea was a supercontinent that existed during the late Paleozoic and early Mesozoic eras, forming about 300 million years ago. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 37. 38. 39. 40. *Bonus* World Map Tattoo with Countries Visited Coloured Hopefully some of these maps will surprise you and you’ll learn something new. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

6 Online Tools That Will Help The Writing Process Writing can be a difficult task for many students. Some have trouble getting started, others have trouble staying on task, and many struggle with both. Staying focused when you’re sitting at your computer and somewhat uninspired can be a disaster waiting to happen – there’s a lot of stuff to waste time with on The Interwebs! The Internet can be a huge distraction, but it can also be the tool that helps to make you a more efficient and better writer. In fact, there are many online tools you can start using today and start getting the work done more quickly, efficiently, and effectively. Citelighter Citelighter is a great way to build your bibliography simply – so you don’t spend all of your time worrying about correctly formatting a bibliography in APA, MLA, or Chicago formatting. Write Monkey Write Monkey helps to make the writing process cleaner by providing the user with a distraction free writing environment, and by streamlining keyboard and mouse use . Focus Writer Omm Writer WriteRoom

Related: